Система Orphus

Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\aa9f2318-d558-4f47-88ef-478c9b1d164f\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2011-жылдын 26-июлу № 415

Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлигинин атайын эсеби жөнүндө жобону  бекитүү тууралуу

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 14-ноябрындагы № 650 токтомунун редакциясына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлигинин материалдык-техникалык базасын жакшыртуу, кызматкерлердин иштеши жана аларды социалдык жактан коргоо боюнча зарыл болгон шарттарды түзүү максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 17-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Тиркелген Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлигинин атайын эсеби жөнүндө жобо бекитилсин.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 14-ноябрындагы № 650 токтомунун редакциясына ылайык)

2. (КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 14-ноябрындагы № 650 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

3. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

А. Атамбаев

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын 26-июлундагы
 № 415 токтому менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлиги атайын эсеби жөнүндө
жобо

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 14-ноябрындагы № 650 токтомунун редакциясына ылайык)

 

1. Атайын эсепти түзүү булактары

 

1. Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлиги атайын эсебинин каражаттары төмөнкүлөрдүн эсебинен түзүлөт:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 9-июнундагы № 295 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин атайын эсеби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна ылайык лицензиаттын лицензиялануучу ишинен түшкөн каражаттын 0,15 пайыз өлчөмүндө жөнгө салынуучу субъекттердин ар жылдык төлөмүнүн эсебинен түзүлүүчү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин атайын каражаттарынан 40 пайыздык чегерүүлөрдөн;

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 14-ноябрындагы № 650 токтомунун редакциясына ылайык)

- юридикалык жана жеке жактардын ыктыярдуу төгүмдөрүнөн жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген башка түшүүлөрдөн.

 

2. Атайын эсептин каражаттарын пайдалануу тартиби

 

2. Атайын эсептин каражаттары төмөнкүлөргө пайдаланылат:

- калктын түрдүү топтору, коомдук уюмдар, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши жана башка кызыкдар тараптар үчүн тармактык саясат маселелери боюнча дайыма коомдук угууларды өткөрүүгө;

- Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлиги иши жөнүндө ар жылкы отчётторду жана ачык-айкындык менен отчёт берүүнү камсыз кылуу үчүн кабыл алынган чечимдерди жарыялоого;

- энергетика секторунун (отун-энергетика комплекси) ишине кирген маселелер боюнча буклеттерди, брошюраларды жана башка адистештирилген адабияттарды, анын ичинде электрондук булактарда иштеп чыгууга, басып чыгарууга жана сатып алууга;

- семинарларды, тренингдерди жана конференцияларды уюштуруу жана өткөрүүгө; кадрдык мүмкүнчүлүктү күчөтүү аркылуу Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлиги жүктөлгөн милдеттерди жана функцияларды ишке ашыруу үчүн шарттарды түзүүгө;

- стандарттарды, методикаларды жана колдонмолорду иштеп чыгуу жана колдонуу боюнча илимий-изилдөө иштерине төлөөгө;

- өзүнүн компетенциясынын чегинде бүткүл республика боюнча энергетика компанияларынын ишине карата жүргүзүлгөн саясаттын сапатын жакшыртууга (отун-энергетика комплекси чөйрөсүндөгү мыйзамдарды аткарууну контролдоо боюнча функцияларды натыйжалуу аткаруу үчүн республиканын региондоруна кызматкерлердин командировкага баруусуна кеткен чыгымдарды төлөп берүү);

- отун-энергетика комплекси чөйрөсүндө ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгууга коомдук уюмдарды тартууга жана катыштырууга;

- Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлиги натыйжалуу иштеши үчүн анын материалдык-техникалык базасын жакшыртууга;

- отун-энергетика комплекси маселелери боюнча эл аралык уюмдардын ишине катышууга;

- Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлиги жумуш берүүчүсү менен кызматкерлеринин өкүлчүлүктүү органынын ортосунда түзүлгөн жамааттык келишим боюнча милдеттенмелерди аткарууга (дарылануу жана башка максаттар үчүн материалдык жардам көрсөтүү аркылуу кызматкерлерди социалдык жактан коргоону жана кепилдиктерди камсыз кылуу, барып келүүгө жана тамактанууга компенсация төлөө).

 

3.Эсепке алуу тартиби жана отчёт берүү

 

3. Атайын эсептин каражаттары Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгынын региондук бөлүмүндөгү Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлиги атайын эсебинде топтолот.

4. Атайын эсептин каражаттарын сарптоо чыгымдардын бекитилген сметасына жана кирешелердин иш жүзүндө түшүүсүнө ылайык жүргүзүлөт.

5. Атайын эсептин каражаттарын тескөөчү жана пайдаланууга жооптуу адам болуп Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлиги эсептелет.

6. Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлиги бухгалтериясы каражаттардын түзүлүшүнүн, бөлүштүрүлүшүнүн эсебин жүргүзөт, белгиленген тартипте бекитилүүчү сметалык максаттарга ылайык каражаттардын максаттуу пайдаланылышын контролдойт жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык атайын эсептин каражаттары боюнча отчёт берет.

7. Отчёттук жылдын аягына карата калып калган атайын эсептин каражаттарынын калдыктары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жөнгө салынат.