Система Orphus

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\c9ecf073-59c0-4f39-9736-457074b3537c\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2019-жылдын 27-декабры № 715

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-апрелиндеги № 238 "Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү идентификациялык картасы - паспорту (ID-карта) жана Кыргыз Республикасынын жаранынын 2006-жылдын үлгүсүндөгү жалпы жарандык паспорту боюнча документтерди кабыл алуу жана аларды тариздөө, даярдоо (жекелештирүү), эсепке алуу, берүү жана жок кылуу тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган Кыргыз Республикасынын жарандарын Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү идентификациялык карталары - паспорттору (ID-карта) менен камсыздоо максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-апрелиндеги № 238 "Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү идентификациялык картасы - паспорту (ID-карта) жана Кыргыз Республикасынын жаранынын 2006-жылдын үлгүсүндөгү жалпы жарандык паспорту боюнча документтерди кабыл алуу жана аларды тариздөө, даярдоо (жекелештирүү), эсепке алуу, берүү жана жок кылуу тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү идентификациялык картасы - паспорту (ID-карта) жана Кыргыз Республикасынын жаранынын 2006-жылдын үлгүсүндөгү жалпы жарандык паспорту боюнча документтерди кабыл алуу жана аларды тариздөө, даярдоо (жекелештирүү), эсепке алуу, берүү жана жок кылуу тартиби жөнүндө нускамада:

- 3-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту жана жалпы жарандык паспортту тариздөөгө жана даярдоого документтер Кыргыз Республикасынын аймагында арыз ээсинин каттоо эсеби жөнүндө маалымат КБМРде болгон учурда же консулдук эсепке алуу жөнүндө маалымат же жалпы жарандык паспортто консулдук эсепке алуу жөнүндө штампы болгондо, арыз ээсинин жашаган же барган жерине карабастан анын жеке катышуусунда бардык аймактык бөлүнүштөрдө жана/же КТБларда кабыл алынат.";

- 5-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5. Туруктуу жашоо үчүн Кыргыз Республикасынын чегинен чыгып кеткен же консулдук эсепте турган жарандан жалпы жарандык паспортту жана/же 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту даярдоо үчүн документтерди кабыл алуу, ошондой эле жалпы жарандык паспортту жана/же 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту берүү чет өлкөдөгү мекемелерде жүргүзүлөт.";

- 13-пунктунун экинчи абзацы "КТБ кызматкери" деген сөздөрдөн кийин "АМС аркылуу" деген сөздөр менен толукталсын;

- 16-пунктунун биринчи жана жетинчи абзацтары "КТБ" деген аббревиатурадан кийин ", ошондой эле чет өлкөдөгү мекемелердин" деген сөздөр менен толукталсын;

- төмөнкүдөй мазмундагы 22-1-пункт менен толукталсын:

"22-1. Арыз ээси Кыргыз Республикасынын аймагында же анын чегинен тышкары электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу жалпы жарандык паспорт алууга документтерин бере алат.

Арыз ээсин авторлоштуруу Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү идентификациялык картасынын - паспортунун (ID-карта) негизинде жүргүзүлөт.";

- 6-главанын аталышы "жалпы жарандык паспортту" деген сөздөрдөн кийин "жана/же 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту" деген сөздөр менен толукталсын;

- 32-пунктунда:

экинчи абзацы "чет өлкөдөгү" деген сөздөрдөн мурда "АМС аркылуу" деген сөздөр менен толукталсын;

- үчүнчү абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

- төмөнкүдөй мазмундагы жыйырма алтынчы абзац менен толукталсын:

"Анкета-арызды толтурууда чет өлкөдөгү мекеменин кызматкери тарабынан ушул Нускаманын 17-пунктунда аталган талаптарды эске алуу менен арыз ээсинин бети фотосүрөткө тартылат.";

- төмөнкүдөй мазмундагы 32-1-пункт менен толукталсын:

"32-1. Чет өлкөдөгү мекемелерде 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту тариздөө үчүн ушул Нускаманын 2, 9, 10, 11, 12-пунктчаларынан тышкары, 13-пунктта аталган тизмеге ылайык документтер берилет.";

- 33-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"33. "Чет өлкөдөгү мекеменин кызматкери тарабынан таризделген анкета-арызга, жалпы жарандык паспортту жана/же 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту тариздөө, даярдоо жана берүү үчүн төлөгөндүгүн ырастоочу сканерленген квитанцияларга жана сканерленген документтерге ЭК аркылуу кол коюлат жана корголгон электрондук байланыш каналдары боюнча ведомстволук бөлүнүшкө жиберилет.

Ведомстволук бөлүнүш жалпы жарандык паспортту жана/же 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту даярдайт жана документтерди алган күндөн тартып 5 иш күндүн ичинде фельдъегердик байланыш аркылуу тышкы иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органга жиберет.";

- 34-пункту "жалпы жарандык паспортторду" деген сөздөрдөн кийин "жана/же 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортторду" деген сөздөр менен толукталсын;

- 35-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"35. Жаңы жалпы жарандык паспортту жана/же 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту алганда жалпы жарандык паспорт жана/же 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорт жарандан алып коюлат, экинчи жалпы жарандык паспортту жана/же 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту тариздеген учурдан тышкары.";

- 36-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

- 37-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"37. Эгерде жалпы жарандык паспорттун жана/же 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорттун жоголгондугу тууралуу билдирген жаран аны таап алса, анда чет өлкөдөгү мекеменин кызматкери жарандын каалоосу боюнча же паспортту жана/же 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту даярдоону токтотуу жөнүндө ыйгарым укуктуу органга маалымдайт же болбосо табылган паспортту жана/же 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту жарандан алып коёт.";

- 39-пункту ар түрдүү жөндөмөдөгү "жалпы жарандык паспортту" деген сөздөрдөн кийин тийиштүү жөндөмөдө "жана/же 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту" деген сөздөр менен толукталсын;

- 40-пункттун төртүнчү абзацы "жалпы жарандык паспортторду" деген сөздөрдөн кийин "жана/же 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортторду" деген сөздөр менен толукталсын.

2. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги, Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги ушул токтомдон келип чыгуучу тийиштүү чараларды көрүшсүн.

3. Ушул токтом расмий жарыяланууга тийиш жана 2020-жылдын 1-мартынан тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Премьер-министри

 

М.Д. Абдылгазиев