Система Orphus

Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\8f83245c-b7c2-4a93-aea5-bcf467c9648f\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

1998-жылдын 3-декабры № 149

"Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-статьясын жана Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 84-статьясын чечмелөө тууралу

(КР 2015-жылдын 12-майындагы 93 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

1-статья.

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1996-жыл, № 6, 80-ст.) 84-статьясында төмөнкүнү түшүнүү керек:

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 168, 169-статьяларына ылайык мамлекеттик бийлик органдары юридикалык жактардын укуктарына жана милдеттерине ээ болот: алардын ишинин максатына ылайык граждандык укуктары юридикалык жактардыкынан айырмаланып уюштуруу документтери тарабынан эмес, Кыргыз Республикасынын Констиутциясы, Кыргыз Республикасынын мыйзам жана башка ченемдик укук актылары тарабынан регламенттелет.

 

2-статья.

(КР 2015-жылдын 12-майындагы № 93 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

 

3-статья.

Ушул Мыйзам жарыяланган учурдан баштап күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

         Президенти

 

А.Акаев