Система Orphus
Бишкек шаары
2007-жылдын 31-июлу № 125

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

      "Коммерциялык сыр жөнүндө" Кыргыз Республикасынын
         Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралу

   2007-жылдын 26-июнунда       Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган
   1-статья.

   "Коммерциялык сыр жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыр-
гыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Ведомосттору, 1998-ж., № 4,
128-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:
   5-статьянын 3-пунктунун "е" пунктчасы төмөнкү редакцияда баяндал-
сын:
   "е) кызматкерлердин саны, курамы жөнүндө, уюмдун жетекчисинин жана
уюмдун коллегиялуу аткаруу органынын мүчөлөрүнүн айлык акылары жөнүндө,
айлык акы төлөп берүү түзүмү жөнүндө, эмгек шарттары, анын ичинде эм-
гекти коргоо жөнүндө, өндүрүштүк травманын жана өнөкөт оорулардын көр-
сөткүчтөрү жөнүндө жана бош жумуш орундарынын саны жөнүндө;". 

   2-статья.


   Кыргыз Республикасынын Президенти         К.Бакиев