Система Orphus
               КР Өкмөтүнүн
     2008-жылдын 26-августундагы № 471 токтомуна ылайык
               КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2002-жылдын 19-апрели № 235

        КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

       "Командировкалык чыгымдардын нормаларым жана
       аларды кайтаруу тартибин белгилөө жөнүндө"
          Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
           2001-жылдын № 635 токтомуна
            өзгөртүүлөрдү киргизүү
                тууралуу

   Европа Союзунун айрым өлкөлөрүнө "евро" бирдиктүү акча бирдиги
киргизилгендигине байланыштуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кы-
лат:
   1. "Командировкалык чыгымдардын нормаларын жана аларды кайтаруу
тартибин белгилөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын
N 635 токтомунун "Чет өлкөдө кыска мөөнөттүү командировкада болушкан
кызматкерлердин чышмдарын кайтаруунун убактылуу нормаларынын" N 1 тир-
кемесине ушул токтомдун тиркемесине ылайык өзгөртүүлөр киргизилсин.
   2. Бул токтом жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялансын.

   Премьер-министр                 К.Бакиев


                    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
                    2002-жылдын 19-апрелиндеги N 235
                        токтомуна тиркеме

        Чет өлкөдө кыска мөөнөттүү командировкада
         болушкан кызматкерлердии чыгымдарын
             кайтаруунун убактылуу
                нормалары

-----------------------------------------------------------------------
|Өлкө                    |Чет  |Команди- |Сутка- |
|                      |өлкөлүк|ровкадагы|сына  |
|                      |валюта-|суточ-  |турак |
|                      |нынын |ныйдын  |жайды |
|                      |аталышы|нормасы |ижарага|
|                      |    |---------|алуу  |
|                      |    |1А |2Б |боюнча |
|                      |    |----|----|чыгым- |
|                      |    |  |  |дардын |
|                      |    |  |  |кайта- |
|                      |    |  |  |руунун |
|                      |    |  |  |чектүү |
|                      |    |  |  |нормасы|
|-------------------------------------------|-------|----|----|-------|
|Австрия                  |евро  |36 |26 |73   |
|-------------------------------------------|-------|----|----|-------|
|Бельгия                  |евро  |28 |20 |118  |
|-------------------------------------------|-------|----|----|-------|
|Германия                  |евро  |34 |24 |89   |
|-------------------------------------------|-------|----|----|-------|
|Греция                   |евро  |29 |20 |49   |
|-------------------------------------------|-------|----|----|-------|
|Ирландия                  |евро  |23 |17 |75   |
|-------------------------------------------|-------|----|----|-------|
|Италия                   |евро  |18 |12 |65   |
|-------------------------------------------|-------|----|----|-------|
|Люксембург                 |евро  |28 |20 |81   |
|-------------------------------------------|-------|----|----|-------|
|Финляндия                 |евро  |29 |20 |126  |
|-------------------------------------------|-------|----|----|-------|
|Франция                  |евро  |28 |20 |86   |
-----------------------------------------------------------------------

   Премьер-министр Аппарат
   Жетекчиси - Министр               К.Укулов