Система Orphus

       КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 Мыйзамына ылайык
                          КҮЧҮН ЖОГОТОТ

 

 

Бишкек шаары

2009-жылдын 19-майы № 160

 

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

             "Банктык сыр жонундо" Кыргыз Республикасынын

                Мыйзамына толуктоолор киргизуу тууралуу

 

   2009-жылдын 9-апрелинде             Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                       Кењеши тарабынан кабыл алынган

 

     1-берене.

 

     "Банктык сыр  жөнүндө"  Кыргыз  Республикасынын  Мыйзамына (Кыргыз

Республикасынын Жогорку  Кењешинин  Жарчысы, 2002-ж., № 9, 410-ст.) тө-

мөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:

     1. 5-статьядагы  "Кыргыз  Республикасынын  Улуттук банкынан" деген

сөздөрдөн кийин  ", ошондой эле терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу

менен алынган  кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракетте-

нүү боюнча ыйгарым укуктуу органдан" деген сөздөр менен толукталсын.

     2. 6-статьянын  2-пункту  "банктык сырды камтыган" деген сөздөрдөн

кийин "ошондой эле, терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алын-

ган кирешелерди  легализациялоого  (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча

ыйгарым укуктуу органга" деген сөздөр менен толукталсын.

 

     2-берене.

 

     Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

     Кыргыз Республикасынын  Өкмөтү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук

банкы өздөрүнүн  ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келти-

ришсин.

 

     Кыргыз Республикасынын Президенти                 К.Бакиев