Система Orphus

КР 2014-жылдын 11-январындагы № 6 Мыйзамына ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\4c48d28a-70f5-4b18-8bcd-3276bc1afdee\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2011-жылдын 7-июлу № 81

 

"Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

 

1-берене.

 

"Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1993-ж., № 3, 90-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. Мыйзамдын мамлекеттик тилдеги бүткүл тексти боюнча "статья" деген сөз "берене" деген сөз менен алмаштырылсын.

2. 1-статьяда:

4-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эгерде кайра иштетилген продуктыларга карата биринчи төрт белгинин кайсынысынын болсо да деңгээлинде тышкы экономикалык ишмердиктин Товардык номенклатурасы боюнча кайра иштетүүнүн натыйжасында товардын классификациялык кодунда өзгөрүү болсо, эркин экономикалык зоналарда өндүрүлгөн товарларды эркин экономикалык зоналардын субъектилерине Кыргыз Республикасынын ички рыногунда сатууга уруксат берилет.";

статья төмөнкүдөй мазмундагы 5 жана 6 бөлүктөр менен толукталсын:

"Эркин экономикалык зоналардын субъекттери ушул беренеде белгиленген ченемди бузгандыгы аныкталса, эркин экономикалык зоналардын дирекциясы аларды ЭЭЗдин субъектиси статусунан ажыратат.

ЭЭЗдин субъектиси статусунан ажыраган юридикалык жакка андан ары Кыргыз Республикасынын эркин экономикалык зонасынын аймагында катталууга жол берилбейт.

Мындан тышкары, ушул көрсөтүлгөн беренедеги ченемдерди бузуп сатылган товарларга чыгарылган өлкөсү боюнча бажы алымдарынын ставкасы колдонулат.".

3. 2-статьяда төмөнкүдөй мазмундагы 2-4-бөлүктөр менен толукталсын:

"Эркин экономикалык зонанын башкы дирекциясы ЭЭЗдин аймагын тосмолоону камсыз кылат же ЭЭЗдин субъектилеринин бажы контролу үчүн башка шарттарды түзөт. Тосмолоонун же бажы контролунун ылайык келүү шарттары Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу бажы органдары тарабынан тастыкталат. Эгер көрсөтүлгөн шарттар тастыкталбаса, ЭЭЗдин субъектилерине жалпы салык режими коддонулат.

Эркин экономикалык зонанын тосулган аймагына мейманкана тибиндеги турак-жай фондунан башка турак-жай фондунун объектилерин жайгаштырууга жол берилбейт.

ЭЭЗдин тосмолонгон аймагынын ичине имараттарды жана курулмаларды жана алардын субзоналарын курууда ташып келинген материалдар бардык салык төлөмдөрүнөн бошотулат.".

4. 6-статьянын 4-бөлүгүндөгү "Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын алдындагы Мамлекеттик бажы инспекциясы" деген сөздөр "ыйгарым укуктуу бажы органы тарабынан" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

5. 8-статьянын 3-бөлүгүндөгү "адамдар жана" деген сөздөр алып салынсын.

6. 10-статьянын 3-бөлүгүндөгү "ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы" деген сөздөр "Финансы министрлиги" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

7. 11-статьянын 2-бөлүгүндөгү "ЭЭЗдин башкы дирекциясы" деген сөздөр алып салынсын.

8. 12-статьянын 2-бөлүгүндөгү "мамлекеттик салык органы жана мамлекеттик бажы органы тарабынан" деген сөздөр "бажы жана салык органдары тарабынан" деген сөздөргө алмаштырылсын.

9. 14-статьянын 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эркин экономикалык зонанын Башкы директору (директор) Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык келишимдик шарттарды Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан дайындалат. Башкы директордун орун басары ЭЭЗдин Башкы директору тарабынан дайындалат.".

10. 15-статьянын 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"ЭЭЗдин башкы дирекциясы ЭЭЗге субъект катары катталгандыгы жөнүндө Кыргыз Республикасынын салык органына, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитетине жана Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине билдирүүгө милдеттүү.".

 

2-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып үч ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тогуз айлык мөөнөттө өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

Р. Отунбаева