Система Orphus

1-тиркеме

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2017-жылдын 18-декабрындагы
№ 819 токтому менен
бекитилген

Квалификациялык сынактарды кабыл алуу жана айдоочулук күбөлүктөрдү берүү
ЭРЕЖЕЛЕРИ

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 18-сентябрындагы № 436, 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Эрежелер жол кыймылы чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тиешелүү категориялардагы транспорт каражаттарын башкаруу укугун берүүгө квалификациялык сынактарды өткөрүү жана тапшыруу тартибин белгилейт, ошондой эле сынактарды өткөрүү үчүн арналган контролдоочу техникалык каражаттардын курамын, көрсөтүлгөн техникалык каражаттарга коюлуучу талаптарды, аларды колдонуу шарттарын аныктайт, улуттук жана эл аралык айдоочулук күбөлүктөрдү берүү, чет өлкөлөрдүн улуттук жана эл аралык айдоочулук күбөлүктөрүн Кыргыз Республикасынын улуттук айдоочулук күбөлүктөрүнө алмаштыруу тартибин белгилейт.

2. Кыргыз Республикасынын аймагында Кыргыз Республикасы катышуучусу болгон, белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин тиешелүү талаптарына ылайык келген улуттук жана эл аралык айдоочулук күбөлүктөр берилет.

3. Квалификациялык сынактарды кабыл алуу жана улуттук жана эл аралык айдоочулук күбөлүктөрдү берүү, ошондой эле аларды алмаштыруу жана чет өлкөлөрдүн айдоочулук күбөлүктөрүн алмашуу Кыргыз Республикасынын транспорт каражаттарын жана айдоочулардын курамын каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы (мындан ары - ыйгарым укуктуу орган) тарабынан жүзөгө ашырылат.

4. "А", "А1", "В", "В1", "С", "С1", "D", "D1", "ВЕ", "СЕ", "DE" "С1Е" жана "D1E" графаларында уруксат берүүчү белгилери бар айдоочулук күбөлүктөр тиешелүү категориядагы транспорт каражаттарын жана транспорт каражаттарынын курамын башкарууга укугу бар экенин тастыктап турат:

1) "А" - кыймылдаткычынын жумушчу көлөмү 125 куб см. ашык жана максималдуу кубаттуулугу 11 киловаттан ашык мотоциклдер - он алты жашка толгон адамдарга;

2) "А1" - кыймылдаткычынын жумушчу көлөмү 125 куб см. ашпаган, жана максималдуу кубаттуулугу 11 квт. ашпаган мотоциклдер (жеңил мотоциклдер) - он алты жашка толгон адамдарга;

3) "В" - уруксат берилген максималдуу салмагы 3500 кг ашпаган жана айдоочунун отургучунан тышкары отуруучу орундарынын саны сегизден ашпаган автоунаалар ("А" категориясына кирген транспорт каражаттарынан тышкары) - он жети жашка толгон адамдарга;

4) "В1" - моторлоштурулган трициклдер, квадрациклдер - он алты жашка толгон адамдарга;

5) "С" - уруксат берилген максималдуу салмагы 3500 кг ашкан автоунаалар ("D" категориясына кирген транспорт каражаттарынан тышкары) - он сегиз жашка толгон адамдарга;

6) "С1" - уруксат берилген максималдуу салмагы 3500 кг ашык, бирок 7500 кг ашпаган автоунаалар ("D" категориясына кирген транспорт каражаттарынан тышкары) - он сегиз жашка толгон адамдарга;

7) "D" - жүргүнчүлөрдү ташууга арналган жана айдоочунун отургучунан тышкары он алты жана андан көп отуруучу орундары бар автоунаалар - төрт жылдан аз эмес үзгүлтүксүз айдоочулук стажы бар жыйырма бир жашка толгон адамдарга;

8) "D1" - жүргүнчүлөрдү ташууга арналган жана айдоочунун отургучунан тышкары тогуздан он алтыга чейин отуруучу орундары бар автоунаалар - төрт жылдан аз эмес үзгүлтүксүз айдоочулук стажы бар жыйырма бир жашка толгон адамдарга;

9) "ВЕ" - уруксат берилген салмагы 750 кг ашык жана жүктөмү жок автоунаанын салмагынан ашпаган чиркегич чиркелген "В" категориясындагы автоунаалар; уруксат берилген салмагы 750 кг ашык чиркегич чиркелген, ал эми мындай курамдын уруксат берилген максималдуу салмагы 3500 кг ашпаган "В" категориясындагы автоунаалар - эки жылдан аз эмес үзгүлтүксүз айдоочулук стажы бар, он сегиз жашка толгон адамдарга;

10) "СЕ" - уруксат берилген салмагы 750 кг ашык жана жүктөмү жок автоунаанын салмагынан ашпаган чиркегич чиркелген "С" категориясындагы автоунаалар - үч жылдан аз эмес үзгүлтүксүз айдоочулук стажы бар, жыйырма бир жашка толгон адамдарга;

11) "С1Е" - уруксат берилген салмагы 750 кг ашык жана жүктөмү жок автоунаанын салмагынан ашпаган, ал эми мындай курамдын уруксат берилген максималдуу салмагы 12000 кг ашпаган "С1" категориясындагы автоунаалар - үч жылдан аз эмес үзгүлтүксүз айдоочулук стажы бар, жыйырма бир жашка толгон адамдарга;

12) "DE" - уруксат берилген салмагы 750 кг ашык болгон чиркегич чиркелген "D" категориясындагы автоунаалар - төрт жылдан аз эмес үзгүлтүксүз айдоочулук стажы (эл аралык жүргүнчү ташуулар үчүн - 5 жылдан кем эмес) бар жыйырма бир жашка толгон адамдарга.

13) "D1E" - жүргүнчүлөрдү ташууга арналбаган, уруксат берилген салмагы 750 кг ашык жана жүктөмү жок автоунаанын салмагынан ашпаган, ал эми мындай курамдын уруксат берилген максималдуу салмагы 12000 кг ашпаган "D1" категориясындагы автоунаалар - төрт жылдан аз эмес үзгүлтүксүз айдоочулук стажы (эл аралык жүргүнчү ташуулар үчүн - 5 жылдан кем эмес) бар жыйырма бир жашка толгон адамдарга;

5. Троллейбусту башкарууга уруксат жыйырма бир жашка толгон адамдарга берилет жана айдоочулук күбөлүктүн өзгөчө белгилерине "Т" белгиси коюлат.

6. Тиешелүү категориядагы транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча билим берүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан берилүүчү лицензияны алган окутуучу уюмдардын бирдиктүү окуу пландарына жана программаларына ылайык жүргүзүлөт.

7. Айдоочулардын даярдоодон жана кайра даярдоодон өткөнүн тастыктаган документ болуп окуткан окутуучу уюм тарабынан берилген бирдиктүү үлгүдөгү авомототранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо курстарында окутулганы жөнүндө күбөлүк эсептелет.

Окутулганы жөнүндө күбөлүктүн колдонуу мөөнөтү алты ай. Окутулганы жөнүндө күбөлүктү алган адамдар алты айдын ичинде айдоочулук күбөлүктү алуу боюнча квалификациялык сынактарды тапшыруу үчүн ыйгарым укуктуу органга келүүгө милдеттүү. Мөөнөтүн өткөрүп жиберген учурда аталган адамдар кайра окутуу курсунан өтүүгө жана окутулганы жөнүндө күбөлүгүн көрсөтүүгө милдеттүү.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 18-сентябрындагы № 436 токтомунун редакциясына ылайык)

8. Автоунаа-трактор адистиги боюнча жогорку жана атайын орто окуу жайларын бүтүргөн адамдарга дипломдун нотариуста күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн жана ушул Эрежелердин 12-пунктунда көрсөтүлгөн документтерди берген, квалификациялык сынактарды тапшырган учурда "А", "А1", "В" жана "В1" категориялары боюнча айдоочулук күбөлүк берилет.

9. Жашы белгиленген куракка жете элек адамдар сынактардан оң жыйынтык алган учурда мыйзамдарда белгиленген жашы эрезеге жетиши керектиги каралган категориялардагы транспорт каражатын башкаруу укугуна айдоочулук күбөлүктөрү каттоо-сынак бөлүмдөрүндө сакталат жана белгиленген жашка толгондо берилет.

10. "В" жана "С" категорияларындагы автомототранспорт каражаттарынын айдоочулугуна окууну бүтүргөн окутуучу уюмдардын бүтүрүүчүлөрү квалификациялык сынактарды ийгиликтүү тапшырган учурда он жети жашка толгондо "В" категориясындагы айдоочулук күбөлүк берүүгө жол берилет. Бул учурда автомототранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо курстарында окуганы жөнүндө күбөлүккө жана айдоочунун өздүк карточкасына 18 жашка толгондо "С" категориясындагы айдоочулук күбөлүк алууга укук берген зарыл жазуулар киргизилет.

11. Жарандардын каалоосу боюнча тиешелүү жаш куракка толсо жана зарыл болгон үзгүлтүксүз стажы болсо, практикалык сынак тапшырылгандан кийин айдоочулук күбөлүккө уруксат берүүчү белгилерди коюуга жол берилет, атап айтканда:

1) "А" категориясы бар болсо - "А1" жана "В1" категорияларын ыйгарууга жол берилет;

2) "В" категориясы бар болсо - "А", "А1", "В1" жана "ВЕ" категорияларын ыйгарууга жол берилет;

3) "С" категориясы бар болсо - "А", "А1", "В, "В1", "С1" жана "ВЕ категорияларын ыйгарууга жол берилет;

4) "D" категориясы бар болсо - "C", "С1" жана "D1" категорияларын ыйгарууга жол берилет;

5) "CE" категориясы бар болсо - "С1Е" категориясын ыйгарууга жол берилет;

6) "DE" категориясы бар болсо - "CE", "С1Е" жана "D1Е" категорияларын ыйгарууга жол берилет.

2. Автомототранспорт каражаттарын башкаруу укугуна квалификациялык сынак өткөрүү жана тапшыруу тартиби

12. Квалификациялык сынактарды тапшыруу үчүн талапкер төмөнкү документтерди берет:

- архив иши, калкты жана автотранспорттук каражаттарды, алардын чиркегичтерин, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актыларын, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жаатындагы мамлекеттин саясатын жүзөгө ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан белгиленген формадагы арыз;

- 2004-жылдын үлгүсүндөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID-карт) же идентификациялык карта - 2017-жылдын үлгүсүндөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID-карт);

- чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар үчүн - барган орду боюнча каттоосу жана мөөнөтү алты айдан кем болбогон визасы болсо өздүгүн күбөлөндүргөн документи, же жашап турууга уруксаты жана качкындын күбөлүгү;

- берилүүчү датасы 6 айдан ашпоого тийиш болгон, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы аныктай турган ыйгарым укуктуу мамлекеттик медициналык мекеме тарабынан Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы бекиткен форма боюнча берилген медициналык күбөлөндүрүүдөн (наркологиялык текшерүү, психикалык саламаттыгын аныктоо, көрүүсүн текшерүү) өтүүнү тастыктаган документ;

- айдоочулардын курамын даярдоону жана кайра даярдоону жүргүзгөн окутуучу уюмдар тарабынан берилген автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо боюнча курстардан өткөндүгү тууралуу күбөлүк;

- айдоочулардын курамын даярдоону жана кайра даярдоону жүргүзгөн окутуучу уюмдар тарабынан берилген айдоочунун өздүк карточкасы;

- айдоочулук күбөлүк (эгер мурда берилсе). Чет тилде түзүлгөн айдоочулук күбөлүк мамлекеттик же расмий тилге которулган жана бир тилден экинчи тилге туура которулганы тууралуу нотариустун, же мындай нотариалдык иш-аракеттерди жүргүзүүгө укуктуу болгон башка кызмат адамынын күбөлөндүргөн кол тамгасы бар болушу керек;

- Кыргыз Республикасынын монополияга каршы жөнгө салуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы менен макулдашылган, белгиленген жыйымдарды төлөгөндүгү жөнүндө квитанция.

"С", "С1", "D", "D1", "СЕ", "С1Е", "DЕ", "D1Е" категорияларына кайра даярдалган учурда автомототранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо боюнча курстарды бүтүргөнү жөнүндө күбөлүк берилет.

Адамды автомототранспорт каражаттарын башкаруу укугунан ажыратуу жөнүндө маалыматтар бар болсо бардык категориялардагы автомототранспорт каражаттарын башкаруу укугуна айдоочулук күбөлүк берилбейт.

Ыйгарым укуктуу органдын кызматкери берилген документтердин түп нускасынан ыйгарым укуктуу органдын бөлүмдөрүндө сактоо үчүн кагазга түшүрүлгөн көчүрмөлөрүн чыгарат же автоматташтырылган маалыматтык системасында электрондук көчүрмөсү сканерленет.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомунун редакциясына ылайык)

13. Документтерди жана квалификациялык сынактарды кабыл алуу адамдардын жашаган (барган) ордунан көз карандысыз ыйгарым укуктуу органдын бөлүмдөрүндө жүргүзүлөт.

14. Квалификациялык сынактар төмөнкү ырааттуулук менен кабыл алынат:

1) теориялык сынак;

2) практикалык сынак.

15. Теориялык сынак автоматташтырылган маалыматтык тутумду пайдалануу менен онлайн режиминде сынак тапшырмаларынын негизинде жүргүзүлөт.

Мында талапкер архив иши, калкты жана автотранспорттук каражаттарды, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актыларын, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жаатындагы мамлекеттин саясатын жүзөгө ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан аныкталган тартипте бетинин графикалык сүрөтү боюнча идентификациялоодон өтөт.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 18-сентябрындагы № 436 токтомунун редакциясына ылайык)

16. Теориялык сынакты өткөрүүдө айдоочулукка талапкердин (мындан ары - талапкер) төмөнкүлөрдү билүүсү текшерилет:

1) Кыргыз Республикасындагы жол кыймылынын эрежелери;

2) автомототранспорт каражаттарын жол кыймылына пайдаланууга уруксат берүү боюнча негизги жоболор;

3) автомототранспорт каражатын коопсуз башкаруунун техникалык аспекттери;

4) жол-транспорт кырсыктарынын пайда болушуна шарт түзгөн факторлор;

5) жол кыймылынын коопсуздугуна таасир бере турган автомототранспорт каражатынын конструкциясынын элементтеринин абалы;

6) жол-транспорт кырсыгында жабыркаган адамдарга дарыгер келгенге чейин медициналык жардам берүүнүн методдору.

17. Теориялык сынак тапшыруу үчүн автоматташтырылган маалыматтык тутумдагы сынактык тапшырмалар аралаш 20 суроодон турат. Теориялык сынак тапшыруу үчүн убакыт 25 мүнөт.

Теориялык суроолор архив иши, калкты жана автотранспорттук каражаттарды, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актыларын, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жаатындагы мамлекеттин саясатын жүзөгө ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан түзүлгөн жумушчу топ тарабынан түзүлөт.

Жумушчу топтун курамына жол коопсуздугун камсыз кылуу, билим берүү, саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын жана айдоочуларды даярдоо боюнча билим берүү уюмдарынын өкүлдөрү кирет.

Теориялык суроолордун тизмеги архив иши, калкты жана автотранспорттук каражаттарды, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актыларын, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жаатындагы мамлекеттин саясатын жүзөгө ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан бекитилет.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 18-сентябрындагы № 436 токтомунун редакциясына ылайык)

18. Сынактык тапшырмалардын 18 жана андан ашык суроосуна жооп берген талапкер теориялык сынакты тапшырган болуп эсептелет.

19. Теориялык сынактын жыйынтыгы боюнча сынак алган адамдын кол тамгасы коюлган сынак карточкасы берилет.

20. Теориялык сынакты тапшырбаган талапкер практикалык сынакка киргизилбейт. Теориялык же практикалык сынакты кайрадан тапшыруу мурдагы сынак өткөрүлгөн күндөн тартып 10 күндөн эрте эмес дайындалат. Үч жолку аракеттен тапшырылган сынактардан терс жыйынтыктар чыккан учурда, талапкер айдоочулук курамды даярдоо боюнча окуу уюмдарында окутуунун кайталанма курсунан өтөт, анын мөөнөтү бир айдан кем болбошу зарыл жана сынак комиссиясына окуудан кайра өткөндүгү жөнүндө тиешелүү документтерди тапшырат. Сунушталган документтер мөөнөтсүз сактоо үчүн автоматташтырылган маалыматтык системага жайгаштыруу үчүн сканерленет.

Жекече теориялык сынактарды өткөрүүгө жол берилбейт. Окуудан өткөндөрдүн 70 пайызынан ашыгын түзгөн топ квалификациялык сынактарга киргизилет.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомунун редакциясына ылайык)

21. Практикалык сынак реалдуу жол кыймылынын шарттарында алынат.

Практикалык сынактар башкаруу укугун алууга сынак тапшырылып жаткан автомототранспорт каражаттары менен тапшырылат.

"А", "А1" жана "В1" категориясындагы автомототранспорт каражатын башкаруу укугун алууга практикалык экзамен жабык аянтта же автодромдо гана жүргүзүлөт.

Практикалык сынак талапкерди даярдоону жүргүзгөн билим берүүчү мекеме тарабынан берилген автомототранспорт каражатында кабыл алынат. Зарыл жабдуулары бар болгон шартта ыйгарым укуктуу органдын бөлүнүшүнүн автомототранспорту менен практикалык сынактарды алууга жол берилет.

22. Практикалык сынак өткөрүүдө реалдуу жол кыймылынын шарттарында транспорт каражатын башкаруу учурунда талапкер тарабынан Кыргыз Республикасынын Жол кыймылынын эрежелеринин сакталышы, жол жагдайын баалоо жөндөмдүүлүгү, ага өз убагында жана туура реакция жасоо, ошондой эле белгилүү маневрлорду жана иш-аракеттерди аткаруу жөндөмү текшерилет.

23. Айдоо көндүмдөрү боюнча практикалык сынак этап карточкасы боюнча тапшырылат:

Этап карточкасында практикалык сынакты баалоонун критерийлери камтылган.

Практикалык сынак төмөнкү этаптардан турат:

1) автомототранспорт каражатын жүргүзүүгө даярдануу;

2) автомототранспорт каражатын ордунан жылдырып баштоо;

3) кесилиштерден (жөнгө салынган, жөнгө салынбаган) өтүү;

4) автомототранспорт каражатын артка кайруу;

5) автомототранспорт каражатын артка карай жүргүзүү жана маневр жасоо;

6) автомототранспорт каражатын тормоздоо жана токтотуу (парковка).

7) фишкалар менен белгиленген участоктон өтүү (жылан);

8) эстакадага чыгаруу жана түшүрүү.

Башкаруу көндүмү боюнча практикалык сынак тапшыруу убактысы чектелген эмес. Талапкер автомототранспорт каражатын башкаруу боюнча эки же андан көп этапты тапшырбаган учурда башкаруу көндүмү боюнча практикалык сынак тапшырылган жок болуп эсептелет.

24. Жол кыймылынын эрежелери боюнча жана практикалык башкаруу боюнча сынак карточкалардын негизинде сынактардын жыйынтыктары протокол менен таризделет, ага сынак комиссиясынын сынак алууга катышкан мүчөлөрүнүн баары кол коюшу керек.

25. Арыз, сынак карточкасы жана квалификациялык сынактардын жыйынтыктары бар этап карточкасы айдоочунун күбөлүгүн берүү үчүн негиз болот жана 10 жыл бою сакталат же автоматташтырылган маалыматтык системасында мөөнөтсүз сактоо үчүн сканерленет.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомунун редакциясына ылайык)

26. Угуу функциясы бузулган талапкердин каалоосу боюнча практикалык сынак өткөрүүгө сурдо-котормочунун катышуусуна жол берилет.

Транспорт каражаттарын айдоочулукка талапкерлерде транспорт каражаттарын башкарууга медициналык каршы көрсөтмөлөр же медициналык чектөөлөр бар (жок) экендиги жөнүндө тиешелүү медициналык корутунду (мындан ары - медициналык корутунду) менен тастыкталган транспорт каражаттарын башкарууга медициналык чектөөлөр жана (же) медициналык көрсөтмөлөр талапкерде бар болгон учурда практикалык экзамендер атайын шаймандары бар же тиешелүү медициналык корутундуга ылайык белгилүү конструкциялык мүнөздөмөлөрү бар транспорт каражаттары менен өткөрүлөт.

27. Сынак комиссияларынын протоколдорунун, арыздардын, этап карточкаларынын формалары архив иши, калкты жана автотранспорттук каражаттарды, алардын чиркегичтерин, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актыларын, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жаатындагы мамлекеттин саясатын жүзөгө ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан иштелип чыгат жана бекитилет.

28. Сынактар техникалык контролдоочу каражаттарды (аудио жана видео жаздыруу) пайдалануу менен алынат. Теориялык сынактарды өткөрүү процессин аудио-видео каттоочу каражаттар сынак өткөрүүчү жайларда, ал эми практикалык сынактарды өткөрүү пайдаланылган автомототранспорт каражаттарына орнотулат.

Практикалык сынактарды өткөрүү процессин аудио-видео каттоочу каражаттар төмөнкүлөрдү камсыз кылышы керек:

1) алдыдагы жол жагдайын видеого жаздыруу;

2) сынак алуучунун командаларын жана тапшырмаларын аудиого жаздыруу жана видеого жаздыруу;

Квалификациялык сынак өткөрүүдө аудио- жана видео маалыматтар сынакты кабыл алуу жаздырылган учурдан тартып 30 күндүн ичинде маалыматтын бүтүндүгүн камсыздаган электрондук алып жүрүүчүгө сакталат. Аудио жана видео маалыматтардын болушу жана сакталашы үчүн жоопкерчилик сынак комиссиясынын төрагасына жүктөлөт.

29. Квалификациялык сынактарды кабыл алуу үчүн ыйгарым укуктуу органдын бөлүнүштөрүндө экзамендик комиссиялар түзүлөт.

Квалификациялык сынактарды кабыл алуу үчүн сынак комиссиясы 3төн аз эмес адамдан турушу керек. Комиссиянын курамын ыйгарым укуктуу органдын тиешелүү бөлүмүнүн жетекчиси бекитет.

Комиссияга төмөнкүлөр кирет:

1) ыйгарым укуктуу органдын бөлүнүшүнүн эки өкүлү, алардын бири комиссиянын төрагасы болот;

2) Кыргыз Республикасынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын кызматкери;

3) коомчулуктун өкүлү.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 18-сентябрындагы № 436 токтомунун редакциясына ылайык)

30. Квалификациялык сынактарды кабыл алууну кызматтык нускамасы менен квалификациялык сынак өткөрүү боюнча кызматтык милдеттер жүктөлгөн ыйгарым укуктуу органдын бөлүнүштөрүнүн ыйгарым укуктуу кызмат адамдары (мындан ары - сынак алуучулар) жүргүзүшөт.

31. Сынак алуучулар төмөнкү талаптарга ылайык келиши керек:

- жогорку юридикалык билими же жер үстүндөгү транспорт каражаттары чөйрөсүндөгү жогорку техникалык билими болушу керек;

- практикалык сынактар өткөрүлүп жаткан категориялардагы жана подкатегориялардагы транспорт каражаттарын башкаруу укугу болушу керек;

- 3 жылдан аз эмес транспорт каражаттарын башкаруу тажрыйбасы болушу керек.

32. Квалификациялык сынактарды тапшыра албаган, сынак алуучуларга же сынак кабыл алуунун жол-жоболоруна дооматтары болгон талапкерлер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жазуу түрүндө сынак алуучулардын иш-аракеттерине же сынактарды кабыл алуунун жол-жоболоруна даттанууга укуктуу.

3. Улуттук айдоочулук күбөлүктөрдү берүү

33. Ушул Эрежелердин 12-пунктунда көрсөтүлгөн зарыл документтер берилген жана квалификациялык сынактардан оң натыйжа алган шартта талапкер бир иш күндүн ичинде улуттук айдоочулук күбөлүктү алууга укуктуу.

Улуттук айдоочулук күбөлүктөрдүн үлгүлөрү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

34. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, автомототранспорт каражаттарын башкарууга медициналык көрсөтмөлөрү бар адамдарга улуттук жана эл аралык айдоочулук күбөлүктүн тиешелүү графаларына мындай адамдарга автомототранспорт каражаттарын башкарууга уруксат берүү үчүн сактала турган шарттар жөнүндө белгилер коюлат.

Улуттук айдоочулук күбөлүктөр аларда көрсөтүлгөн чектөөлөр сакталган шартта жарактуу болуп таанылат.

35. Улуттук айдоочулук күбөлүктөр 10 жылдык мөөнөткө берилет.

4. Эл аралык айдоочулук күбөлүктөрдү берүү

36. 1968-жылдын 8-ноябрында Вена шаарында кабыл алынган жана Кыргыз Республикасы 2006-жылдын 13-февралында Кыргыз Республикасынын № 41 Мыйзамы менен кошулган Жол кыймылы жөнүндө конвенцияга (мындан ары - Вена конвенциясы) ылайык, Кыргыз Республикасынын эл аралык айдоочулук күбөлүгү Кыргыз Республикасынын улуттук айдоочулук күбөлүгү болгондо шартта гана квалификациялык сынактар тапшырылбастан, Конвенцияда каралган минималдык талаптарды эске алуу менен берилиши мүмкүн.

Кыргыз Республикасынын эл аралык айдоочулук күбөлүгү Кыргыз Республикасынын улуттук айдоочулук күбөлүгү болгондо жарактуу болот.

37. Кыргыз Республикасынын эл аралык айдоочулук күбөлүгүн берүү үчүн арыз берүүчү ыйгарым укуктуу органдын бөлүмүнө төмөнкү документтерин берет:

1) архив иши, калкты жана автотранспорттук каражаттарды, алардын чиркегичтерин, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актыларын, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жаатындагы мамлекеттин саясатын жүзөгө ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан белгиленген форма боюнча арызды;

2) 2004-жылдын үлгүсүндөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун (ID-карт) же идентификациялык карта - 2017-жылдын үлгүсүндөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун (ID-карт);

3) чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар үчүн - барган орду боюнча каттоосу жана мөөнөтү алты айдан кем болбогон визасы бар болсо өздүгүн күбөлөндүргөн документин, же жашап турууга уруксатын жана качкындын күбөлүгүн;

4) Кыргыз Республикасынын улуттук айдоочулук күбөлүгүн;

5) жалтырак эмес фото кагаздагы 3,5х4,5 см өлчөмүндөгү эки фото сүрөтүн;

6) Кыргыз Республикасынын монополияга каршы жөнгө салуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашылган, белгиленген жыйымдарды төлөгөндүгү жөнүндө квитанцияны (төлөм тапшырмасы).

38. Кыргыз Республикасынын эл аралык айдоочулук күбөлүктөрүн төмөнкү документтер болгондо Кыргыз Республикасынын улуттук айдоочулук күбөлүгүнүн ээсинин расмий өкүлүнө берүүгө жол берилет:

1) нотариуста күбөлөндүрүлгөн ишеним кат;

2) өкүлдүн өздүгүн күбөлөндүргөн документ;

3) ишеним көрсөткөн адамдын колдонуудагы Кыргыз Республикасынын улуттук айдоочулук күбөлүгүнүн түп нускасы;

4) ишеним көрсөткөн адамдын 2004-жылдын үлгүсүндөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID-карт) же идентификациялык карта - 2017-жылдын үлгүсүндөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID-карт);

5) чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар үчүн - барган орду боюнча каттоосу жана мөөнөтү алты айдан кем болбогон визасы болсо өздүгүн күбөлөндүргөн документи, же жашап турууга уруксаты жана качкындын күбөлүгү;

6) жалтырак эмес фото кагаздагы 3,5х4,5 см өлчөмүндөгү эки фото сүрөт;

7) Кыргыз Республикасынын монополияга каршы жөнгө салуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашылган, белгиленген жыйымдарды төлөгөндүгү жөнүндө квитанция (төлөм тапшырмасы).

Ыйгарым укуктуу органдын бөлүмдөрүндө сактоо үчүн берилген документтердин түп нускасынан кагазга түшүрүлгөн көчүрмөлөрү чыгарылат же автоматташтырылган маалыматтык системасында электрондук көчүрмөлөрү сканерленет.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомунун редакциясына ылайык)

39. Кыргыз Республикасынын эл аралык айдоочулук күбөлүктөрү 3 жылдык мөөнөткө берилет.

Кыргыз Республикасынын улуттук айдоочулук күбөлүгү 3 жылдан аз мөөнөткө жарактуу болгон учурда Кыргыз Республикасынын эл аралык айдоочулук күбөлүгү Кыргыз Республикасынын улуттук айдоочулук күбөлүгүнүн колдонуу мөөнөтү бүткөнгө чейин жарактуу болот.

40. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, транспорт каражаттарын башкарууга медициналык көрсөтмөлөрү бар адамдарга улуттук жана эл аралык айдоочулук күбөлүктүн тиешелүү графаларына мындай адамдарга транспорт каражаттарын башкарууга уруксат берүү үчүн сактала турган шарттар жөнүндө белгилер коюлат.

Кыргыз Республикасынын эл аралык айдоочулук күбөлүктөрү аларда көрсөтүлгөн чектөөлөр сакталган шартта жарактуу болуп таанылат.

5. Айдоочулук күбөлүктөрдү алмаштыруу жана жоголгондордун ордуна берүү тартиби

41. Мурда берилген айдоочулук күбөлүктүн ордуна Кыргыз Республикасынын улуттук жана эл аралык айдоочулук күбөлүгүн берүү төмөнкү учурларда сынак тапшырбастан жүргүзүлөт:

1) айдоочулук күбөлүктүн колдонуу мөөнөтү бүткөндө;

2) айдоочулук күбөлүктө камтылган анын ээсинин жеке маалыматтары өзгөрсө;

3) эгер айдоочулук күбөлүк эскирүүнүн, бузулуунун натыйжасында же башка себептер менен андан ары пайдалануу үчүн жараксыз болуп калса жана анда (же анын бир бөлүгүндө) көрсөтүлгөн маалыматтарды визуалдуу аныктоого мүмкүн болбой калса;

4) айдоочулук күбөлүк жоголгондо.

42. Кыргыз Республикасынын улуттук жана эл аралык айдоочулук күбөлүгүн алмаштыруу адамдардын жашаган (барган) ордунан көз карандысыз ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын бөлүнүштөрүндө жүргүзүлөт.

43. Мурда берилген Кыргыз Республикасынын улуттук жана/же эл аралык айдоочулук күбөлүгүн ордуна Кыргыз Республикасынын улуттук жана/же эл аралык айдоочулук күбөлүгүн берүү үчүн арыз берүүчү төмөнкү документтерди берет:

1) архив иши, калкты жана автотранспорттук каражаттарды, алардын чиркегичтерин, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актыларын, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жаатындагы мамлекеттин саясатын жүзөгө ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан белгиленген форма боюнча арызды;

2) 2004-жылдын үлгүсүндөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID-карт) же идентификациялык карта - 2017-жылдын үлгүсүндөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун (ID-карт);

3) чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар үчүн - барган орду боюнча каттоосу жана мөөнөтү алты айдан кем болбогон визасы болсо өздүгүн күбөлөндүргөн документин, же жашап турууга уруксатын жана качкындын күбөлүгүн;

4) берилүүчү датасы 6 айдан ашпоого тийиш болгон, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы аныктай турган ыйгарым укуктуу мамлекеттик медициналык мекеме тарабынан Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы бекиткен форма боюнча берилген медициналык күбөлөндүрүүдөн (наркологиялык текшерүү, психикалык саламаттыгын аныктоо, көрүүсүн текшерүү) өтүүнү тастыктаган документти;

5) улуттук жана/же эл аралык айдоочулук күбөлүктү (жоголгон учурда берилбейт);

6) айдоочулардын курамын даярдоону жана кайра даярдоону жүргүзгөн окутуучу уюмдар тарабынан берилген автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо боюнча курстардан өткөндүгү тууралуу күбөлүктү;

7) айдоочулардын курамын даярдаган жана кайра даярдаган окутуучу уюмдар тарабынан берилген айдоочунун өздүк карточкасы.

Ыйгарым укуктуу органдын бөлүмдөрүндө сактоо үчүн берилген документтердин түп нускасынан кагазга түшүрүлгөн көчүрмөлөрү чыгарылат же автоматташтырылган маалыматтык системасында электрондук көчүрмөлөрү сканерленет.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомунун редакциясына ылайык)

44. Мурда берилген улуттук айдоочулук күбөлүктү алмаштырган улуттук айдоочулук күбөлүктү берүүдө мурда берилген улуттук айдоочулук күбөлүктө камтылган тиешелүү белгилер жана жазуулар жаңы айдоочулук күбөлүккө көчүрүлөт.

45. Айдоочулук күбөлүктөрдү, анын ичинен мурдагы Советтик Социалисттик Республикалар Союзунун республикаларында 1992-жылдын 1-январына чейин берилген "SU" (СССР) айырмалап туруучу белгилери бар айдоочулук күбөлүктөрдү алмаштыруу ушул Эрежелердин 43-пунктунда көрсөтүлгөн зарыл документтер болгондо квалификациялык сынактар тапшырылбастан жүргүзүлөт.

46. Айдоочулук күбөлүк жоголгон учурда ушул Эрежелердин 43-пунктунда көрсөтүлгөн документтерден тышкары Кыргыз Республикасынын жол кыймылынын коопсуздугу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын автомототранспорт каражаттарын башкаруу укугунан ажыратылбагандыгы жөнүндө маалымкаты берилет.

Бул учурда жаңы айдоочулук күбөлүк таризделген мезгилде эки айлык мөөнөткө айдоочулук күбөлүктүн убактылуу талону берилет. Жаңы айдоочулук күбөлүк таризделген мезгилде берилген айдоочулук күбөлүктүн талондору өзүнчө китепке катталат жана жаңы айдоочулук күбөлүк берилгенден кийин күбөлүк берүү үчүн негиз болгон материалдарга тиркелет.

47. Мурда улуттук үлгүдөгү айдоочулук күбөлүк алган чет өлкөлүк жаран Кыргыз Республикасынын улуттук айдоочулук күбөлүгүн жоготуп алган учурда айдоочулук күбөлүк ушул Эрежелерде каралган жалпы негиздерде калыбына келтирилет.

Кыргыз Республикасынын жарандары чет мамлекеттерден алган айдоочулук күбөлүгү жоголгон учурда чет мамлекеттин айдоочуларды даярдаган окутуучу уюмун бүтүргөнү тууралуу документи болсо айдоочулук күбөлүк ушул Эрежелерде каралган жалпы негизде калыбына келтирилет.

48. Башка мамлекеттерден берилген чет өлкөлүк жарандардын жоголгон (уурдалган) чет өлкөлүк улуттук жана эл аралык айдоочулук күбөлүктөрүнүн ордуна Кыргыз Республикасынын улуттук жана эл аралык айдоочулук күбөлүгү берилбейт.

48-1. Фото жана кино тартуу, видео жазуу функциясы бар, автоматтык режимде иштеген сертификатталган атайын контролдоо-өлчөөчү техникалык каражаттарды колдонуу менен фиксацияланган бузуулар үчүн арыз ээсинин туум жана айып боюнча карыздары жөнүндөгү маалыматтар автоматташтырылган маалыматтык системасында болгондо, арыз ээси айдоочулук күбөлүктү алмаштыруунун алдында бузуулар үчүн туум жана айып төлөөсү зарыл.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомунун редакциясына ылайык)

 

6. Кыргыз Республикасынын айдоочулук күбөлүктөрүн жараксыз деп таануу

49. Төмөнкү учурларда Кыргыз Республикасынын улуттук жана эл аралык айдоочулук күбөлүктөрү жараксыз деп таанылат:

1) айдоочулук күбөлүктүн колдонуу мөөнөтү бүткөндө;

2) айдоочулук күбөлүктө камтылган анын ээсинин жеке маалыматтары өзгөрсө;

3) эгер айдоочулук күбөлүк эскирүүнүн, бузулуунун натыйжасында же башка себептер менен андан ары пайдалануу үчүн жараксыз болуп калса жана анда (же анын бир бөлүгүндө) көрсөтүлгөн маалыматтарды визуалдуу аныктоого мүмкүн болбосо;

4) эгер айдоочулук күбөлүк белгиленген тартипте жалган (жасалма) деп таанылган документтердин негизинде берилсе же ушул Эрежелерде белгиленген тартипти бузуу менен берилсе;

5) эгер жаңы айдоочулук күбөлүк берилсе;

6) эгер автомототранспорт каражатынын айдоочусунда транспорт каражаттарын башкарууга каршы көрсөтмөлөр же мурда аныкталбаган медициналык чектөөлөр табылса.

50. Ыйгарым укуктуу орган транспорт каражаттарынын жана айдоочулардын курамынын электрондук маалыматтык базасында берилген Кыргыз Республикасынын улуттук жана эл аралык айдоочулук күбөлүктөрүнүн реестрин, ошондой эле жарактуу жана жараксыз Кыргыз Республикасынын улуттук жана эл аралык айдоочулук күбөлүктөрүнүн реестрин жүргүзөт.

51. Кыргыз Республикасынын улуттук айдоочулук күбөлүгү жараксыз деп таанылган учурда анын негизинде берилген Кыргыз Республикасынын эл аралык айдоочулук күбөлүгү жараксыз деп эсептелет.

52. Кыргыз Республикасынын айдоочулук күбөлүктөрүн таап алган адамдар аны ыйгарым укуктуу органга тапшырышы керек.

7. Чет өлкөлүк айдоочулук күбөлүктөрдү Кыргыз Республикасынын улуттук айдоочулук күбөлүктөрүнө алмаштыруу

(Глава КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомунун редакциясына ылайык)

53. Кыргыз Республикасынын аймагына убактылуу келген Вена конвенциясына катышкан өлкөлөрдүн жарандары чет мамлекетте берилген жана жогоруда аталган Конвенциянын талаптарына шайкеш келген улуттук айдоочулук күбөлүгү болгондо автомототранспорт каражаттарын башкаруу укугуна ээ болушат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомунун редакциясына ылайык)

54. Чет өлкөлүк адамдын улуттук айдоочулук күбөлүгү жогоруда аталган Конвенциянын талаптарына шайкеш келбеген учурда, ал улуттук айдоочулук күбөлүгүнө кошумча түрдө эл аралык айдоочулук күбөлүктү ала жүрүшү керек.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомунун редакциясына ылайык)

55. Вена конвенциясына катышкан өлкөлөрдүн жарандары чет мамлекеттердин улуттук айдоочулук күбөлүктөрүн Кыргыз Республикасынын улуттук айдоочулук күбөлүктөрүнө алмаштырууга укуктуу.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомунун редакциясына ылайык)

56. Чет мамлекеттердин улуттук айдоочулук күбөлүктөрүн Кыргыз Республикасынын улуттук айдоочулук күбөлүктөрүнө алмаштыруу үчүн төмөнкү документтер берилет:

1) архив иши, калкты жана автотранспорт каражаттарын, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актыларын, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жаатындагы мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан белгиленген форма боюнча арызды;

2) барган орду боюнча каттоосу жана мөөнөтү алты айдан кем эмес визасы же жашап туруу укугу болсо ким экендигин күбөлөндүргөн документин;

3) берилүүчү датасы 6 айдан ашпоого тийиш болгон, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы аныктай турган ыйгарым укуктуу мамлекеттик медициналык мекеме тарабынан Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы бекиткен форма боюнча берилген медициналык күбөлөндүрүүдөн (наркологиялык текшерүү, психикалык саламаттыгын аныктоо, көрүүсүн текшерүү) өтүүнү тастыктаган документти;

4) чет өлкөнүн улуттук айдоочулук күбөлүгүн жана чет мамлекеттен берилген айдоочулук күбөлүктүн нотариуста күбөлөндүрүлгөн котормосун;

5) Кыргыз Республикасынын монополияга каршы жөнгө салуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашылган, белгиленген жыйымдарды төлөгөндүгү жөнүндө квитанцияны (төлөм тапшырмасын).

Зарыл документтерди бергенден кийин чет өлкөлүк жарандар квалификациялык сынак тапшырышат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомунун редакциясына ылайык)

57. Чет өлкөлүк жарандан квалификациялык сынак кабыл алуу ушул Эрежелерде каралган жалпы негиздерде жүргүзүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомунун редакциясына ылайык)

58. Кыргыз Республикасынын аймагына убактылуу келген жана чет өлкөлөрдүн улуттук жана эл аралык айдоочулук күбөлүктөрү жок адамдарга Кыргыз Республикасынын улуттук айдоочулук күбөлүктөрүн берүү ушул Эрежелерде каралган жалпы негизде жүргүзүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомунун редакциясына ылайык)

59. Чет өлкөнүн улуттук айдоочулук күбөлүгүн алмаштыруу эгер Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамдарда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде башкалар каралбаса, ушул Эрежелерде каралган квалификациялык сынакты өткөрүүнүн жыйынтыгы боюнча жүргүзүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомунун редакциясына ылайык)

60. Вена конвенциясынын катышуучусу болбогон өлкөлөрдүн жарандары квалификациялык сынактарды тапшыргандан кийин жана ушул Эрежелердин 56-пунктунда көрсөтүлгөн документтерди бергенден кийин өздөрүнүн улуттук жана эл аралык айдоочулук күбөлүктөрүн Кыргыз Республикасынын улуттук жана эл аралык айдоочулук күбөлүктөрүнө алмаштырууга укуктуу.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомунун редакциясына ылайык)

61. Айдоочулук күбөлүктү алмаштырууда чет өлкөнүн айдоочулук күбөлүгүндө камтылган тиешелүү белгилер жана жазуулар Кыргыз Республикасынын улуттук айдоочулук күбөлүктөрүнө көчүрүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомунун редакциясына ылайык)

8. Айдоочулук күбөлүктөрдү кайтарып берүү

(Глава КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомунун редакциясына ылайык)

62. Автомототранспорт каражаттарын башкаруу укугунан ажыратылган адамдардын айдоочулук күбөлүктөрү соттун актысына ылайык сактоо үчүн ким экендигин күбөлөндүргөн документте көрсөтүлгөн ээсинин жашаган орду боюнча ыйгарым укуктуу органдын бөлүмүнө жиберилет жана автомототранспорт каражаттарын башкаруу укугунан ажыратылган адамдарды каттоо журналына катталат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомунун редакциясына ылайык)

63. Соттун актысы менен администрациялык жаза же автомототранспорт каражаттарын башкаруу укугунан убактылуу ажыратуу түрүндөгү жазык жазасын алган адамга айдоочулук күбөлүгүн кайтарып берүү же берүү ажыратуу мөөнөтү аяктагандан кийин жана квалификациялык сынактарды тапшыргандан кийин жүргүзүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомунун редакциясына ылайык)

64. Укук бузууларды жасагандыгы үчүн айдоочулук күбөлүгүнөн ажыраган адамдар ажыратуу мөөнөтү аяктагандан кийин айдоочулук күбөлүктү алуу үчүн төмөнкүлөрдү беришет:

- архив иши, калкты жана автотранспорт каражаттарын, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актыларын, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жаатында мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан белгиленген форма боюнча арызды;

- 2004-жылдын үлгүсүндөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID-карт) же идентификациялык карта - 2017-жылдын үлгүсүндөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID-карт);

- чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар үчүн - барган орду боюнча каттоосу жана мөөнөтү алты айдан кем эмес визасы же жашап туруу укугу, качкындын күбөлүгү болсо ким экендигин күбөлөндүргөн документи;

- берилүүчү датасы 6 айдан ашпоого тийиш болгон, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы аныктай турган ыйгарым укуктуу мамлекеттик медициналык мекеме тарабынан Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы бекиткен форма боюнча берилген медициналык күбөлөндүрүүдөн (наркологиялык текшерүү, психикалык саламаттыгын аныктоо, көрүүсүн текшерүү) өтүүнү тастыктаган документти;

- айдоочулук курамды даярдоочу окутуучу уюмдар тарабынан берилген автомототранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо боюнча курстарда окугандыгы тууралуу күбөлүктү;

- айдоочулук курамды даярдоочу окутуучу уюмдар тарабынан берилген айдоочунун өздүк карточкасын;

- Кыргыз Республикасынын монополияга каршы жөнгө салуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашылган, белгиленген жыйымдарды төлөгөндүгү жөнүндө квитанцияны (төлөм тапшырмасы).

Ыйгарым укуктуу органдын бөлүмдөрүндө сактоо үчүн берилген документтердин түп нускасынан кагазга түшүрүлгөн көчүрмөлөрү чыгарылат же автоматташтырылган маалыматтык системасында электрондук көчүрмөлөрү сканерленет.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомунун редакциясына ылайык)

9. Талап кылынбаган айдоочулук күбөлүктөрдү жок кылуу тартиби

(Глава КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомунун редакциясына ылайык)

65. Кыргыз Республикасынын айдоочулук күбөлүктөрү төмөнкү учурларда жок кылынат:

1) Кыргыз Республикасынын аймагында автомототранспорт каражаттарын башкаруу укугунан ажыратуу мөөнөтү аяктагандан кийинки эки жылдын ичинде талап кылынбаган;

2) даярдалгандан кийинки бир жылдын ичинде талап кылынбаган;

3) Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары келип түшкөндөн кийинки бир жылдын ичинде талап кылынбаган;

4) мамлекеттик органдардан жана жарандардан келип түшкөндөн кийинки бир жылдын ичинде талап кылынбаган, жоголгон жана ыйгарым укуктуу органдын бөлүмүнө жеткирилип берилген.

Талап кылынбаган айдоочулук күбөлүктөрдү жок кылуу тартибин архив иши, калкты жана автотранспорт каражаттарын, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актыларын, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жаатындагы мамлекеттин саясатын жүзөгө ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган аныктайт.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомунун редакциясына ылайык)

66. Берилген Кыргыз Республикасынын улуттук айдоочулук күбөлүктөрүнүн ордуна чет өлкөлүк жарандар тапшырган башка мамлекеттердин эл аралык жана улуттук айдоочулук күбөлүктөрү ыйгарым укуктуу органдын бөлүмдөрүндө сакталат жана Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары чыгып жаткан ээлерине алардын талабы боюнча кайтарып берилет.

Бул учурда Кыргыз Республикасынын айдоочулук күбөлүктөрү алынат жана айдоочулук күбөлүктөрдү берүүгө негиз болгон документтерге көктөлүп, белгиленген тартипте жок кылынат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомунун редакциясына ылайык)

10. Айдоочулук күбөлүктөрдү берүү жана алмаштыруу үчүн негиз болгон документтерди сактоо тартиби жана мөөнөтү

(Глава КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомунун редакциясына ылайык)

67. Айдоочулук күбөлүктөрдү берүү жана алмаштыруу үчүн негиз болуп саналган документтер (арыздар, эски айдоочулук күбөлүктөр, жыйымдарды төлөгөндүгү жөнүндө квитанция, медициналык күбөлөндүрүүдөн өтүү жөнүндө документтер, окугандыгы тууралуу күбөлүктөрдүн көчүрмөлөрү, айдоочулардын өздүк карточкаларынын көчүрмөлөрү жана ким экендигин ырастоочу документтердин көчүрмөлөрү) он жыл бою сакталат же мөөнөтсүз сактоо үчүн автоматташтырылган маалыматтык системада сканерленет.

Сынак комиссиясынын протоколдору 10 жыл сакталат.

Айдоочулук күбөлүктөрдү берүү реестри 60 жыл сакталат.

Документтер ыйгарым укуктуу органдын бөлүмдөрүндө жана бөтөн адамдардын аларга жетүүсү жокко чыгарылган орундарда сакталат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомунун редакциясына ылайык)

68. Айдоочулук күбөлүктөрдү берүү учурунда бардык маалым даректер толтурулгандан кийин айдоочулардын өздүк карточкалары, окугандыгы тууралуу күбөлүктөр ээсине кайтарып берилет. Медициналык күбөлөндүрүүдөн өтүүнү тастыктаган документтин түп нускасы ыйгарым укуктуу органдын бөлүмдөрүндө калат жана айдоочулук күбөлүктү берүү жана алмаштыруу үчүн негиз болуп саналган документтерге тиркелет же сактоо үчүн автоматташтырылган маалыматтык системасында сканерленет.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомунун редакциясына ылайык)

69. Кыргыз Республикасынын жарандарына жана чет өлкөлүк жарандарга берилген чет мамлекеттердин улуттук айдоочулук күбөлүктөрү Кыргыз Республикасынын улуттук айдоочулук күбөлүктөрүнө алмаштырууда Кыргыз Республикасынын улуттук айдоочулук күбөлүгүнүн колдонуу мөөнөтүндө Кыргыз Республикасынын улуттук айдоочулук күбөлүгүн берүүгө негиз болгон документтер менен бирге сакталат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомунун редакциясына ылайык)

70. Ыйгарым укуктуу органдын бөлүмдөрүндө сакталып турган башка мамлекеттердин улуттук айдоочулук күбөлүктөрү он жыл өткөндөн кийин ээлери талап кылбаган учурда ошол мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдарына же алардын Кыргыз Республикасынын аймагындагы дипломаттык өкүлчүлүктөрүнө же консулдук мекемелерине Кыргыз Республикасынын тышкы иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы аркылуу жиберилет.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомунун редакциясына ылайык)