Система Orphus

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

 

2012-жылдын 11-апрели № 29

 

Кыргыз Республикасынын
айрым мыйзам актыларына өзгөртүү жана толуктоо киргизүү жөнүндө

1-берене.

 

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 922-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

167-берененин 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2) Кыргыз Республикасынын Президентинин резервдик фондунан, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын резервдик фондунан, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн резервдик фондунан төлөмдөр;".

 

2-берене.

 

"Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2004-ж., № 5, 229-ст.) төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:

12-статья төмөнкүдөй мазмундагы 13-пункт менен толукталсын:

"13. Кыргыз Республикасынын Президентинин резервдик фондунан, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын резервдик фондунан, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн резервдик фондунан төлөмдөр.".

 

3-берене.

 

Ушул Мыйзам 2011-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын
           Президенти

 

А.Атамбаев