Система Orphus

        КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 Мыйзамына ылайык
                          КҮЧҮН ЖОГОТОТ

 

Бишкек шаары

2008-жылдын 19-майы № 90

 

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

            "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө"

             Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр

                    жана толуктоо киргизүү тууралуу

 

2008-жылдын 4-апрелинде             Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                    Кењеши тарабынан кабыл алынган

     1-берене.

 

     "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" Кыргыз  Республика-

сынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Ведомосттору,

1997-ж.,  № 10, 470-ст.) өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизилсин:

     1. 3-статья төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

     "3-статья. Кыргыз банкынын негизги милдети

 

     Республиканын узак  мөөнөттүү  экономикалык  өсүшүнө  өбөлгө түзүү

үчүн улуттук  валютанын сатып алуу жөндөмдүүлүгүн колдоо, республиканын

банк жана төлөм тутумунун натыйжалуулугун, коопсуздугун жана ишенимдүү-

лүгүн камсыз  кылуу  Кыргыз банкынын ишинин максатына жетишине көмөктө-

шүүчү (же негизги максатына баш ийген) негизги милдет болуп саналат.".

     2. 10-статьянын 1-пункту төмөндөгүдөй мазмундагы абзац  менен  то-

лукталсын:

     "Кыргыз банкынын Төрагасынын отчетун Кыргыз Республикасынын Жогор-

ку Кењешинде  угуу  Кыргыз  Республикасынын  конституциясынын жана ушул

Мыйзамдын жоболорунун  талаптарына ылайык Кыргыз банкынын өз алдынчалы-

гын жана көзкарандысыздыгын эске алуу менен ишке ашырылат.".

     3. 31-статьянын  1-пунктунун  1-пунктчасы  төмөндөгүдөй редакцияда

баяндалсын:

     "1) уставдык  капиталдын эњ төмөнкү өлчөмүн, капиталдын (өздүк ка-

ражаттын) эњ төмөнкү өлчөмүн;".

     4. 40-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

     "40-статья. Кыргыз банкынын Төрагасына жана Башкармасынын

                 мүчөлөрүнө эмгек акы төлөө

 

     Кыргыз банкынын  Төрагасынын, анын орунбасарларынын жана Башкарма-

сынын мүчөлөрүнүн  кызматтык маяналары атаандаш рыноктордогу эмгек акы-

ларды жана  мамлекеттик  кызматкерлерге  эмгек акы төлөө шарттарын эске

алуу менен Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан белгиленет.".

 

     2-берене.

 

     Ушул Мыйзам жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

    

     Кыргыз Республикасынын Президенти                 К.Бакиев