Система Orphus

           КР 2016-жылдын 30-майындагы 75 Мыйзамына ылайык
                            КҮЧҮН ЖОГОТТУ

 

Бишкек шаары

2007-жылдын 9-августу № 140

 

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

          "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын

                  Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралу

 

     2007-жылдын 18-июнунда              Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                         Кењеши тарабынан кабыл алынган

     1-статья.

 

     "Мамлекеттик кызмат   жөнүндө"  Кыргыз  Республикасынын  Мыйзамына

(Кыргыз Республикасынын  Жогорку  Кењешинин  Жарчысы,  2004-ж.,  №  12,

529-ст.) төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:

     11-статьянын 4-бөлүгү "30 пайыз" деген сөздөрдөн кийин  ",  Кыргыз

Республикасынын  мыйзамдарында  каралган  учурларды  кошпогондо"  деген

сөздөр менен толукталсын.

 

     2-статья.

 

     Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ыла-

йык келтирсин

 

     3-статья.

 

     Ушул мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

     Кыргыз Республикасынын Президенти                 К.Бакиев