Система Orphus

КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 6-августундагы № 116 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\aa9f2318-d558-4f47-88ef-478c9b1d164f\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2012-жылдын 20-февралы № 140

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин маселелери жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-мартындагы № 138, 2013-жылдын 7-майындагы № 256, 2014-жылдын 11-апрелиндеги № 211, 2015-жылдын 19-июну № 381, 2015-жылдын 3-августу № 556, 2015-жылдын 31-декабры № 895, 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576, 2016-жылдын 14-декабрындагы № 677 , 2019-жылдын 20-февралындагы № 73 , 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 , 2019-жылдын 30-июлундагы № 383 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2011-жылдын 23-декабрындагы № 1452-V "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн түзүмү жөнүндө" токтомуна, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 30-декабрындагы № 762 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жаңы түзүмүн бекитүүгө байланыштуу уюштуруучулук чаралары жөнүндө" токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. (КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

2. Төмөнкүлөр өзгөртүлүп түзүлсүн:

- Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы Химизация жана өсүмдүктөрдү коргоо департаменти Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигигинин Химизация жана өсүмдүктөрдү коргоо департаментине;

- Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы Башкы мамлекеттик техникалык инспекциясы Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин Механизация жана энергия менен камсыздоо департаментине;

- Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигигинин Мамлекеттик асыл-тукум инспекциясы Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигигинин Мамлекеттик селекциялык асыл-тукум борборуна;

- Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Ветеринариялык дары-дармек каражаттарын сертификаттоо борбору Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын каттоо жана сертификаттоо боюнча борборуна;

- Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Мамлекеттик сорт сыноо боюнча комиссиясы Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Сортторду сыноо жана өсүмдүктөрдүн генетикалык ресурстары боюнча мамлекеттик борборуна;

- "Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстар министрлигинин алдындагы "Кыргызгипрозем" жер жайгаштыруу боюнча мамлекеттик долбоорлоо институту" мекемеси Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин "Кыргызгипрозем" жер жайгаштыруу боюнча мамлекеттик долбоорлоо институту" мамлекеттик ишканасына;

- Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин "Айылмаалымат" маалыматтык-эсептөө борбору" мамлекеттик ишканасы Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин "Айылмаалымат" маалыматтык-маркетинг борбору" мамлекеттик ишканасына.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 19-июну № 381 токтомдун редакциясына ылайык)

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Санитариялык, ветеринариялык жана фитосанитариялык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын өсүмдүктөрдүн карантини чөйрөсүндөгү көзөмөл боюнча функциялардын өткөрүп берилгендигине байланыштуу:

- Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигигинин алдындагы Өсүмдүктөрдүн карантини боюнча мамлекеттик кызмат жоюлсун;

- (3-абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

4. Төмөнкү жоболор бекитилсин:

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы N 256 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 383 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (4-абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-декабрындагы № 677 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (5-абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (6-абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-декабрындагы № 677 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (7-абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-декабрындагы № 677 токтомунаылайык күчүн жоготту)

- (8-абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-декабрындагы № 677 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (9-абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-декабрындагы № 677 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (10-абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-декабрындагы № 677 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (11-абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-декабрындагы № 677 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (12-абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 20-февралындагы № 73 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын каттоо жана сертификаттоо боюнча борбору жөнүндө, 14-тиркемеге ылайык.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 19-июну № 381, 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576 ,2016-жылдын 14-декабрындагы № 677 , 2019-жылдын 20-февралындагы № 73 токтомдун редакциясына ылайык)

5. Төмөнкү уставдар бекитилсин:

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин "Айылмаалымат" маалымат-маркетинг борбору" мамлекеттик ишканасынын, 16-тиркемеге ылайык.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомунун редакциясына ылайык)

6. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп табылсын:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 8-декабрындагы № 750 "Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги  жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 3-сентябрындагы № 186 "Кыргыз Республикасынын Суу чарба жана мелиорация мамлекеттик комитети жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 11-октябрындагы № 237 "Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигине караштуу Химизация жана өсүмдүктөрдү коргоо департаменти жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 5-ноябрындагы № 268 "Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигине караштуу Башкы мамлекеттик техникалык инспекциясы жөнүндө" токтомунун 1 жана 3-пункттары;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 18-ноябрындагы № 277 "Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигине караштуу Ветеринардык препараттарды контролдоо жана сертификациялоо борбору жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 11-январындагы № 10 "Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигине караштуу Балык чарба департаменти жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 5-октябрындагы № 616 "Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги не караштуу Мамлекеттик ветеринария департаменти жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 11-ноябрындагы № 726 "Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстар министрлигинин алдындагы "Кыргызгипрозем" жер жайгаштыруу боюнча мамлекеттик долбоорлоо институту жөнүндө" токтому.

7. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги эки айлык мөөнөттө:

- өзүнүн чечимдерин ушул токтомго ылайык келтирсин;

- ушул токтомдон келип чыккан зарыл чараларды көрсүн;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мурда кабыл алынган чечимдерин ушул токтомго ылайык келтирүү боюнча сунуштарды киргизсин.

8. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын агроөнөр-жай комплексин өнүктүрүү бөлүмүнө жүктөлсүн.

9. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

Премьер-министри

Ө. Бабанов