Система Orphus
КУЧУН ЖОГОТТУ
КР 2008-жылдын 18-декабрынын № 267 Мыйзамынын
редакциясына ылайыкБишкек шаары, Өкмөт Үйү
2007-жылдын 12-февралы № 14

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

     «КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕЊЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН
      СТАТУСУ ЖӨНҮНДӨ» КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫНА
            ТОЛУКТОО КИРГИЗҮҮ ТУУРАЛУ
                  
   2006-жылдын 14-декабрында  Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењеши
                 тарабынан кабыл алынган
   
   1-статья.  «Кыргыз  Республикасынын  Жогорку  Кенешинин
 депутатынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын  Мыйзамына
 (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Жарчысы, 2005-ж., № 11,
 902-ст.) төмөнкүдой толуктоо киргизилсин:
   
   Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 391-статья менен толукталсын:
   
   «39-статья.       Кыргыз   Республикасынын   Жогорку
               Кенешинин  депутаттарын   коргонуу
               каражаттары менен камсыз кылуу боюнча
               чаралар
   
   Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Төрагасынын расмий
 өтүнмөсү  боюнча  Кыргыз  Республикасынын  Жогорку  Кенешинин
 депутаттарына  өмүр бою пайдаланганга эњчилүү курал  берилет.
 Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган ал куралды сактоого жана алып
 жүрүүгө  уруксатты  Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдары  менен
 белгиленген тартипте берет.».
   
   2-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын
 колдонуудагы мыйзамдарын ушул Мыйзамга ылайык келтирүү боюнча
 сунуштарын үч айлык мөөнөттө киргизсин.
   
   3-статья. Ушул Мыйзам жарыяланган күндөн күчүнө кирет.
   
   
   
   Кыргыз Республикасынын
   Президенти                     К.Бакиев