Система Orphus
КУЧУН ЖОГОТТУ
КР 2008-жылдын 18-декабрындагы № 267 Мыйзамынын 
редакциясына ылайык

Бишкек шаары
2006-жылдын 29-декабры № 231

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

     "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин депутатынын
      статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
            өзгөртүү киргизүү тууралу

   2006-жылдын 21-ноябрында      Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган

   1-статья.

   "Кыргыз Республикасынын  Жогорку Кењешинин депутатынын статусу
жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жо-
горку Кењешинин Жарчысы, 2005-ж., № 11, 902-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү
киргизилсин:
   41-статьянын 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "2. Күчүн жоготту деп табылсын:
   - "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны-
нын жана Эл өкүлдөр жыйынынын депутатынын статусу жөнүндө" Кыргыз Рес-
публикасынын Мыйзамы, (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Ведо-
мосттору, 1997-ж., № 4, 157-ст.);
   - "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны-
нын жана Эл өкүлдөр жыйынынын депутатынын статусу жөнүндө" Кыргыз Рес-
публикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралу" Кыргыз Республикасы-
нын Мыйзамы, (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Ведомосттору,
1998-ж., № 8, 256-ст.);
   - "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны-
нын жана Эл өкүлдөр жыйынынын депутатынын статусу жөнүндө" Кыргыз Рес-
публикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралу" Кыргыз Республика-
сынын Мыйзамы, (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Ведомосттору,
1999-ж., № 5, 255-ст.);
   - "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны-
нын жана Эл өкүлдөр жыйынынын депутатынын статусу жөнүндө" Кыргыз Рес-
публикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралу" Кыргыз Республикасы-
нын Мыйзамы, (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Ведомосттору,
1999-ж., № 12, 541-ст.).".

   2-статья.

   Ушул Мыйзам жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

   Кыргыз Республикасынын 
   Президенти                      К.Бакиев

Бишкек шаары
2006-жылдын 29-декабры № 231

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

     "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин депутатынын
      статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
            өзгөртүү киргизүү тууралу

   2006-жылдын 21-ноябрында      Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган

   1-статья.

   "Кыргыз Республикасынын  Жогорку Кењешинин депутатынын статусу
жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жо-
горку Кењешинин Жарчысы, 2005-ж., № 11, 902-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү
киргизилсин:
   41-статьянын 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "2. Күчүн жоготту деп табылсын:
   - "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны-
нын жана Эл өкүлдөр жыйынынын депутатынын статусу жөнүндө" Кыргыз Рес-
публикасынын Мыйзамы, (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Ведо-
мосттору, 1997-ж., № 4, 157-ст.);
   - "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны-
нын жана Эл өкүлдөр жыйынынын депутатынын статусу жөнүндө" Кыргыз Рес-
публикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралу" Кыргыз Республикасы-
нын Мыйзамы, (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Ведомосттору,
1998-ж., № 8, 256-ст.);
   - "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны-
нын жана Эл өкүлдөр жыйынынын депутатынын статусу жөнүндө" Кыргыз Рес-
публикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралу" Кыргыз Республика-
сынын Мыйзамы, (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Ведомосттору,
1999-ж., № 5, 255-ст.);
   - "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны-
нын жана Эл өкүлдөр жыйынынын депутатынын статусу жөнүндө" Кыргыз Рес-
публикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралу" Кыргыз Республикасы-
нын Мыйзамы, (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Ведомосттору,
1999-ж., № 12, 541-ст.).".

   2-статья.

   Ушул Мыйзам жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

   Кыргыз Республикасынын 
   Президенти                      К.Бакиев