Система Orphus

          КР 2017-жылдын 24-январындагы № 10 Мыйзамына ылайык
                     2019-жылдын 1-январынан тартып
                            КҮЧҮН ЖОГОТОТ

 

Бишкек шаары

2008-жылдын 29-декабры № 275

 

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

            Расмий тилде баяндалган Кыргыз Республикасынын

            кылмыш-жаза кодексине толуктоо киргизүү жөнүндө

 

 2008-жылдын 13-ноябрында            Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                                        Кењеши тарабынан кабыл алынган

 

     1-берене.

 

     Кыргыз Республикасынын  Кылмыш-жаза  кодексинин расмий тилде баян-

далган текстине  (Кыргыз  Республикасынын  Жогорку  Кенешинин  Жарчысы,

1998-ж., № 7, 229-ст.) төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:

     279-статьянын эскертүүсүндө  "сто"  деген сөз "двести" деген сөзгө

алмаштырылсын.

 

     2-берене.

 

     Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

     Кыргыз Республикасынын Президенти                 К.Бакиев