Система Orphus

Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\c9ecf073-59c0-4f39-9736-457074b3537c\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2017-жылдын 2-октябры № 634

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы № 303 "Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мурда кабыл алынган чечимдерине шайкеш келтирүү максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы № 303 "Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарында:

- III бөлүмүндөгү 5-бап күчүн жоготту деп таанылсын;

- III бөлүмүндөгү 20-бап төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"

20. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Апостиль коюу - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеги), 4-бап, 44-пункт

2

Кызматтарды көрсөткөн мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

1. Берилген ыйгарым укуктардын чегинде ченемдик укуктук жөнгө салуу, соттук-эксперттик, адвокаттык жана нотариалдык иш, каттоону камсыз кылуу жаатындагы мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча функцияларды камсыз кылуучу жана берилген ыйгарым укуктардын чегинде маалыматташтыруу, архив иши, калкты жана автотранспорт каражаттарын жана алардын чиркегичтерин, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актыларын, ошондой эле кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуучу аткаруу бийлигинин мамлекеттик органы (мындан ары - юстиция тутумунда мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу орган).

2. Коомдук тартипти, инсандын жана коомдун коопсуздугун камсыз кылуу жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча аткаруучу-тескөөчү функцияларды жүзөгө ашыруучу мамлекеттик укук коргоо органы (мындан ары - ички иштер органдарынын бирдиктүү тутумун камсыз кылуучу ыйгарым укуктуу орган). Мамлекеттик кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик органдардын тизмеси, алардын байланыш маалыматтары жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарттары менен бирге төмөнкүлөрдүн маалымат такталарына жана расмий сайттарына жайгаштырылат:

- юстиция тутумунда мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органдын;

- ички иштер органдарынын бирдиктүү тутумун камсыз кылуучу ыйгарым укуктуу органдын

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучулар

Жеке жана юридикалык жактар

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негизи

Кыргыз Республикасынын Конституциясы (41-берене);

Гаага шаарында кол коюлган, 1961-жылдын 5-октябрындагы чет өлкөлүк расмий документтерди мыйзамдаштыруу талаптарын жокко чыгаруучу конвенциясы (Кыргыз Республикасы 2009-жылдын 16-ноябрындагы № 296 Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен кошулган);

"Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (12-3-статья);

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору:

- 2009-жылдын 15-декабрындагы № 764 "Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жөнүндө" (аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жөнүндө жобонун III бабынын 6-пунктунун "г" пунктчасы);

- 2010-жылдын 10-июнундагы № 75 "Чет мамлекеттердин расмий документтерин легалдаштыруу талабын жокко чыгаруучу конвенциянын жоболорун жүзөгө ашыруу боюнча чаралар жөнүндө";

- 2010-жылдын 18-ноябрындагы № 283 "Апостиль коюунун тартиби жана шарттары жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу";

- 2011-жылдын 13-июнундагы № 304 "Апостиль коюу үчүн жыйымдардын өлчөмү жөнүндө";

- 2012-жылдын 10-февралындагы № 85 "Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмегин) бекитүү жөнүндө" (4-бөлүмүнүн 44-пункту)

5

Көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтардын акыркы жыйынтыгы

Апостиль коюлган документ

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарты

Кызмат көрсөтүү төмөнкүдөй шарттарда жүргүзүлөт:

- тиешелүү санитардык ченемге жооп берген жайларда;

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар (мындан ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана санитардык-гигиеналык жайларга (ажаткана, жуунуучу бөлмө) кирүүгө тоскоолдугу жок пандус, кармоочтор менен жабдылган имараттарда, жайларда;

- жандуу кезек күтүү принциби боюнча.

Уюмдарда күтүп тургандар үчүн орундар, санитардык түйүндөр, жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор менен жабдылган. Жарандардын жеңилдик берилген категориялары (Улуу Ата мекендик согуштун катышуучулары жана майыптары, ооруктун эмгекчилери, ДМЧА, кош бойлуу аялдар, 1 жашка чейинки балдары бар адамдар) кезексиз тейленет.

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн кызмат көрсөтүү жеринде кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеги жана арыздардын үлгүлөрү жайгаштырылат

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү

Кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү - 5 күнгө чейин, анын ичинде:

- арызды кабыл алуунун жана/же кызмат көрсөтүүнү алууга иш аракеттердин чектелген убактысы - 30 мүнөткө чейин;

- кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгын берүүгө чектелген убакыт - 20 мүнөткө чейин.

Апостиль коюуга берилген расмий документке кол койгон кызмат адамынын кол тамгасынын үлгүсүн талап кылуу жана кол коюуга ыйгарым укугун бышыктоо жана (же) расмий документти чыгарган мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын, кызмат адамынын мөөрүнүн же бурч мөөрүнүн изинин үлгүсүн талап кылуу зарылчылыгы пайда болгон учурда апостилдештирүү мөөнөтү 30 күндөн ашпоого тийиш

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү

8

Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтын тизмеси) жана аларды стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик орган жөнүндө маалымат берүү

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот: юстиция тутумунда мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органдан;

- ички иштер органдарынын бирдиктүү тутумун камсыз кылуучу ыйгарым укуктуу органдан:

Маалымат төмөнкүдөй ыкмалар менен берилиши мүмкүн:

- жазуу жүзүндө;

- оозеки түрдө (телефон аркылуу, жолугушуу учурунда);

- электрондук форматта. Маалыматты мамлекеттик жана расмий тилдерде маалымат такталарынан, брошюралардан жана буклеттерден алууга болот

9

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:

- радио, телекөрсөтүү, маалымат сайттары;

- гезиттер;

- төмөнкүлөрдүн коомдук кабылдамалары жана сайттары:

1) юстиция тутумунда мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органдын;

2) ички иштер органдарынын бирдиктүү тутумун камсыз кылуучу ыйгарым укуктуу органдын;

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардагы маалымат такталары, буклеттер жана брошюралар;

- телефон боюнча.

Даректер, телефон номерлери жана иш режими төмөнкүлөрдүн сайттарына жана маалымат такталарына жайгаштырылат:

- юстиция тутумунда мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органдын;

- ички иштер органдарынын бирдиктүү тутумун камсыз кылуучу ыйгарым укуктуу органдын.

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат мамлекеттик жана расмий тилдерде акысыз берилет

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда мамлекеттик кызмат көрсөтүү үчүн жооптуу кызматкерлердин кабинеттеринин эшиктеринде маалымат тактачалары болушу керек.

Кызматкерлер тарабынан колдонуудагы мыйзамдарды бузууга жол бербөөчү, жарандарга карата этиканын ченемдерин, көз карандысыздыкты жана калыстыкты камсыздоочу, кызыкчылыктардын кагылышуусун болтурбоочу кызматтык нускамалар (функциялык милдеттер) жана кесиптик-этикалык ченемдер сакталышы керек.

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө муктаждыктарга ээ болгон адамдар (угуу, көрүү боюнча жана таяныч-кыймыл аппаратынын бузулгандыгына байланыштуу ДМЧА, кары-картаң жарандар, согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) менен пикир алмашуу жана кызмат көрсөтүү алар үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү түрдө жүргүзүлөт

11

Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары

Кызмат көрсөтүүнү алган жарандар жөнүндө жеке маалыматтарды ачыкка чыгарууга жол берилбейт жана кызматкерлер тарабынан жеке кызыкчылыкка колдонууга жана үчүнчү тараптарга берүүгө тыюу салынат.

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат жөнүндө маалымат тийиштүү мамлекеттик органдардын суроо-талабына жараша Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси

Кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн керектөөчү төмөнкүлөрдү берүүсү зарыл:

- үлгүгө ылайык расмий документке апостиль коюу жөнүндө арыз (арыздын үлгүсү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын маалымат такталарына илинет);

- апостиль коюу үчүн арналган расмий документ жана анын көчүрмөсү;

- апостиль койгондугу үчүн жыйымдын төлөнгөндүгү жөнүндө квитанция; өздүгүн күбөлөндүргөн документ (көрсөтүлөт)

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Кызмат көрсөтүүгө акы төлөнөт.

Кыргыз Республикасынан чыккан расмий документтерге ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан апостиль коюлгандыгы үчүн жыйым алынат.

Жыйымдын өлчөмү, алуу тартиби жана төлөө мөөнөттөрү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкү критерийлер менен аныкталат:

- колдонуучу үчүн актуалдуулугу;

- көрсөтүлгөн кызматтардын стандарттарында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык анын аныктыгы жана өз убагында болушу;

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этностук таандыктыгы, диний ишеними, жаш курагы, саясий жана башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк жана башка абалы, ошондой эле башка жагдайлар боюнча басмырлоого жол бербөө;

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн стандартта көрсөтүлгөн документтерди гана талап кылуу;

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул стандартта белгиленген талаптарга шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, ДМЧА үчүн жай, коммуналдык-тиричиликтик ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык колдоонун (басма жана электрондук форматтарда) болушу жана жеткиликтүүлүгү;

- мамлекеттик кызмат көрсөтүү учурунда кызматкерлердин сыпайылыгы жана сылыктыгы, кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө зарыл болгон документтерди толтурууга жардам көрсөтүү жана консультация берүү

15

Электрондук форматта кызмат көрсөтүү

Электрондук форматта кызмат көрсөтүлбөйт

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылышы мүмкүн, эгерде:

- документтер Кыргыз Республикасынын элчиликтеринен же консулдук мекемелеринен берилген болсо;

- документтердин коммерциялык же бажы операцияларына түздөн-түз тиешеси болсо (төмөнкү документтер аларга кирбейт: уюмдаштыруучу документтер, мамлекеттик органдан чыккан патенттик документтер, каттоо жөнүндө күбөлүктөр, лицензиялар);

- чет өлкөгө алып чыгууга жана салып жиберүүгө жатпаган документтер болсо (аскердик билеттер, өздүк күбөлүк, паспорттор);

- башка мамлекеттер тарабынан берилген расмий документтер болсо;

- документ Гаага конвенциясынын мүчөсү болбогон же Гаага конвенциясына Кыргыз Республикасынын кошулушуна каршы пикирин билдирген мамлекеттин аймагында апостиль коюу үчүн арналган документтер болсо (мамлекеттердин тизмеси төмөнкүлөрдүн расмий сайттарына, маалымат такталарына жайгаштырылат:

1) юстиция тутумунда мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органдын;

2) ички иштер органдарынын бирдиктүү тутумун камсыз кылуучу ыйгарым укуктуу органдын;

- документ бузулгандыгынан улам анын тексти окууга жараксыз болсо;

- документ калем менен толтурулган же кол коюлган же факсимилдик байланыш аркылуу алынган болсо;

- документ расмий түрдө ырасталбаган толуктоолорду же оңдоолорду камтыган болсо;

- документтер мыйзамдарды бузуу менен берилген болсо; - кызмат адамынын кол тамгасы жана (же) мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын, кызмат адамынын мөөрүнүн же бурч мөөрүнүн изи ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдагы үлгүлөрүнө шайкеш келбеген болсо;

- расмий документке кол койгон кызмат адамынын ага кол коюуга ыйгарым укугу жок болсо; ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн талаптарга шайкеш келбеген учурда

17

Даттануу тартиби

Кызмат көрсөтүү талаптагыдай берилбеген учурда керектөөчү жазуу же оозеки түрүндө түздөн-түз же өзүнүн өкүлдөрү аркылуу төмөнкүлөргө кайрылууга укуктуу:

- юстиция тутумунда мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органга;

- ички иштер органдарынын бирдиктүү тутумун камсыз кылуучу ыйгарым укуктуу органга.

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө берилет жана арыз ээсинин аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, дооматтын маңызын, кызмат көрсөтүүнү алуучунун кол тамгасын жана берген күнүн камтууга тийиш.

Арыздарды жана доолорду кароо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана арыз ээси тарабынан анын жообун алуунун мөөнөтү ал катталган күндөн баштап 14 күндөн ашпоосу керек.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечим канааттандырбаган учурда арыз ээси ыйгарым укуктуу органдардын чечимине сот тартибинде даттанууга укуктуу

18

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартын кайра кароо мезгили

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты үч жылда бир жолудан кем эмес мезгилдүүлүгү менен үзгүлтүксүз кайра каралууга тийиш

".

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Премьер-министри

 

С. Исаков