Система Orphus

КР 2017-жылдын 24-январындагы № 10 Мыйзамына ылайык
2019-жылдын 1-январынан тартып
КҮЧҮН ЖОГОТОТ

Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\88bb3cd5-b003-4658-8113-a2eb96226741\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2011-жылдын 9-августу № 152

Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине өзгөртүүлөрдү жана
толуктоолорду киргизүү жөнүндө

 1. Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-жыл, № 10, 442-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 5-статьяда:

он биринчи абзацтагы "Бишкек шаарынын" деген сөздөр "Бишкек жана Ош шаарларынын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

он экинчи абзац төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

"тергөөчү - жазык иши боюнча тергөөнү жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу прокуратура, ички иштер, улуттук коопсуздук органдарынын, баңгизаттарды контролдоо боюнча, финансылык полициясынын, бажы органдарынын, жазык-аткаруу тутумунун кызмат адамы;".

2. 34-статьянын 1-бөлүгүнүн 1-пункту төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

"1) жазык ишин козгоого, тергөөнүн караштуулугуна ылайыктуу аны тергөө үчүн, өзгөчө учурларда, тергөөнүн караштуулугуна карабастан, тергөөчүлөргө тапшырууга, берүүгө;".

3. 156-статьянын 1-бөлүгүнүн экинчи сүйлөмүндөгү "мүмкүн" деген сөз "керек" деген сөзгө алмаштырылсын.

4. 161-статья төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

"161-статья. Тергөө органдары

 

Жазык иштери боюнча тергөө ушул Кодексте аныкталган тергөөнүн караштуулугуна ылайык прокуратуранын, ички иштер, улуттук коопсуздук, баңгизаттарды контролдоо боюнча жазык-аткаруу тутуму, каржы полициясы органдарынын жана бажы органдарынын тергөөчүлөрү тарабынан жүргүзүлөт.".

5. 163-статьяда:

1-бөлүк төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

"(1) Өмүргө жана саламаттыкка каршы кылмыштар жөнүндө (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 97-106, 111-статьялары, 112-статьянын биринчи бөлүгү, 113-122-статьялары), инсандын эркиндигине, ар-намысына жана кадыр-баркына каршы кылмыштар жөнүндө (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 123-125-статьялары, 126-статьянын экинчи бөлүгү), инсандын жыныстык кол тийбестигине жана жыныстык эркиндигине каршы кылмыштар жөнүндө (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 129-133-статьялары), адамдын жана жарандардын конституциялык укуктарына жана эркиндиктерине каршы кылмыштар жөнүндө (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 136-статьянын үчүнчү бөлүгү, 137-статьянын экинчи бөлүгү, 138-статья, 139-статьянын экинчи жана үчүнчү бөлүктөрү, 141-145, 146-1 - 149, 152-статьялары), үй-бүлөгө жана жашы жетелектерге каршы кылмыштар жөнүндө (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 153-158-статьялары, 160-163-статьялары), менчикке каршы кылмыштар жөнүндө (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 164, 165, 167, 168, 170, 172 - 172-2, 174-177-статьялары), коомдук коопсуздукка каршы кылмыштар жөнүндө (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 230, 231, 234-245-статьялары), калктын саламаттыгына жана коомдук адеп-ахлакка каршы кылмыштар жөнүндө (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 255, 256-статьялары, 257-статьясынын биринчи бөлүгү, 258-264-статьялары), экологиялык кылмыштар жөнүндө (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 265 - 279-1-статьялары), жолдо жүрүүнүн жана транспортту эксплуатациялоонун коопсуздугуна каршы кылмыштар жөнүндө (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 280-288-статьялары), сот адилеттигине каршы кылмыштар жөнүндө (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 319-321-статьялары, 326-статьясынын биринчи жана үчүнчү бөлүктөрү, 336-339-статьялары), башкаруу тартибине каршы кылмыштар жөнүндө (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 340, 341-статьялары, 343-345, 347, 349, 351-353-статьялары) жазык иштери боюнча тергөө ички иштер органдарынын тергөөчүлөрү тарабынан жүргүзүлөт.";

3-бөлүк төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

"(3) Кызматтык кылмыштар жөнүндө (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 303-316-статьялары), сот адилеттигине каршы кылмыштар (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 321-1 - 323-статьялары, 324-статьясынын экинчи жана үчүнчү бөлүктөрү, 325-статья, 326-статьясынын экинчи бөлүгү, 328-статьясы), калктын саламаттыгына жана коомдук адеп-ахлакка каршы кылмыштар жөнүндө (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 257-статьясынын экинчи бөлүгү) жана мамлекеттик органдардын кызмат адамдары тарабынан жасалган кылмыштар жөнүндө жазык иштери боюнча тергөө прокуратура органдарынын тергөөчүлөрү тарабынан жүргүзүлөт.";

статья төмөндөгүдөй мазмундагы 3-1-бөлүк менен толукталсын:

"(3-1) Туруктуу. убактылуу же атайын ыйгарым укуктар боюнча мамлекеттик бийлик өкүлүнүн иш-милдеттерин жүзөгө ашырган же болбосо мамлекеттик органдарда, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө жана башка аскердик түзүлүштөрдө уюштуруучулук-тескөөчүлүк, администрациялык-чарбалык иш-милдеттерди аткарышкан адамдар деп табылган мамлекеттик органдардын кызмат адамдары, аскер кызматчылары, ошондой эле жыйындарга чакырылган аскерге милдеттүүлөр тарабынан жасалган кылмыштар жөнүндөгү жазык иштери боюнча тергөө ушул статьяда белгиленген тергөөнүн караштуулугуна карабастан прокуратура органдары тарабынан жүргүзүлүшү мүмкүн.

Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, Кыргыз Республикасынын Премьер-министри, Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлери, Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн аппараттарынын жетекчилери, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мүчөлөрү, административдик ведомстволорунун жана башка аткаруу бийлик органдарынын биринчи жетекчилери. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн областтардагы өкүлдөрү, соттор, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын биринчи жетекчилери, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени). жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчылары жана прокурордук кызматкерлер тарабынан жасалган кылмыштар жөнүндө жазык иштери боюнча тергөө, тергөөнүн караштуулугуна карабастан, прокуратура органдары тарабынан гана жүргүзүлөт.";

4-бөлүк күчүн жоготту деп табылсын;

11-бөлүктөгү "Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинин" деген сөздөр алып салынсын;

12 жана 13-бөлүктөр күчүн жоготту деп табылсын;

Статья төмөндөгүдөй мазмундагы 15-1-бөлүк менен толукталсын:

"(15-1) Сот адилеттигине каршы кылмыштар жөнүндө (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 317 - 318-1, 327, 329-335-статьялары) жазык иштери боюнча тергөө ички иштер, улуттук коопсуздук, баңгизаттарды контролдоо боюнча, финансы полициясы, жазык-аткаруу тутуму жана бажы органдарынын тергөөчүлөрү тарабынан жүргүзүлөт.".

 

2-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

Р. Отунбаева