Система Orphus

КР 2014-жылдын 11-январындагы № 6 Мыйзамына ылайык

КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Бишкек шаары
2007-жылдын 22-марты № 36

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

       "Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык
        зоналар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын
         Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралу

   2007-жылдын 23-январында      Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган

   1-статья.

   "Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө" Кыр-
гыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин
Ведомосттору, 1993-ж., № 3, 90-ст.) төмөндөгүдөй өзгөртүү киргизилсин.
   1-статьянын 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "Эркин экономикалык зоналардын субъекттерине алардын катталуу да-
тасына карабастан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз
Республикасынын эркин экономикалык зоналарынын аймагында салык жана ба-
жы төлөмдөрүн төлөбөстөн акциздик товарларды алып келүүгө, сактоого,
өндүрүүгө жана сатууга тыюу салынат.".

   2-статья.

   Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ыла-
йык келтирсин.

   3-статья.

   Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып, алып келинген акциз-
дик товарларды сатуу бөлүгү - 90 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

   Кыргыз Республикасынын 
   Президенти                      К.Бакиев