Система Orphus

Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\c8dee9e2-0dfc-4aa4-b93d-f167063a530a\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИ

ТОКТОМ

2012-жылдын 3-октябры № 2335-V

2012-2013-жылдарга V чакырылган Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кеңешинин ишинин сессиялык планын бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

2012-2013-жылдарга V чакырылган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишинин сессиялык планы бекитилсин (тиркелет).

 

Төрага

А.Жээнбеков

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2012-жылдын 3-октябрындагы № 2335 V токтому менен бекитилген

 

2012-2013-жылдарга V чакырылган Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишинин сессиялык
ПЛАНЫ

 

┌───┬───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────┐

│К/р│      Иш-чаранын аталышы       │ Иш-чараны өткөрүү│  Иш-чараны   │

│ № │                               │   үчүн жооптуу   │ өткөрүүнүн   │

│   │                               │                  │   мөөнөтү    │

├───┴───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────┤

│                        I. МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУ ИШИ                        │

├───┬───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────┤

│1  │Депутаттар А.Алтыбаева,        │Адам укуктары,    │сентябрь-     │

│   │Ө.Текебаев, Р.Жээнбеков,       │конституциялык    │октябрь       │

│   │М.Абдылдаев, А.Жээнбеков,      │мыйзамдар жана    │Жогорку       │

│   │Б.Төрөбаев, К.Абдиев,          │мамлекеттик       │Кеңештин бир  │

│   │К.Дыйканбаев, А.Султанов,      │түзүлүш боюнча    │айлык         │

│   │Т.Зулпукаров, Д.Тербишалиев    │комитет           │календардык   │

│   │тарабынан демилге көтөрүлгөн   │                  │планына ылайык│

│   │"Кыргыз Республикасынын саясий │                  │              │

│   │партиялар жөнүндө" Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│2  │Кыргыз Республикасынын         │Адам укуктары,    │сентябрь-     │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │конституциялык    │октябрь       │

│   │20-якварындагы № 40 токтому    │мыйзамдар жана    │Жогорку       │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │мамлекеттик       │Кеңештин бир  │

│   │Республикасынын ченемдик       │түзүлүш боюнча    │айлык         │

│   │укуктук актылары жөнүндө"      │комитет           │календардык   │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │планына ылайык│

│   │Мыйзамына толуктоолор жана     │                  │              │

│   │өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу" │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│3  │Кыргыз Республикасынын         │Адам укуктары,    │сентябрь-     │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │конституциялык    │октябрь       │

│   │16-февралындагы № 102 токтому  │мыйзамдар жана    │Жогорку       │

│   │менен жактырылган "Юридикалык  │мамлекеттик       │Кеңештин бир  │

│   │жактарды, филиалдарды          │түзүлүш боюнча    │айлык         │

│   │(өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик   │комитет           │календардык   │

│   │каттоо жөнүндө" Кыргыз         │                  │планына ылайык│

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │              │

│   │өзгөртүүлөр жана толуктоолор   │                  │              │

│   │киргизүү тууралуу" Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│4  │Депутаттар Ө.Текебаев          │Адам укуктары,    │сентябрь-     │

│   │Ч.Турсунбеков Э.Алымбеков,     │конституциялык    │октябрь       │

│   │А.Алтыбаева, К.Осмоналиев,     │мыйзамдар жана    │Жогорку       │

│   │М.Султанов, Б.Кадыров,         │мамлекеттик       │Кеңештин бир  │

│   │К.Дыйканбаев, Т.Шайназаров,    │түзүлүш боюнча    │айлык         │

│   │Р.Акназарова, К.Бокоев,        │комитет           │календардык   │

│   │Ж.Сапарбаев, Б.Калмаматов      │                  │планына ылайык│

│   │тарабынан демилге көтөрүлгөн   │                  │              │

│   │"Ош шаарынын статусу жөнүндө"  │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│5  │Депутат Т.Мамытов, К.Осмонов   │Адам укуктары,    │сентябрь-     │

│   │тарабынан демилге көтөрүлгөн   │конституциялык    │октябрь       │

│   │"Жарандардын кайрылууларын     │мыйзамдар жана    │Жогорку       │

│   │кароонун тартиби жөнүндө"      │мамлекеттик       │Кеңештин бир  │

│   │Кыргыз Республикасынын         │түзүлүш боюнча    │айлык         │

│   │Мыйзамына толуктоо киргизүү    │комитет           │календардык   │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │планына ылайык│

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│6  │Депутат Ы.Кадыралиева тарабынан│Адам укуктары,    │сентябрь-     │

│   │демилге көтөрүлгөн "Кыргыз     │конституциялык    │октябрь       │

│   │Республикасынын Эмгек          │мыйзамдар жана    │Жогорку       │

│   │кодексине, "Билим берүү        │мамлекеттик       │Кеңештин бир  │

│   │жөнүндө", "Коммерциялык эмес   │түзүлүш боюнча    │айлык         │

│   │уюмдар жөнүндө" Кыргыз         │комитет           │календардык   │

│   │Республикасынын мыйзамдарына   │                  │планына ылайык│

│   │келип чыгуучу толуктоолор менен│                  │              │

│   │"Волонтердук иш жөнүндө" Кыргыз│                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│7  │Депутат М.Мадеминов тарабынан  │Адам укуктары,    │сентябрь-     │

│   │демилге көтөрүлгөн "Кыргыз     │конституциялык    │октябрь       │

│   │Республикасынын шайлоо жана    │мыйзамдар жана    │Жогорку       │

│   │референдум өткөрүү боюнча      │мамлекеттик       │Кеңештин бир  │

│   │шайлоо комиссиялары жөнүндө"   │түзүлүш боюнча    │айлык         │

│   │Кыргыз Республикасынын         │комитет           │календардык   │

│   │Мыйзамына толуктоо киргизүү    │                  │планына ылайык│

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│8  │Кыргыз Республикасынын         │Адам укуктары,    │сентябрь-     │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │конституциялык    │октябрь       │

│   │5-апрелиндеги № 231 токтому    │мыйзамдар жана    │Жогорку       │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │мамлекеттик       │Кеңештин бир  │

│   │Республикасынын ченемдик       │түзүлүш боюнча    │айлык         │

│   │укуктук актылары жөнүндө"      │комитет           │календардык   │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │планына ылайык│

│   │Мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│9  │Депутат Б.Терөбаев тарабынан   │Адам укуктары,    │сентябрь-     │

│   │демилге көтөрүлгөн "Кыргыз     │конституциялык    │октябрь       │

│   │Республикасынын ардак наамдары │мыйзамдар жана    │Жогорку       │

│   │жана Ардак грамотасы жөнүндө"  │мамлекеттик       │Кеңештин бир  │

│   │Кыргыз Республикасынын         │түзүлүш боюнча    │айлык         │

│   │Мыйзамына толуктоо киргизүү    │комитет           │календардык   │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │планына ылайык│

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│10 │Депутаттар К.Бокоев, А.Султанов│Адам укуктары,    │сентябрь-     │

│   │тарабынан демилге көтөрүлгөн   │конституциялык    │октябрь       │

│   │"Кыргыз Республикасынын айрым  │мыйзамдар жана    │Жогорку       │

│   │мыйзам актыларына өзгөртүүлөр  │мамлекеттик       │Кеңештин бир  │

│   │киргизүү жөнүндө" ("Кыргыз     │түзүлүш боюнча    │айлык         │

│   │Республикасынын мамлекеттик    │комитет           │календардык   │

│   │тили жөнүндө", "Кыргыз         │                  │планына ылайык│

│   │Республикасынын расмий тили    │                  │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │мыйзамдарына) Кыргыз           │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│11 │Депутаттар М.Абдылдаев,        │Адам укуктары,    │сентябрь-     │

│   │Ө.Текебаев, И.Карамушкина,     │конституциялык    │октябрь       │

│   │К.Бокоев, К.Осмоналиев         │мыйзамдар жана    │Жогорку       │

│   │тарабынан демилге көтөрүлгөн   │мамлекеттик       │Кеңештин бир  │

│   │"Мамлекеттик сыйлыктар жөнүндө"│түзүлүш боюнча    │айлык         │

│   │Кыргыз Республикасынын         │комитет           │календардык   │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │планына ылайык│

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│12 │Депутат К.Абдиев тарабынан     │Адам укуктары,    │сентябрь-     │

│   │демилге көтөрүлгөн "Кыргыз     │конституциялык    │октябрь       │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │мыйзамдар жана    │Жогорку       │

│   │актыларына өзгөртүүлөр киргизүү│мамлекеттик       │Кеңештин бир  │

│   │жөнүндө" ("Кыргыз              │түзүлүш боюнча    │айлык         │

│   │Республикасынын ченемдик       │комитет           │календардык   │

│   │укуктук актылары жөнүндө",     │                  │планына ылайык│

│   │"Кыргыз Республикасынын Жогорку│                  │              │

│   │Кеңешинин Регламенти жөнүндө"  │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │мыйзамдарына) Кыргыз           │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│13 │Депутат Ч.Султанбекова         │Адам укуктары,    │сентябрь-     │

│   │тарабынан демилге көтөрүлгөн   │конституциялык    │октябрь       │

│   │"Юридикалык жактарды,          │мыйзамдар жана    │Жогорку       │

│   │филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү)   │мамлекеттик       │Кеңештин бир  │

│   │мамлекеттик каттоо жөнүндө"    │түзүлүш боюнча    │айлык         │

│   │Кыргыз Республикасынын         │комитет           │календардык   │

│   │Мыйзамына өзгөртүү киргизүү    │                  │планына ылайык│

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│14 │Депутат К.Ташиев тарабынан     │Адам укуктары,    │сентябрь-     │

│   │демилге көтөрүлгөн "Кыргыз     │конституциялык    │октябрь       │

│   │Республикасынын Президентин    │мыйзамдар жана    │Жогорку       │

│   │жана Кыргыз Республикасынын    │мамлекеттик       │Кеңештин бир  │

│   │Жогорку Кеңешинин депутаттарын │түзүлүш боюнча    │айлык         │

│   │шайлоо жөнүндө" Кыргыз         │комитет           │календардык   │

│   │Республикасынын конституциялык │                  │планына ылайык│

│   │Мыйзамына өзгөртүүлөр жана     │                  │              │

│   │толуктоолор киргизүү тууралуу" │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│15 │Кыргыз Республикасынын         │Адам укуктары,    │сентябрь-     │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │конституциялык    │октябрь       │

│   │15-майындагы № 295 токтому     │мыйзамдар жана    │Жогорку       │

│   │менен жактырылган "Энергетика  │мамлекеттик       │Кеңештин бир  │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│түзүлүш боюнча    │айлык         │

│   │Мыйзамына толуктоо киргизүү    │комитет           │календардык   │

│   │тууралуу", "Электр энергетикасы│                  │планына ылайык│

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │Мыйзамына өзгөртүүлөр жана     │                  │              │

│   │толуктоолор киргизүү тууралуу" │                  │              │

│   │жана "Энергияны үнөмдөө        │                  │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │Мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын мыйзамдарынын  │                  │              │

│   │долбоорлору                    │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│16 │Кыргыз Республикасынын         │Адам укуктары,    │сентябрь-     │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │конституциялык    │октябрь       │

│   │17-майындагы № 300 токтому     │мыйзамдар жана    │Жогорку       │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │мамлекеттик       │Кеңештин бир  │

│   │Республикасынын                │түзүлүш боюнча    │айлык         │

│   │Администрациялык жоопкерчилик  │комитет           │календардык   │

│   │жөнүндө кодексине өзгөртүүлөр  │                  │планына ылайык│

│   │киргизүү тууралуу" Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│17 │Депутаттар Ч.Турсунбеков,      │Адам укуктары,    │сентябрь-     │

│   │И.Исаков, Р.Жээнбеков,         │конституциялык    │октябрь       │

│   │Э.Кочкарова, А.Калматов        │мыйзамдар жана    │Жогорку       │

│   │тарабынан демилге көтөрүлгөн   │мамлекеттик       │Кеңештин бир  │

│   │"Жергиликтүү кеңештердин       │түзүлүш боюнча    │айлык         │

│   │депутатгарын шайлоо жөнүндө"   │комитет           │календардык   │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │планына ылайык│

│   │Мыйзамына өзгөртүүлөр жана     │                  │              │

│   │толуктоолор киргизүү тууралуу" │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│18 │Депутат Ө.Текебаев тарабынан   │Адам укуктары,    │сентябрь-     │

│   │демилге көтөрүлгөн "Кыргыз     │конституциялык    │октябрь       │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │мыйзамдар жана    │Жогорку       │

│   │актыларына өзгөртүүлөр жана    │мамлекеттик       │Кеңештин бир  │

│   │толуктоолор киргизүү жөнүндө"  │түзүлүш боюнча    │айлык         │

│   │("Жергиликтүү кеңештердин      │комитет           │календардык   │

│   │депутаттарынын статусу         │                  │планына ылайык│

│   │жөнүндө", "Жергиликтүү өз      │                  │              │

│   │алдынча башкаруу жөнүндө"      │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │мыйзамдарына) Кыргыз           │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│19 │Депутаттар Д.Бекешев,          │Адам укуктары,    │сентябрь-     │

│   │А.Сасыкбаева, Ш.Айтматова,     │конституциялык    │октябрь       │

│   │К.Осмоналиев тарабынан демилге │мыйзамдар жана    │Жогорку       │

│   │көтөрүлгөн "Баатыр эне"        │мамлекеттик       │Кеңештин бир  │

│   │орденинин статусу жөнүндө"     │түзүлүш боюнча    │айлык         │

│   │Кыргыз Республикасынын         │комитет           │календардык   │

│   │Мыйзамына өзгөртүү жана        │                  │планына ылайык│

│   │толуктоо киргизүү тууралуу"    │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│20 │Депутаттар Н.Төрөбеков,        │Адам укуктары,    │сентябрь-     │

│   │А.Алтыбаева тарабынан демилге  │конституциялык    │октябрь       │

│   │көтөрүлгөн "Кыргыз             │мыйзамдар жана    │Жогорку       │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │мамлекеттик       │Кеңештин бир  │

│   │актыларына өзгөртүүлөр киргизүү│түзүлүш боюнча    │айлык         │

│   │жөнүндө" ("Жергиликтүү         │комитет           │календардык   │

│   │кеңештердин депутаттарынын     │                  │планына ылайык│

│   │статусу жөнүндө", "Жергиликтүү │                  │              │

│   │өз алдынча башкаруу жөнүндө"   │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │мыйзамдарына) Кыргыз           │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│21 │Депутаттар Э.Эрматов,          │Адам укуктары,    │сентябрь-     │

│   │Э.Иманкожоева тарабынан демилге│конституциялык    │октябрь       │

│   │көтөрүлгөн "Кыргыз             │мыйзамдар жана    │Жогорку       │

│   │Республикасынын ченемдик       │мамлекеттик       │Кеңештин бир  │

│   │укуктук актылары жөнүндө"      │түзүлүш боюнча    │айлык         │

│   │Кыргыз Республикасынын         │комитет           │календардык   │

│   │Мыйзамына толуктоолор жана     │                  │планына ылайык│

│   │өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу" │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│22 │Депутаттар Т.Узакбаев,         │Адам укуктары,    │сентябрь-     │

│   │Э.Исаков, А.Кочкорбаев,        │конституциялык    │октябрь       │

│   │М.Салымбеков, К.Бокоев,        │мыйзамдар жана    │Жогорку       │

│   │Э.Иманкожоева тарабынан демилге│мамлекеттик       │Кеңештин бир  │

│   │көтөрүлгөн "Кыргыз             │түзүлүш боюнча    │айлык         │

│   │Республикасынын ардак наамдары │комитет           │календардык   │

│   │жана Ардак грамотасы жөнүндө"  │                  │планына ылайык│

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамына өзгөртүү киргизүү    │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│23 │Депутат Т.Туманов тарабынан    │Адам укуктары,    │сентябрь-     │

│   │демилге көтөрүлгөн "Кыргыз     │конституциялык    │октябрь       │

│   │Республикасынын судьяларынын   │мыйзамдар жана    │Жогорку       │

│   │статусу жөнүндө" Кыргыз        │мамлекеттик       │Кеңештин бир  │

│   │Республикасынын конституциялык │түзүлүш боюнча    │айлык         │

│   │Мыйзамына өзгөртүүлөр жана     │комитет           │календардык   │

│   │толуктоолор киргизүү тууралуу" │                  │планына ылайык│

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│24 │Кыргыз Республикасынын         │Адам укуктары,    │сентябрь-     │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │конституциялык    │октябрь       │

│   │3-августундагы № 540 токтому   │мыйзамдар жана    │Жогорку       │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │мамлекеттик       │Кеңештин бир  │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │түзүлүш боюнча    │айлык         │

│   │актыларына өзгөртүүлөрдү       │комитет           │календардык   │

│   │киргизүү жөнүндө" ("Саясий жана│                  │планына ылайык│

│   │башка атайын мамлекеттик       │                  │              │

│   │кызматтарды ээлеген адамдардын,│                  │              │

│   │ошондой эле алардын жакын      │                  │              │

│   │туугандарынын кирешелери,      │                  │              │

│   │милдеттенмелери жана мүлкү     │                  │              │

│   │жөнүндө маалыматтарды          │                  │              │

│   │декларациялоо жана жарыялоо    │                  │              │

│   │жөнүндө", "Кыргыз              │                  │              │

│   │Республикасынын мамлекеттик    │                  │              │

│   │органдарынын жана жергиликтүү  │                  │              │

│   │өз алдынча башкаруу            │                  │              │

│   │органдарынын карамагында болгон│                  │              │

│   │маалыматтарды алуу мүмкүнчүлүгү│                  │              │

│   │жөнүндө", "Кыргыз              │                  │              │

│   │Республикасынын мамлекеттик    │                  │              │

│   │сыйлары жөнүндө", "Мамлекеттик │                  │              │

│   │жалпыга маалымдоо              │                  │              │

│   │каражаттарында Кыргыз          │                  │              │

│   │Республикасынын Жогорку        │                  │              │

│   │Кеңешинин ишин чагылдыруунун   │                  │              │

│   │тартиби жөнүндө", "Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын мааракелик     │                  │              │

│   │иш-чаралары жөнүндө", "Кыргыз  │                  │              │

│   │Республикасынын ченемдик       │                  │              │

│   │укуктук актылары жөнүндө"      │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │мыйзамдарына) Кыргыз           │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│25 │Депутаттар Т.Мамытов,          │Коргоо жана       │сентябрь-     │

│   │А.Жээнбеков, Ч.Турсунбеков,    │коопсуздук боюнча │октябрь       │

│   │Т.Мадылбеков, К.Осмонов,       │комитет           │              │

│   │М.Абдылдаев тарабынан          │                  │              │

│   │демилгеленген "Кыргыз          │                  │              │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │                  │              │

│   │актыларына толуктоолорду жана  │                  │              │

│   │өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"│                  │              │

│   │(Кыргыз Республикасынын        │                  │              │

│   │Кылмыш-жазык-процесстик        │                  │              │

│   │кодексине, "Оперативдик-издөө  │                  │              │

│   │иши жөнүндө", "Электр жана     │                  │              │

│   │почта байланышы жөнүндө" Кыргыз│                  │              │

│   │Республикасынын мыйзамдарына)  │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│26 │Кыргыз Республикасынын         │Коргоо жана       │сентябрь-     │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │коопсуздук боюнча │октябрь       │

│   │21-июнундагы № 432 токтому     │комитет           │              │

│   │менен жактырылган "Аскер       │                  │              │

│   │наамдарын, класстык чиндерди,  │                  │              │

│   │атайын класстык чиндерди жана  │                  │              │

│   │атайын наамдарды белгилөө      │                  │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │Мыйзамына өзгөртүүлөрдү        │                  │              │

│   │киргизүү тууралуу" Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│27 │Кыргыз Республикасынын         │Коргоо жана       │сентябрь-     │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │коопсуздук боюнча │октябрь       │

│   │17-июлундагы № 409 токтому     │комитет           │              │

│   │менен жактырылган "Радиациялык │                  │              │

│   │коопсуздук жөнүндө" техникалык │                  │              │

│   │регламент тууралуу" Кыргыз     │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │              │

│   │өзгөртүүлөр жана толуктоолорду │                  │              │

│   │киргизүү жөнүндө Кыргыз        │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│28 │Кыргыз Республикасынын         │Коргоо жана       │сентябрь-     │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │коопсуздук боюнча │октябрь       │

│   │12-июлундагы № 411 токтому     │комитет           │              │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын калкынын       │                  │              │

│   │радиациялык коопсуздугу        │                  │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │Мыйзамына толуктоолорду жана   │                  │              │

│   │өзгөртүүлврдү киргизүү         │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│29 │Кыргыз Республикасынын         │Коргоо жана       │сентябрь-     │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │коопсуздук боюнча │октябрь       │

│   │13-июлундагы № 493 токтому     │комитет           │              │

│   │менен жактырылган "Капиталдык  │                  │              │

│   │курулуштардын менчик ээлеринин │                  │              │

│   │өрт учурундагы жарандык        │                  │              │

│   │жоопкерчилигин милдеттүү       │                  │              │

│   │камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│30 │Кыргыз Республикасынын         │Коргоо жана       │сентябрь-     │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │коопсуздук боюнча │октябрь       │

│   │18-июлундагы № 509 токтому     │комитет           │              │

│   │менен жактырылган "Радиациялык │                  │              │

│   │коопсуздук жөнүндө" техникалык │                  │              │

│   │регламент тууралуу" Кыргыз     │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │              │

│   │өзгөртүүлөрдү жана             │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү жөнүндө"│                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│31 │Кыргыз Республикасынын         │Эл аралык иштер   │Жогорку       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │8-июнундагы № 385 токтому менен│                  │айлык         │

│   │жактырылган "Кыргыз            │                  │календардык   │

│   │Республикасынын дипломатиялык  │                  │планына ылайык│

│   │кызматы жөнүндө" Кыргыз        │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│32 │Кыргыз Республикасынын         │Эл аралык иштер   │Жогорку       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │8-июнундагы № 384 токтому менен│                  │айлык         │

│   │жактырылган "Кыргыз            │                  │календардык   │

│   │Республикасынын эл аралык      │                  │планына ылайык│

│   │келишимдери жөнүндө" Кыргыз    │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│33 │Кыргыз Республикасынын         │Эл аралык иштер   │Жогорку       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │8-майындагы № 386 токтому менен│                  │айлык         │

│   │жактырылган "Кыргыз            │                  │календардык   │

│   │Республикасынын Эмгек кодексине│                  │планына ылайык│

│   │өзгөртүүлөрдү жана             │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү жөнүндө"│                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│34 │Депутаттар А.Баатырбеков,      │Эл аралык иштер   │Жогорку       │

│   │М.Сабиров тарабынан            │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │демилгеленген "Тышкы миграция  │                  │айлык         │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │календардык   │

│   │Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана   │                  │планына ылайык│

│   │толуктоолорду киргизүү жөнүндө │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│35 │Кыргыз Республикасынын         │Эл аралык иштер   │Жогорку       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │2-июнундагы № 363 токтому менен│                  │айлык         │

│   │жактырылган "2000-жылдын       │                  │календардык   │

│   │27-сентябрында Бишкек шаарында │                  │планына ылайык│

│   │кол коюлган Кыргыз Республикасы│                  │              │

│   │менен Өзбекстан Республикасынын│                  │              │

│   │ортосундагы Консулдук          │                  │              │

│   │конвенцияны ратификациялоо     │                  │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│36 │Кыргыз Республикасынын         │Эл аралык иштер   │Жогорку       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │29-майындагы № 348 токтому     │                  │айлык         │

│   │менен жактырылган "2012-жылдын │                  │календардык   │

│   │10-декабрында Москва шаарында  │                  │планына ылайык│

│   │кол коюлган ЖККУнун жамааттык  │                  │              │

│   │коопсуздугунун күчтөрүн жана   │                  │              │

│   │каражаттарын түзүүнүн жана     │                  │              │

│   │иштөөсүнүн тартиби жөнүндө     │                  │              │

│   │Макулдашууну ратификациялоо    │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│37 │Кыргыз Республикасынын         │Эл аралык иштер   │Жогорку       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │19-июнундагы № 428 токтому     │                  │айлык         │

│   │менен жактырылган "1998-жылдын │                  │календардык   │

│   │6-майында Бишкек шаарында кол  │                  │планына ылайык│

│   │коюлган жарандык, үй-бүлөлүк   │                  │              │

│   │жана кылмыш иштери боюнча өз   │                  │              │

│   │ара укуктук жардам көрсөтүү    │                  │              │

│   │жөнүндө (Кыргыз Республикасы   │                  │              │

│   │менен Өзбекстан Республикасынын│                  │              │

│   │ортосундагы Келишимди          │                  │              │

│   │ратификациялоо жөнүндө" Кыргыз │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│38 │Кыргыз Республикасынын         │Эл аралык иштер   │Жогорку       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │13-июлундагы № 486 токтому     │                  │айлык         │

│   │менен жактырылган "2011-жылдын │                  │календардык   │

│   │19-декабрында Москва шаарында  │                  │планына ылайык│

│   │кол коюлган ЕрАзЭСтин          │                  │              │

│   │артыкчылыктары жана            │                  │              │

│   │иммунитеттери жөнүндө          │                  │              │

│   │Конвенцияны ратификациялоо     │                  │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│39 │Кыргыз Республикасынын         │Эл аралык иштер   │Жогорку       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │17-июлундагы № 504 токтому     │                  │айлык         │

│   │менен жактырылган "Бишкек      │                  │календардык   │

│   │шаарында кытай тилин үйрөнүү   │                  │планына ылайык│

│   │менен жалпы билим берүүчү      │                  │              │

│   │мектептерди куруунун долбоорун │                  │              │

│   │ишке ашыруу боюнча Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын Өкмөтү менен   │                  │              │

│   │Кытай Эл Республикасынын       │                  │              │

│   │Өкмөтүнүн ортосундагы          │                  │              │

│   │Макулдашууну бирге түзгөн Кытай│                  │              │

│   │Эл Республикасынын Өкмөтүнүн   │                  │              │

│   │катына Кыргыз Республикасынын  │                  │              │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │                  │              │

│   │2-мартындагы жооп-катын        │                  │              │

│   │ратификациялоо жөнүндө" Кыргыз │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│40 │Кыргыз Республикасынын         │Эл аралык иштер   │Жогорку       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │3-августундагы № 539 токтому   │                  │айлык         │

│   │менен жактырылган "2011-жылдын │                  │календардык   │

│   │3-сентябрында Бишкек шаарында  │                  │планына ылайык│

│   │кол коюлган аба кемесин тартып │                  │              │

│   │алуу (айдап кетүү) жөнүндө     │                  │              │

│   │маалымат алынганда КМШга       │                  │              │

│   │катышкан мамлекеттердин абадан │                  │              │

│   │коргонуучу күчтөрү боюнча      │                  │              │

│   │нөөмөтчүлөрдүн аракеттерин     │                  │              │

│   │уюштуруу тууралуу Макулдашууну │                  │              │

│   │ратификациялоо жөнүндө" Кыргыз │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│41 │Кыргыз Республикасынын         │Агрардык саясат,  │"Кыргыз       │

│   │Өкмөтүнүн 2011-жылдын          │суу ресурстары,   │Республикасы- │

│   │10-июнундагы № 300 токтому     │экология жана     │нын Жогорку   │

│   │менен жактырылган              │жергиликтүү өз    │Кеңешинин     │

│   │"Администрациялык жоопкерчилик │алдынча башкаруу  │Регламенти    │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│боюнча комитет    │жөнүндө"      │

│   │кодексине өзгөртүүлөрдү жана   │                  │Кыргыз        │

│   │толуктоолорду киргизүү         │                  │Республикасы- │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │нын Мыйзамынын│

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │жоболоруна    │

│   │долбоору                       │                  │ылайык жана   │

│   │                               │                  │тартибинде    │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│42 │Кыргыз Республикасынын         │Агрардык саясат,  │"Кыргыз       │

│   │Өкмөтүнүн 2011-жылдын          │суу ресурстары,   │Республикасы- │

│   │10-июнундагы № 300 токтому     │экология жана     │нын Жогорку   │

│   │менен жактырылган "Ветеринария │жергиликтүү өз    │Кеңешинин     │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│алдынча башкаруу  │Регламенти    │

│   │Мыйзамына өзгөртүүлөрдү        │боюнча комитет    │жөнүндө"      │

│   │киргизүү тууралуу" Кыргыз      │                  │Кыргыз        │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │Республикасы- │

│   │долбоору                       │                  │нын Мыйзамынын│

│   │                               │                  │жоболоруна    │

│   │                               │                  │ылайык жана   │

│   │                               │                  │тартибинде    │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│43 │Кыргыз Республикасынын         │Агрардык саясат,  │"Кыргыз       │

│   │Өкмөтүнүн 2011-жылдын          │суу ресурстары,   │Республикасы- │

│   │10-июнундагы № 300 токтому     │экология жана     │нын Жогорку   │

│   │менен жактырылган              │жергиликтүү өз    │Кеңешинин     │

│   │"Өсүмдүктөрдүн карантини       │алдынча башкаруу  │Регламенти    │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│боюнча комитет    │жөнүндө"      │

│   │Мыйзамына толуктоо киргизүү    │                  │Кыргыз        │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │Республикасы- │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │нын Мыйзамынын│

│   │долбоору                       │                  │жоболоруна    │

│   │                               │                  │ылайык жана   │

│   │                               │                  │тартибинде    │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│44 │Кыргыз Республикасынын         │Агрардык саясат,  │"Кыргыз       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │суу ресурстары,   │Республикасы- │

│   │27-июнундагы № 445 токтому     │экология жана     │нын Жогорку   │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │жергиликтүү өз    │Кеңешинин     │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │алдынча башкаруу  │Регламенти    │

│   │актыларына өзгөртүүлөрдү       │боюнча комитет    │жөнүндө"      │

│   │киргизүү жөнүндө" Кыргыз       │                  │Кыргыз        │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │Республикасы- │

│   │долбоору                       │                  │нын Мыйзамынын│

│   │                               │                  │жоболоруна    │

│   │                               │                  │ылайык жана   │

│   │                               │                  │тартибинде    │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│45 │Кыргыз Республикасынын         │Агрардык саясат,  │"Кыргыз       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │суу ресурстары,   │Республикасы- │

│   │27-июнундагы № 447 токтому     │экология жана     │нын Жогорку   │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │жергиликтүү өз    │Кеңешинин     │

│   │Республикасынын Токой кодексине│алдынча башкаруу  │Регламенти    │

│   │толуктоолорду жана             │боюнча комитет    │жөнүндө"      │

│   │өзгөртүүлөрдү киргизүү         │                  │Кыргыз        │

│   │жөнүндө", "Айлана-чөйрөнү      │                  │Республикасы- │

│   │коргоо жөнүндө" Кыргыз         │                  │нын Мыйзамынын│

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │жоболоруна    │

│   │өзгөртүүлөрдү жана             │                  │ылайык жана   │

│   │толуктоолорду киргизүү         │                  │тартибинде    │

│   │жөнүндө", "Атмосфералык абаны  │                  │              │

│   │коргоо жөнүндө" Кыргыз         │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │              │

│   │толуктоолорду жана             │                  │              │

│   │өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"│                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │мыйзамдарынын долбоорлору      │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│46 │Кыргыз Республикасынын         │Агрардык саясат,  │"Кыргыз       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │суу ресурстары,   │Республикасы- │

│   │27-июнундагы № 450 токтому     │экология жана     │нын Жогорку   │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │жергиликтүү өз    │Кеңешинин     │

│   │Республикасынын Суу кодексине  │алдынча башкаруу  │Регламенти    │

│   │өзгөртүүлөрдү жана             │боюнча комитет    │жөнүндө"      │

│   │толуктоолорду киргизүү жөнүндө"│                  │Кыргыз        │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │Республикасы- │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │нын Мыйзамынын│

│   │                               │                  │жоболоруна    │

│   │                               │                  │ылайык жана   │

│   │                               │                  │тартибинде    │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│47 │Кыргыз Республикасынын         │Агрардык саясат,  │"Кыргыз       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │суу ресурстары,   │Республикасы- │

│   │24-майындагы № 314 токтому     │экология жана     │нын Жогорку   │

│   │менен жактырылган              │жергиликтүү өз    │Кеңешинин     │

│   │"Айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө"│алдынча башкаруу  │Регламенти    │

│   │Кыргыз Республикасынын         │боюнча комитет    │жөнүндө"      │

│   │Мыйзамына толуктоолорду жана   │                  │Кыргыз        │

│   │өзгөртүүлөрдү киргизүү         │                  │Республикасы- │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │нын Мыйзамынын│

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │жоболоруна    │

│   │долбоору                       │                  │ылайык жана   │

│   │                               │                  │тартибинде    │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│48 │Кыргыз Республикасынын         │Агрардык саясат,  │"Кыргыз       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │суу ресурстары,   │Республикасы- │

│   │24-майындагы № 314 токтому     │экология жана     │нын Жогорку   │

│   │менен жактырылган "Озон        │жергиликтүү өз    │Кеңешинин     │

│   │катмарын коргоо жөнүндө" Кыргыз│алдынча башкаруу  │Регламенти    │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │боюнча комитет    │жөнүндө"      │

│   │толуктоолор жана өзгөртүүлөр   │                  │Кыргыз        │

│   │киргизүү тууралуу" Кыргыз      │                  │Республикасы- │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │нын Мыйзамынын│

│   │долбоору                       │                  │жоболоруна    │

│   │                               │                  │ылайык жана   │

│   │                               │                  │тартибинде    │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│49 │Кыргыз Республикасынын         │Агрардык саясат,  │"Кыргыз       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │суу ресурстары,   │Республикасы- │

│   │24-майындагы № 314 токтому     │экология жана     │нын Жогорку   │

│   │менен жактырылган "Атмосфералык│жергиликтүү өз    │Кеңешинин     │

│   │абаны коргоо жөнүндө" Кыргыз   │алдынча башкаруу  │Регламенти    │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │боюнча комитет    │жөнүндө"      │

│   │толуктоолорду жана             │                  │Кыргыз        │

│   │өзгөртүүлөрдү киргизүү         │                  │Республикасы- │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │нын Мыйзамынын│

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │жоболоруна    │

│   │долбоору                       │                  │ылайык жана   │

│   │                               │                  │тартибинде    │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│50 │Кыргыз Республикасынын         │Агрардык саясат,  │"Кыргыз       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │суу ресурстары,   │Республикасы- │

│   │24-майындагы №314 токтому     │экология жана     │нын Жогорку   │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │жергиликтүү өз    │Кеңешинин     │

│   │Республикасында экологиялык    │алдынча башкаруу  │Регламенти    │

│   │коопсуздукту камсыз кылуу      │боюнча комитет    │жөнүндө"      │

│   │боюнча жалпы техникалык        │                  │Кыргыз        │

│   │регламент жөнүндө" Кыргыз      │                  │Республикасы- │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │нын Мыйзамынын│

│   │толуктоолорду жана             │                  │жоболоруна    │

│   │өзгөртүүлөрдү киргизүү         │                  │ылайык жана   │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │тартибинде    │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│51 │Кыргыз Республикасынын         │Агрардык саясат,  │"Кыргыз       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │суу ресурстары,   │Республикасы- │

│   │2-июнундагы № 370 токтому      │экология жана     │нын Жогорку   │

│   │менен жактырылган "Сугарылуучу │жергиликтүү өз    │Кеңешинин     │

│   │айдоо жерлерин жерлердин башка │алдынча башкаруу  │Регламенти    │

│   │категорияларына жана           │боюнча комитет    │жөнүндө"      │

│   │жайыттардын түрлөрүнө которууга│                  │Кыргыз        │

│   │(трансформациялоого) мораторий │                  │Республикасы- │

│   │киргизүү жөнүндө" Кыргыз       │                  │нын Мыйзамынын│

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │жоболоруна    │

│   │өзгөртүү жана толуктоолорду    │                  │ылайык жана   │

│   │киргизүү тууралуу" Кыргыз      │                  │тартибинде    │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│52 │Кыргыз Республикасынын         │Агрардык саясат,  │"Кыргыз       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │суу ресурстары,   │Республикасы- │

│   │2-июнундагы № 369 токтому менен│экология жана     │нын Жогорку   │

│   │жактырылган "Өсүмдүктөрдүн     │жергиликтүү өз    │Кеңешинин     │

│   │карантини жөнүндө" Кыргыз      │алдынча башкаруу  │Регламенти    │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │боюнча комитет    │жөнүндө"      │

│   │өзгөртүүлөрдү жана             │                  │Кыргыз        │

│   │толуктоолорду киргизүү         │                  │Республикасы- │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │нын Мыйзамынын│

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │жоболоруна    │

│   │долбоору                       │                  │ылайык жана   │

│   │                               │                  │тартибинде    │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│53 │Кыргыз Республикасынын         │Агрардык саясат,  │"Кыргыз       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │суу ресурстары,   │Республикасы- │

│   │7-июнундагы № 380 токтому менен│экология жана     │нын Жогорку   │

│   │жактырылган "Жаныбарлар дүйнөсү│жергиликтүү өз    │Кеңешинин     │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│алдынча башкаруу  │Регламенти    │

│   │Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана   │боюнча комитет    │жөнүндө"      │

│   │толуктоолорду киргизүү         │                  │Кыргыз        │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │Республикасы- │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │нын Мыйзамынын│

│   │долбоору                       │                  │жоболоруна    │

│   │                               │                  │ылайык жана   │

│   │                               │                  │тартибинде    │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│54 │Кыргыз Республикасынын         │Агрардык саясат,  │"Кыргыз       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │суу ресурстары,   │Республикасы- │

│   │7-июнундагы № 380 токтому менен│экология жана     │нын Жогорку   │

│   │жактырылган "Өндүрүштүн жана   │жергиликтүү өз    │Кеңешинин     │

│   │керектөөнүн таштандылары       │алдынча башкаруу  │Регламенти    │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│боюнча комитет    │жөнүндө"      │

│   │Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана   │                  │Кыргыз        │

│   │толуктоолорду киргизүү         │                  │Республикасы- │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │нын Мыйзамынын│

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │жоболоруна    │

│   │долбоору                       │                  │ылайык жана   │

│   │                               │                  │тартибинде    │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│55 │Кыргыз Республикасынын         │Агрардык саясат,  │"Кыргыз       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │суу ресурстары,   │Республикасы- │

│   │18-июнундагы № 423 токтому     │экология жана     │нын Жогорку   │

│   │менен жактырылган              │жергиликтүү өз    │Кеңешинин     │

│   │"Администрациялык жоопкерчилик │алдынча башкаруу  │Регламенти    │

│   │жөнүндө Кыргыз Республикасынын │боюнча комитет    │жөнүндө"      │

│   │кодексине өзгөртүүлөрдү жана   │                  │Кыргыз        │

│   │толуктоолорду киргизүү         │                  │Республикасы- │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │нын Мыйзамынын│

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │жоболоруна    │

│   │долбоору                       │                  │ылайык жана   │

│   │                               │                  │тартибинде    │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│56 │Депутаттар А.Кочкорбаев,       │Агрардык саясат,  │"Кыргыз       │

│   │Э.Иманалиева, Н.Тулеев,        │суу ресурстары,   │Республикасы- │

│   │Н.Айдаров тарабынан            │экология жана     │нын Жогорку   │

│   │демилгеленген "Кыргыз          │жергиликтүү өз    │Кеңешинин     │

│   │Республикасынын Жер кодексине" │алдынча башкаруу  │Регламенти    │

│   │толуктоолорду киргизүү жөнүндө"│боюнча комитет    │жөнүндө"      │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │Кыргыз        │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │Республикасы- │

│   │                               │                  │нын Мыйзамынын│

│   │                               │                  │жоболоруна    │

│   │                               │                  │ылайык жана   │

│   │                               │                  │тартибинде    │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│57 │Депутат Э.Исаков тарабынан     │Агрардык саясат,  │"Кыргыз       │

│   │демилгеленген "Аңчылык жана    │суу ресурстары,   │Республикасы- │

│   │аңчылык чарбасы жөнүндө" Кыргыз│экология жана     │нын Жогорку   │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │жергиликтүү өз    │Кеңешинин     │

│   │долбоору                       │алдынча башкаруу  │Регламенти    │

│   │                               │боюнча комитет    │жөнүндө"      │

│   │                               │                  │Кыргыз        │

│   │                               │                  │Республикасы- │

│   │                               │                  │нын Мыйзамынын│

│   │                               │                  │жоболоруна    │

│   │                               │                  │ылайык жана   │

│   │                               │                  │тартибинде    │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│58 │Депутат Э.Исаков тарабынан     │Агрардык саясат,  │"Кыргыз       │

│   │демилгеленген "Кыргыз          │суу ресурстары,   │Республикасы- │

│   │Республикасынын Токой          │экология жана     │нын Жогорку   │

│   │кодексине" өзгөртүүлөрдү жана  │жергиликтүү өз    │Кеңешинин     │

│   │толуктоолорду киргизүү жөнүндө"│алдынча башкаруу  │Регламенти    │

│   │Кыргыз Республикасынын         │боюнча комитет    │жөнүндө"      │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │Кыргыз        │

│   │                               │                  │Республикасы- │

│   │                               │                  │нын Мыйзамынын│

│   │                               │                  │жоболоруна    │

│   │                               │                  │ылайык жана   │

│   │                               │                  │тартибинде    │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│59 │Депутат Э.Исаков тарабынан     │Агрардык саясат,  │"Кыргыз       │

│   │демилгеленген "Администрациялык│суу ресурстары,   │Республикасы- │

│   │жоопкерчилик жөнүндө Кыргыз    │экология жана     │нын Жогорку   │

│   │Республикасынын кодексине      │жергиликтүү өз    │Кеңешинин     │

│   │өзгөртүүлөрдү жана             │алдынча башкаруу  │Регламенти    │

│   │толуктоолорду киргизүү         │боюнча комитет    │жөнүндө"      │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │Кыргыз        │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │Республикасы- │

│   │долбоору                       │                  │нын Мыйзамынын│

│   │                               │                  │жоболоруна    │

│   │                               │                  │ылайык жана   │

│   │                               │                  │тартибинде    │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│60 │Депутат Э.Исаков тарабынан     │Агрардык саясат,  │"Кыргыз       │

│   │демилгеленген "Айлана-чөйрөнү  │суу ресурстары,   │Республикасы- │

│   │коргоо жөнүндө" Кыргыз         │экология жана     │нын Жогорку   │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │жергиликтүү өз    │Кеңешинин     │

│   │өзгөртүүлөрдү киргизүү         │алдынча башкаруу  │Регламенти    │

│   │тууралуу" Кыргыз               │боюнча комитет    │жөнүндө"      │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │Кыргыз        │

│   │долбоору                       │                  │Республикасы- │

│   │                               │                  │нын Мыйзамынын│

│   │                               │                  │жоболоруна    │

│   │                               │                  │ылайык жана   │

│   │                               │                  │тартибинде    │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│61 │Депутат Э.Исаков тарабынан     │Агрардык саясат,  │"Кыргыз       │

│   │демилгеленген "Жаныбарлар      │суу ресурстары,   │Республикасы- │

│   │дүйнөсү жөнүндө" Кыргыз        │экология жана     │нын Жогорку   │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │жергиликтүү өз    │Кеңешинин     │

│   │өзгөртүүлөрдү киргизүү         │алдынча башкаруу  │Регламенти    │

│   │тууралуу" Кыргыз               │боюнча комитет    │жөнүндө"      │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │Кыргыз        │

│   │долбоору                       │                  │Республикасы- │

│   │                               │                  │нын Мыйзамынын│

│   │                               │                  │жоболоруна    │

│   │                               │                  │ылайык жана   │

│   │                               │                  │тартибинде    │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│62 │Депутат Э.Исаков тарабынан     │Агрардык саясат,  │"Кыргыз       │

│   │демилгеленген "Лицензиялоо     │суу ресурстары,   │Республикасы- │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│экология жана     │нын Жогорку   │

│   │Мыйзамына өзгөртүүлөрдү        │жергиликтүү өз    │Кеңешинин     │

│   │киргизүү тууралуу" Кыргыз      │алдынча башкаруу  │Регламенти    │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │боюнча комитет    │жөнүндө"      │

│   │долбоору                       │                  │Кыргыз        │

│   │                               │                  │Республикасы- │

│   │                               │                  │нын Мыйзамынын│

│   │                               │                  │жоболоруна    │

│   │                               │                  │ылайык жана   │

│   │                               │                  │тартибинде    │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│63 │Депутат Э.Исаков тарабынан     │Агрардык саясат,  │"Кыргыз       │

│   │демилгеленген "Курал жөнүндө"  │суу ресурстары,   │Республикасы- │

│   │Кыргыз Республикасынын         │экология жана     │нын Жогорку   │

│   │Мыйзамына өзгөртүүлөрдү        │жергиликтүү өз    │Кеңешинин     │

│   │киргизүү жөнүндө" Кыргыз       │алдынча башкаруу  │Регламенти    │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │боюнча комитет    │жөнүндө"      │

│   │долбоору                       │                  │Кыргыз        │

│   │                               │                  │Республикасы- │

│   │                               │                  │нын Мыйзамынын│

│   │                               │                  │жоболоруна    │

│   │                               │                  │ылайык жана   │

│   │                               │                  │тартибинде    │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│64 │Депутат М.Сабиров тарабынан    │Агрардык саясат,  │"Кыргыз       │

│   │демилгеленген "Балык чарбасы   │суу ресурстары,   │Республикасы- │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│экология жана     │нын Жогорку   │

│   │Мыйзамына өзгөртүү жана        │жергиликтүү өз    │Кеңешинин     │

│   │толуктоо киргизүү тууралуу"    │алдынча башкаруу  │Регламенти    │

│   │Кыргыз Республикасынын         │боюнча комитет    │жөнүндө"      │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │Кыргыз        │

│   │                               │                  │Республикасы- │

│   │                               │                  │нын Мыйзамынын│

│   │                               │                  │жоболоруна    │

│   │                               │                  │ылайык жана   │

│   │                               │                  │тартибинде    │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│65 │Депутат К.Исаев тарабынан      │Агрардык саясат,  │"Кыргыз       │

│   │демилгеленген "Жергиликтүү өз  │суу ресурстары,   │Республикасы- │

│   │алдынча башкаруу жөнүндө"      │экология жана     │нын Жогорку   │

│   │Кыргыз Республикасынын         │жергиликтүү өз    │Кеңешинин     │

│   │Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана   │алдынча башкаруу  │Регламенти    │

│   │толуктоо киргизүү тууралуу"    │боюнча комитет    │жөнүндө"      │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │Кыргыз        │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │Республикасы- │

│   │                               │                  │нын Мыйзамынын│

│   │                               │                  │жоболоруна    │

│   │                               │                  │ылайык жана   │

│   │                               │                  │тартибинде    │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│66 │Депутаттар К.Бокоев, Э.Исаков, │Агрардык саясат,  │"Кыргыз       │

│   │А.Кочкорбаев тарабынан         │суу ресурстары,   │Республикасы- │

│   │демилгеленген "Жергиликтүү өз  │экология жана     │нын Жогорку   │

│   │алдынча башкаруу органдарына   │жергиликтүү өз    │Кеңешинин     │

│   │айрым мамлекеттик ыйгарым      │алдынча башкаруу  │Регламенти    │

│   │укуктарды берүүнүн тартиби     │боюнча комитет    │жөнүндө"      │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │Кыргыз        │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │Республикасы- │

│   │                               │                  │нын Мыйзамынын│

│   │                               │                  │жоболоруна    │

│   │                               │                  │ылайык жана   │

│   │                               │                  │тартибинде    │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│67 │Кыргыз Республикасынын         │Агрардык саясат,  │"Кыргыз       │

│   │Өкмөтүнүн 2011-жылдын          │суу ресурстары,   │Республикасы- │

│   │5-октябрындагы № 615 токтому   │экология жана     │нын Жогорку   │

│   │менен жактырылган "Жер         │жергиликтүү өз    │Кеңешинин     │

│   │участкаларын которуу           │алдынча башкаруу  │Регламенти    │

│   │(трансформациялоо) жөнүндө"    │боюнча комитет    │жөнүндө"      │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │Кыргыз        │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │Республикасы- │

│   │                               │                  │нын Мыйзамынын│

│   │                               │                  │жоболоруна    │

│   │                               │                  │ылайык жана   │

│   │                               │                  │тартибинде    │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│68 │Депутаттар Э.Сакебаев,         │Агрардык саясат,  │"Кыргыз       │

│   │Т.Узакбаев, А.Кочкорбаев,      │суу ресурстары,   │Республикасы- │

│   │М.Салымбеков, Э.Исаков,        │экология жана     │нын Жогорку   │

│   │Э.Иманкожоева тарабынан        │жергиликтүү өз    │Кеңешинин     │

│   │демилгеленген "Кыргыз          │алдынча башкаруу  │Регламенти    │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │боюнча комитет    │жөнүндө"      │

│   │актыларына өзгөртүүлөрдү жана  │                  │Кыргыз        │

│   │толуктоолорду киргизүү жөнүндө"│                  │Республикасы- │

│   │(Кыргыз Республикасынын Жер    │                  │нын Мыйзамынын│

│   │кодексине, "Жергиликтүү        │                  │жоболоруна    │

│   │мамлекеттик администрациялар   │                  │ылайык жана   │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │тартибинде    │

│   │Мыйзамына) Кыргыз              │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│69 │Депутат Э.Исаков тарабынан     │Агрардык саясат,  │"Кыргыз       │

│   │демилгеленген "Жергиликтүү өз  │суу ресурстары,   │Республикасы- │

│   │алдынча башкаруу жөнүндө"      │экология жана     │нын Жогорку   │

│   │Кыргыз Республикасынын         │жергиликтүү өз    │Кеңешинин     │

│   │Мыйзамына өзгөртүүлөрдү        │алдынча башкаруу  │Регламенти    │

│   │киргизүү жөнүндө" Кыргыз       │боюнча комитет    │жөнүндө"      │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │Кыргыз        │

│   │долбоору                       │                  │Республикасы- │

│   │                               │                  │нын Мыйзамынын│

│   │                               │                  │жоболоруна    │

│   │                               │                  │ылайык жана   │

│   │                               │                  │тартибинде    │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│70 │Кыргыз Республикасынын         │Агрардык саясат,  │"Кыргыз       │

│   │Өкмөтүнүн 2011-жылдын          │суу ресурстары,   │Республикасы- │

│   │26-октябрындагы № 673 токтому  │экология жана     │нын Жогорку   │

│   │менен жактырылган "Суу         │жергиликтүү өз    │Кеңешинин     │

│   │пайдалануучулардын бирикмелери │алдынча башкаруу  │Регламенти    │

│   │(ассоциациялары) жөнүндө"      │боюнча комитет    │жөнүндө"      │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │Кыргыз        │

│   │Мыйзамына өзгөртүүлөр жана     │                  │Республикасы- │

│   │толуктоолор киргизүү тууралуу" │                  │нын Мыйзамынын│

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │жоболоруна    │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │ылайык жана   │

│   │                               │                  │тартибинде    │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│71 │Кыргыз Республикасынын         │Сот-укуктук       │сентябрь      │

│   │Өкмөтүнүн 2011-жылдын          │маселелер жана    │              │

│   │11-ноябрындагы № 709 токтому   │мыйзамдуулук      │              │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │боюнча комитет    │              │

│   │Республикасынын Жарандык       │                  │              │

│   │процесстик кодексине           │                  │              │

│   │өзгөртүүлөрдү жана             │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү жөнүндө"│                  │              │

│   │жана "Кыргыз Республикасынын   │                  │              │

│   │Граждандык кодексине           │                  │              │

│   │өзгөртүүлөр жана толуктоолор   │                  │              │

│   │киргизүү жөнүндө" Кыргыз       │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоорлору                    │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│72 │Депутаттар У.Кочкоров,         │Сот-укуктук       │сентябрь      │

│   │У.Чолпонбаев тарабынан         │маселелер жана    │              │

│   │демилгеленген "Кыргыз          │мыйзамдуулук      │              │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │боюнча комитет    │              │

│   │актыларына толуктоолорду жана  │                  │              │

│   │өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"│                  │              │

│   │(Кыргыз Республикасынын        │                  │              │

│   │Жарандык кодексине, "Күрөө     │                  │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │Мыйзамына) Кыргыз              │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│73 │Депутаттар Т.Узакбаев,         │Сот-укуктук       │сентябрь      │

│   │М.Салымбеков, К.Бокоев,        │маселелер жана    │              │

│   │А.Кочкорбаев, Э.Исаков,        │мыйзамдуулук      │              │

│   │Э.Иманкожоева тарабынан        │боюнча комитет    │              │

│   │демилгелеген "Кыргыз           │                  │              │

│   │Республикасынын судьяларынын   │                  │              │

│   │статусу жөнүндө" Кыргыз        │                  │              │

│   │Республикасынын конституциялык │                  │              │

│   │Мыйзамына өзгөртүү киргизүү    │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│74 │"Кыргыз Республикасынын        │Сот-укуктук       │октябрь       │

│   │Жазык-процесстик кодексине     │маселелер жана    │              │

│   │өзгөртүүлөр жана толуктоолорду │мыйзамдуулук      │              │

│   │киргизүү жөнүндө" Кыргыз       │боюнча комитет    │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору (Жумушчу топ тарабынан│                  │              │

│   │толукталып иштелип чыгылган)   │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│75 │Депутат Т.Туманов тарабынан    │Сот-укуктук       │сентябрь      │

│   │демилгеленген "Кыргыз          │маселелер жана    │              │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │мыйзамдуулук      │              │

│   │актыларына өзгөртүүлөрдү жана  │боюнча комитет    │              │

│   │толуктоолорду киргизүү жөнүндө │                  │              │

│   │("Кыргыз Республикасынын       │                  │              │

│   │Жогорку соту жана жергиликтүү  │                  │              │

│   │соттор жөнүндө" Кыргыз         │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамына,     │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Жазык-процесстик кодексине)    │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│76 │Депутаттар К. Иманалиев,       │Сот-укуктук       │октябрь       │

│   │К.Самаков, Ч.Турсунбеков,      │маселелер жана    │              │

│   │М.Мадеминов тарабынан          │мыйзамдуулук      │              │

│   │демилгеленген "Мунапыс жөнүндө"│боюнча комитет    │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│77 │Кыргыз Республикасынын         │Билим берүү, илим,│Жогорку       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │маданият жана     │Кеңештин бир  │

│   │17-апрелиндеги № 250 токтому   │спорт боюнча      │айлык         │

│   │менен жактырылган "Билим берүү │комитет           │календардык   │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │планына ылайык│

│   │Мыйзамына өзгөртүүлөрдү        │                  │              │

│   │киргизүү тууралуу" Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│78 │Кыргыз Республикасынын         │Билим берүү, илим,│Жогорку       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │маданият жана     │Кеңештин бир  │

│   │1-июнундагы № 352 токтому менен│спорт боюнча      │айлык         │

│   │жактырылган "Басма иши жөнүндө"│комитет           │календардык   │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │планына ылайык│

│   │Мыйзамына өзгөртүү киргизүү    │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │

│   │долбоору                       │                  │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│79 │Кыргыз Республикасынын         │Билим берүү, илим,│Жогорку       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │маданият жана     │Кеңештин бир  │

│   │14-майындагы № 281 токтому     │спорт боюнча      │айлык         │

│   │менен жактырылган "Патенттик   │комитет           │календардык   │

│   │мыйзам жөнүндө" Кыргыз         │                  │планына ылайык│

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │              │

│   │өзгөртүүлөрдү жана             │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү         │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│80 │Кыргыз Республикасынын         │Билим берүү, илим,│Жогорку       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │маданият жана     │Кеңештин бир  │

│   │29-майындагы № 347 токтому     │спорт боюнча      │айлык         │

│   │менен жактырылган "Дене        │комитет           │календардык   │

│   │тарбиясы жана спорт жөнүндө"   │                  │планына ылайык│

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамына толуктоо киргизүү    │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│81 │Кыргыз Республикасынын         │Билим берүү, илим,│Жогорку       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │маданият жана     │Кеңештин бир  │

│   │2-июнундагы № 373 токтому менен│спорт боюнча      │айлык         │

│   │жактырылган "Кыргыз            │комитет           │календардык   │

│   │Республикасынын жалпы билим    │                  │планына ылайык│

│   │берүүчү мектептеринин          │                  │              │

│   │окуучуларына тамак-аш уюштуруу │                  │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │Мыйзамына толуктоо киргизүү    │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│82 │Кыргыз Республикасынын         │Билим берүү, илим,│Жогорку       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │маданият жана     │Кеңештин бир  │

│   │13-июлундагы № 490 токтому     │спорт боюнча      │айлык         │

│   │менен жактырылган              │комитет           │календардык   │

│   │"Администрациялык жоопкерчилик │                  │планына ылайык│

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана   │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү         │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│83 │Депутаттар Н.Никитенко,        │Билим берүү, илим,│Жогорку       │

│   │Р.Акназарова, К.Осмоналиев     │маданият жана     │Кеңештин бир  │

│   │тарабынан демилгеленген "Билим │спорт боюнча      │айлык         │

│   │берүү жөнүндө" Кыргыз          │комитет           │календардык   │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │планына ылайык│

│   │өзгөртүүлөрдү жана             │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү         │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│84 │Депутат К.Иманалиев тарабынан  │Билим берүү, илим,│Жогорку       │

│   │демилгеленген "Кыргыз          │маданият жана     │Кеңештин бир  │

│   │Республикасынын Коомдук        │спорт боюнча      │айлык         │

│   │телерадио берүү корпорациясы   │комитет           │календардык   │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │планына ылайык│

│   │Мыйзамына толуктоолорду        │                  │              │

│   │киргизүү тууралуу" Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│85 │Депутаттар У.Аманбаева,        │Билим берүү, илим,│Жогорку       │

│   │К.Абдиев, Э.Эрматов,           │маданият жана     │Кеңештин бир  │

│   │А.Кочкорбаев Г.Садырбаева,     │спорт боюнча      │айлык         │

│   │К.Осмоналиев, А.Алтыбаева,     │комитет           │календардык   │

│   │Э.Жумалиева, К.Талиева,        │                  │планына ылайык│

│   │Д.Жумабеков, Э.Иманкожоева,    │                  │              │

│   │Ы.Кадыралиева. М.Бакиров,      │                  │              │

│   │Т.Зулпукаров, Б.Мамырова,      │                  │              │

│   │Н.Нарматова, Н.Мурашев,        │                  │              │

│   │М.Сабиров, М.Осмонов, Ж.Исаев  │                  │              │

│   │тарабынан демилгеленген "Кыргыз│                  │              │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │                  │              │

│   │актыларына өзгөртүүлөрдү жана  │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү жөнүндө"│                  │              │

│   │("Кыргыз Республикасынын       │                  │              │

│   │мамлекеттик тили жөнүндө"      │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамына, Администрациялык    │                  │              │

│   │жоопкерчилик жөнүндө Кыргыз    │                  │              │

│   │Республикасынын кодексине)     │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│86 │Депутат Б.Төрөбаев тарабынан   │Билим берүү, илим,│Жогорку       │

│   │демилгеленген "Кыргыз          │маданият жана     │Кеңештин бир  │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │спорт боюнча      │айлык         │

│   │актыларына толуктоолорду       │комитет           │календардык   │

│   │киргизүү жөнүндө" Кыргыз       │                  │планына ылайык│

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│87 │Депутат К.Осмоналиев жана      │Билим берүү, илим,│Жогорку       │

│   │башкалар тарабынан             │маданият жана     │Кеңештин бир  │

│   │демилгеленген Билим берүү      │спорт боюнча      │айлык         │

│   │жөнүндө Кыргыз Республикасынын │комитет           │календардык   │

│   │кодексинин долбоору            │                  │планына ылайык│

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│88 │Депутат К.Осмоналиев жана      │Билим берүү, илим,│Жогорку       │

│   │башкалар тарабынан             │маданият жана     │Кеңештин бир  │

│   │демилгеленген Илим жөнүндө     │спорт боюнча      │айлык         │

│   │Кыргыз Республикасынын         │комитет           │календардык   │

│   │кодексинин долбоору            │                  │планына ылайык│

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│89 │Депутат К.Осмоналиев жана      │Билим берүү, илим,│Жогорку       │

│   │башкалар тарабынан             │маданият жана     │Кеңештин бир  │

│   │демилгеленген "Диний түзүлүш   │спорт боюнча      │айлык         │

│   │жана диний билим берүү         │комитет           │календардык   │

│   │мекемелери жөнүндө" Кыргыз     │                  │планына ылайык│

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│90 │Кыргыз Республикасынын         │Билим берүү, илим,│Жогорку       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │маданият жана     │Кеңештин бир  │

│   │21-августундагы № 574 токтому  │спорт боюнча      │айлык         │

│   │менен жактырылган "Мугалимдин  │комитет           │календардык   │

│   │статусу жөнүндө" Кыргыз        │                  │планына ылайык│

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │              │

│   │өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу│                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│91 │Депутат Э.Жумалиева тарабынан  │Социалдык саясат  │Жогорку       │

│   │демилгеленген "Кыргыз          │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │                  │айлык         │

│   │актыларына өзгөртүүлөрдү жана  │                  │календардык   │

│   │толуктоолорду киргизүү жөнүндө"│                  │планына ылайык│

│   │(Кыргыз Республикасынын        │                  │              │

│   │Кылмыш-жаза кодексине, Кыргыз  │                  │              │

│   │Республикасынын Үй-бүлө        │                  │              │

│   │кодексине) Кыргыз              │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│92 │Депутаттар Д.Ниязалиева,       │Социалдык саясат  │Жогорку       │

│   │Т.Балтабаев, К.Талиева,        │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │А.Жээнбеков, К.Рыспаев,        │                  │айлык         │

│   │М.Сабиров, М.Мадеминов,        │                  │календардык   │

│   │Т.Узакбаев тарабынан           │                  │планына ылайык│

│   │демилгеленген "Баңги           │                  │              │

│   │каражаттарына, психотроптук    │                  │              │

│   │заттарга жана алкоголго көз    │                  │              │

│   │карандуулукту профилактикалоо  │                  │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│93 │Депутат К.Осмоналиев тарабынан │Социалдык саясат  │Жогорку       │

│   │демилгеленген "Кыргыз          │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │Республикасында үй-бүлө        │                  │айлык         │

│   │кадаларын, салттарын,          │                  │календардык   │

│   │үрп-адаттарын жана майрамдык   │                  │планына ылайык│

│   │салтанаттарды өткөрүүнүн       │                  │              │

│   │тартиби жөнүндө" Кыргыз        │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│94 │Депутаттар Т.Бакир уулу,       │Социалдык саясат  │Жогорку       │

│   │И.Гусаров, А.Алтыбаева         │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │тарабынан демилгеленген "Кыргыз│                  │айлык         │

│   │Республикасынын Үй-бүлө        │                  │календардык   │

│   │кодексине толуктоолорду        │                  │планына ылайык│

│   │киргизүү жөнүндө" Кыргыз       │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│95 │Депутат А.Сасыкбаева тарабынан │Социалдык саясат  │Жогорку       │

│   │демилгеленген "Насвай сатууга  │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │мораторий киргизүү жөнүндө"    │                  │айлык         │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │календардык   │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │планына ылайык│

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│96 │Кыргыз Республикасынын         │Социалдык саясат  │Жогорку       │

│   │Өкмөтүнүн 2011-жылдын          │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │29-апрелиндеги № 194 токтому   │                  │айлык         │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │                  │календардык   │

│   │Республикасынын Эмгек кодексине│                  │планына ылайык│

│   │өзгөртүүлөрдү жана             │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү жөнүндө"│                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│97 │Кыргыз Республикасынын         │Социалдык саясат  │Жогорку       │

│   │2011-жылдын 14-июнундагы № 313 │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │токтому менен жактырылган "Дары│                  │айлык         │

│   │каражаттары жөнүндө" Кыргыз    │                  │календардык   │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │планына ылайык│

│   │өзгөртүүлөрдү жана             │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү         │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│98 │Депутат Т.Бакир уулу тарабынан │Социалдык саясат  │Жогорку       │

│   │демилгеленген "Кыргыз          │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │                  │айлык         │

│   │актыларына өзгөртүүлөрдү жана  │                  │календардык   │

│   │толуктоолорду киргизүү жөнүндө"│                  │планына ылайык│

│   │(Кыргыз Республикасынын Эмгек  │                  │              │

│   │кодексине, Кыргыз              │                  │              │

│   │Республикасынын Кылмыш-жаза    │                  │              │

│   │кодексине) Кыргыз              │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│99 │Кыргыз Республикасынын         │Социалдык саясат  │Жогорку       │

│   │Өкмөтүнүн 2011-жылдын          │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │8-июлундагы № 378 токтому менен│                  │айлык         │

│   │жактырылган "Тамак-аш          │                  │календардык   │

│   │продуктуларын маркировкалоо    │                  │планына ылайык│

│   │жөнүндө" техникалык регламент  │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│100│Кыргыз Республикасынын         │Социалдык саясат  │Жогорку       │

│   │Өкмөтүнүн 2011-жылдын          │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │22-августундагы № 476 токтому  │                  │айлык         │

│   │менен жактырылган "Оюнчуктардын│                  │календардык   │

│   │коопсуздугу жөнүндө" техникалык│                  │планына ылайык│

│   │регламент тууралуу" Кыргыз     │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│101│Кыргыз Республикасынын         │Социалдык саясат  │Жогорку       │

│   │Өкмөтүнүн 2011-жылдын          │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │13-сентябрындагы № 549 токтому │                  │айлык         │

│   │менен жактырылган "Тамак-аш    │                  │календардык   │

│   │продуктыларын өндүрүүнүн       │                  │планына ылайык│

│   │гигиенасы" техникалык          │                  │              │

│   │регламенти жөнүндө" Кыргыз     │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│102│Депутат Т.Бакир уулу тарабынан │Социалдык саясат  │Жогорку       │

│   │демилгеленген "Согуштун,       │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │Куралдуу күчтөрдүн ардагерлери │                  │айлык         │

│   │жана тылдын эмгекчилери        │                  │календардык   │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │планына ылайык│

│   │Мыйзамына толуктоолорду жана   │                  │              │

│   │өзгөртүү киргизүү тууралуу"    │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│103│Кыргыз Республикасынын         │Социалдык саясат  │Жогорку       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │18-февралындагы № 107 токтому  │                  │айлык         │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │                  │календардык   │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │                  │планына ылайык│

│   │актыларына өзгөртүүлөрдү       │                  │              │

│   │киргизүү жөнүндө" ("Кыргыз     │                  │              │

│   │Республикасынын Социалдык Фонду│                  │              │

│   │жөнүндө", "Мамлекеттик         │                  │              │

│   │социалдык камсыздандыруу       │                  │              │

│   │жөнүндө", "Мамлекеттик         │                  │              │

│   │социалдык камсыздандыруу боюнча│                  │              │

│   │камсыздандыруу взносторунун    │                  │              │

│   │тарифтери жөнүндө" Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын мыйзамдарына)  │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │мыйзамдарынын долбоорлору      │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│104│Депутат И.Гусаров тарабынан    │Социалдык саясат  │Жогорку       │

│   │демилгеленген "Адамдын         │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │органдарын жана (же) ткандарын │                  │айлык         │

│   │трансплантациялоо жөнүндө"     │                  │календардык   │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │планына ылайык│

│   │Мыйзамына толуктоо киргизүү    │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│105│Депутаттар М.Сабиров,          │Социалдык саясат  │Жогорку       │

│   │А.Баатырбеков тарабынан        │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │демилгеленген "Мамлекеттик     │                  │айлык         │

│   │социалдык камсыздандыруу боюнча│                  │календардык   │

│   │камсыздандыруу взносторунун    │                  │планына ылайык│

│   │тарифтери жөнүндө" Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │              │

│   │толуктоо киргизүү тууралуу"    │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│106│Депутаттар М.Сабиров,          │Социалдык саясат  │Жогорку       │

│   │М.Бакиров, А.Эшимов тарабынан  │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │демилгеленген "Инфляцияны эске │                  │айлык         │

│   │алуу менен калктын кирешелерин │                  │календардык   │

│   │индексациялоо жөнүндө" Кыргыз  │                  │планына ылайык│

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│107│Депутат Д.Бекешев тарабынан    │Социалдык саясат  │Жогорку       │

│   │демилгеленген "Кыргыз          │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │                  │айлык         │

│   │актыларына өзгөртүүлөрдү жана  │                  │календардык   │

│   │толуктоолорду киргизүү жөнүндө"│                  │планына ылайык│

│   │("Ден соолугунун               │                  │              │

│   │мүмкүнчүлүктөрү чектелген      │                  │              │

│   │адамдардын укуктары жана       │                  │              │

│   │кепилдиктери жөнүндө" Кыргыз   │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамына,     │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын Эмгек   │                  │              │

│   │кодексине, "Кыргыз             │                  │              │

│   │Республикасында бюджеттик      │                  │              │

│   │укуктун негизги принциптери    │                  │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │Мыйзамына, Кыргыз              │                  │              │

│   │Республикасынын Салык          │                  │              │

│   │кодексине, Администрациялык    │                  │              │

│   │жоопкерчилик жөнүндө Кыргыз    │                  │              │

│   │Республикасынын кодексине)     │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│108│Кыргыз Республикасынын         │Социалдык саясат  │Жогорку       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │29-майындагы № 342 токтому     │                  │айлык         │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │                  │календардык   │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │                  │планына ылайык│

│   │актыларына өзгөртүүлөрдү       │                  │              │

│   │киргизүү жөнүндө" ("Кыргыз     │                  │              │

│   │Республикасынын Социалдык Фонду│                  │              │

│   │жөнүндө", "Мамлекеттик         │                  │              │

│   │социалдык камсыздандыруу       │                  │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │мыйзамдарына) Кыргыз           │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│109│Кыргыз Республикасынын         │Социалдык саясат  │Жогорку       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │28-майындагы № 326 токтому     │                  │айлык         │

│   │менен жактырылган "Йод         │                  │календардык   │

│   │жетишпеген ооруларды           │                  │планына ылайык│

│   │профилактикалоо жөнүндө" Кыргыз│                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │              │

│   │өзгөртүүлөрдү жана             │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү         │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│110│Депутаттар Э.Иманкожоева,      │Социалдык саясат  │Жогорку       │

│   │Э.Жумалиева, У.Аманбаева       │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │тарабынан демилгеленген        │                  │айлык         │

│   │"Гендик-модифицияланган        │                  │календардык   │

│   │организмдер камтылган          │                  │планына ылайык│

│   │продукцияларды Кыргыз          │                  │              │

│   │Республикасында өстүрүүгө,     │                  │              │

│   │өндүрүүгө, алып келүүгө жана   │                  │              │

│   │сатууга тыюу салуу жөнүндө"    │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│111│Депутаттар Э.Иманкожоева,      │Социалдык саясат  │Жогорку       │

│   │Э.Жумалиева, У.Аманбаева       │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │тарабынан демилгеленген "Кыргыз│                  │айлык         │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │                  │календардык   │

│   │актыларына толуктоолорду       │                  │планына ылайык│

│   │киргизүү жөнүндө" ("Коомдук    │                  │              │

│   │саламаттыкты сактоо жөнүндө",  │                  │              │

│   │"Кыргыз Республикасында ички   │                  │              │

│   │соода жөнүндө" Кыргыз          │                  │              │

│   │Республикасынын мыйзамдарына)  │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│112│Депутат Д.Ниязалиева тарабынан │Социалдык саясат  │Жогорку       │

│   │демилгеленген "2010-жылдын     │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │апрель-июнунда болгон          │                  │айлык         │

│   │окуялардын натыйжасында каза   │                  │календардык   │

│   │болгон жана жапа чеккен        │                  │планына ылайык│

│   │адамдардын үй-бүлө мүчөлөрүн   │                  │              │

│   │социалдык коргоо жөнүндө"      │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│113│Депутат Д.Ниязалиева тарабынан │Социалдык саясат  │Жогорку       │

│   │демилгеленген "Медициналык жана│боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │фармацевтик кызматкердин       │                  │айлык         │

│   │статусу жөнүндө" Кыргыз        │                  │календардык   │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │планына ылайык│

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│114│Кыргыз Республикасынын         │Социалдык саясат  │Жогорку       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │27-июнундагы № 448 токтому     │                  │айлык         │

│   │менен жактырылган "Коомдук     │                  │календардык   │

│   │саламаттыкты сактоо жөнүндө"   │                  │планына ылайык│

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамына толуктоолорду        │                  │              │

│   │киргизүү тууралуу" Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│115│Кыргыз Республикасынын         │Социалдык саясат  │Жогорку       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │27-июнундагы № 448 токтому     │                  │айлык         │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │                  │календардык   │

│   │Республикасында жарандардын ден│                  │планына ылайык│

│   │соолугун коргоо жөнүндө" Кыргыз│                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │              │

│   │толуктоо киргизүү тууралуу"    │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│116│Кыргыз Республикасынын         │Социалдык саясат  │сентябрь      │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │боюнча комитет    │              │

│   │23-июлундагы № 519 токтому     │                  │              │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын Социалдык      │                  │              │

│   │фондунун 2011-жыл үчүн         │                  │              │

│   │бюджетинин аткарылышы жөнүндө  │                  │              │

│   │Отчет тууралуу" Кыргыз         │                  │              │

│   │Республикасынын Жогорку        │                  │              │

│   │Кеңешинин токтомунун долбоору  │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│117│Депутаттар Р.Жээнбеков,        │Социалдык саясат  │Жогорку       │

│   │Ч.Турсунбеков, Ж.Кудайбергенов,│боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │Д.Бекешев, Ө.Абдрахманов,      │                  │айлык         │

│   │Б.Мамырова, У.Кочкоров,        │                  │календардык   │

│   │М.Султанов, Б.Сулейманов,      │                  │планына ылайык│

│   │И.Исаков, У.Чолпонбаев         │                  │              │

│   │тарабынан демилгеленген        │                  │              │

│   │"Камкорчулук кенештери жөнүндө"│                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│118│Кыргыз Республикасынын         │Социалдык саясат  │Жогорку       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │боюнча комитет    │Кеңештин бир  │

│   │6-августундагы № 552 токтому   │                  │айлык         │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │                  │календардык   │

│   │Республикасында калкты         │                  │планына ылайык│

│   │социалдык тейлөөнүн негиздери  │                  │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │Мыйзамына өзгөртүүлөрдү        │                  │              │

│   │киргизүү тууралуу" Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│119│Кыргыз Республикасынын         │Экономикалык жана │Жогорку       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │фискалдык саясат  │Кеңештин бир  │

│   │6-августундагы № 552 токтому   │боюнча комитет    │айлык         │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │                  │календардык   │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │                  │планына ылайык│

│   │актыларына өзгөртүүлөрдү       │                  │              │

│   │киргизүү жөнүндө" ("Бийик      │                  │              │

│   │тоолуу шарттарда жана алыскы   │                  │              │

│   │жетүүгө татаал зоналарда       │                  │              │

│   │жашаган жана иштеген адамдар   │                  │              │

│   │үчүн мамлекеттик кепилдиктер   │                  │              │

│   │жана компенсациялар жөнүндө",  │                  │              │

│   │"Кыргыз Республикасынын        │                  │              │

│   │Жалал-Абад областынын Аксы     │                  │              │

│   │районунда 2002-жылдын          │                  │              │

│   │17-18-мартындагы окуяларда каза│                  │              │

│   │болгондордун жана жапа         │                  │              │

│   │чеккендердин үй-бүлө мүчөлөрүнө│                  │              │

│   │мамлекеттик социалдык жардам   │                  │              │

│   │жөнүндө", "Чернобыль           │                  │              │

│   │кыйроолорунун кесепетинен жапа │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │жарандарын социалдык коргоо    │                  │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │мыйзамдарына) Кыргыз           │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│120│Кыргыз Республикасынын         │                  │сентябрь      │

│   │Өкмөтүнүн 2011-жылдын          │                  │              │

│   │14-октябрындагы № 636 токтому  │                  │              │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │                  │              │

│   │актыларына толуктоо жана       │                  │              │

│   │өзгөртүү киргизүү жөнүндө"     │                  │              │

│   │(Кыргыз Республикасынын        │                  │              │

│   │Граждандык кодексине, "Электр  │                  │              │

│   │энергетикасы жөнүндө" Кыргыз   │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамына)     │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│121│Кыргыз Республикасынын         │Экономикалык жана │сентябрь      │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │фискалдык саясат  │              │

│   │28-мартындагы № 212 токтому    │боюнча комитет    │              │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │                  │              │

│   │актыларына өзгөртүү жана       │                  │              │

│   │толуктоо киргизүү жөнүндө"     │                  │              │

│   │("Керектөөчүлөрдүн укуктарын   │                  │              │

│   │коргоо жөнүндө", "Мунайзат жана│                  │              │

│   │газ жөнүндө" Кыргыз            │                  │              │

│   │Республикасынын мыйзамдарына)  │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│122│Кыргыз Республикасынын         │Экономикалык жана │октябрь       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │фискалдык саясат  │              │

│   │28-февралындагы № 146 токтому  │боюнча комитет    │              │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │                  │              │

│   │актыларына өзгөртүүлөрдү жана  │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү жөнүндө"│                  │              │

│   │("Күрөө жөнүндө",              │                  │              │

│   │"Инвестициялык фонддор         │                  │              │

│   │жөнүндө", "Көмүр жөнүндө",     │                  │              │

│   │"Ичилүүчү суу жөнүндө", "Жер   │                  │              │

│   │казынасы жөнүндө", "Энергиянын │                  │              │

│   │кайталануучу булактары         │                  │              │

│   │жөнүндө", "Энергетика жөнүндө",│                  │              │

│   │"Информатизациялоо жөнүндө",   │                  │              │

│   │"Жаратылыштык дарылоо          │                  │              │

│   │ресурстары, дарылоо-калыбына   │                  │              │

│   │келтирүү жерлери жана курорттор│                  │              │

│   │жөнүндө", "Калкты кургак       │                  │              │

│   │учуктан коргоо жөнүндө", "Салык│                  │              │

│   │консультанттары жөнүндө",      │                  │              │

│   │"Кыргыз Республикасында        │                  │              │

│   │риэлтордук ишмердүүлүк         │                  │              │

│   │жөнүндө", "Кыргыз              │                  │              │

│   │Республикасынын мал            │                  │              │

│   │чарбачылыгындагы               │                  │              │

│   │асыл-тукумдаштыруу иши         │                  │              │

│   │жөнүндө", "Транспорт жөнүндө"  │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │мыйзамдарына, Кыргыз           │                  │              │

│   │Республикасынын Аба кодексине, │                  │              │

│   │"Кыргыз Республикасынын        │                  │              │

│   │бюджеттик укуктарынын негизги  │                  │              │

│   │принциптери жөнүндө", "Бейсалык│                  │              │

│   │төлөмдөр жөнүндө" Кыргыз       │                  │              │

│   │Республикасынын мыйзамдарына,  │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын Суу     │                  │              │

│   │кодексине, "Ветеринария        │                  │              │

│   │жөнүндө", "Кыргыз              │                  │              │

│   │Республикасында ВИЧ/СПИД       │                  │              │

│   │жөнүндө", "Темир жол транспорту│                  │              │

│   │жөнүндө", "Баалуу кагаздар     │                  │              │

│   │рыногу жөнүндө",               │                  │              │

│   │"Илимий-техникалык маалымат    │                  │              │

│   │тутуму жөнүндө", "Кыргыз       │                  │              │

│   │Республикасында                │                  │              │

│   │камсыздандырууну уюштуруу      │                  │              │

│   │жөнүндө", "Лицензиялоо         │                  │              │

│   │жөнүндө", "Суу жөнүндө" Кыргыз │                  │              │

│   │Республикасынын мыйзамдарына)  │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│123│Кыргыз Республикасынын         │Экономикалык жана │сентябрь-     │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │фискалдык саясат  │октябрь       │

│   │30-апрелиндеги №265 токтому   │боюнча комитет    │              │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │                  │              │

│   │актыларына өзгөртүүлөрдү жана  │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү жөнүндө"│                  │              │

│   │("Кыргыз Республикасында       │                  │              │

│   │микрофинансы уюмдары жөнүндө", │                  │              │

│   │"Кредиттик союздар жөнүндө",   │                  │              │

│   │"Чет өлкөлүк валютадагы        │                  │              │

│   │операциялар жөнүндө" Кыргыз    │                  │              │

│   │Республикасынын мыйзамдарына)  │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│124│Кыргыз Республикасынын         │Экономикалык жана │сентябрь-     │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │фискалдык саясат  │октябрь       │

│   │14-майындагы № 286 токтому     │боюнча комитет    │              │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын финансылык     │                  │              │

│   │рыногун жөнгө салуу жана       │                  │              │

│   │көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик  │                  │              │

│   │кызмат жөнүндө" Кыргыз         │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │              │

│   │толуктоо киргизүү тууралуу"    │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│125│Кыргыз Республикасынын         │Экономикалык жана │сентябрь-     │

│   │2012-жылдын 14-майындагы № 288 │фискалдык саясат  │октябрь       │

│   │токтому менен жактырылган      │боюнча комитет    │              │

│   │"Администрациялык жоопкерчилик │                  │              │

│   │жөнүндө Кыргыз Республикасынын │                  │              │

│   │кодексине өзгөртүүлөрдү жана   │                  │              │

│   │толуктоо киргизүү жөнүндө"     │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│126│Кыргыз Республикасынын         │Экономикалык жана │сентябрь-     │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │фискалдык саясат  │октябрь       │

│   │28-майындагы № 332 токтому     │боюнча комитет    │              │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │                  │              │

│   │актыларына толуктоолорду       │                  │              │

│   │киргизүү жөнүндө" (Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын Салык          │                  │              │

│   │кодексине, "Кыргыз             │                  │              │

│   │Республикасынын Салык кодексин │                  │              │

│   │колдонууга киргизүү жөнүндө"   │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамына) Кыргыз              │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│127│Кыргыз Республикасынын         │Экономикалык жана │сентябрь-     │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │фискалдык саясат  │октябрь       │

│   │29-майындагы № 340 токтому     │боюнча комитет    │              │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын жарандары      │                  │              │

│   │тарабынан бирдиктүү салык      │                  │              │

│   │декларациясынын берилишин      │                  │              │

│   │даярдоо жөнүндө" Кыргыз        │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │              │

│   │өзгөртүүлөрдү киргизүү         │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│128│Кыргыз Республикасынын         │Экономикалык жана │сентябрь-     │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │фискалдык саясат  │октябрь       │

│   │2-июнундагы № 371 токтому менен│боюнча комитет    │              │

│   │жактырылган "Кыргыз            │                  │              │

│   │Республикасынын Граждандык     │                  │              │

│   │кодексине өзгөртүүлөрдү жана   │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү         │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│129│Кыргыз Республикасынын         │Экономикалык жана │сентябрь      │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │фискалдык саясат  │              │

│   │2-июнундагы № 377 токтому менен│боюнча комитет    │              │

│   │жактырылган "Кыргыз            │                  │              │

│   │Республикасынын Салык кодексине│                  │              │

│   │өзгөртүүлөрдү жана             │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү жөнүндө"│                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│130│Кыргыз Республикасынын         │Экономикалык жана │сентябрь      │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │фискалдык саясат  │              │

│   │30-майындагы № 344 токтому     │боюнча комитет    │              │

│   │менен жактырылган "Бухгалтердик│                  │              │

│   │эсеп жөнүндө" Кыргыз           │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │              │

│   │өзгөртүүлөрдү жана             │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү         │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│131│Кыргыз Республикасынын         │Экономикалык жана │сентябрь      │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │фискалдык саясат  │              │

│   │7-июнундагы № 379 токтому менен│боюнча комитет    │              │

│   │жактырылган "Кыргыз            │                  │              │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │                  │              │

│   │актыларына өзгөртүү жана       │                  │              │

│   │толуктоо киргизүү жөнүндө"     │                  │              │

│   │("Ишкерлердин укуктарын коргоо │                  │              │

│   │жөнүндө", "Мамлекеттик кызмат  │                  │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │мыйзамдарына) Кыргыз           │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│132│Кыргыз Республикасынын         │Экономикалык жана │сентябрь-     │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │фискалдык саясат  │октябрь       │

│   │15-июнундагы № 416 токтому     │боюнча комитет    │              │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │                  │              │

│   │актыларына өзгөртүүлөрдү жана  │                  │              │

│   │толуктоо киргизүү жөнүндө"     │                  │              │

│   │(Администрациялык жоопкерчилик │                  │              │

│   │жөнүндө Кыргыз Республикасынын │                  │              │

│   │кодексине, "Кыргыз             │                  │              │

│   │Республикасынын салык кызматы  │                  │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │Мыйзамына) Кыргыз              │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│133│Кыргыз Республикасынын         │Экономикалык жана │сентябрь      │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │фискалдык саясат  │              │

│   │14-июнундагы № 414 токтому     │боюнча комитет    │              │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын Салык кодексине│                  │              │

│   │толуктоо киргизүү жөнүндө"     │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│134│Кыргыз Республикасынын         │Экономикалык жана │сентябрь      │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │фискалдык саясат  │              │

│   │12-июнундагы № 404 токтому     │боюнча комитет    │              │

│   │менен жактырылган              │                  │              │

│   │"Администрациялык жоопкерчилик │                  │              │

│   │жөнүндө Кыргыз Республикасынын │                  │              │

│   │кодексине өзгөртүүлөрдү жана   │                  │              │

│   │толуктоо киргизүү тууралуу"    │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│135│Депутаттар Т.Мамытов,          │Экономикалык жана │сентябрь-     │

│   │А.Жээнбеков, А.Келдибеков,     │фискалдык саясат  │октябрь       │

│   │А.Сулайманов, А.Артыков        │боюнча комитет    │              │

│   │тарабынан демилгеленген "Кыргыз│                  │              │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │                  │              │

│   │актыларына толуктоолорду       │                  │              │

│   │киргизүү жөнүндө" (Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын Салык          │                  │              │

│   │кодексине, Кыргыз              │                  │              │

│   │Республикасынын Бажы кодексине)│                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│136│Депутат У.Кочкоров тарабынан   │Экономикалык жана │сентябрь      │

│   │демилгеленген "Кыргыз          │фискалдык саясат  │              │

│   │Республикасында микрофинансы   │боюнча комитет    │              │

│   │уюмдары жөнүндө" Кыргыз        │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │              │

│   │өзгөртүүлөрдү жана             │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү         │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│137│Депутат А.Алтыбаева тарабынан  │Экономикалык жана │сентябрь      │

│   │демилгеленген "Кыргыз          │фискалдык саясат  │              │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │боюнча комитет    │              │

│   │актыларына өзгөртүүлөрдү жана  │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү жөнүндө"│                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│138│Депутаттар М.Сабиров, К.Бокоев │Экономикалык жана │сентябрь-     │

│   │тарабынан демилгеленген "Кыргыз│фискалдык саясат  │октябрь       │

│   │Республикасынын Салык кодексине│боюнча комитет    │              │

│   │өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"│                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│139│Кыргыз Республикасынын         │Экономикалык жана │сентябрь      │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │фискалдык саясат  │              │

│   │20-февралындагы № 109 токтому  │боюнча комитет    │              │

│   │менен жактырылган              │                  │              │

│   │"Администрациялык жоопкерчилик │                  │              │

│   │жөнүндө Кыргыз Республикасынын │                  │              │

│   │кодексине өзгөртүүлөрдү жана   │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү         │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│140│Депутат А.Алтыбаева тарабынан  │Экономикалык жана │сентябрь-     │

│   │демилгеленген "Саясий жана     │фискалдык саясат  │октябрь       │

│   │башка атайын мамлекеттик кызмат│боюнча комитет    │              │

│   │орундарын ээлеген адамдардын,  │                  │              │

│   │ошондой эле алардын жакын      │                  │              │

│   │туугандарынын кирешелери,      │                  │              │

│   │милдеттенмелери жана мүлктөрү  │                  │              │

│   │жөнүндө маалыматтарды          │                  │              │

│   │декларациялоо жана жарыялоо    │                  │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана   │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү         │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│141│Депутаттар К.Абдиев,           │Экономикалык жана │октябрь       │

│   │А.Жээнбеков, А.Жапаров,        │фискалдык саясат  │              │

│   │К.Иманалиев, Д.Ниязалиева,     │боюнча комитет    │              │

│   │К.Дыйканбаев, А.Сасыкбаева,    │                  │              │

│   │Г.Скрипкина тарабынан          │                  │              │

│   │демилгеленген Кыргыз           │                  │              │

│   │Республикасынын Турак жай      │                  │              │

│   │кодексинин долбоору, "Кыргыз   │                  │              │

│   │Республикасынын Турак жай      │                  │              │

│   │кодексин колдонууга киргизүү   │                  │              │

│   │жөнүндө", "Көп батирлүү        │                  │              │

│   │үйлврдүн турак жай жана турак  │                  │              │

│   │жай эмес башпааналарынын менчик│                  │              │

│   │ээлеринин жамаатташтыгы        │                  │              │

│   │жөнүндө", "Кыргыз              │                  │              │

│   │Республикасынын Граждандык     │                  │              │

│   │кодексине өзгөртүүлөрдү жана   │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү         │                  │              │

│   │жөнүндө", "Кыргыз              │                  │              │

│   │Республикасынын Жер кодексине  │                  │              │

│   │өзгөртүүлөрдү киргизүү         │                  │              │

│   │жөнүндө", Администрациялык     │                  │              │

│   │жоопкерчилик жөнүндө Кыргыз    │                  │              │

│   │Республикасынын кодексине      │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү         │                  │              │

│   │жөнүндө", "Кооперативдер       │                  │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана   │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү         │                  │              │

│   │жөнүндө", "Кыймылсыз мүлккө    │                  │              │

│   │укуктарды жана алар менен      │                  │              │

│   │бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоо  │                  │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана   │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү         │                  │              │

│   │жөнүндө", "Юридикалык жактарды,│                  │              │

│   │филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү)   │                  │              │

│   │мамлекеттик каттоо жөнүндө"    │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамына толуктоо киргизүү    │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын мыйзамдарынын  │                  │              │

│   │долбоорлору                    │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│142│Депутат Д,Ниязалиева тарабынан │Экономикалык жана │сентябрь      │

│   │демилгеленген "Ишкердиктин     │фискалдык саясат  │              │

│   │субъекттерине текшерүүлөрдү    │боюнча комитет    │              │

│   │жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө"   │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамына өзгөртүүлөрдү        │                  │              │

│   │киргизүү тууралуу" Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│143│Кыргыз Республикасынын         │Экономикалык жана │сентябрь      │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │фискалдык саясат  │              │

│   │30-апрелиндеги № 261 токтому   │боюнча комитет    │              │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасында мамлекеттик    │                  │              │

│   │менчикти менчиктештирүү        │                  │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │Мыйзамына толуктоо жана        │                  │              │

│   │өзгөртүүлөрдү киргизүү         │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│144│Депутаттар М.Салымбеков,       │Экономикалык жана │сентябрь-     │

│   │Д.Тербишалиев, К.Дыйканбаев,   │фискалдык саясат  │октябрь       │

│   │Б.Сулейманов, Э.Исаков,        │боюнча комитет    │              │

│   │Т.Узакбаев тарабынан           │                  │              │

│   │демилгеленген "Кыргыз          │                  │              │

│   │Республикасынын Граждандык     │                  │              │

│   │кодексинин I бөлүгүнө          │                  │              │

│   │өзгөртүүлөрдү киргизүү         │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│145│Кыргыз Республикасынын         │Экономикалык жана │сентябрь      │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │фискалдык саясат  │              │

│   │27-мартындагы № 206 токтому    │боюнча комитет    │              │

│   │менен жактырылган "Лицензиялоо │                  │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │Мыйзамына өзгөртүүлөр жана     │                  │              │

│   │толуктоо киргизүү тууралуу"    │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│146│Кыргыз Республикасынын         │Экономикалык жана │октябрь       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │фискалдык саясат  │              │

│   │10-январындагы № 4 токтому     │боюнча комитет    │              │

│   │менен жактырылган              │                  │              │

│   │"Бишкексууканал"               │                  │              │

│   │өндүрүштүк-эксплуатациялык     │                  │              │

│   │башкармалыгынын кайтарылбас    │                  │              │

│   │салык карыздарын эсептен       │                  │              │

│   │чыгаруу жөнүндө" Кыргыз        │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзам долбоору│                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│147│Кыргыз Республикасынын         │Экономикалык жана │октябрь       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │фискалдык саясат  │              │

│   │11-июнундагы № 395 токтому     │боюнча комитет    │              │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын төлөмдөрү      │                  │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│148│Кыргыз Республикасынын         │Экономикалык жана │октябрь       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │фискалдык саясат  │              │

│   │11-июнундагы № 396 токтому     │боюнча комитет    │              │

│   │менен жактырылган "Лицензиялоо │                  │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │Мыйзамына толуктоолорду        │                  │              │

│   │киргизүү тууралуу" Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│149│Кыргыз Республикасынын         │Экономикалык жана │ноябрь        │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │фискалдык саясат  │              │

│   │1-августундагы № 527 токтому   │боюнча комитет    │              │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасында банктар жана   │                  │              │

│   │банк иши жөнүндө" Кыргыз       │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │              │

│   │өзгөртүүлөрдү жана             │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү         │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│150│Кыргыз Республикасынын         │Экономикалык жана │ноябрь        │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │фискалдык саясат  │              │

│   │8-августундагы № 556 токтому   │боюнча комитет    │              │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │                  │              │

│   │актыларына өзгөртүүлөрдү жана  │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү тууралуу│                  │              │

│   │("Эркин экономикалык зоналар   │                  │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │Мыйзамына, "Кыргыз             │                  │              │

│   │Республикасынын Салык          │                  │              │

│   │кодексине) Кыргыз              │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│151│Кыргыз Республикасынын         │Экономикалык жана │ноябрь        │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │фискалдык саясат  │              │

│   │27-июнундагы № 451 токтому     │боюнча комитет    │              │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын аймагынан      │                  │              │

│   │ташылып чыгуучу товарларга алып│                  │              │

│   │чыгуунун (экспорттук) сезондук │                  │              │

│   │бажы алымдарынын ставкаларын   │                  │              │

│   │белгилөө жөнүндө" Кыргыз       │                  │              │

│   │Республикасынын Жогорку        │                  │              │

│   │Кеңешинин токтомунун долбоору  │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│152│Депутат Х.Коркмазов тарабынан  │Жогорку Кеңештин  │Жогорку       │

│   │демилгеленген "Кыргыз          │Регламенти жана   │Кеңештин бир  │

│   │Республикасынын Жогорку        │депутаттык этика  │айлык         │

│   │Кеңешинин депутатынын статусу  │боюнча комитет    │календардык   │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │планына ылайык│

│   │Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана   │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү         │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│153│Депутат И.Исаков тарабынан     │Жогорку Кеңештин  │Жогорку       │

│   │демилгеленген "Кыргыз          │Регламенти жана   │Кеңештин бир  │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │депутаттык этика  │айлык         │

│   │актыларына толуктоолор жана    │боюнча комитет    │календардык   │

│   │өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө"  │                  │планына ылайык│

│   │("Мамлекеттик кызмат жөнүндө", │                  │              │

│   │"Кыргыз Республикасынын бажы   │                  │              │

│   │органдарында кызмат өтөө       │                  │              │

│   │жөнүндө", "Кыргыз              │                  │              │

│   │Республикасынын ички иштер     │                  │              │

│   │органдары жөнүндө", "Кыргыз    │                  │              │

│   │Республикасынын мамлекеттик    │                  │              │

│   │салык кызматы жөнүндө", "Кыргыз│                  │              │

│   │Республикасынын прокуратурасы  │                  │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │мыйзамдарына) Кыргыз           │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│154│Депутаттар тобу тарабынан      │Жогорку Кеңештин  │Жогорку       │

│   │демилгеленген (жалпыланган     │Регламенти жана   │Кеңештин бир  │

│   │долбоор) "Кыргыз               │депутаттык этика  │айлык         │

│   │Республикасынын Жогорку        │боюнча комитет    │календардык   │

│   │Кеңешинин Регламенти жөнүндө"  │                  │планына ылайык│

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамына өзгөртүү киргизүү    │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│155│Депутат А.Алтыбаева тарабынан  │Жогорку Кеңештин  │Жогорку       │

│   │демилгеленген "Мамлекеттик     │Регламенти жана   │Кеңештин бир  │

│   │кызмат жөнүндө" Кыргыз         │депутаттык этика  │айлык         │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │боюнча комитет    │календардык   │

│   │өзгөртүүлөрдү жана             │                  │планына ылайык│

│   │толуктоолорду киргизүү         │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│156│Депутаттар Д.Бекешев,          │Жогорку Кеңештин  │Жогорку       │

│   │Ш.Айтматова, Р.Жээнбеков       │Регламенти жана   │Кеңештин бир  │

│   │тарабынан демилгеленген "Бир   │депутаттык этика  │айлык         │

│   │туугандык байланышты ачуу      │боюнча комитет    │календардык   │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │планына ылайык│

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│157│Мыйзам долбоорлорун иштеп      │Жогорку Кеңештин  │Комитеттин    │

│   │чыгууга кийин катышкан         │Регламенти жана   │планына ылайык│

│   │демилгечилер:                  │депутаттык этика  │              │

│   │1) Мамлекеттик кызмат жөнүндө  │боюнча комитет    │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │кодексинин долбоору;           │                  │              │

│   │2) "Кыргыз Республикасынын     │                  │              │

│   │Жогорку Кеңешинин Регламенти   │                  │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │Мыйзамына өзгөртүүлөрдү        │                  │              │

│   │киргизүү тууралуу" Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│158│Кыргыз Республикасынын         │Бюджет жана       │Жогорку       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │финансы боюнча    │Кеңештин бир  │

│   │29-июнундагы № 460 токтому     │комитет           │айлык         │

│   │менен жактырылган "Мамлекеттик │                  │календардык   │

│   │статистика жөнүндө" Кыргыз     │                  │планына ылайык│

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │              │

│   │өзгөртүүлөрдү жана             │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү         │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│159│"2012-жылга Кыргыз             │Бюджет жана       │октябрь-      │

│   │Республикасынын республикалык  │финансы боюнча    │декабрь       │

│   │бюджети жана 2013-2014-жылдарга│комитет           │              │

│   │божомолу жөнүндө" Кыргыз       │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │              │

│   │өзгөртүүлөрдү жана             │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү         │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│160│"2013-жылга Кыргыз             │Бюджет жана       │октябрь-      │

│   │Республикасынын республикалык  │финансы боюнча    │декабрь       │

│   │бюджети жана 2014-2015-жылдарга│комитет           │              │

│   │божомолу жөнүндө" Кыргыз       │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│161│2014-жылга Кыргыз              │Бюджет жана       │апрель-июнь   │

│   │Республикасынын республикалык  │финансы боюнча    │              │

│   │бюджети жана 2015-2016-жылдарга│комитет           │              │

│   │бюджеттик резолюциясынын       │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│162│"2013-жылга Кыргыз             │Бюджет жана       │апрель-июнь   │

│   │Республикасынын республикалык  │финансы боюнча    │              │

│   │бюджети жана 2014-2015-жылдарга│комитет           │              │

│   │божомолу жөнүндө" Кыргыз       │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │              │

│   │өзгөртүүлөрдү жана             │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү         │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│163│"2011-жыл үчүн республикалык   │Бюджет жана       │октябрь-      │

│   │бюджеттин аткарылышы жөнүндө   │финансы боюнча    │декабрь       │

│   │отчетту бекитүү тууралуу"      │комитет           │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│164│"Кыргыз Республикасынын Эсептөө│Бюджет жана       │январь-июнь   │

│   │палатасы жөнүндө" Кыргыз       │финансы боюнча    │              │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │комитет           │              │

│   │өзгөртүүлөрдү жана             │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү         │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│165│Кыргыз Республикасынын         │Бюджет жана       │январь-июнь   │

│   │Бюджеттик кодексинин долбоору  │финансы боюнча    │              │

│   │                               │комитет           │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│166│Демилгечилерден түшкөн мыйзам  │Бюджет жана       │январь-июнь   │

│   │долбоорлоруна жараша кароо     │финансы боюнча    │              │

│   │                               │комитет           │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│167│Депутат Ы.Кадыралиева тарабынан│Мыйзамдуулук, укук│сентябрь      │

│   │демилгеленген "Кыргыз          │тартиби жана      │              │

│   │Республикасынын Кылмыш-жаза    │кылмыштуулук менен│              │

│   │кодексине өзгөртүүлөрдү        │күрөшүү боюнча    │              │

│   │киргизүү жөнүндө" Кыргыз       │комитет           │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│168│Депутаттар М.Бакиров,          │Мыйзамдуулук, укук│сентябрь      │

│   │А.Султанов тарабынан           │тартиби жана      │              │

│   │демилгеленген "Кыргыз          │кылмыштуулук менен│              │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │күрөшүү боюнча    │              │

│   │актыларына толуктоолорду жана  │комитет           │              │

│   │өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"│                  │              │

│   │("Кыймылсыз мүлккө жана аны    │                  │              │

│   │менен болгон бүтүмдөргө        │                  │              │

│   │укуктарды мамлекеттик каттоо   │                  │              │

│   │жөнүндө", Администрациялык     │                  │              │

│   │жоопкерчилик жөнүндө Кыргыз    │                  │              │

│   │Республикасынын кодекси) Кыргыз│                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│169│Депутаттар У.Кочкоров,         │Мыйзамдуулук, укук│сентябрь      │

│   │Д.Бекешев тарабынан            │тартиби жана      │              │

│   │демилгеленген Кыргыз           │кылмыштуулук менен│              │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │күрөшүү боюнча    │              │

│   │актыларына толуктоолорду жана  │комитет           │              │

│   │өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"│                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│170│Депутат А.Алтыбаева тарабынан  │Мыйзамдуулук, укук│сентябрь      │

│   │демилгеленген Кыргыз           │тартиби жана      │              │

│   │Республикасынын Кылмыш-жаза    │кылмыштуулук менен│              │

│   │кодексине өзгөртүүлөрдү        │күрөшүү боюнча    │              │

│   │киргизүү жөнүндө" Кыргыз       │комитет           │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│171│Депутат Ө.Текебаев тарабынан   │Мыйзамдуулук, укук│сентябрь      │

│   │демилгеленген Кыргыз           │тартиби жана      │              │

│   │Республикасынын Кылмыш-жаза    │кылмыштуулук менен│              │

│   │кодексине толуктоо киргизүү    │күрөшүү боюнча    │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│комитет           │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│172│Депутаттар А.Кочкорбаев,       │Мыйзамдуулук, укук│сентябрь      │

│   │Э.Иманалиева, Н.Түлеев,        │тартиби жана      │              │

│   │Н.Айдаров тарабынан            │кылмыштуулук менен│              │

│   │демилгеленген "Кыргыз          │күрөшүү боюнча    │              │

│   │Республикасынын                │комитет           │              │

│   │Администрациялык жоопкерчилик  │                  │              │

│   │жөнүндө Кыргыз Республикасынын │                  │              │

│   │кодексине өзгөртүүлөрдү        │                  │              │

│   │киргизүү жөнүндө" Кыргыз       │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│173│Депутаттар Д.Бекешев, Т.Бакир  │Мыйзамдуулук, укук│сентябрь      │

│   │уулу, Б.Төрөбаев, Ш.Айтматов   │тартиби жана      │              │

│   │тарабынан демилгеленген "Кыргыз│кылмыштуулук менен│              │

│   │Республикасынын                │күрөшүү боюнча    │              │

│   │Администрациялык жоопкерчилик  │комитет           │              │

│   │жөнүндө Кыргыз Республикасынын │                  │              │

│   │кодексине өзгөртүүлөрдү жана   │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү жөнүндө"│                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│174│Депутаттар К.Дыйканбаев,       │Мыйзамдуулук, укук│сентябрь      │

│   │Т.Узакбаев, Т.Зулпукаров,      │тартиби жана      │              │

│   │У.Аманбаева, Д.Тербишалиев     │кылмыштуулук менен│              │

│   │тарабынан демилгеленген "Кыргыз│күрөшүү боюнча    │              │

│   │Республикасынын                │комитет           │              │

│   │Администрациялык жоопкерчилик  │                  │              │

│   │жөнүндө Кыргыз Республикасынын │                  │              │

│   │кодексине өзгөртүүлөрдү жана   │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү жөнүндө"│                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│175│Кыргыз Республикасынын         │Мыйзамдуулук, укук│сентябрь      │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │тартиби жана      │              │

│   │1-февралындагы № 76 токтому    │кылмыштуулук менен│              │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │күрөшүү боюнча    │              │

│   │Республикасынын Жазык-аткаруу  │комитет           │              │

│   │кодексине өзгөртүүлөрдү жана   │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү жөнүндө"│                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│176│Кыргыз Республикасынын         │Мыйзамдуулук, укук│сентябрь      │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │тартиби жана      │              │

│   │2-июнундагы № 375 токтому менен│кылмыштуулук менен│              │

│   │жактырылган "Администрациялык  │күрөшүү боюнча    │              │

│   │жоопкерчилик жөнүндө Кыргыз    │комитет           │              │

│   │Республикасынын кодексине      │                  │              │

│   │өзгөртүүлөрдү жана толуктоо    │                  │              │

│   │киргизүү тууралуу" Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│177│Кыргыз Республикасынын         │Мыйзамдуулук, укук│октябрь       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │тартиби жана      │              │

│   │12-июнундагы № 405 токтому     │кылмыштуулук менен│              │

│   │менен жактырылган "Баңги       │күрөшүү боюнча    │              │

│   │заттарын контролдоо боюнча     │комитет           │              │

│   │Кыргыз Республикасынын органы  │                  │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│178│Кыргыз Республикасынын         │Мыйзамдуулук, укук│октябрь       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │тартиби жана      │              │

│   │28-июнундагы № 458 токтому     │кылмыштуулук менен│              │

│   │менен жактырылган "Уюшкан      │күрөшүү боюнча    │              │

│   │кылмыштуулукка каршы           │комитет           │              │

│   │аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз    │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│179│Кыргыз Республикасынын         │Мыйзамдуулук, укук│сентябрь      │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │тартиби жана      │              │

│   │5-июнундагы № 477 токтому менен│кылмыштуулук менен│              │

│   │жактырылган "Кыргыз            │күрөшүү боюнча    │              │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │комитет           │              │

│   │актыларына өзгөртүүлөрдү жана  │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү жөнүндө"│                  │              │

│   │(Кыргыз Республикасынын        │                  │              │

│   │Кылмыш-жаза кодексине, Кыргыз  │                  │              │

│   │Республикасынын                │                  │              │

│   │Жазык-процесстик кодексине,    │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Жазык-аткаруу кодексине,       │                  │              │

│   │Администрациялык жоопкерчилик  │                  │              │

│   │жөнүндө Кыргыз Республикасынын │                  │              │

│   │кодексине, "Кыргыз             │                  │              │

│   │Республикасында укук           │                  │              │

│   │бузуулардын профилактикасы     │                  │              │

│   │жөнүндө", "Мамлекеттик кызмат  │                  │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │мыйзамдарына) Кыргыз           │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│180│Депутат Ж.Джолдошова тарабынан │Мыйзамдуулук, укук│октябрь       │

│   │демилгеленген "Кыргыз          │тартиби жана      │              │

│   │Республикасынын Кылмыш-жаза    │кылмыштуулук менен│              │

│   │кодексине өзгөртүүлөрдү жана   │күрөшүү боюнча    │              │

│   │толуктоолорду киргизүү жөнүндө"│комитет           │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│181│Депутаттар Т.Мамытов,          │Мыйзамдуулук, укук│октябрь       │

│   │А.Жээнбеков, Ч.Турсунбеков,    │тартиби жана      │              │

│   │М.Абдылдаев тарабынан          │кылмыштуулук менен│              │

│   │демилгеленген "Кыргыз          │күрөшүү боюнча    │              │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │комитет           │              │

│   │актыларына толуктоолорду жана  │                  │              │

│   │өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"│                  │              │

│   │(Кыргыз Республикасынын        │                  │              │

│   │Жазык-аткаруу кодексине,       │                  │              │

│   │"Оперативдик-издөө иши жөнүндө"│                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамына) Кыргыз              │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│182│Депутаттар А.Сасыкбаева,       │Мыйзамдуулук, укук│сентябрь      │

│   │Ө.Текебаев, Т.Мадылбеков       │тартиби жана      │              │

│   │тарабынан демилгеленген "Кыргыз│кылмыштуулук менен│              │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │күрөшүү боюнча    │              │

│   │актыларына өзгөртүүлөрдү жана  │комитет           │              │

│   │толуктоолорду киргизүү жөнүндө"│                  │              │

│   │(Администраииялык жоопкерчилик │                  │              │

│   │жөнүндө Кыргыз Республикасынын │                  │              │

│   │кодексине, Кыргыз              │                  │              │

│   │Республикасынын Кылмыш-жаза    │                  │              │

│   │кодексине) Кыргыз              │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│183│Депутаттар Д.Тербишалиев,      │Мыйзамдуулук, укук│сентябрь      │

│   │М.Салымбеков, К.Дыйканбаев,    │тартиби жана      │              │

│   │Б.Сулейманов, З.Алымбеков,     │кылмыштуулук менен│              │

│   │Н.Алимбеков, Р.Акназарова,     │күрөшүү боюнча    │              │

│   │М.Сабиров, Д.Жумабеков,        │комитет           │              │

│   │Д.Ниязалиева, Ж.Саматов,       │                  │              │

│   │Н.Төрөбеков, К.Рыспаев,        │                  │              │

│   │А.Измалкова, Б.Жетигенов,      │                  │              │

│   │Т.Узакбаев тарабынан           │                  │              │

│   │демилгеленген "Администрациялык│                  │              │

│   │жоопкерчилик жөнүндө Кыргыз    │                  │              │

│   │Республикасынын кодексине      │                  │              │

│   │өзгөртүүлөрдү жана             │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү         │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│184│Депутаттар Т.Бакир уулу,       │Мыйзамдуулук, укук│октябрь       │

│   │Ш.Айтматова, Д.Бекешев         │тартиби жана      │              │

│   │тарабынан демилгеленген "Кыргыз│кылмыштуулук менен│              │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │күрөшүү боюнча    │              │

│   │актыларына толуктоолорду жана  │комитет           │              │

│   │өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"│                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│185│Кыргыз Республикасынын         │Мыйзамдуулук, укук│сентябрь-     │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │тартиби жана      │ноябрь        │

│   │16-августундагы № 566 токтому  │кылмыштуулук менен│              │

│   │менен жактырылган "Жарандардын │күрөшүү боюнча    │              │

│   │укук тартибин камсыз кылууга   │комитет           │              │

│   │катышуусу жөнүндө" Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│186│Депутаттар Т.Мамытов,          │Экономика         │октябрь       │

│   │А.Жээнбеков, Ч.Турсунбеков,    │тармактарын       │              │

│   │М.Абдылдаев, Т.Мадылбеков,     │өнүктүрүү боюнча  │              │

│   │К.Осмонов, А.Калматов,         │комитет           │              │

│   │Т.Шайназаров тарабынан         │                  │              │

│   │демилгеленген "Кыргыз          │                  │              │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │                  │              │

│   │актыларына толуктоолорду жана  │                  │              │

│   │өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"│                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│187│Кыргыз Республикасынын         │Экономика         │сентябрь      │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │тармактарын       │              │

│   │2-июнундагы № 374 токтому менен│өнүктүрүү боюнча  │              │

│   │жактырылган "Администрациялык  │комитет           │              │

│   │жоопкерчилик жөнүндө Кыргыз    │                  │              │

│   │Республикасынын кодексине      │                  │              │

│   │өзгөртүүлөрдү жана             │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү         │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│188│Депутаттар М.Салымбеков,       │Экономика         │октябрь       │

│   │К.Бокоев, А.Кочкорбаев,        │тармактарын       │              │

│   │А.Исаков, Э.Иманкожоева        │өнүктүрүү боюнча  │              │

│   │тарабынан демилгеленген "Кыргыз│комитет           │              │

│   │Республикасынын Аба кодексине  │                  │              │

│   │өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"│                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│189│Депутаттар А.Маматалиев,       │Экономика         │октябрь       │

│   │А.Артыков, Э.Сакебаев,         │тармактарын       │              │

│   │Н.Молдобаев, Б.Төрөбаев,       │өнүктүрүү боюнча  │              │

│   │А.Сулайманов, Т.Мадылбеков     │комитет           │              │

│   │тарабынан демилгеленген        │                  │              │

│   │"Автомобиль транспорту жөнүндө"│                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│190│Кыргыз Республикасынын         │Экономика         │октябрь       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │тармактарын       │              │

│   │27-июнундагы № 449 токтому     │өнүктүрүү боюнча  │              │

│   │менен жактырылган "Транспорт   │комитет           │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │Мыйзамына толуктоо киргизүү    │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│191│Кыргыз Республикасынын         │Экономика         │ноябрь        │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │тармактарын       │              │

│   │17-апрелиндеги № 247 токтому   │өнүктүрүү боюнча  │              │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │комитет           │              │

│   │Республикасында шаар куруу     │                  │              │

│   │мыйзамдарынын негиздери        │                  │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана   │                  │              │

│   │толуктоо киргизүү тууралуу"    │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│192│Кыргыз Республикасынын         │Экономика         │ноябрь        │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │тармактарын       │              │

│   │17-апрелиндеги № 247 токтому   │өнүктүрүү боюнча  │              │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │комитет           │              │

│   │Республикасында шаар курулушу  │                  │              │

│   │жана архитектура жөнүндө"      │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамына өзгөртүүлөрдү        │                  │              │

│   │киргизүү тууралуу" Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│193│Кыргыз Республикасынын         │Экономика         │ноябрь        │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │тармактарын       │              │

│   │17-апрелиндеги № 247 токтому   │өнүктүрүү боюнча  │              │

│   │менен жактырылган "Жекече турак│комитет           │              │

│   │жай курулушу жөнүндө" Кыргыз   │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │              │

│   │өзгөртүүлөрдү киргизүү         │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│194│Депутаттар К.Иманалиев,        │Экономика         │декабрь       │

│   │А.Келдибеков, Б.Төрөбаев       │тармактарын       │              │

│   │тарабынан демилгеленген "Эл    │өнүктүрүү боюнча  │              │

│   │аралык "Манас" аэропорту"      │комитет           │              │

│   │ААКсына тиешелүү Жалал-Абад    │                  │              │

│   │шаарындагы аэропорту жана башка│                  │              │

│   │регионалдык аэропортторду      │                  │              │

│   │реконструкциялоо жөнүндө"      │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│195│Кыргыз Республикасынын         │Экономика         │декабрь       │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │тармактарын       │              │

│   │29-майындагы № 345 токтому     │өнүктүрүү боюнча  │              │

│   │менен жактырылган "Кыргыз      │комитет           │              │

│   │Республикасынын айрым мыйзам   │                  │              │

│   │актыларына өзгөртүүлөрдү жана  │                  │              │

│   │толуктоолорду киргизүү жөнүндө"│                  │              │

│   │("Автомобиль жолдору жөнүндө", │                  │              │

│   │"Дары каражаттары жөнүндө",    │                  │              │

│   │"Кыргыз Республикасында        │                  │              │

│   │жарандардын ден соолугун коргоо│                  │              │

│   │жөнүндө", "Лицензиялоо         │                  │              │

│   │жөнүндө", "Кыргыз              │                  │              │

│   │Республикасынын Ички иштер     │                  │              │

│   │органдары жөнүндө", "Курал     │                  │              │

│   │жөнүндө", "Үрөн жөнүндө",      │                  │              │

│   │"Баалуу металлдар жана баалуу  │                  │              │

│   │таштар жөнүндө", "Кооптуу      │                  │              │

│   │өндүрүштүк объектилердин       │                  │              │

│   │өнөр-жай коопсуздугу жөнүндө", │                  │              │

│   │"Мунайзат жана газ жөнүндө",   │                  │              │

│   │"Кыргыз Республикасында жеке   │                  │              │

│   │менчик детективдик жана күзөт  │                  │              │

│   │иши жөнүндө" Кыргыз            │                  │              │

│   │Республикасынын мыйзамдарына)  │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│196│Кыргыз Республикасынын         │Коррупцияга каршы │сентябрь      │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │аракеттенүү боюнча│              │

│   │13-июлундагы № 491 токтому     │комитет           │              │

│   │менен жактырылган "Мамлекеттик │                  │              │

│   │сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз  │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │              │

│   │өзгөртүүлөр жана толуктоолорду │                  │              │

│   │киргизүү тууралуу" Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамынын     │                  │              │

│   │долбоору                       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│197│2012-жылдын 13-июлундагы № 491 │Коррупцияга каршы │сентябрь      │

│   │"Кыргыз Республикасынын айрым  │аракеттенүү боюнча│              │

│   │мыйзам актыларына толуктоолорду│комитет           │              │

│   │жана өзгөртүү киргизүү жөнүндө"│                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамынын долбоору            │                  │              │

├───┴───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────┤

│     КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН КАРШЫ ПИКИРЛЕРИН КАРОО     │

├───┬───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────┤

│1  │"Кыргыз Республикасынын        │Адам укуктары,    │сентябрь-     │

│   │жаранынын улуттук паспорттору  │конституциялык    │октябрь       │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│мыйзамдар жана    │Кыргыз        │

│   │Мыйзамына карата каршы пикир   │мамлекеттик       │Республикасы- │

│   │                               │түзүлүш боюнча    │нын           │

│   │                               │комитет           │Жогорку       │

│   │                               │                  │Кеңешинин бир │

│   │                               │                  │айлык         │

│   │                               │                  │календардык   │

│   │                               │                  │планына ылайык│

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│2  │"Кыргыз Республикасынын        │Коргоо жана       │сентябрь-     │

│   │Администрациялык жоопкерчилик  │коопсуздук боюнча │октябрь       │

│   │жөнүндө кодексине толуктоолорду│комитет           │              │

│   │жана өзгөртүүлөрдү киргизүү    │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │              │

│   │карата каршы пикир             │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│3  │"Кыргыз Республикасынын айрым  │Сот-укуктук       │сентябрь      │

│   │мыйзам актыларына (Кыргыз      │маселелер жана    │              │

│   │Республикасынын Жарандык       │мыйзамдуулук      │              │

│   │процесстик кодексине, Кыргыз   │боюнча комитет    │              │

│   │Республикасынын                │                  │              │

│   │Жазык-процесстик кодексине)    │                  │              │

│   │өзгөртүүлөрдү киргизүү         │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │              │

│   │карата каршы пикир             │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│4  │"Кыргыз Республикасындагы дин  │Билим берүү, илим,│              │

│   │тутуу эркиндиги жана диний     │маданият жана     │              │

│   │уюмдары жөнүндө" Кыргыз        │спорт боюнча      │              │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │комитет           │              │

│   │толуктоолорду жана өзгөртүү    │                  │              │

│   │киргизүү тууралуу" Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │              │

│   │карата каршы пикир             │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│5  │"Билим берүү жөнүндө" Кыргыз   │Билим берүү, илим,│Жогорку       │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │маданият жана     │Кеңештин бир  │

│   │карата каршы пикир             │спорт боюнча      │айлык         │

│   │                               │комитет           │календардык   │

│   │                               │                  │планына ылайык│

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│6  │"Мамлекеттик пенсиялык         │Социалдык саясат  │сентябрь      │

│   │социалдык камсыздандыруу       │боюнча комитет    │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │Мыйзамына өзгөртүү киргизүү    │                  │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │              │

│   │карата каршы пикир             │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│7  │"Кыргыз Республикасынын айрым  │Социалдык саясат  │сентябрь      │

│   │мыйзам актыларына толуктоолорду│боюнча комитет    │              │

│   │жана өзгөртүү киргизүү жөнүндө"│                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамына карата каршы пикир   │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│8  │"Кыргыз Республикасынын айрым  │Экономикалык жана │сентябрь      │

│   │мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү│фискалдык саясат  │              │

│   │жана толуктоолорду киргизүү    │боюнча комитет    │              │

│   │жөнүндө" (Кыргыз               │                  │              │

│   │Республикасынын Салык          │                  │              │

│   │кодексине, "Кыргыз             │                  │              │

│   │Республикасынын Салык кодексин │                  │              │

│   │колдонууга киргизүү жөнүндө"   │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │Мыйзамына, Кыргыз              │                  │              │

│   │Республикасынын                │                  │              │

│   │Администрациялык жоопкерчилик  │                  │              │

│   │жөнүндө кодексине, "Мамлекеттик│                  │              │

│   │социалдык камсыздандыруу боюнча│                  │              │

│   │камсыздандыруу төгүмдөрүнүн    │                  │              │

│   │тарифтери жөнүндө",            │                  │              │

│   │"Лицензиялоо жөнүндө",         │                  │              │

│   │"Кредиттик союздар жөнүндө",   │                  │              │

│   │"Кыргыз Республикасындагы      │                  │              │

│   │микрофинансы уюмдары жөнүндө"  │                  │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │                  │              │

│   │мыйзамдарына) Кыргыз           │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │              │

│   │карата каршы пикир             │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│9  │"Кыргыз Республикасынын Бишкек │Экономикалык жана │сентябрь      │

│   │жана Ош шаарларында, Ош жана   │фискалдык саясат  │              │

│   │Жалал-Абад областтарында       │боюнча комитет    │              │

│   │2010-жылдын апрель жана июнь   │                  │              │

│   │окуяларында жабыр тарткан      │                  │              │

│   │адамдарды колдоонун кошумча    │                  │              │

│   │чаралары жөнүндө" Кыргыз       │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │              │

│   │карата каршы пикир             │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│10 │"Кыргыз Республикасынын айрым  │Жогорку Кеңештин  │келип түшкөн  │

│   │мыйзам актыларына толуктоолорду│Регламенти жана   │күндөн тартып │

│   │жана өзгөртүү киргизүү жөнүндө"│депутаттык этика  │бир айдын     │

│   │(Кыргыз Республикасынын Эмгек  │боюнча комитет    │ичинде        │

│   │кодексине, "Мамлекеттик кызмат │                  │              │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │Мыйзамына) Кыргыз              │                  │              │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │              │

│   │карата каршы пикир             │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│11 │"Изин суутпай издөө иши        │Мыйзамдуулук, укук│сентябрь      │

│   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын│тартиби жана      │              │

│   │Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана   │кылмыштуулук менен│              │

│   │толуктоолорду киргизүү         │күрөшүү боюнча    │              │

│   │тууралуу" Кыргыз               │комитет           │              │

│   │Республикасынын Мыйзамына      │                  │              │

│   │карата каршы пикир             │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│12 │Кыргыз Республикасынын         │Бюджет жана       │келип түшкөн  │

│   │Президентинин каршы пикирлерин │финансы боюнча    │күндөн тартып │

│   │кароо                          │комитет           │бир айдын     │

│   │                               │                  │ичинде        │

├───┴───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────┤

│          II. МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА БАШКА ПРОГРАММАЛАРДЫ БЕКИТҮҮ          │

├───┬───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────┤

│1  │Кыргыз Республикасынын         │Премьер-          │макулдашуу    │

│   │Өкмөтүнүн ишинин программасы,  │министрликке      │боюнча        │

│   │анын түзүмүн жана курамын      │талапкер          │              │

│   │аныктоо                        │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│2  │Өнүгүүнүн (экономикалык,       │Өкмөт             │макулдашуу    │

│   │социалдык, илимий-техникалык   │                  │боюнча        │

│   │жана маданий) жалпы мамлекеттик│                  │              │

│   │программалары                  │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│3  │Өкмөттүн ишинин 5 жылдык       │Өкмөт             │Өкмөттүн      │

│   │мөөнөткө орто мөөнөттүү        │                  │курамы        │

│   │программасы                    │                  │бекитилгенден │

│   │                               │                  │кийин 1 айдан │

│   │                               │                  │кечиктирбестен│

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│4  │Кыргыз Республикасына          │Эл аралык иштер   │Ар бир        │

│   │иммиграциялоого чет өлкөлүк    │боюнча комитет    │календардык   │

│   │жарандардын жана жарандыгы жок │                  │жыл           │

│   │адамдардын чектүү санын        │                  │башталганга   │

│   │белгилөөчү иммиграциялык квота │                  │чейин 4 ай    │

│   │                               │                  │мурда         │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│5  │Кыргыз Республикасынын         │Экономикалык жана │октябрь-      │

│   │Өкмөтүнүн 2012-жылдын          │фискалдык саясат  │ноябрь        │

│   │12-апрелиндеги № 239 токтому   │боюнча комитет    │              │

│   │менен жактырылган              │                  │              │

│   │2012-2014-жылдарга Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасын өнүктүрүүнүн орто│                  │              │

│   │мөөнөттүү программасы          │                  │              │

├───┴───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────┤

│             III. КУРАМДЫ БЕКИТҮҮ, КЫЗМАТКА ШАЙЛОО ЖАНА              │

│                ДАЙЫНДООГО МАКУЛДУК БЕРҮҮ ЖЕ БОШОТУУ,                │

│            КЫЗМАТ АДАМДАРЫН ЖАЗЫК ЖООПКЕРЧИЛИГИНЕ ТАРТУУ            │

├───┬───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────┤

│1  │Кыргыз Республикасынын         │Адам укуктары,    │2013-жылдын   │

│   │Акыйкатчысын (Омбудсменин)     │конституциялык    │15-январынан  │

│   │бошотуу жана шайлоо            │мыйзамдар жана    │кечиктирбестен│

│   │                               │мамлекеттик       │              │

│   │                               │түзүлүш боюнча    │              │

│   │                               │комитет           │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│2  │Кыргыз Республикасынын Жогорку │Сот-укуктук       │сентябрь      │

│   │сотунун судьяларын шайлоо      │маселелер жана    │              │

│   │                               │мыйзамдуулук      │              │

│   │                               │боюнча комитет    │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│3  │Кыргыз Республикасынын Жогорку │Сот-укуктук       │октябрь-      │

│   │сотунун Конституциялык         │маселелер жана    │ноябрь        │

│   │палатасынын судьяларын шайлоо  │мыйзамдуулук      │              │

│   │                               │боюнча комитет    │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│4  │Мамлекеттик кызмат боюнча      │Жогорку Кеңештин  │февраль       │

│   │Кеңешке Жогорку Кеңештин       │Регламенти жана   │              │

│   │өкүлдөрүн шайлоо жана чакыртып │депутаттык этика  │              │

│   │алуу                           │боюнча комитет    │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│5  │Эсептөө палатасынын мүчөлөрүн  │Бюджет жана       │зарылчылыгына │

│   │шайлоо же кызмат ордунан       │финансы боюнча    │жараша        │

│   │бошотуу                        │комитет           │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│6  │Консультациялык-кеңешме        │тармактык         │келип түшкөн  │

│   │органдарына (Кыйноолорду жана  │комитеттер        │же чакыртып   │

│   │башка катаал, адамгерчиликсиз  │                  │алуу мөөнөтү  │

│   │же кадыр-баркты басмырлаган    │                  │аяктагандан   │

│   │мамиленин жана жазанын         │                  │кийин         │

│   │түрлөрүнүн алдын алуу боюнча   │                  │              │

│   │Улуттук борбордун              │                  │              │

│   │координациялык Кеңеши жана     │                  │              │

│   │башка) Жогорку Кеңештин        │                  │              │

│   │өкүлдөрүн шайлоо жана чакыртып │                  │              │

│   │алуу                           │                  │              │

├───┴───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────┤

│               IV. ӨКМӨТТҮК КҮН ЖАНА ӨКМӨТТҮК СААТТАР                │

├───┬───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────┤

│1  │Өкмөттүк күн жана өкмөттүк     │Адам укуктары,    │зарылчылыгына │

│   │сааттар                        │конституииялык    │жараша        │

│   │                               │мыйзамдар жана    │              │

│   │                               │мамлекеттик       │              │

│   │                               │түзүлүш боюнча    │              │

│   │                               │комитет           │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│2  │2013-жылдын жазгы-талаачылык   │Өкмөт             │февраль       │

│   │иштерине карата даярдыктар     │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│3  │2012-2013-жылдын жылытуу       │Өкмөт             │октябрь       │

│   │сезонуна карата даярдыктар     │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│4  │Кыргыз Республикасынын билим   │Билим берүү, илим,│октябрь-      │

│   │берүү уюмдарын окуу китептери  │маданият жана     │декабрь       │

│   │менен камсыз кылуунун абалы    │спорт боюнча      │              │

│   │жөнүндө                        │комитет           │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│5  │Калкты кургак учуктан коргоо,  │Өкмөт             │октябрь       │

│   │энелердин жана балдардын       │                  │              │

│   │өлүмүнүн абалы жана            │                  │              │

│   │2012-2016-жылдарга Кыргыз      │                  │              │

│   │Республикасынын саламаттык     │                  │              │

│   │сактоо тутумун реформалоонун   │                  │              │

│   │"Ден соолук" улуттук           │                  │              │

│   │программасын бекитүү жөнүндө   │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│6  │2012-жылдагы туристтик сезондун│Экономикалык жана │ноябрь        │

│   │жыйынтыктары жана Кыргыз       │фискалдык саясат  │              │

│   │Республикасында 2013-жылдагы   │боюнча комитет    │              │

│   │кышкы жана жайкы туристтик     │                  │              │

│   │сезондорду даярдоо, өткөрүү    │                  │              │

│   │боюнча милдеттер жөнүндө       │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│7  │Бюджет жана финансы боюнча     │Бюджет жана       │келип түшүшүнө│

│   │комитеттин карамагына таандык  │финансы боюнча    │жараша,       │

│   │кылынган маселелер             │комитет           │белгилүү бир  │

│   │                               │                  │мөөнөттөрдө   │

├───┴───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────┤

│                  V. КЫЗМАТ АДАМДАРЫНЫН ОТЧЕТТОРУН,                  │

│                БАЯНДАМАЛАРЫН ЖАНА МААЛЫМАТТАРЫН УГУУ                │

├───┬───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────┤

│1  │2012-жыл үчүн Кыргыз           │Адам укуктары,    │2013-жылдын   │

│   │Республикасынын Өкмөтүнүн иши  │конституциялык    │1-майынан     │

│   │жөнүндө Кыргыз Республикасынын │мыйзамдар жана    │кечиктирбестен│

│   │Премьер-министринин отчету     │мамлекеттик       │              │

│   │                               │түзүлүш боюнча    │              │

│   │                               │комитет           │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│2  │Кыргыз Республикасындагы       │Адам укуктары,    │2013-жылдын   │

│   │адамдын жана жарандын          │конституциялык    │14-январына   │

│   │укуктарынын жана               │мыйзамдар жана    │чейин         │

│   │эркиндиктеринин абалы жөнүндө  │мамлекеттик       │              │

│   │Кыргыз Республикасынын         │түзүлүш боюнча    │              │

│   │Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) │комитет           │              │

│   │баяндамасы                     │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│3  │Кыйноолорду жана башка катаал, │Адам укуктары,    │2013-жылдын   │

│   │адамгерчиликсиз же кадыр-баркты│конституциялык    │1-мартына     │

│   │басмырлаган мамиленин жана     │мыйзамдар жана    │чейин         │

│   │жазанын түрлөрүнүн алдын алуу  │мамлекеттик       │              │

│   │боюнча Кыргыз Республикасынын  │түзүлүш боюнча    │              │

│   │Улуттук борборунун 2012-жыл    │комитет           │              │

│   │үчүн финансылык отчету жана    │                  │              │

│   │2012-жыл үчүн иши жөнүндө      │                  │              │

│   │баяндамасы                     │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│4  │2010-жылдагы республикалык     │Бюджет жана       │октябрь-      │

│   │бюджеттин аткарылышы жөнүндө   │финансы боюнча    │декабрь       │

│   │Кыргыз Республикасынын         │комитет           │              │

│   │Өкмөтүнүн отчету               │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│5  │2011-жылдагы республикалык     │Бюджет жана       │октябрь-      │

│   │бюджеттин аткарылышы жөнүндө   │финансы боюнча    │декабрь       │

│   │Кыргыз Республикасынын         │комитет           │              │

│   │Өкмөтүнүн отчету               │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│6  │2011-жыл үчүн Кыргыз           │Бюджет жана       │октябрь-      │

│   │Республикасынын Эсептөө        │финансы боюнча    │декабрь       │

│   │палатасынын төрагасынын отчету │комитет           │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│7  │2012-жыл үчүн Кыргыз           │Бюджет жана       │апрель-июнь   │

│   │Республикасынын Эсептөө        │финансы боюнча    │              │

│   │палатасынын төрагасынын отчету │комитет           │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│8  │Кыргыз Республикасынын         │Коррупцияга каршы │2013-жылдын   │

│   │Мамлекеттик улуттук коопсуздук │аракеттенүү боюнча│20-февралына  │

│   │комитетинин Коррупцияга каршы  │комитет           │чейин         │

│   │кызматынын төрагасынын 2012-жыл│                  │              │

│   │үчүн отчету                    │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│9  │Экономикалык кылмыштар менен   │Коррупцияга каршы │2013-жылдын   │

│   │күрөшүү боюнча Мамлекеттик     │аракеттенүү боюнча│1-июнуна чейин│

│   │кызматтын төрагасынын 2012-жыл │комитет           │              │

│   │жана 2013-жылдын 5 айы үчүн    │                  │              │

│   │(коррупция менен күрөшүү       │                  │              │

│   │бөлүгүндө) отчету              │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│10 │Мамлекеттик бажы кызматынын    │Коррупцияга каршы │2013-жылдын   │

│   │төрагасынын 2012-жыл үчүн      │аракеттенүү боюнча│20-январына   │

│   │(коррупция менен күрөшүү       │комитет           │чейин         │

│   │бөлүгүндө) отчету              │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│11 │Мамлекеттик финансылык         │Коррупцияга каршы │2013-жылдын   │

│   │чалгындоо кызматынын           │аракеттенүү боюнча│1-мартына     │

│   │директорунун (коррупция менен  │комитет           │чейин         │

│   │күрөшүү бөлүгүндө) отчету      │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│12 │Мыйзамдуулуктун сакталышы      │Башкы прокурор    │2013-жылдын   │

│   │жөнүндө Башкы прокурордун      │                  │март айы      │

│   │отчету                         │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│13 │2010, 2011-жылдар үчүн Улуттук │Экономикалык жана │2013-жылдын   │

│   │банктын төрагасынын отчету     │фискалдык саясат  │1-июлуна чейин│

│   │                               │боюнча комитет    │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│14 │2012-жыл үчүн Улуттук банктын  │Экономикалык жана │2013-жылдын   │

│   │төрагасынын отчету             │фискалдык саясат  │1-июлуна чейин│

│   │                               │боюнча комитет    │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│15 │Кыргыз Республикасынын Жогорку │                  │2012-жылдын   │

│   │Кеңешинин Төрагасынын өз иши   │                  │1-октябрынан  │

│   │жөнүндө отчету                 │                  │кечиктирбестен│

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│16 │Кыргыз Республикасынын Жогорку │                  │2012-жылдын   │

│   │Кеңешинин комитеттеринин       │                  │1-октябрынан  │

│   │төрагаларынын отчету           │                  │кечиктирбестен│

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│17 │Консультациялык-кеңешме        │                  │Макулдашуу    │

│   │органдарындагы Кыргыз          │                  │боюнча        │

│   │Республикасынын Жогорку        │                  │              │

│   │Кеңешинин депутаттарынын       │                  │              │

│   │отчеттору                      │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│18 │Кыргыз Республикасынын сот     │Жогорку сот       │Макулдашуу    │

│   │тутумунун иши жөнүндө Жогорку  │                  │боюнча        │

│   │соттун төрагасынын ар жылдык   │                  │              │

│   │маалыматы                      │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│19 │Төраганын жана анын            │Иш башкармалыгы   │2013-жылдын   │

│   │финансылык-чарбалык маселелерди│                  │15-февралынан │

│   │тейлеген орун басарынын өткөн  │                  │кечиктирбестен│

│   │жыл үчүн Кыргыз Республикасынын│                  │              │

│   │Жогорку Кеңешинин чыгымдары    │                  │              │

│   │жөнүндө маалыматы              │                  │              │

├───┴───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────┤

│  VI. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ПАРЛАМЕНТТЕР АРАЛЫК   │

│                         ЖАНА ЭЛ АРАЛЫК ИШИ                          │

├───┬───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────┤

│1  │Парламенттер аралык            │Эл аралык иштер   │зарылчылыгына │

│   │комиссиянын, парламенттик      │боюнча комитет    │жараша        │

│   │делегациянын жана достук       │                  │              │

│   │топторунун курамдарын түзүү    │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│2  │Кыргыз Республикасынын Жогорку │Эл аралык иштер   │январь-       │

│   │Кеңешинин 2013-жылга башка     │боюнча комитет    │февраль       │

│   │мамлекеттердин парламенттери   │                  │              │

│   │жана парламенттер аралык уюмдар│                  │              │

│   │менен кызматташуусунун         │                  │              │

│   │программасы (планы)            │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│3  │Эл аралык парламенттер аралык  │Эл аралык иштер   │Көрсөтүлгөн   │

│   │уюмдардын (КМШнын ПААсы, ЖКУнун│боюнча комитет    │уюмдардын иш  │

│   │ПАсы, ЕӨКУнун ПАсы, Түрк ПАсы, │                  │графигине     │

│   │КӨАПФсы, ЕврАзЭСтин ПААсы,     │                  │ылайык        │

│   │ИКУнун ПБсы, АЭАсы, ЕБ-КРнын   │                  │              │

│   │ПАБги, КРнынПАксы, РФнын МАБги,│                  │              │

│   │ИКУнун) ишине катышуу          │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│4  │Парламенттер аралык уюмдардын  │Эл аралык иштер   │келип түшүшүнө│

│   │сунуштамалык, моделдик         │боюнча комитет    │жараша        │

│   │мыйзамдык актыларын кароо      │тармактык         │              │

│   │                               │комитеттер менен  │              │

│   │                               │бирдикте          │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│5  │Парламенттик делегациялардын   │Эл аралык иштер   │Кыргыз        │

│   │чет өлкөлөргө расмий жана      │боюнча комитет    │Республикасы- │

│   │жумушчу визиттери              │                  │нын           │

│   │                               │                  │Жогорку       │

│   │                               │                  │Кеңешинин     │

│   │                               │                  │2013-жылга    │

│   │                               │                  │башка         │

│   │                               │                  │мамлекеттердин│

│   │                               │                  │парламенттери │

│   │                               │                  │жана          │

│   │                               │                  │парламенттер  │

│   │                               │                  │аралык уюмдар │

│   │                               │                  │менен         │

│   │                               │                  │кызматташты-  │

│   │                               │                  │гынын         │

│   │                               │                  │Программасына │

│   │                               │                  │(планына)     │

│   │                               │                  │ылайык        │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│6  │Чет өлкөлүк парламенттик       │Эл аралык иштер   │жыл ичинде    │

│   │делегацияларды кабыл алуу      │боюнча комитет,   │              │

│   │                               │протокол кызматы  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│7  │Чет өлкөлөрдөгү элчилерди,     │Эл аралык иштер   │келип түшүшүнө│

│   │башкы консулдарды жана эл      │боюнча комитет    │жараша        │

│   │аралык уюмдардагы              │менен бирдикте    │              │

│   │өкүлчүлүктөрдү дайындоо боюнча │                  │              │

│   │консультациялар                │                  │              │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│8  │Бюджет жана финансы боюнча     │Бюджет жана       │келип түшүшүнө│

│   │комитеттин карамагына таандык  │финансы боюнча    │жараша,       │

│   │кылынган маселелерди кароо     │комитет           │белгилүү бир  │

│   │                               │                  │мөөнөттөрдө   │

├───┴───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────┤

│           РАТИФИКАЦИЯЛООГО ЖАТКАН ЭЛ АРАЛЫК КЕЛИШИМДЕРДИН           │

│                       ДОЛБООРЛОРУН МАКУЛДАШУУ                       │

├───┬───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────┤

│1  │Анкара шаарында 1994-жылдын    │Эл аралык иштер   │"Кыргыз       │

│   │14-октябрында кол коюлган      │боюнча комитет    │Республикасы- │

│   │Кыргыз Республикасынын Өкмөтү  │                  │нын           │

│   │менен Түркия Республикасынын   │                  │Жогорку       │

│   │ортосундагы аба катнашын       │                  │Кеңешинин     │

│   │белгилөө жөнүндө макулдашууга  │                  │Регламента    │

│   │өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу  │                  │жөнүндө"      │

│   │протоколдун долбоору           │                  │Кыргыз        │

│   │                               │                  │Республикасы- │

│   │                               │                  │нын           │

│   │                               │                  │Мыйзамына     │

│   │                               │                  │ылайык келип  │

│   │                               │                  │түшкөндөн     │

│   │                               │                  │тартып 1 айдан│

│   │                               │                  │кечиктирбестен│

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│2  │Грузиянын Өкмөтү менен Кыргыз  │Эл аралык иштер   │"Кыргыз       │

│   │Республикасынын Өкмөтүнүн      │боюнча комитет    │Республикасы- │

│   │ортосундагы эркин соода жөнүндө│                  │нын           │

│   │макулдашуунун долбоору жана    │                  │Жогорку       │

│   │Грузиянын Өкмөтү менен Кыргыз  │                  │Кеңешинин     │

│   │Республикасынын Өкмөтүнүн      │                  │Регламенти    │

│   │ортосундагы эркин соода жөнүндө│                  │жөнүндө"      │

│   │макулдашууг