Система Orphus

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a0661c4f-bcfa-4046-a34a-20af536022eb\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2017-жылдын 6-июну № 98

Ишкердик ишти коргоо маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

2017-жылдын 26-апрелинде

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 922-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 48-берене төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Соттуулугу алынып салынганына же жоюлганына карабастан, атайлап жасаган кылмыш үчүн соттуулугу бар адамдар салык кызматынын органдарынын кызмат адамы боло албайт.";

2) 145-беренеде:

а) 2-бөлүгүндө "3 жыл бою" деген сөздөр алып салынсын;

б) 3-бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте" деген сөздөрдөн кийин ", кызмат адамдары жана салык кызматы органдары тарабынан" деген сөздөр менен толукталсын.

2-берене.

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1998-ж., № 7, 229-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

3041-статьянын 1-бөлүгүнүн экинчи абзацында "үч жылга чейинки мөөнөткө же андай кылбастан" деген сөздөр "мамлекеттик контролдоочу органдарда" деген сөздөргө алмаштырылсын.

3-берене.

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2006-ж., № 4, 392-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

83-статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

"Ишкердик субъекти тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуулар жөнүндө текшерүүлөрдүн натыйжалары сот тартибинде тастыкталбаганда жана текшерүү жүргүзгөн кызмат адамынын күнөөсү сот тартибинде белгиленгенде аны ээлеген кызмат ордунан бошотууга алып келет.".

4-берене.

"Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2007-ж., № 5, 463-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

20-статьяда:

- 2-бөлүгүндө "3 жыл бою" деген сөздөр алып салынсын;

- 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Ишкердик субъекти тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуулар жөнүндө текшерүүлөрдүн натыйжалары сот тартибинде тастыкталбаганда жана текшерүү жүргүзгөн кызмат адамынын күнөөсү сот тартибинде белгиленгенде аны ээлеген кызмат ордунан бошотууга алып келет.";

- 5-бөлүгү "кызмат адамдары" деген сөздөрдөн кийин "жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар" деген сөздөр менен толукталсын.

5-берене.

"Ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2001-ж., № 1, 1-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

22-беренеде:

- 1-бөлүгүндө "колдонуудагы мыйзамга ылайык" деген сөздөр "алардын күнөөсү сот тартибинде белгиленген учурдан тартып, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарда кандайдыр бир кызмат ордун ээлөө укугунан ажыратуу менен" деген сөздөргө алмаштырылсын.

- берене төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

"Ишкердик субъекти тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуулар жөнүндө текшерүүлөрдүн натыйжалары сот тартибинде тастыкталбаганда жана текшерүү жүргүзгөн кызмат адамынын күнөөсү сот тартибинде белгиленгенде аны ээлеген кызмат ордунан бошотууга алып келет.".

6-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2017-жылдын 13-июнунда № 71 (2796) жарыяланды

 

Кыргыз Республикасынын

          Президенти

 

А.Ш. Атамбаев