Система Orphus

Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\40cac55d-673f-40e5-a3b0-f3b1dba97771\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2011-жылдын 8-июлу № 87

 

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына
           толуктоолорду киргизүү жөнүндө                  

 

1-берене.

 

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 922-ст.) төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:

1. 31-берененин 6-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 7-пункт менен толукталсын:

"7) Жогорку технологиялар паркындагы салык режими.".

2. Кодекс төмөнкүдөй мазмундагы 59-глава менен толукталсын:

"59-глава

Жогорку технологиялар паркындагы салык режими

 

386-берене. Жалпы жоболор

 

Ушул главада каралган салык режими Жогорку технологиялар паркы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык шарттарда чарбалык же тышкы экономикалык иштерди жүзөгө ашырган Жогорку технологиялар паркынын резиденттерине карата гана колдонулат.

 

387-берене. Салыктык каттоо

 

Жогорку технологиялар паркынын резиденти катталган жери боюнча тиешелүү салык органына Жогорку технологиялар паркынын резиденти катары нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн каттоо документинин көчүрмөсү тиркелген арызын көрсөтүү менен Жогорку технологиялар паркы катталган күндөн тартып жумушчу 5 күндүн ичинде салыктык каттоодон өтүүгө милдеттүү.

Эсептик каттоо субъекттин каттоо жөнүндө арыз берген айынан кийинки айдын биринчи күнүнөн тартып күчүнө кирет.

 

388-берене. Жогорку технологиялар паркынын субъекттеринин салык

төлөө өзгөчөлүгү

 

1. Эгер ушул главада башкача каралбаган болсо, ушул Кодекстин 386-берененин талаптарына жооп берген Жогорку технологиялар паркынын резидентинин иши Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аныкталган мөөнөткө төмөнкү салыктардан бошотулат: түшкөн пайдадан алынган салыктан, сатуудан алынган салыктан, кошумча нарктан алынган салыктан. Жогорку технологиялар паркынын резиденттеринин салык төлөөдөгү колдонуу мөөнөтүн ушул главага ылайык Жогорку технологиялар паркынын режиминин колдонуу мөөнөтүнөн кандай гана учурда болбосун жогорулатууга болбойт.

2. Жогорку технологиялар паркынын резидентинин кызматкерлери, Жогорку технологиялар паркынын резиденттери - жеке ишкерлер, анын дирекциясы (имараттарды, жайларды, жер аянттарын тейлеген жана кайтарган кызматкерлерден башкасы) үчүн жеке киреше салыгынын ставкасы 5 пайыз өлчөмүндө белгиленет.

Ушул кодекске ылайык Кыргыз Республикасындагы булактардан кирешеден алынуучу салыкты эсептеп чыгуу жана төлөө салык алууга жатат.

3. Эгер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкача каралбаса, Жогорку технологиялар паркынын резиденти статусунан ажыраганда, статусунан ажырагандыгы тууралуу чечим кабыл алынган учурдан баштап ушул Кодекстин жалпы негизинде салык салуу жүргүзүлөт.

 

389-берене. Салыктык отчеттуулук

 

Жогорку технологиялар паркынын резиденти ушул Кодекске ылайык салык кызматы органдарына салык отчетун берип турат.".

 

2-берене.

 

"Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2004-ж., № 5, ст.229) төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:

1. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 7-1-статья менен толукталсын:

"7-1-статья. Жогорку технологиялар паркынын резидентинин жеке

жактары жана кызматкерлери үчүн камсыздандыруу

төгүмдөрүнүн тарифтеринин ставкалары

 

Жогорку технологиялар паркынын резидентинин кызматкерлери жана анын дирекциясы, Жогорку технологиялар паркынын резидентинин - жеке жактары (имараттарды, жайларды, жер аянттарын тейлеген жана кайтарган кызматкерлерден башкасы) орточо айлык акыдан 12 пайыз өлчөмүндө камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөшөт.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондуга - 10 пайыз;

Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна - 2 пайыз.".

2. 11-статья төмөнкүдөй мазмундагы 5-пункт менен толукталсын:

"5. Жогорку технологиялар паркынын дирекциясы, ошондой эле Жогорку технологиялар паркынын резиденттери катары катталган жактар Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык туруктуу же убактылуу, келишим, контракт же макулдашуу менен кабыл алынган, ошондой эле бир гана жумушту кызмат көрсөтүүнү аткарууга келген өзүнүн кызматкерлеринин пайдасы үчүн төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнө камсыздандыруу төгүмдөрүнөн толук көлөмдө Жогорку технологиялар паркы мамлекеттик каттоодон өткөн учурдан баштап 15 жыл аралыгында бошотулат.".

 

3-берене.

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

4-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

Р. Отунбаева