Система Orphus

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

2012-жылдын 13-апрели № 38

 

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине толуктоо киргизүү тууралуу

1-берене.

 

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 922-ст.) төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:

343-берене төмөнкүдөй мазмундагы 9-пункт менен толукталсын:

"9) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте катталган диний уюмдардын кудайга табынуу объекттеринин жерлери.

Кудайга табынуу объекттери - динге биргелешип табынуу жана жайылтуу максатында түздөн-түз ырасымдарды, сыйынууларды жасоо үчүн диний уюмдардын кыймылсыз мүлкү.".

 

2-берене.

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

3-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын
                     Президенти

 

А.Атамбаев