Система Orphus

 

 

1-тиркеме

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2012-жылдын 18-декабрындагы
N 839 токтому менен
бекитилген

Консулдук жыйымдар жана иш жүзүндөгү чыгымдар үчүн жыйымдар жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 17-декабрындагы № 710, 2015-жылдын 20-мартындагы № 132, 2016-жылдын 9-августундагы № 437, 2017-жылдын 15-мартындагы № 155 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Консулдук жыйымдар - Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жана Кыргыз Республикасынын аймагындагы анын өкүлчүлүктөрү (мындан ары - ТИМ), Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери (мындан ары - чет өлкөлөрдөгү мекемелер) тарабынан Кыргыз Республикасынын жана чет мамлекеттердин юридикалык же жеке жактарына карата консулдук иш-аракеттерди аткаргандыгы үчүн алынуучу акча каражаттары.

2. Консулдук жыйымдар Кыргыз Республикасы катышуучу болгон, белгиленген тартипте күчүнө кирүүчү эл аралык келишимдерге, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Жобого ылайык алынат.

3. Иш жүзүндөгү чыгымдар үчүн жыйымдар (иш жүзүндөгү чыгымдар) - консулдук жыйымдар менен бирге алынуучу жана Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызмат органдары консулдук иш-аракеттерди аткарууда пайда болгон материалдык чыгымдардын ордун толтурууга багытталган акча каражаттары.

4. Чет мамлекеттерде Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелери жок болсо, аткарылган консулдук иш-аракеттер үчүн консулдук жыйымдар Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелген, белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык ошол өлкөдөгү башка мамлекеттин дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук мекемелери тарабынан алынат. Бул учурда, эгерде Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринде башкача каралбаса, консулдук жыйымдар ошол мекемелерде колдонулган ставка боюнча алынат.

Эгерде барган мамлекетте же ал менен чектешкен өлкөдө Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү же консулдук мекемелери жок болсо, арыз ээлери ТИМге чет өлкөдө туруктуу жашоого калуу жана консулдук каттоого туруу маселелери боюнча кайрылышса болот.

5. Барган өлкөдөгү Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин жетекчилери жана Кыргыз Республикасынын аймагындагы ТИМдин жооптуу кызматкерлери консулдук жыйымдардын жана иш жүзүндөгү чыгымдар үчүн жыйымдардын туура алынышы үчүн жеке жоопкерчилик тартышат.

6. Кыргыз Республикасынын аймагында - ТИМдин тиешелүү бөлүмдөрүнүн жетекчилери, Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринде - жетекчи жана бухгалтер консулдук жыйымдардын жана иш жүзүндөгү чыгымдар үчүн жыйымдардын туура алынышына контроль жүргүзүшөт, банктын алыш-бериш эсебине консулдук жыйымдардын жана иш жүзүндө чыгымдар үчүн жыйымдардын өз убагында жана толук төлөнүшүнө жана алардын смета боюнча пайдаланылышына жоопкерчилик тартышат.

7. Консулдук иш-аракеттерди Кыргыз Республикасынын аймагында аткарууда иш жүзүндөгү чыгымдар үчүн жыйымдар Кыргыз Республикасынын монополияга каршы тиешелүү органы менен макулдашуу боюнча ТИМ тарабынан иштелип чыккан тарифтерге ылайык алынат.

8. Консулдук иш-аракеттерди чет мамлекеттерде аткарууда иш жүзүндөгү чыгымдар үчүн жыйымдар барган өлкөсүнө жараша чет өлкөлүк мекемелер тарабынан иштелип чыккан жана Кыргыз Республикасынын ар бир чет өлкөлөрдөгү мекемелери үчүн ТИМ тарабынан өзүнчө бекитилген тарифтерге ылайык алынат.

Мамлекеттик чек аранын эл аралык өткөрүү пункттарында жайгашкан ТИМдин консулдук пункттарында виза тариздөө учурунда иш жүзүндөгү чыгымдар үчүн жыйымдар алынбастан, консулдук жыйымдар гана алынат.

9. Материалдык чыгымдар деп төмөнкүдөй консулдук иш-аракеттерди аткаруудагы чыгымдар түшүнүлөт:

- почталык, телеграфтык, телефондук, транспорттук, кеңселик, электрондук, маалыматтык-техникалык жана консулдук иш-аракеттер менен байланышкан башка кошумча чыгымдар;

- консулдук иш-аракеттерге байланышкан башка чыгымдар, анын ичинде мүлктү сактоо жана издөө, аны сатуу, ошондой эле соода жана экономикалык байланыштарды өнүктүрүүгө көмөктөшүү.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 17-декабрындагы № 710 токтомунун редакциясына ылайык)

10. ТИМ материалдык чыгымдардын көлөмүнө жараша Кыргыз Республикасынын монополияга каршы тиешелүү органы менен макулдашуу боюнча иш жүзүндөгү чыгымдар үчүн жыйымдардын тарифин төмөндөтүп же жогорулата алат.

10-1. Айрым учурларда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечиминин негизинде жеке жактар белгиленген мөөнөткө иш жүзүндөгү чыгымдар үчүн жыйымдарды төлөөдөн бошотулушу мүмкүн.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 9-августундагы № 437 токтомунун редакциясына ылайык)

11. Кыргыз Республикасынын жарандары - 16 жашка чыга элек адамдар, жаш курагы боюнча пенсияга чыккан жана 60 жаштан улуу адамдар консулдук жыйымдарды төлөөдөн 50 пайызга бошотулат.

12. Этностук кыргыздар болуп эсептелген адамдар - чет мамлекеттик жарандар тарыхый мекенине туруктуу жашоого кайтып келгенде консулдук жыйымдарды жана иш жүзүндөгү чыгымдар үчүн жыйымдарды төлөөдөн бошотулат.

13. Консулдук жыйымдар консулдук иш-аракеттерди аткарууга чейин алынат. Консулдук жыйымдарды төлөөнү азайтуу жана аны төлөөдөн бошотуу менен байланышкан айрым учурлар ушул Жобонун 19-пункту менен жөнгө салынат.

14. Консулдук жыйымдарды жана иш жүзүндөгү чыгымдар үчүн жыйымдарды төлөөдөн баш тарткан же кечиктирилген учурда консулдук кызмат адамы консулдук иш-аракеттерди аткаруудан баш тартууга укуктуу.

15. Консулдук жыйымдар жана иш жүзүндөгү чыгымдар үчүн жыйымдар төлөнгөндө арыз ээсине төлөм жүргүзүлгөндүгү жөнүндө ырастоочу чек, кириштөө ордеринин квитанциясы же башка документ берилет, буга электрондук төлөм тутуму аркылуу төлөө кирбейт.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 17-декабрындагы № 710 токтомунун редакциясына ылайык)

16. Консулдук жыйымдар жана иш жүзүндөгү чыгымдар үчүн жыйымдар төмөнкү учурларда арыз ээсине кайра кайтарылып берилбейт:

- эгерде консулдук иш-аракеттер аткарылып, бирок арыз ээси кызмат көрсөтүүлөрдөн баш тартса;

- эгерде өтүнүч кат тууралуу арыз каралып, бирок кабыл алынган чечим арыз ээсин канааттандырбаса;

- эгерде консулдук иш-аракеттерди аткаруунун натыйжасында архивдик мекемелерде документ табылбаса же суралган маалыматтар ырасталбаса.

17. Чет өлкөлүк жарандардан жана юридикалык жактардан консулдук жыйымдарды алууда өз ара түшүнүшүү принцибин сактоо максатында жыйымдардын ставкалары Кыргыз Республикасынын жарандарынан чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана консулдук мекемелеринин ошол сыяктуу консулдук иш-аракеттери үчүн алынган консулдук жыйымдардын ставкаларын эске алуу менен түзөтүлүшү мүмкүн.

Консулдук жыйымдар жана консулдук кызматтарды көрсөтүүдөгү иш жүзүндөгү чыгымдар үчүн жыйымдардын өлчөмүн аныктоонун жана аларды алуунун айрым өзгөчөлүктөрү Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары менен аныкталышы мүмкүн.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 20-мартындагы № 132 токтомунун редакциясына ылайык)

18. Эл аралык практикага жана өз ара түшүнүшүү принцибине ылайык консулдук жыйымдардын ставкалары барган мамлекеттин Тышкы иштер министрлигине же тиешелүү мекемесине ТИМдин нотасы менен билдирүү аркылуу маалымдалат.

19. Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин жетекчилерине жана ТИМдин консулдук кызматынын жетекчисине негизделген жазуу жүзүндөгү арыз боюнча консулдук жыйымдардын ставкаларын төмөндөтүүгө же төмөнкүдөй учурларда Кыргыз Республикасынын жарандарын акы төлөөдөн толук бошотууга укук берилет:

- кайра кайтып келүү күбөлүгүн берүүдө;

- никени каттоону тариздөөдө жана нотариалдык мүнөздөгү документтерди берүүдө;

- Кыргыз Республикасынын аз камсыз болгон жарандары үчүн документтерди которууда жана мыйзамдаштырууда;

- Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин жетекчилери жана ТИМдин консулдук кызматынын жетекчиси тарабынан жүйөлүү деп табылган башка учурларда, анын ичинен ооруган, оор материалдык абал, кырсык учуроо жана башка ушул сыяктуу учурларда.

20. Мамлекеттик чек аранын эл аралык өткөрүү пункттарындагы консулдук пункттарда аткарылуучу консулдук иш-аракеттер үчүн консулдук жыйымдар акчалай түрүндө жыйналат.

21. Консулдук жыйымдардын жана иш жүзүндөгү чыгымдар үчүн жыйымдардын ставкалары төмөнкүдөй берилет:

1) консулдук иш-аракеттер Кыргыз Республикасынын аймагында аткарылган учурда Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында;

2) консулдук иш-аракеттер Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринде жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасынын эл аралык өткөрүү пункттарында жайгашкан ТИМнин консулдук пункттарында аткарылган учурда, ошондой эле электрондук визаны тариздөө жана берүү үчүн АКШ долларында.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 17-декабрындагы № 710 токтомунун редакциясына ылайык)

22. Консулдук жыйымдарды жана иш жүзүндөгү чыгымдар үчүн жыйымдарды Кыргыз Республикасынын аймагында алуу Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында жүргүзүлөт, буга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасынын эл аралык өткөрүү пункттарында жайгашкан консулдук пункттар кирбейт. АКШ долларын Кыргыз Республикасынын улуттук валютасына айландырып эсептөө төлөм жүргүзүлгөн учурга карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан белгиленген расмий курс боюнча жүргүзүлөт.

23. Консулдук жыйымдардын жана иш жүзүндөгү чыгымдар үчүн жыйымдарды Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринде алуу барган өлкөнүн валютасында жүргүзүлөт. Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринде барган өлкөнүн валютасын АКШ долларына айландырып эсептөө төлөм жүргүзүлгөн учурга карата барган өлкөнүн ыйгарым укуктуу органы тарабынан белгилеген расмий курс боюнча жүргүзүлөт.

24. Консулдук жыйымдар төмөнкү учурларда алынбайт:

1) Кыргыз Республикасы менен чет мамлекеттин ортосунда консулдук жыйымдарды алуудан өз ара баш тартуу жөнүндө келишим бар болгондо;

2) Кыргыз Республикасы менен эл аралык же башка уюмдардын ортосунда консулдук жыйымдардан бошотуу жөнүндө келишим бар болгондо;

3) кыргыз жарандарын репатриациялоо иштери боюнча;

4) дипломатиялык жана кызматтык паспортторду берүү жана тариздөө үчүн;

5) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик, өкмөттүк жана парламенттик делегацияларынын расмий адамдарынын чыгууларын тариздөөдө;

6) Кыргыз Республикасына чет өлкөлүк мамлекеттик, өкмөттүк, парламенттик делегациялардын келүүсүн тариздөөдө;

7) чет өлкөлүк жарандардын Кыргыз Республикасына экономикалык, гуманитардык же башка жардам көрсөтүү маселелери боюнча Кыргыз Республикасына келүүсүн тариздөөдө (документтер: келишимдер, уставдар ж.б. берилген учурларда гана);

8) экономикалык жөнгө салуу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын компетенттүү органы берген ырастоолорду көрсөтүү боюнча инвесторлорго инвестициялык визалар үчүн;

9) дипломатиялык жана кызматтык визаларды тариздөөдө, алардан өз ара түшүнүшүү шарттарында консулдук жыйымдар алынган учурлардан тышкары;

10) мамлекеттик бюджеттик уюмдардын кызматкерлеринин кызматтык иш боюнча чет өлкөлөргө чыгууларын тариздөөдө;

11) мамлекеттик бюджеттик уюмдардын өтүнүч каты боюнча документтерди мыйзамдаштырууда;

11-1) ири масштабдагы эл аралык спорттук-массалык иш-чараларга катышуу үчүн Кыргыз Республикасына жиберилген спорттук делегация мүчөлөрүнө, аларды коштоп жүрүүчү адамдарга жана эл аралык спорт уюмдарынын расмий жактарына ушул иш-чаралар өткөрүлгөн мөөнөткө визаны тариздөөдө, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечиминин негизинде;

12) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 9-августундагы № 437 токтомунун редакциясына ылайык)

25. Консулдук жыйымдардан алынган каражаттарды пайдалануунун тартиби, ошондой эле алар боюнча отчет берүүнүн тартиби жана формасы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык жөнгө салынат.

Бекитилген бюджеттин чегинде консулдук каражаттарды бөлүштүрүүчү болуп бюджеттик каражаттарды тескөө укугу берилген бюджеттик уюмдун жетекчиси катары Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри эсептелет.

26. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-мартындагы № 155 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси – министр

 

Н.Момуналиев