Система Orphus

                             КР Өкмөтүнүн

          2011-жылдын 5-октябрындагы № 616 токтомуна ылайык

                         КҮЧҮН ЖОГОТТУ

 
Бишкек шаары
2010-жылдын 2-июну УӨ № 60
 
          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УБАКТЫЛУУ ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ
 
           Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин
         алдындагы Мамлекеттик ветеринария инспекциясы жөнүндө
                        жобону бекитүү тууралуу
 
     Мамлекеттик ветеринария  системасын  оптималдаштыруу  жана  Кыргыз
Республикасынын Айыл чарба министрлигинин алдындагы Мамлекеттик ветери-
нария  инспекциясынын ролун жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасы-
нын Убактылуу Өкмөтү токтом кылат:
     1. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин алдындагы Мам-
лекеттик ветеринария инспекциясы жөнүндө жобо бекитилсин.
     2. Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба министрлиги 2010-жылга бюд-
жетте каралган каражаттардын чегинде Кыргыз Республикасынын Айыл  чарба
министрлигинин  алдындагы Мамлекеттик ветеринария инспекциясынын уюшту-
руу, финансылык жана башка маселелерин бир айлык мөөнөттө чечсин.
     3. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин алдындагы Мам-
лекеттик ветеринария инспекциясынын штатынын сандык чеги 271 бирдик ме-
нен бекитилсин.
     4. Кыргыз Республикасынын нормативдик укуктук актылары  ушул  ток-
томго каршы келбеген бөлүгүндө колдонулаары белгиленсин.
     5. Бул токтомдун  аткарылышын  контролдоо  Кыргыз  Республикасынын
Айыл чарба министрлигине тапшырылсын.
 
     Кыргыз Республикасынын
     Убактылуу Өкмөтүнүн Төрагасы                      Р.Отунбаева