Система Orphus
Бишкек шаары
2007-жылдын 31-июлу №113

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

      "Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу
        жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
            өзгөртүү киргизүү тууралу

 2007-жылдын 26-июнунда         Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган

   1-статья.

   "Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз
Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Ве-
домосттору, 1997-ж., № 8, 392-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:
   23-статьянын 6-бөлүгүндөгү "20" деген сан "23" деген сан менен ал-
маштырылсын.

   2-статья.

   Ушул Мыйзам 2007-жылдын 1-майынан тартып күчүнө кирет.

   Кыргыз Республикасынын 
    Президенти                    К.Бакиев