Система Orphus

Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\c9ecf073-59c0-4f39-9736-457074b3537c\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2019-жылдын 6-марты № 104

"Жерди пайдалануу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

 

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 31-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары А.М.Нурбаев, У.Б.Примов, Ж.К.Акаев, Д.Д.Бекешев, М.А.Исаков, М.Б.Эгембердиев жана М.И.Бакиров тарабынан демилгеленген "Жерди пайдалануу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиркелген корутундусу жактырылсын.

2. Ушул токтом Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жиберилсин.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

 

М. Абылгазиев

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2019-жылдын 6-мартындагы
№ 104 токтому менен
жактырылган

"Жерди пайдалануу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
КОРУТУНДУСУ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 31-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары А.М.Нурбаев, У.Б.Примов, Ж.К.Акаев, Д.Д.Бекешев, М.А.Исаков, М.Б.Эгембердиев жана М.И.Бакиров демилгелеген "Жерди пайдалануу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун карап чыгып, төмөнкүдөй корутундуга келди.

1. Мыйзамдын долбоорунун 1-беренесинде "Электр жана почта байланышы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2-статьясын төмөнкүдөй мазмундагы алтымыш төртүнчү абзац менен толуктоо сунушталган: "байланыш курулмалары - капиталдык курулуш объекттери, ошондой эле ушундай болуп саналбаган катары байланыш каражаттарын жана системаларын жайгаштыруу үчүн түзүлгөн жана ылайыкталган электр байланыш операторунун инженердик инфраструктурасынын объекттери (анын ичинде чектелбестен, базалык станциялар, антенна-мачталык курулмалар, антенна-фидердик түзүлүштөр, байланыштын линиялык-кабелдик курулмалары).".

Ошону менен бирге "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-беренесине ылайык ченемдик укуктук актынын текстинде пайдаланылган түшүнүктөр жана терминдер түшүнүктүү жана бирдей мааниде болууга тийиш.

Бирок Мыйзамдын долбоорунун 1-беренесинде колдонулган "ушундай болуп саналбаган катары" деген сөз айкашы так берилген эмес, ушуга байланыштуу ал тиешелүү субъекттердин тиги же бул кырдаалды өздөрү туура көргөндөй чечмелөөсүнө жана сунушталган ченемдерди колдонуусуна укук берет.

Ошол эле учурда "Электр жана почта байланышы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 32-статьясынын 7 жана 8-бөлүктөрүндө "электр байланышынын курулуштары" деген формулировка пайдаланылат, бирок анын маанисин түшүндүргөн аныктамасы жок экендигине көңүлүңүздөрдү бурабыз.

Жогоруда баяндалгандарды эске алуу менен, ошондой эле талаш жагдайларды жана так эместиктерди болтурбоо үчүн Мыйзамдын долбоорунун 1-беренесин толуктап иштеп чыгууну сунуштайбыз.

2. Мыйзамдын долбоорунун 2-беренесинин 3-бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 11-статьясынын 1-пунктун экинчи абзац менен толуктоо каралган, ага ылайык "өлчөмү 20 м2ден ашпаган жер участоктору жерлерди бир категориядан башкасына же жерлердин бир түрүнөн башкасына которбостон (трансформациялабастан) байланыш курулмаларын куруу же орнотуу үчүн убактылуу пайдаланууга берилет." деп айтылган.

Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 3-статьясында жер мыйзамдары негизделген принциптер көрсөтүлгөн, алардын катарына жерди натыйжалуу, максаттуу пайдалануу жана айыл чарба багытындагы жерлердин артыкчылыгы кирет.

Аталган Кодекстин 12-статьясына ылайык жер казынасын пайдалануучуга пайдалуу кендерди иштетүү жана инфратүзүм объекттерин куруу үчүн жер участокторун берүү учурларын кошпогондо, жер участогун анын максаттуу багытынан башкача пайдаланууга жол берилбейт.

Жогоруда аталган Кодекстин 10-статьясына ылайык Кыргыз Республикасынын жер фондусу айыл чарбалык жана айыл чарбалык эмес жерлерди камтыйт жана максаттуу багытына ылайык айрым категорияларга бөлүнөт (айыл чарба багытындагы жерлер, калктуу конуштардын жерлери, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлери, пайдалуу кен чыккан жерлердин мамлекеттик резервинин жерлери ж.б.). Мында жердин ар бир категориясы үчүн жана жердин ар бир түрү үчүн максаттуу пайдалануунун жана которуунун (трансформациялоонун) өзгөчө тартиби каралган.

Ошондой эле "Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесине ылайык мамлекеттик жаратылыш коруктары, мамлекеттик жаратылыш парктары, ботаникалык бактар, дендрологиялык жана зоологиялык парктар, өзгөчө коруктар, жаратылыштын мамлекеттик эстеликтери, трансчек аралык өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары, биочөйрөлүк аймактар жана/же резерваттар жана алардын жерлери Кыргыз Республикасынын менчигинде гана болот жана Кыргыз Республикасынын улуттук байлыгы болуп эсептеле тургандыгын эске алуу керек. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлеринде табигый ресурстардын жана объекттердин сапатын начарлатууга жана аларды түгөтүүгө багытталган, ошондой эле көрсөтүлгөн жерлерди мамлекеттик коргоо режимин бузган иштерди жасоого тыюу салынат.

Мындан сырткары Мыйзамдын долбоорунун 2-беренесинин 3-бөлүгүндө аталган оңдоолор "Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын максаттарын жокко чыгарат, анткени бул Мыйзамда аталган Мыйзамда эскертилгенден башка учурларда айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизилген.

3. Мыйзам долбоорунун 2-беренесинин 7-бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 35-беренесинин 3-пунктун экинчи абзац менен толуктоо сунушталат, ага ылайык "байланыш курулмаларын куруу же орнотуу үчүн жер участогунун бөлүгүн ушул бөлүктү өз алдынча жер участогуна бөлбөстөн жана мамлекеттик каттоодон өткөрбөстөн менчик ээси же жерди пайдалануучу убактылуу пайдаланууга беришине жол берилет.".

Ошону менен бирге аталган Кодекстин 49-беренесине ылайык мыйзамда, жер участогуна укугун ырастаган документтерде же келишимде башкача каралбаса, жер участогунун менчик ээси жана жерди пайдалануучу архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген имараттарды жана курулуш жайларды салууга укуктуу экендигин белгилейбиз.

Жогоруда аталган Кодекстин 66-беренесине ылайык жер участогунун максаттуу багытын бузуп пайдалануу жер участогун алып коюуга негиз болот.

Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 25-беренесине ылайык менчик укугу жана башка кыймылсыз буюмдарга болгон буюмдук укуктар, бул укуктарды чектөө, алардын келип чыгышы, башкага өзгөртүлүшү жана токтотулушу бирдиктүү мамлекеттик реестрде мамлекеттик каттоодон өтүүгө тийиш экендигин эске алуу керек.

Мындан тышкары "Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөрдү укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-статьясында милдеттүү катталууга жаткан укуктар жана чектөөлөр, анын ичинде убактылуу пайдалануу укугу, үч жана андан ашык жылга ижаралоо же көмөкчү ижаралоо укугу каралган.

Ушуга байланыштуу укуктарды мамлекеттик каттоо укуктун катталгандыгынын жалгыз гана далили болуп саналаарын белгилейбиз. Мында укуктарды мамлекеттик каттоонун же укуктарды оордотуунун (чектөөнүн) жоктугу аны жараксыз деп таанууга алып келиши мүмкүн.

4. Мыйзамдын долбоорунун 2-беренесинин 15-бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 87-беренесине өзгөртүүлөрдү киргизүү каралган, ага ылайык "байланыш курулмаларын куруу же орнотуу үчүн токой фондусунун жерлеринен өлчөмү 20 м2ден ашпаган жер участокторун берүүгө жол берилет".

Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 27-беренесине ылайык өнөр жай ишканаларын, турак-жай муниципалдык чарба объектилерин, темир жана автомобиль жолдорун, май куюу бекеттерин, күйүүчү-майлоочу материалдарды сактоочу жайларды, электр линияларын, магистралдык түтүк өткөргүчтөрдү куруу үчүн, ошондой эле башка айыл чарба багытында болбогон багыттар үчүн эреже катары, айыл чарба багытында болбогон же айыл чарбасына жараксыз жерлер бериле тургандыгын эске алуу зарыл. Аталган максаттар үчүн мамлекеттик токой фондунун жерлеринен жер участоктору негизинен баасы төмөн бак-дарактар өскөн айыл чарба жерлеринен жана аянтчаларынан башка, токой өспөгөн жерлердин эсебинен берилет.

5. Мыйзамдын долбоорунун 4-беренесине киргизүү сунушталган өзгөртүүлөргө ылайык Кыргыз Республикасынын Токой кодексинин 48-беренесинде токойду пайдалануунун түрлөрү белгиленген, бирок алардын катарына байланыштын курулмаларын куруу же орнотуу кирген эмес.

Мында "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-беренесине ылайык ченемдик укуктук актынын, анын бөлүктөрүнүн, бөлүмдөрүнүн, бөлүмчөлөрүнүн, главаларынын жана беренелеринин аталыштары кыска, так берилиши жана алардын негизги мазмунун чагылдырышы керек.

Бирок байланыштын курулмаларын курууну же орнотууну токой пайдалануунун түрүнө киргизүү жогоруда аталган Мыйзамдын жоболоруна ылайык келбейт.

Ушуга байланыштуу Мыйзамдын долбоорунда байланыш курулмаларын капиталдык курулушка карата конкреттештирүү сунушталат.

Жалпысынан Мыйзамдын долбоорунун түзүлүшү жана мазмуну "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 26-июнундагы № 5389-V токтому менен бекитилген Мыйзам чыгаруу техникасы боюнча нускамага ылайык толуктап иштеп чыгууну талап кыла тургандыгын белгилейбиз.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, ошондой эле аталган Мыйзамдын долбоорун кабыл алуу телекоммуникациялык инфраструктуранын жана байланыштын өнүгүүсү үчүн шарттарды түзө тургандыгын эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ушул корутундуда баяндалган сын пикирлерди жана сунуштарды эске алуу менен кабыл алууга болот деп эсептейт.