Система Orphus

          КР 2017-жылдын 24-январындагы № 10 Мыйзамына ылайык
                     2019-жылдын 1-январынан тартып
                            КҮЧҮН ЖОГОТОТ

 

Бишкек шаары

2006-жылдын 29-декабры № 230

 

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

             Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине

                       толуктоо киргизүү жөнүндө

 

      2006-жылдын 21-ноябрында            Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                         Кењеши тарабынан кабыл алынган

        1-статья.

 

     Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине (Кыргыз Республикасы-

нын Жогорку  Кењешинин  Ведомосттору, 1998-ж., N 7, 229-ст.) төмөнкүдөй

толуктоо киргизилсин:

     - 21-глава төмөнкүдөй мазмундагы 172-2-статья менен толукталсын:

     "172-2-статья. Турак-жай жана (же) турак-жай эмес имараттарды

                    жана курулуштарды өзү билип ээлеп алуу жана басып

                    алуу

 

     (1) Менчигинин  түрүнө  карабастан  турак-жай  жана турак-жай эмес

имараттардын жана  курулуштардын  зыян тартышына алып келген, же менчик

ээсине кыйла  материалдык  зыян келтирген турак-жай жана (же) турак-жай

эмес имараттарды  жана курулуштарды өзү билип ээлеп алуу же басып алуу,

-

     эсептик көрсөткүчтүн жүздөн беш жүзгө чейинки өлчөмүндө айып салу-

уга же үч эселенген айып салууга жазаланат.

     (2) Ошол эле жосундар, эгер алар:

     1) адамдардын тобу тарабынан алдынала бүтүм боюнча;

     2) көп жолу;

     3) уюмдашкан топ тарабынан жазалса, -

     эсептик көрсөткүчтүн  беш  жүздөн мињге чейинки өлчөмүндө айып са-

лууга же  болбосо үч жылдан беш жылга чейин эркиндигинен ажыратууга жа-

заланат.

     (3) Ошол эле жосундар, эгер алар:

     1) адамдын  өмүрүнө же саламаттыгына коркунуч келтирген күч колдо-

нуу же болбосо өлтүрүү коркунучу менен;

     2) курал-жарак  же  курал-жарак катары пайдаланылуучу башка нерсе-

лерди колдонуу менен;

     3) жеке пайда табууну көздөө менен же жалдануу боюнча жазалса, -

     беш жылдан жети жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жа-

заланат.

     (4) Менчигинин түрүнө карабастан  турак-жай  жана  (же)  турак-жай

эмес имараттарды жана курулуштарды мыйзамсыз ээлеп алууну же басып алу-

уну уюштуруу же аны жетектөө, -

     алты жылдан сегиз жылга чейин эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

     Эскертүү: имараттарды же курулуштарды ыктыярдуу түрдө бошотуп бер-

ген адам,  эгерде анын аракеттеринде кылмыштын башка курамдары болбосо,

кылмыш-жаза жоопкерчилигинен бошотулат.".

 

     2-статья.

 

     Ушул Мыйзам кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

     Кыргыз Республикасынын Президенти                 К.Бакиев