Система Orphus

      КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 Мыйзамына ылайык
                          КҮЧҮН ЖОГОТОТ

 

 

Бишкек шаары

2008-жылдын 18-июлу № 154

 

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

            "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө"

             Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр

                           киргизүү тууралу

 

 

   2008-жылдын 13-июнунда              Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                       Кењеши тарабынан кабыл алынган

    

        1-берене.

 

     "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" Кыргыз  Республика-

сынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Ведомосттору,

1997-ж., № 10, 470-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

     1. 27-статьяда:

     2-пункттагы "эки палата" деген сөз алып салынсын;

     4-пункттагы "Жогорку Кењештин эки палатасы аркылуу"  деген  сөздөр

"Жогорку Кењеш аркылуу" деген сөздөргө алмаштырылсын.

     2. 39-статьяда:

     1-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

     "1. Кыргызстандын Банкынын төрагасы жети  жылдык  мөөнөткө  Кыргыз

Республикасынын  Президентинин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Жо-

горку Кењеши тарабынан шайланат.

     Төраганын орунбасары  жана  башкарма мүчөлөрү жети жылдык мөөнөткө

Кыргызстандын Банкынын төрагасынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын

Президенти тарабынан дайындалат.

     Кыргызстандын Банкынын төрагасынын кызмат ордуна шайлануу үчүн та-

лапкер  Кыргызстандын Банкынын төрагасынын милдетин аткаруучу болуп да-

йындалган күндөн тартып он күндөн кечиктирилбестен Кыргыз Республикасы-

нын Президенти тарабынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешине кирги-

зилет.";

     2-пункттун экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

     "Кыргызстандын банкынын башкарма мүчөсү  отставка  берген  учурда,

тиешелүү түрдө жањы башкарма мүчөсү мурдагы дайындалган орундагы кызмат

адамынын ыйгарым укугунун мөөнөтү аяктаганга чейин  дайындалышы  керек.

Анын  ордун  алмаштырган  кызмат  адамы  кийин ыйгарым укуктардын толук

мөөнөтүнө дайындалышы мүмкүн.".

 

     2-берене.

 

     Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

  

     Кыргыз Республикасынын Президенти                 К.Бакиев