Система Orphus

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

2010-жылдын 29-январы № 22

 

Кыргыз Республикасынын
 Салык кодексине толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу

1-берене.

 

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 922-ст.) төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 5-берененин 4-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

"Субъектилердин салыктык карызын эсептен чыгаруу жөнүндөгү чечим өзүнчө мыйзам менен кабыл алынат.".

2. 68-беренеде:

5-пункттагы "болгон учурда." деген сөздөр "болгон учурда;" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

берене төмөнкүдөй мазмундагы 6-пункт менен толукталсын:

"6) өзүнчө кабыл алынган мыйзам менен субъектилердин карызын эсептен чыгаруу боюнча.".

3. 69-беренедеги "2-5" сандары "2-6" сандар менен алмаштырылсын.

4. 188-берененин 1-бөлүгүнүн 16-пунктунун "а" пунктчасы "кредитор тарабынан" деген сөздөрдөн кийин "өзүнчө кабыл алынган мыйзам менен карыздарды эсептен чыгаруудан башка" деген сөздөр менен толукталсын.

 

2-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

К.Бакиев