Система Orphus

 КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 13-августундагы № 409 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

 

Тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

 2012-жылдын 23 ноябрындагы № 792

 токтому менен бекитилген

 

 

"Балдар тамак-аш азыктарынын коопсуздугу жөнүндө"

ТЕХНИКАЛЫК РЕГЛАМЕНТ

 

1-глава

Жалпы талаптар

 

1. "Балдар тамак-аш азыктарынын коопсуздугу жөнүндө" Техникалык регламенттин (мындан ары - Техникалык регламент) максаты балдар тамак-аш азыктарын өндүрүү, сактоо, ташуу, сатуу жана утилдештирүү процесстеринде тамак-аш азыктарында пайда болгон кооптуу жана зыяндуу факторлордун таасирлеринен балдардын өмүрүн жана ден соолугун коргоону камсыз кылуу жана керектөөчүлөрдү адаштырган иш-аракеттердин алдын алуу болуп саналат.

2. Бул Техникалык регламент балдардын тамак-аш азыктарына аларды өндүрүү, сактоо, ташуу, сатуу жана утилдештирүү процесстерине карата милдеттүү коопсуздук талаптарын белгилейт жана төмөнкү учурларда келип чыккан мамилелерди жөнгө салат:

1) балдар тамак-аш азыктарын идентификациялоодо;

2) тамак-аш азыктарынын ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкештигин баалоодо;

3) балдар тамак-аш азыктарын таңгактоодо жана маркалоодо.

3. Бул Техникалык регламенттин объекттерине өнөр жайда даярдалган балдар тамак-аш азыктары, анын ичинде импорттук продуктулар; сүт ашканасында жана наристе, кенже, мектепке чейинки жана мектеп курагындагы балдар үчүн илимий-өндүрүштүк бөлүмдөрдө даярдалган, ушул Техникалык регламенттин 1-тиркемесинде көрсөтүлгөн продуктулар (мындан ары - балдар тамак-аш азыктары), ошондой эле аларды өндүрүү, сактоо, ташуу, сатуу жана утилдештирүү процесстери кирет.

Төмөнкү объекттер Техникалык регламент менен жөнгө салынбайт:

1) үйдө пайдалануу үчүн үйдө даярдалган, иштетилген жана сакталган тамак-аш азыктары;

2) сүт ашканаларын жана илимий-өндүрүштүк бөлүмдөрдү кошпогондо, керектөөгө даяр тамак-аш азыктары жана мектепке чейинки, мектептик билим берүү мекемелеринин ашканаларында жана саламаттыкты сактоо уюмдарында даярдалган тамактар.

4. Бул Техникалык регламентте колдонулуучу терминдер жана аныктамалар:

ароматизатор - тамак-аш ароматизаторлорун өндүрүү үчүн мүнөздүү жыты бар даамдуу-жыттуу табигый зат;

глютенсиз продуктулар - табигый ингредиенттерден жасалган продукт, башынан эле глютенди камтыбайт, аларда глютендин деңгээли продуктунун 20 мг/кг сынан ашпайт же өнөр жайлык иштетүүнүн жүрүшүндө глютен алып салынат, анда 1 кг продуктуда глютендин курамы 200 мгдан ашпайт;

лактозасыз тамак-аш азыктары жана кошулмалар - колдонууга даяр продуктуда 1 литрде лактозанын курамы 0,1 граммдан ашпаган продукт;

балдар тамак-аш азыктарынын коопсуздугу - бул балдар тамак-аш азыктарын иштеп чыгуунун (түзүүнүн), өндүрүүнүн (даярдоонун), жүгүртүүнүн жана утилдештирүүнүн бардык процесстеринде (стадияларында) жол берилбеген тобокелдиктин жоктугу;

биологиялык активдүү тамак-аш кошумчалары - витаминдерди, минералдык жана башка табигый заттарды камтыган, ден-соолукту сактоого жана оорулардын алдын алууга көмөк берүүчү продуктулар;

наристе курактагы балдар (наристе) - төрөлгөндөн тартып он эки айга чейинки балдар;

кенже курактагы балдар - он эки айдан үч жашка чейинки балдар;

мектепке чейинки курактагы балдар - үч жаштан жети жашка чейинки балдар;

алгачкы алты айга чейинки балдар - төрөлгөндөн алты айга чейинки балдар;

мектеп жашындагы балдар - жети жаштан он жети жашка чейинки балдар;

балдар чөп чайы - чөптөрдүн жана чөп экстракттарынын негизинде даярдалган продукт;

генетикалык жактан өзгөртүлгөн продуктулар - гендик-инженердик-өзгөртүлгөн (трансгендик) өсүмдүктөрдөн жана жаныбарлардан өндүрүлгөн, гендик-инженердик-өзгөртүлгөн өсүмдүктөрдөн же жаныбарлардан же гендик инженерия технологияларын колдонуу менен өндүрүлгөн чийки заттан алынган тамак-аш азыктары;

генетикалык жактан өзгөртүлгөн организмдер - гендик инженериянын ыкмаларын колдонуу менен алынган же гендик-инженериялык материалдарды, анын ичинде гендерди, алардын фрагменттерин же гендердин комбинациясын камтыган, табигый организмдерден айырмаланган, тукум куучулук генетикалык материалдарды өндүрүүгө же берүүгө жөндөмдүү организм же бир нече организмдер, ар кандай клеткасыз, бир клеткалуу же көп клеткалуу түзүлүштөр;

боегуч - балдар тамак-аш азыктарына түс берүүгө, чыңдоого, түсүн калыбына келтирүүгө арналган тамак-аш кошумчасы;

накта боегуч - өсүмдүктөрдөн же жаныбарлардан алынган, органикалык боеочу жана коштоп жүрүүчү заттардын аралашмасы;

синтетикалык боегуч - органикалык боегуч заттар же химиялык жол менен алынган алардын аралашмасы;

органикалык эмес боегуч - табигый өндүрүлгөн жана (же) химиялык жол менен алынган органикалык эмес заттар же алардын аралашмасы;

консервант - балдар тамак-аш азыктарынын жарактуулук (сактоо) мөөнөтүн узартууга, аларды микробиологиялык бузулуулардан коргоого арналган тамак-аш кошумчасы;

маркалоо - керектөөчү үчүн маалыматты камтыган жана тамак-аш продукциясына, керектөө идишине (таңгакка), документтерге, эскерткичтерге (салынма-барактар), этикеткаларга, контр-этикеткаларга, кольереткаларга, ярлыктарга, чаптагычтарга (стикерлерге) түшүрүлгөн текст, товардык белги, шарттуу белгилер жана сүрөттөр;

тамак-аш мүнөздөмөлөрүн маркалоо - бул тамак-аш азыктарынын азыктык өзгөчөлүктөрү жөнүндө керектөөчүгө маалымат берүүгө арналган сыпаттама;

тамак-аш кошумчасы - балдар тамак-аш азыктарына айрым өзгөчөлүктөрдү берүү жана (же) алардын сапатын сактоо максатында аларга атайын кошулган табигый же жасалма зат жана алардын кошулмалары;

балдар тамак-ашы үчүн продуктулардын азыктык баалуулугу - зарыл тамак-аш заттары жана энергиялары балдардын организминин физиологиялык керектөөлөрүн канааттандырган балдар тамак-аш азыктарынын касиеттеринин жыйындысы;

пребиотиктер - ичегинин микрофлораларынын коргоочу өкүлдөрүнүн өсүшүн жана (же) биологиялык активдүүлүгүн ылгап стимулдаштыруучу, ошону менен анын нормалдуу курамын жана биологиялык активдүүлүгүн сактоого көмөк көрсөтүүчү тамак-аш заттары;

пробиотиктер (эубиотиктер) - тамак-ашка биологиялык активдүү кошумчалар, алардын курамына тамак сиңирүүчү жолдордун микрофлораларынын курамына жана биологиялык активдүүлүгүнө нормалдаштыруучу таасир тийгизген жандуу микроорганизмдер жана (же) алардын метаболиттери кирет;

пробиотикалык микроорганизмдер - патогендүү эмес жана токсиндүү эмес жандуу микроорганизмдер, адамдын ойдогудай ичеги микробиоценозунун коргоочу тобунун өкүлдөрү жана төрөттөгү артыкчылыктуу тамак сиңдирүүчү жолдордун микрофлораларынын ойдогудай курамын жана биологиялык активдүүлүгүн колдоо аркылуу адамдын организмине жагымдуу таасирин тийгизген табигый симбиотикалык ассоциациясы: Bifidobakterium, Lactobacillus, Lactococcus, Propio№ibacterium жана башкалар;

пробиотикалык продуктулар - пробиотикалык микроорганизмдердин жана пребиотиктердин жандуу өсүмдүктөрүн кошуу менен жасалган тамак-аш продуктусу;

балдар тамак-аш азыктары - төрөлгөндөн тартып 17 жашка чейинки курактагы балдарга арналган, бала организминин курактык физиологиялык керектөөлөрүнө жооп берген, натыйжалуу сиңирүүнү камсыз кылган жана баланын ден соолугуна зыян келтирбеген тамак-аш продуктусу. Балдар тамак-аш азыктары балдар үчүн атайын продуктуларды (анын ичинде функциялык тамак-ашты), балада тийиштүү патологиянын учурунда метаболизмдин өзгөчөлүктөрүнө шайкеш келген химиялык курамдарды камтыйт жана балдар үчүн диеталык продуктуларга кирет;

Балдар тамак-аш азыктары төмөнкүлөргө бөлүнөт:

адаптацияланган сүт аралашмалары (балдар тамак-аш аралашмалары) наристелердин жана кенже курактагы балдардын физиологиялык керектөөлөрүн канааттандыруу максатында алардын тамак-аш азыгы катары пайдаланууга арналган, үй сүтүнөн, айыл чарбасындагы башка малдын сүтүнөн, соя белогунан жасалган суюк же порошок түрүндөгү азык;

адаптацияланган кычкыл сүт кошулмалары - наристелердин жана кенже курактагы балдардын физиологиялык керектөөлөрүн канааттандыруу максатында алардын тамак-аш азыктары катары пайдаланууга арналган, лизоцимди, пробиотикалык микроорганизмдерди кошуу менен же аларсыз уй сүтүнөн, айыл чарбасындагы башка малдын сүтүнөн даярдалган суюк, паста же порошок түрүндөгү азык. Адаптацияланган кычкыл сүт кошулмаларынын кычкылдуулугу Тернердин 70 градусунан ашпайт;

антирефлюкстук продуктулар - балдардагы кулгуусун жок кылуучу коюлтуучуну камтыган продукт;

дан азыктары - ундун жана акшактын ар кандай түрлөрүнөн, анын ичинде дан эмес ингредиенттерди кошуу менен жасалган продукт;

дан-сүт азыктары - продуктунун массасынын 25%нан кем эмес өлчөмдө сүт кошуу менен, анын ичинде дан эмес ингредиенттерди кошуу менен ундун жана акшактын ар кандай түрлөрүнөн жасалган продукт;

кычкыл сүт кошулмалары - бифидо- жана лактобактерияларды, ацидофиль таякчаларын жана башкаларды кошуу менен үй сүтүнөн, айыл чарбасындагы башка малдын сүтүнөн жасалган суюк же порошок түрүндөгү продукт;

сүт продуктулары - продуктунун массасынын 20%нан ашпаган сүт эмес ингредиенттерди кошуу менен үй сүтүнөн, айыл чарбасындагы башка малдын сүтүнөн жасалган продукт;

эт продуктулары - продуктунун жалпы массасынын 40%ынан кем эмес эт компоненттерин камтыган, малдын жана канаттуунун этинин ар кандай түрлөрүнөн жасалган продукт;

эт-өсүмдүк жана балык-өсүмдүк продуктулары - азыктын жалпы массасынын 20%ынан кем эмес эттин же балыктын компоненттерин камтыган, өсүмдүк компоненттерин (мөмөлөрдү, жашылчаларды, акшакты, унду) кошуу менен эттин же балыктын ар кандай түрлөрүнөн жасалган продукт;

адаптацияланбаган кычкыл сүт кошулмалары - кенже курактагы балдарды тамактандырууга арналган, лизоцимди, пробиотикалык микроорганизмдерди кошуу менен же аларсыз уйдун ынак сүтүнөн, айыл чарбасындагы башка малдын сүтүнөн жасалган суюк, паста же порошок түрүндөгү продукт ылайыкталбаган кычкыл сүт кошулмаларынын кычкылдуулугу Тернердин 70 градусунан ашат;

лактозу төмөн тамак-аш азыктары жана аралашмалар - колдонууга даяр 1 л продуктуда лактоздун курамы 10 граммдан ашпаган продукт;

байытылган продуктулар - тамак-аштын баалуулугун жогорулатуу жана оорулардын алдын алуу үчүн бир же андан ашык зарыл болгон ингредиенттер (витаминдер, минералдар, белоктор, аминокислоталар, майлуу кислоталар) жана мурда курамында жок, же жетишсиз санда же аны өндүрүү (даярдоо) процессинде (стадиясында) жоголгон башка заттар кошулган продукт;

кийинки сүт аралашмалары - кошумча азыктандыруу продуктулары бар, 6 айдан улуу балдарды тамактандырууга арналган, уй сүтүнүн, айыл чарбасындагы башка малдын сүтүнүн, соя белогунун негизинде адаптацияланган же жарым-жартылай адаптацияланган аралашмалар;

кошумча азык продуктулары - эне сүтүнө, курактык физиологиялык өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен малдан жана (же) өсүмдүктөрдөн алынуучу продуктулардын негизинде даярдалган балдар тамак-аш аралашмаларына же кийинки аралашмаларга кошумча катары бир жаштагы балдардын рационуна кошулуучу тамак-аш азыктары;

эт-өсүмдүк жана балык-өсүмдүк продуктулары - продуктунун жалпы массасынын 8%ынан кем эмес эттин же балыктын компоненттерин камтыган, этти же балыкты кошуу менен өсүмдүк компоненттеринен (мөмөлөр, акшак, ун) жасалган продукт;

мөмө жана жашылча азыктары - мөмөдөн, жашылчалардан, жемиштен жасалган, анын ичине продуктунун массасынын 20%ынан көп эмес ингредиенттерди кошуу менен жасалган продукт;

мөмө-дан азыктар - продуктунун массасынын 25%ынан көп эмес ундун, акшактын жана кебектердин ар кандай түрлөрүн кошуу менен мөмө, жемиш жана мөмө-жашылча пюресинен жасалган продукт;

мөмө-сүт азыктары - продуктунун массасынын 25%ынан көп эмес санда сүт азыктарын кошуу менен мөмө, жемиш жана мөмө-жашылча пюресинен жасалган продукт;

наристе (ымыркай) курактагылар үчүн балдар тамак-аш азыктары төрөлгөндөн он эки айга чейинки балдарды тамактандырууга арналган балдар тамак-аш азыктары;

кенже курактагы балдар үчүн балдар тамак-аш азыктары - он эки айдан үч жашка чейинки курактагы балдарды тамактандырууга арналган балдар тамак-аш азыктары;

мектепке чейинки жана мектеп жашындагы балдар үчүн тамак-аш азыктары - коопсуздук көрсөткүчтөрү боюнча күчөтүлгөн талаптарга жооп берген, көрсөтүлгөн курактык топтогу балдарды тамактандырууга арналган продуктулар;

уй сүтүнүн белокторунан, соядан жасалган, толук же жарым-жартылай гидролизге дуушарланган, белоктун толук же жарым-жартылай гидролизинин (гидролизатынын) негизиндеги продуктулар жана аралашмалар;

фенилалан курамы азайтылган продуктулар жана аралашмалар - фенилаланинден же фенилаланинсиз аминокислота кошулмаларынан бошотулган белоктун гидролизатынан жасалган продуктулар;

балыктан жана балык эмес промысло объекттеринен алынган продуктулар - продуктунун жалпы массасынын 40%ынан кем эмес компонентин камтыган, балыктан жана балык эмес промысло объекттеринен жасалган тамак-аш продуктусу;

балдар тамак-аш азыктарын өндүрүүчү - ушул Техникалык регламентте көрсөтүлгөн балдар үчүн тамак-аш азыктарын өндүргөн, продуктуларды түздөн-түз же таркатуучулар аркылуу, ошондой эле алар контролдоочу же алар менен кызматташ адамдар аркылуу сатып-өткөрүү ишин жүргүзгөн жеке же юридикалык жак;

кант - бул моно - жана олгисахариддерден турган төмөнкү молекулярдык көмүр кычкылдары. Моносахариддерге глюкоза менен фруктоза, олгисахариддерге сахароза, мальтоза жана лактоза кирет;

стабилизатор (гель түзүүчү, тыгыздоочу, нымдуулукту кармап туруучу агент, көбүк стабилизатору) - структуралык-механикалык тоскоолдуктун аралашпай турган эки фазасынын бөлүмү чегинде пайда болуунун эсебинен дисперстик системанын туруктуулугун камсыздоого арналган жана өз алдынча жеке химиялык же табигый кошулмаларды жана (же) алардын аралашмасын берүүчү тамак-аш кошумчасы;

түс берүүчү стабилизатор (фиксатор) - тамак-аш азыктарынын түсүн сактоого арналган тамак-аш кошумчасы;

көбүк стабилизатору - көбүктүн туруктуулугун арттырууга арналган көп функциялуу тамак-аш кошумчасы;

таңгак - тамак-аш азыгын толук же жарым-жартылай жапкан жана орогучтарды камтыган өзүнчө буюм катары жеткирүү үчүн тамак-аш азыктарынын ар кандай идиштери. Идиш керектөөчүгө продукт сунуш кылынган түрдө таңгактардын бир нече бирдиктерин же типтерин батыра алат;

эмульгатор - тамак-аш азыктарын өндүрүүдө эки же андан көп аралашпай турган компоненттердин бир түрдөгү аралашмасын сактоого арналган жана дифильдуу табияттуу жана аралашпай турган эки фазанын бөлүмү чегинде үстүнкү - активдүү спецификалык касиеттерге ээ болгон жекече химиялык жана накта заттарды же алардын аралашмасын билдирген тамак-аш кошумчасы;

этикетка - керектөө идишинин бирдигиндеги трафарет, штамп, жазуу, рельеф түрүндө сунуш кылынган, ошондой эле барактагы - салынма барактагы же ярлыктагы тиркелген же товардын ар бир бирдигине чапталган продуктунун жана аны өндүрүүчүнүн ар кандай сыпаттоо мүнөздөмөсү.

 

2-глава
Балдар тамак-аш азыктарын идентификациялоо

 

5. Балдар тамак-аш азыктарын идентификациялоо балдарды тамактандыруу үчүн аны пайдалануунун тамак-аштык максатын декларациялаган жасап чыгаруучунун керектөө таңгагында жана (же) документтеринде берилген маалыматтардын негизинде инструменталдык изилдөөлөрдү жүргүзбөстөн, азыктын тамак-аш багытын жана анын балдарды тамактандырууга арналгандыгын белгилөө аркылуу кызыкдар жактар тарабынан жүргүзүлөт.

 

3-глава

Балдар тамак-аш азыктарын өндүрүү боюнча ишканаларды

жайгаштырууга, пландоого жана орнотууга талаптар

 

6. Балдар тамак-аш азыктарын өндүрүү боюнча объекттерди жайгаштыруу, ошондой эле санитардык-коргоочу зоналарды белгилөө ушул Техникалык регламенттин талаптарын эске алуу менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

7. Балдар тамак-аш азыктарын өндүрүү боюнча ишканаларды жана цехтерди төмөнкүлөрдө жайгаштырууга жол берилбейт:

1) турак, администрациялык имараттарда, жалгаштырылып-жанына курулган жайларда, ошондой эле имараттардын жертөлө жана жарым жертөлө кабаттарында;

2) экологиялык жактан жайсыз зоналарда жана аймактарда.

8. Наристелер жана кенже курактагылар үчүн балдар тамак-аш азыктарын чыгаруу өндүрүштүн башка түрлөрүнөн бөлүнгөн адистештирилген цехтерде (же адистештирилген технологиялык линияларда) гана ишке ашырылышы керек.

9. Балдардын атайын тамак-аш азыктарын өндүрүү боюнча объекттерди өзүнчө блокто башка тамак-аш өнөр жай объекттери менен бирге жайгаштырууга жол берилет.

 

4-глава

Өндүрүштүк жайларга талаптар

 

10. Балдар тамак-аш азыктарын өндүрүү боюнча ишканаларды долбоорлоодо, курууда жана реконструкциялоодо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чийки заттын жана даяр продукциянын кайчылаш агымдары булганган жана таза шаймандар бириккен жерлерди жокко чыгарган технологиялык процесстердин үзгүлтүксүздүгүн сактоо зарыл.

11. Пробиотикалык микроорганизмдердин негизинде балдар үчүн атайын тамак-аш азыктарын өндүрүү боюнча цехтердин терезелери жылчыксыз бекитилүүгө тийиш. Дубалдардын, шыптын, полдун бардык кошулган жерлери жылчыксыз болууга тийиш. Беттеринде жаракалар жана башка кемчиликтер болбой, ал жууганга жана дезинфекциялоого жарактуу болууга тийиш.

12. Жандуу микроорганизмдер менен иштөө үчүн өзүнчө жай (бокс) бөлүнүүгө тийиш.

13. Өзгөчө технологиялык жана санитардык-эпидемияга каршы режимди (балдар тамак-аш азыктарын ачытуу, таңгактоо, лабораториялык бокстарда пробиотикалык азыктарды өндүрүү) талап кылган жайларда аларды эксплуатациялоо боюнча талаптарга ылайык 1 куб.м (куб) абага 1,5-2,2 Ватт деген эсепке таянуу менен абаны зыянсыздандыруу үчүн бактерициддик нурлантуучуларды орнотуу каралган.

 

5-глава

Суу менен жабдууга жана канализацияга талаптар

 

14. Менчигинин түрүнө, кубаттуулугуна жана жайгашкан жерине карабастан ишканалар ички суу түтүктөрү жана канализация системалары менен жабдылууга тийиш:

1) суу менен жабдуу борборлоштурулган суу менен жабдуу системасына кошуу жолу менен ишке ашырылат. Суу менен жабдуу системасына талаптар "Имараттардын жана курулмалардын коопсуздугу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жөнгө салынууга тийиш. Ал жок болгон учурда артезиандык скважинадан суу топтоочу ички суу түтүктөрү орнотулат;

2) балдар тамак-аш азыктарын өндүрүү боюнча ишканаларды (анын ичинде сүт ашканасын, илимий-өндүрүштүк бөлүмдөрдү) суу менен жабдуу системасында авариялык кырдаалдарда суу менен үзгүлтүксүз жабдуу, ошондой эле ультра кызгылт нур менен зыянсыздандырууда хлор менен тазалоодо контакттын жетиштүү убактысын же агымдын туруктуу ылдамдыгын камсыздоодо үчүн таза суунун авариялык запасын кароо керек;

3) суунун запасы борборлошкон системадан суу берилбегенден улам өндүрүштүн иши убактылуу токтоп калган учурда өндүрүштүк циклди бүткөрүүнү жана керектүү санитардык иш-чараларды жүргүзүүнү камсыз кылууга тийиш;

4) жер бетиндеги жана жер алдындагы булактардан чарбалык-ичүү үчүн муктаждыктарга суу берүүчү суу менен камсыз кылуунун булактары жана суу түтүктөрүнүн курулмалары санитардык коргоо зонасына ээ болууга жана "Ичүүчү суунун коопсуздугу жөнүндө" Техникалык регламент" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарына ылайык келүүгө тийиш;

5) балдар тамак-аш азыктарын өндүрүү боюнча ишканалардын канализация системаларынын түзүлүштөрүнө карата талаптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жөнгө салынууга тийиш;

6) технологиялык, ичүүчү жана чарбалык-тиричилик муктаждыктар үчүн колдонулуучу суу "Ичүүчү суунун коопсуздугу жөнүндө" Техникалык регламент" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарына ылайык келүүгө тийиш.

Технологиялык муктаждыктар үчүн (балдар тамак-аш азыктарын даярдоо үчүн чийки зат катары) жер бетиндеги суу булактарынан ичүүчү суу менен камсыз кылуунун борборлошкон системасынан суу түтүгүндөгү хлор кошулган сууларды колдонгон учурда аны жеткире тазалоо зарыл;

7) муздак жана ысык суунун, буунун саны ишкананын бардык керектөөлөрүн толук камсыз кылууга тийиш. Сууну керектөөнүн эсеби технологиялык долбоорлоонун жана гигиеналык талаптардын ченемдерине ылайык жүргүзүлөт.

 

6-глава

Жайларды желдетүүгө, кондиционирлөөгө, жылытууга

жана жарык берүүгө карата талаптар

 

15. Жайларды желдетүүгө, кондиционирлөөгө, жылытууга жана жарык берүүгө талаптар "Имараттардын жана курулмалардын коопсуздугу" Техникалык регламенти" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жоболоруна жооп берүүгө тийиш.

16. Балдар тамак-аш азыктарын өндүрүү боюнча ишканалардын өндүрүштүк жана тиричилик жайларында, жуугуч, лабораториялык жана башка жайларында аралаш түрүндө агып кирүүнү-агып чыгууну жалпы алмаштыруучу механикалык желдеткичти (же кондиционирлөөнү), зарыл болгон учурда жергиликтүү тартып алуучу желдеткичти кароо керек.

17. Негизги өндүрүштүн бардык өндүрүштүк цехтеринде жана көмөкчү жайларында жылытуучу прибор катары радиаторлор колдонулууга тийиш, алардын конструкциясы аларды чаңдан тазалоодо жеткиликтүүлүктү камсыз кыла алат.

18. Ишкананын жылуулук тармактарынан же өнөр жай аянтчаларынын (канализациянын насостук системасынын, суу оргутуучу мунаранын ж.б.) чегинен тышкары алыс жайгашкан имараттарды жылытуу үчүн жылуулук булагы катары электр энергиясын колдонууга жол берилет.

19. Жылытылбаган кампаларда жылытууну тейлөөчү персонал узак мөөнөт (жумушчу күндүн ичинде) болушу үчүн көмөкчү жайларда гана орнотуу керек. Кампаларды жылытуу азыктарды жана материалдарды сактоонун режими үчүн зарыл болгон белгилүү бир температураны кармап туруу зарыл болгон учурларда каралышы керек.

20. Балдар тамак-аш азыктарын сактоо жана сатуу үчүн жайлардагы шам чырактар аларды талкалануудан жана азыктарга айнектердин түшүп кетүүсүнөн сактоо үчүн плафондору болушу керек.

21. Жасалма жарык берүү бардык өндүрүштүк цехтерде жана жайларда, керектигине жараша жергиликтүү же аралаш жарык берүү жалпы болушу керек.

22. Көзгө өзгөчө күч келтирип кароону талап кылуучу өндүрүштүк операцияларды аткарууда иштин көлөмүнө жана мүнөзүнө жараша аралаш же жергиликтүү жарык берүүнү колдонуу керек.

 

7-глава

Өндүрүштүн технологиялык процесстерине,

жабдууларга жана шаймандарга карата талаптар

 

23. Өндүрүүчү өндүрүш процессин балдар тамак-аш азыктары ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкеш келгидей түрдө жүргүзүүгө тийиш.

24. Технологиялык жабдууларга жана шаймандарга талаптар "Машиналарды жана жабдууларды коопсуз эксплуатациялоо жана утилдештирүү жөнүндө" жалпы техникалык регламент" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жоболоруна жооп берүүгө тийиш.

25. Балдар тамак-аш азыктары менен контактта болгон технологиялык жабдуулар жана шаймандар төмөнкүдөй болууга тийиш:

1) кылдат жуулууга жана (же) тазаланууга жана зарыл болгон учурда дезинфекцияланууга, аларды жүргүзүүнүн жыштыгы продукциянын булгануу тобокелдигин четтетүү үчүн жетиштүү болууга тийиш;

2) тамак-аш азыктары менен контакт үчүн жарактуу материалдан жасалууга;

3) аларды жуу жана (же) тазалоо жана зарыл болгон учурда дезинфекциялоо мүмкүнчүлүгүн камсыз кылган конструкциялык мүнөздөмөлөргө ээ болууга.

26. Мектепке чейинки жана мектеп жашындагы балдардын тамак-аш азыктарын чыгаруу иштеп жаткан технологиялык линияларда (жабдууларды жана шаймандарды жууп-тазалоодон жана дезинфекциялоодон кийин нөөмөт башталганда же өзүнчө нөөмөттө) жүзөгө ашырылууга тийиш.

27. Чийки заттарды, балдар тамак-аш азыктарынын компоненттерин жана даяр продуктуларын жасоо жана сактоо үчүн резервуарлар тыгыз жабылуучу капкактар менен жабдылууга тийиш.

28. Өндүрүү учурунда сымабы бар контролдоочу-өлчөөчү приборлорду колдонууга жол берилбейт. Айнектен жасалган өлчөөчү приборлор үчүн металлдан жасалган кутучасы болушу керек.

 

8-глава

Балдар тамак-аш азыктарын жасоодо колдонулуучу чийки

заттын жана ингредиенттерднн коопсуздугуна талаптар

 

29. Балдар тамак-аш азыктарын өндүрүүдө колдонулуучу чийки заттар жана материалдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, ушул Техникалык регламенттин (2, 3, 8-тиркемелери) талаптарына жооп берүүгө жана анын чыгарылышын жана коопсуздугун ырастаган товардык-коштоо документтери болууга тийиш.

30. Балдар тамак-аш азыктарын өндүрүүдө экологиялык жактан жайсыз райондордо өндүрүлгөн чийки заттарды колдонууга жол берилбейт.

Балдар тамак-аш азыктарын чыгарган ишканалар адамдын ден соолугуна гана эмес, ошондой эле айланадагы атмосферанын, көлмөлөрдүн жана кыртыштын абалына терс таасир эте турган техногендик өнөр жай объекттерине (заводдор, ТЕЦ, автомобилге май куюучу станциялар, алтынды же башка сейрек кездешүүчү металлдарды казып алган, ошондой эле химиялык, токсиндүү жана радиоактивдүү заттарды, антибиотиктерди, вакциналарды чыгарган өндүрүштүк ишканалар) жакын жайгашууга тийиш эмес.

31. Айдап өстүрүлгөн чийки заттар үчүн генетикалык өзгөртүлгөн продукциянын колдонулгандыгы жөнүндө, айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүдө колдонулган пестициддер тууралуу маалыматты берүү зарыл.

32. Мал чарбачылыгынын чийки заттарынан диеталык продуктуларды жасоочу юридикалык жана жеке жактар, жеке ишкерлер анын адам үчүн потенциалдуу коркунучтуу жугуштуу оорууларды козгогучтар коопсуздугун камсыз кылууга тийиш.

33. Төмөнкүдөй курактагы балдар үчүн тамак-аш азыктарын өндүрүүдө колдонулбай турган чийки заттардын түрлөрү:

1) наристе жана кенже курактагыларга, ушул Техникалык регламенттин 2-тиркемесинде берилген;

2) мектепке чейинки жана мектеп жашындагыларга, ушул Техникалык регламенттин 3-тиркемесинде берилген.

34. Балдар тамак-аш азыктарын өндүрүүдө тоютту жана тоют кошулмаларын, малды өстүрүүчү стимуляторлорду (анын ичинде гормоналдык препараттарды), дары-дармек каражаттарынын айрым түрлөрүн, пестициддерди, агрохимикаттарды, генетикалык өзгөртүлгөн организмдерди, тамак-аштын биологиялык активдүү кошулмаларын колдонуу менен жасалган жасалма тамак-аш кошумчаларын жана азык-түлүк чийки заттарын колдонууга жол берилбейт.

35. Балдар үчүн чөп чайларды өндүрүүдө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте (ушул Техникалык регламенттин 10-тиркемеси) катталган дарылык өсүмдүк чийки заттары колдонулууга тийиш.

36. Бардык чубурма көмөкчү материалдар колдонуунун алдында магниттик кармагычтар аркылуу өткөрүлүшү керек.

37. Балдар тамак-аш азыктарын өндүрүүдө компонент катары колдонулуучу ичүүчү суу "Ичүүчү суунун коопсуздугу жөнүндө" Техникалык регламент" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарына ылайык келүүгө тийиш.

38. Өсүмдүк чийки заттарын колдонууда өсүмдүк чийки затын өстүрүүдө пестициддердин колдонулгандыгы, аны айыл чарба өсүмдүктөрүнүн зыянкечтеринен жана илдеттерден коргоо максатында өндүрүш жайларын жана бул чийки затты сактоо үчүн идиштерди фумигациялоо тууралуу маалыматтын милдеттүү түрдө болушу зарыл.

39. Чийки заттарды жана материалдарды сактоо аларды зыянкечтерден жана булгоочу заттардан коргоону камсыз кылуучу шарттарда ишке ашырылууга тийиш.

 

9-глава

Тамак-аш кошумчаларынын коопсуздугуна талаптар

 

40. Балдар тамак-аш азыктарын өндүрүүдө колдонулган тамак-аш кошумчалары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкеш келүүгө тийиш (ушул Техникалык регламенттин 7-тиркемеси).

41. Кенже курактагы балдар үчүн тамак-аш азыктарын өндүрүүдө өзгөчө ароматты жана даамды берүү үчүн накта тамак-аш ароматизаторлорун колдонууга жол берилет.

42. Наристе жана кенже курактагы балдар үчүн тамак-аш азыктарын өндүрүүдө өсүмдүктөн алынган накта боегучтарды гана колдонууга жол берилет.

43. Балдар тамак-аш азыктарын өндүрүүдө жасалма, синтетикалык таттууларды колдонууга жол берилбейт, буга кант диабети менен ооруган балдар үчүн атайын азыктар кирбейт.

 

10-глава

Балдар тамак-ашы үчүн продуктуларды жана

жасалма тамактандыруу каражаттарын таңгактоого,

маркалоого талаптар

 

44. Таңгак өндүрүүчү тарабынан белгиленген сактоо эрежелери сакталган шартта жарактуулук мөөнөтүнүн ичинде балдар тамак-аш азыктарынын коопсуздугун жана анын сакталышын камсыз кылган материалдардан жасалууга тийиш.

45. Кенже курактагы балдардын тамак-ашы төмөнкү көлөмдөрдөн ашпаган жылчыксыз таңгакта чыгарылууга тийиш:

1) консерваланган ширелер, нектарлар жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктар - 0,35 л;

2) сүт жана (же) мөмө-дан негизинде мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган консерваланган пюрелер - 0,25 кг;

3) кургак азыктар (балдар тамак-аш азыктарынын сиңимдүү аралашмасы, кийинки сүт аралашмалары; дан жана дан-сүт негизинде кошумча азыктандыруу продуктулары) - 0,5-1 кг;

4) суюк адаптацияланган жана жарым-жартылай адаптацияланган балдар тамак-аш аралашмасы жана кийинки аралашмалар - 0,2-0,4 л;

5) ичүүчү сүт, кам каймак, кычкыл сүт продуктулары - 0,25-0,5 л;

6) паста түрүндөгү сүт продуктулары - 0,1 кг;

7) консерваланган эт жана балык пюрелери - 0,13 кг;

8) консерваланган эт- (балык) өсүмдүк жана өсүмдүк-эт (балык) продуктулары - 0,25 кг;

9) аралашма негизде кошумча тамактандыруу продуктулары - 0,25 кг.

46. Мектепке чейинки жана мектеп жашындагы балдар үчүн тамак-аш азыктары төмөнкү көлөмдөрдөн ашпаган жылчыксыз таңгакта чыгарылууга тийиш:

1) суюк сүт жана кычкыл сүт азыктары - 05,-1,0 л;

2) паста түрүндөгү сүт азыктары - 0,2 кг;

3) консерва эт жана эт-өсүмдүк азыктары - 0,35 кг;

4) мөмө, жашылча жана жемиш-жашылча ширелери жана нектарлары - 2,0 л.

47. Балдар тамак-аш азыктарын маркалоо ушул Техникалык регламенттин талаптарын эске алуу менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат жана төмөнкүдөй кошумча маалыматты камтыйт:

1) балдар тамак-аш азыктарынын маркировкасында негизги шрифттен майда эмес өлчөмдөгү шрифт менен "Балдар тамак-ашы үчүн" деп көрсөтүлүүгө тийиш;

2) наристе жана кенже курактагы балдар тамак-ашына арналган тамак-аш азыктарынын маркировкасында курагына жараша сунуштар келтирилүүгө тийиш.

48. Балдар үчүн атайын тамак-аш азыктарынын маркировкасы азыктын максаттуу багытталышы, анын курамынын өзгөчөлүгү жөнүндө так көрсөтмөлөрдү жана балдарды тамактандырууда колдонуу боюнча сунуштарды камтууга тийиш.

49. Жасалма тамактандыруу үчүн каражаттардын (бөтөлкө, упчу, кружка ж.б.) этикеткасы төмөнкү маалыматты камтууга тийиш:

1) "маанилүү пикир", "эскертүү" сөздөрүнүн бар болушу;

2) сөз менен баяндоо жана графикалык сүрөт түрүндө тазалоо жана стерилизациялоо боюнча маалыматтын бар болушу;

3) балада туура тиштөөсүн калыптандыруу жана жаак-бет аппаратын туура өнүктүрүү үчүн тамак-ашты чыны менен берүүнүн артыкчылыктарын түшүндүрүүчү маалыматтын болушу.

50. Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин негизинде иштелип чыккан Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында балдар тамак-аш азыктарын таңгактоого жана маркалоого кошумча талаптар белгилениши мүмкүн.

51. Балдар тамак-ашынын кандай азыгы болбосун анын таңгагындагы жана этикеткасындагы маалыматтар ушул Техникалык регламент тарабынан белгиленген талаптарга жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына шайкеш келген учурда гана таратылат.

 

11-глава

Балдар тамак-аш азыктарын сактоо, ташуу, сатуу

жана утилдештирүү процесстерине талаптар

 

52. Балдар тамак-аш азыктарын сактоо, ташуу, сатуу шарттарын өндүрүүчү белгилейт.

53. Керектөө таңгагын ачканга чейинки жана андан кийинки жарактуулук мөөнөтүн, сактоо шарттарын, продуктуларды ташуу жана сатуу режимдерин өндүрүүчү белгилейт.

54. Продукцияны ташуу үчүн транспорт каражаттары оң жана таза болууга жана ташуунун температуралык-нымдуулук режимин камсыз кылууга тийиш.

55. Наристе курактагы балдардын тамак-аш азыктары соода уюмдары же дүкөндөрдүн атайын бөлүмдөрү, дарыканалар (саламаттыкты сактоо уюмдарына караштуу дарыканаларды кошпогондо), дарылоо-алдын aлуу уюмдарынан тышкаркы таркатуу пункттары аркылуу алар тиешелүү сактоо шарттарын сактаганда сатылууга тийиш.

56. Ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкеш келбеген, сапаты начардыгынын белгилери бар жана алардын коопсуздугун ырастаган документтери болбогон балдар тамак-аш азыктарын сатууга жол берилбейт.

57. Ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкеш келбеген балдар тамак-аш азыктарын жок кылуу "Сатууга жараксыз болуп таанылган продукцияны (товарларды) жокко чыгаруу (кайра иштетүү) тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1997-жылдын 9-июлундагы № 407 токтомуна ылайык ишке ашырылууга тийиш.

 

12-глава

Балдар тамак-аш азыктарынын тамак-аш баалулугуна

жана коопсуздугуна талаптар

 

58. Балдар үчүн балдар тамак-аш азыктарынын тамак-аш баалулугу жана коопсуздугу:

- наристе жана кенже курактагы балдар үчүн ушул Техникалык регламенттин 4-тиркемесинде баяндалган талаптарга шайкеш келүүгө тийиш;

- мектепке чейинки жана мектеп жашындагы балдар үчүн ушул Техникалык регламенттин 5-тиркемесинде баяндалган талаптарга шайкеш келүүгө тийиш.

59. Балдардын атайын тамак-аш азыктарынын тамак-аш баалулугу жана коопсуздугу ушул Техникалык регламенттин 6-тиркемесинде баяндалган талаптарга шайкеш келүүгө тийиш.

60. Балдар тамак-аш азыктарын өндүрүүдө колдонулуучу чийки заттардын жана компоненттердин коопсуздугу ушул Техникалык регламенттин 8-тиркемесинде баяндалган талаптарга шайкеш келүүгө тийиш.

61. Балдар тамак-ашы үчүн консерваланган продуктулардын тамак-аш баалулугу жана коопсуздугу ушул Техникалык регламенттин 4, 5, 6, 7-тиркемелеринде баяндалган талаптарга шайкеш келүүгө тийиш.

 

13-глава

Балдар тамак-аш азыктарынын коопсуздугуна талаптар

 

62. Ушул техникалык регламент менен балдар тамак-aш азыктарынын коопсуздугуна төмөнкү талаптар белгиленет:

1) балдар тамак-аш азыктарынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча чараларды колдонуу тобокелдиктерди талдоого негизделүүгө тийиш. Балдар тамак-аш азыктарынын, балдардын диеталык тамак-ашынын коопсуздук тобокелдигин баалоодо колдо болгон илимий маалыматтар, иштетүүнүн жана өндүрүүнүн (чыгаруунун) тиешелүү ыкмалары, инспекциялоо, ылгап контролдоо ыкмалары, лабораториялык изилдөөлөр, конкреттүү оорулардын таралышынын даражасы, ооруулар жок зоналардын болушу колдонулат;

2) балдар тамак-аш азыктарынын коопсуздугун баалоо төмөнкү жолдор менен ишке ашырылат:

а) балдардын өмүрүнө жана ден-соолугуна зыян келтире турган тамак-аш продукциясынын мүнөздөмөлөрүн табуу;

б) балдардын өмүрүнө жана ден соолугуна ыктымалдуу коркунучтардын таасирин жана алардын кесепеттерин талдоо;

в) табылган тобокелдиктерди чектөө чараларын аныктоо.

63. Балдар тамак-аш азыктарынын коопсуздугун баалоо балдар тамак-аш азыктарын лабораториялык изилдөөнүн жүрүшүндө тобокелдиктерди комплекстүү баалоо катары ишке ашырылат.

64. Балдар тамак-аш азыктарын иштеп чыгуунун (түзүүнүн), өндүрүүнүн (жасап чыгаруунун), жүгүртүүнүн, утилдештирүүнүн бардык процесстеринде (стадияларында) тобокелдикти баалоо жана аны чектөө боюнча чаралар тууралуу маалыматтар улуттук стандарттарда, технологиялык документтерде ж.б. камтылууга тийиш.

65. Тобокелдикти башкаруу тобокелдикти баалоо натыйжаларына, ошондой эле балдардын өмүрүнө жана ден-соолугуна ыктымалдуу зыяндын алдын алуу принцибине негизделүүгө тийиш.

66. Органолептикалык, физикалык-химиялык, микробиологиялык көрсөткүчтөрдү аныктоо улуттук жана эл аралык стандарттар боюнча ишке ашырылат. Мында белгиленген тартипте аттестацияланган усулдар жана мамлекеттик реестрге киргизилген жана белгиленген тартипте текшерилген ченөө каражаттары колдонулушу керек.

67. Балдар тамак-аш азыктарында инфекциялык ооруларды пайда кылган жана балдардын ден-соолугуна коркунуч келтирген патогендүү микроорганизмдердин болушуна жол берилбейт.

68. Наристе жана кенже курактагы балдар тамак-аш азыктарынын даяр продуктуларында төмөнкүлөр камтылууга тийиш эмес:

1) ушул Техникалык регламент тарабынан балдар тамак-аш азыктарын өндүрүү үчүн уруксат берилгендерди кошпогондо, жасалма жана нактага окшош ароматизаторлор, боегучтар, стабилизаторлор, консерванттар, тамак-аш кошумчалары;

2) ушул Техникалык регламент тарабынан каралган учурларды кошпогондо, жасалма таттуу кылуучу заттар (кантты алмаштыруучу);

3) кошумча тамактандыруу продуктуларында 0,4 пайыздан ашык тамак-аш тузу;

4) татымалдар, буга укроп, петрушка, сельдерей, пияз, сарымсак, зире, райкан, таттуу, ак жана жыттуу калемпир, орегано, корица, кориандр, гвоздика, лавр жалбырагы кирбейт;

5) балдардын жашына жараша ушул Техникалык регламентте белгиленген өлчөмдөн ашык кант (ушул Техникалык регламенттин 4, 5, 6-тиркемелери);

6) балдар тамак-аш азыктарында май кислоталарынын жалпы өлчөмүнөн 4 пайыздан ашпаган трансизомерлер;

7) эт жана балык жарым фабрикаттарындагы жана колбаса азыктарындагы кошумчаланган фосфат;

8) кофе жана алкоголь.

69. Наристе жана кенже курактагы балдар үчүн балдар тамак-аш азыктарын өндүрүүдө колдонууга уруксат берилген витаминдердин жана минералдык туздардын тизмеси ушул Техникалык регламентте белгиленген (ушул Техникалык регламенттин 9-тиркемеси).

70. Мектепке чейинки жана мектеп жашындагы балдар үчүн өнөр жай өндүрүшүнөн чыккан балдар тамак-ашынын даяр азыктары төмөнкүлөрдү камтууга тийиш эмес:

1) балык жарым фабрикаттарында 0,8%дан ашык, эт жарым фабрикаттарында 0,9%дан ашык, эт жана балык консерваларында 1,2%дан ашык, колбаса азыктарында 1,8%дан ашык тамак-аш тузун;

2) колбаса азыктарында 0,003%дан ашык нитритти;

3) эт жана балык жарым фабрикаттарында, колбаса азыктарында ачуу татымалдарды;

4) эт жана балык жарым фабрикаттарында, колбаса азыктарында кошумчаланган фосфаттарды;

5) алкоголду;

6) накта кофени;

7) өрүк данегин;

8) кулинардык жана кондитердик тоң майларды;

9) натрий пиросульфитин;

10) ушул Техникалык регламентте белгиленген өлчөмдөн ашык кантты.

71. Мектепке чейинки жана мектеп жашындагы балдар үчүн тамак-аш азыктарын өндүрүүдө бензой кислотасын, сорбин кислотасын, калийдин, натрийдин сорбатын колдонууга жол берилбейт.

72. Ичүүчү сууну кондиционирлөө үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык минералдык компоненттерди колдонууга жол берилет.

 

14-глава

Шайкештикти баалоо

 

73. Балдар тамак-аш азыктарынын шайкештигин баалоо төмөнкүдөй түрдө ишке ашырылат:

1) өндүрүштүк контроль;

2) мамлекеттик көзөмөл;

3) шайкештикти ырастоо.

74. Балдар тамак-аш азыктарын өндүрүүнү ишке ашырган жеке жана юридикалык жактар кооптуу тобокелдиктерди жана кризистик контролдук нокотторду талдоо системасынын же белгиленген тартипте сертификатталууга тийиш болгон тамак-аш азыктарынын коопсуздугунун менеджмент системасынын негизинде өндүрүштүк-технологиялык процесстин ар бир этабында ушул Техникалык регламенттин талаптарынын сакталышына өндүрүштүк контролду уюштурат.

Өндүрүштүк контроль белгиленген тартипте уюмдун жетекчиси, жеке ишкер же анын ыйгарым укуктуу жагы тарабынан бекитилген программага ылайык ишке ашырылат.

Өндүрүштүк контроль программасы төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:

1) технологиялык процесстердин контролдонуучу параметрлерин;

2) мөмөдөн жана (же) жашылчалардан алынган ширелерди, нектарларды жана ширелүү суусундуктарды жасоодо колдонулган негизги чийки затты, көмөкчү материалдарды, башка компоненттерди жана (же) жашылчаларды контролдоонун мезгилдүүлүгүн жана даяр продукциянын ушул Техникалык регламентте белгиленген коопсуздук талаптарына шайкеш келишин;

3) өндүрүштүк жайларды, кампаларды, технологиялык жабдууну, түтүктөрдү, шаймандарды жуунунун, санитардык иштетүүнүн, тазалоонун жана дезинфекциялоонун графиктерин жана режимдерин;

4) өндүрүштүк процессти уюштурууда жана жүргүзүүдө укук бузуулардын алдын алуу жана бетин ачуу боюнча иш-чаралардын тизмесин;

5) продукциянын коопсуздугуна таасир эткен опурталдуу контролдук нокоттордун тизмесин;

6) чийки затты жана даяр продукцияны кайра алуу, жеткилең иштетүү жана кайра иштетүү ыкмаларын;

7) өндүрүштүн жана персоналдын гигиенасын камсыз кылуу боюнча иш-чаралардын тизмесин;

8) продукцияны жүгүртүүдөн кайра алуу жол-жоболорун;

9) адамдардын өмүрүнө жана ден соолугуна, жеке жана юридикалык жактардын мүлкүнө, мамлекеттик же муниципалдык мүлккө, айлана-чөйрөгө, жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн жашоосуна же ден соолугуна зыян келтирүүнү четтетүү боюнча иш-чаралардын тизмесин;

10) өндүрүштүк контроль программасын аткаруу үчүн жекече жоопкерчиликтүү кызмат адамдарынын тизмесин;

11) продукциянын коопсуздугун камсыз кылууга таасир эткен башка иш-чаралардын тизмесин.

75. Жеке өндүрүштүк лабораториялык контролду жүргүзүүдө тобокелдиктерди жана опурталдуу контролдук нокотту талдоонун, өндүрүштүк контролдун тартиби жана мезгилдүүлүгү өндүрүштүн профилине жана өндүрүлгөн продукциянын түрүнө жараша ишканалар тарабынан белгиленет.

76. Менчигинин түрүнө карабастан бардык ишканаларда өзүнүн өндүрүштүк лабораторияларынын базасында же башка лабораторияларды келишимдик негизде тартуу менен өндүрүштүк контроль уюштурулат. Лабораторияга өндүрүштүк контролду ишке ашыруу үчүн келишимдик негизде тартылган лабораториялар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте аккредитацияланууга тийиш.

77. Контролдук изилдөөлөрдү же сыноолорду чагылдырган жазуулар балдар тамак-аш азыктарынын жарактуулук мөөнөтү аяктагандан кийин бир жыл бою, ал эми коопсуздук күбөлүгү - отуз күн бою ишканада сакталат.

78. Жаңы продукциядан тышкары учурда, Кыргыз Республикасында өндүрүлгөн, ага алып келинген жана анда сатылган, милдеттүү сертификатталууга тийиш болгон продукцияга санитардык-эпидемиологиялык экспертизалоону жүргүзүүгө жана санитардык-эпидемиологиялык корутундуну берүүгө жол берилбейт.

79. Продукциянын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн өндүрүүчү тарабынан төмөнкү принциптер сакталат:

1) продукцияны өндүрүүнүн технологиясын жана рецептурасын иштеп чыгууда өндүрүш процессинин контролдонуучу этаптарын (опурталдуу стадиялар жана контролдонуучу нокоттор) аныктоо продукциянын коопсуздугуна терс таасирин тийгизе турган технологиялардагы бузууларды табуу максатында тобокелдиктерди талдоонун негизинде ишке ашырылат;

2) контролдун аныктыгын жана толуктугун камсыз кылуучу каражаттар жана иш-чаралар менен продукциянын коопсуздугун контролдоону ишке ашыруу;

3) өндүрүү жана контролдоо боюнча бардык технологиялык операциялардын документтерин жүргүзүү жана сактоо;

4) технологиялык процесстин аралык стадияларында технологиялык каражаттарга, көмөкчү материалдарга жана продукцияга жана даяр продукцияга зарыл контролду жүргүзүү;

5) продукцияга байкоо жүргүзүүнү камсыз кылуу;

6) кызматтык нускамалардын алкагында өндүрүүгө жана аны башкарууга катышкан персоналдын жоопкерчилигин жана ыйгарым укуктарын аныктоо;

7) персоналды окутуу жана аттестациялоо;

8) өндүрүүчүнүн шарттарына ылайык продукциянын жарактуулугунун бүткүл мөөнөтүндө таркатууда жана колдонууда анын коопсуздугун камсыз кылуучу комплекстүү иш-чараларды ишке ашыруу;

9) өз алдынча инспекциялоо жана (же) аудит системасын колдонуу;

10) продукцияны, идишти, өнөр жайлык таңгакты ойдогудай утилдештирүү;

11) контролдун натыйжаларын протокол, журнал, акт формасында, ошондой эле контролдук техникалык каражаттарынын жардамы менен документке түшүрүү.

80. Балдар тамак-аш азыктарынын, өндүрүү, сактоо, ташып жеткирүү жана сатуу процесстеринин ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкештигине мамлекеттик көзөмөл Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

Балдардын тамак-аш азыктарына мамлекеттик көзөмөл балдар тамак-аш азыктарын жүгүртүүнүн төмөнкүдөй стадияларында ишке ашырылат:

1) сактоо (буга продукцияны өндүрүүчүнүн даяр продукция кампалары кирбейт);

2) ташып жеткирүү (ташуу), буга өндүрүүчү ишкананын аймагы кирбейт;

3) бетон керектөөчүлөргө сатуу (анын ичинде ишкананын жумушчуларына алардын жеке муктаждыктары үчүн сатуу);

4) Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келгенде.

81. Кыргыз Республикасынын аймагында жүгүртүүгө чыгарылган балдар тамак-aш азыктары милдеттүү сертификаттоо формасында ушул Техникалык регламент тарабынан белгиленген талаптарга шайкештиги милдеттүү түрдө ырасталууга тийиш.

82. Табыштамачы балдар тамак-аш азыктары үчүн ушул Техникалык регламентте каралган шайкештикти ырастоо схемасын тандап алууга укуктуу.

83. Табыштамачы балдар тамак-аш азыктарынын ушул Техникалык регламентте белгиленген талаптарга шайкештигин камсыз кылууга милдеттүү.

84. Балдар тамак-аш азыктарынын шайкештигин ырастоодо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык катталган, өндүрүүчү же сатуучу болуп эсептелген, же балдар тамак-аш азыктарынын жана чет өлкөлүк өндүрүүчү менен балдар тамак-аш азыктарынын жана жасалма тамактандыруу каражаттарынын ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкештигин камсыз кылуу жагынан аны менен түзүлгөн келишимдин негизинде анын функцияларын аткарган жеке жак же жеке ишкер табыштамачы болушу мүмкүн.

85. Балдар тамак-аш азыктарын милдеттүү сертификаттоо табыштамачынын жана сертификаттоо боюнча органдын ортосундагы келишимдин негизинде аккредитациялоо жагы балдар тамак-аш азыктарына жайылтылган сертификаттоо боюнча орган тарабынан ишке ашырылат.

86. Балдар тамак-аш азыктарынын ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкештигин ырастоо үчүн продукцияны милдеттүү сертификаттоонун төмөнкүдөй схемалары белгиленген:

2-схема - импорттук продукция үчүн узак мөөнөттүү (бир жылдан ашык) котракттардын же сериялык продукцияны дайыма берүү учурунда үч жылга чейинки мөөнөткө шайкештик сертификатын берүү жана сатуучудан алынган продукциянын үлгүлөрүнө инспекциялык контролду аткаруу менен. Продукцияны берүүнү түздөн-түз өндүрүүчү же өндүрүүчүнүн расмий өкүлү жүзөгө ашырууга тийиш;

3-схема - керектөөчүлөрдүн белгисиз чөйрөсүнө арналган, сериялык түрдө чыгарылуучу продукция үчүн. Жасап чыгаруучу продукциянын процесстерине туруктуу контролдун, продукциянын ар бир партиясын кабыл алуу-тапшыруу сыноолорун жүргүзүүнүн жана продукциянын ар бир партиясынын коопсуздугун ырастаган документтерди (паспортторду же сапат сертификатын) берүүнүн далилдерин келтирүүгө тийиш. Шайкештик сертификаты даяр продукцияга контролду уюштуруу системасы колдонулушунун натыйжалуулугун, мурдагы сертификациялык сыноолордун жана инспекциялык контролдун натыйжаларын, керектөөчүлөрдөн рекламациялардын жоктугун эске алуу менен үч жылга чейинки мөөнөткө берилет;

4-схема - 3-схемадагыдай эле шарттарда, бирок, эгерде продукциянын коопсуздугу ташуунун жана сактоонун шарттарына байланыштуу болсо жана жасап чыгаруучуда өзүнүн сыноо лабораториясы жок болсо, зарылчылык болгон учурда сериялык өндүрүштөн чыккан продукцияга ар тараптан жана катуу инспекциялык контролдук кылынат. Шайкештик сертификаты эки жылга чейинки мөөнөткө берилет;

5-схема- продукцияга үч жылга шайкештик сертификатын берүү менен сапат системасы бар ишканада продукцияны сертификаттоодо;

6-схема - тиешелүү продукцияны өндүрүү, берүү же сатуу бир жолку мүнөздө болгондо (партия, бир жолку продукция), мында партиядан алынган үлгүлөр (үлгү) сыноодон өткөрүлөт. 6-схема боюнча шайкештик сертификаты тиешелүү продукциянын жарактуулук мөөнөтүн, сактоо, пайдалануу шарттарын жана сатуу мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен бир жылга чейинки мөөнөткө берилет.

Эгерде табыштамачы сертификаттоо боюнча органга коопсуздук параметрлеринин стабилдүүлүгүн камсыз кылуучу продукцияны өндүрүүнүн деңгээли жана абалы жөнүндө маалыматты бере албаса, анын натыйжасында сертификаттоону жүргүзүү үчүн өндүрүштүн абалын талдоону жүргүзүү зарыл болсо, 2а, 3а, жана 4а-схемаларын тиешелүү 2, 3- жана 4-схемалардын ордуна колдонуу сунуш кылынат. Сериялык түрдө чыгарылган, жарактуулук же сактоо мөөнөтү чектелген, коопсуздугун сактоо үчүн ташуу жана сактоо (тез бузулуучу тамак-аш продукциясы ж.б.) шарттарын сактоо талап кылынган сертификатталуучу продукция үчүн 4а-схемасы гана колдонулууга тийиш.

87. Балдар тамак-аш азыктарын милдеттүү сертификаттоонун кандай схемасын болсун тандоодо табыштамачы документтердин комплектин түзөт, ал төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:

1) каттоо документтерин (мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүк, устав ж.б.) жана табыштамачынын реквизиттерин;

2) продуктунун аталышын, жалпы сыпаттамасын, арналышын;

3) улуттук стандартты же эл аралык стандартты, же негизги көрсөткүчтөрдү, сактоо шарттарын, жарактуулук мөөнөтүн көрсөтүү менен (чет өлкөлүк өндүрүүчүлөр үчүн) бул продуктунун кең-кесири сыпаттамасын;

4) өндүрүүчүнүн сапатты башкаруу системасынын шайкештик сертификатын (мындай система бар болгондо);

5) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте толтурулган товардык-коштоочу документтерди, ушул продуктуну берүү келишимин (контракт); ушул продуктунун келип чыккандыгы тууралуу сертификатты (ушул продуктунун партиясын сертификаттоодо ушул Техникалык регламентте белгиленген талаптарга ылайык аны ырастоо үчүн).

88. Балдар тамак-аш азыктарын милдеттүү сертификаттоо схемасынын бирин тандоодо табыштамачы продуктуну сертификаттоого табыштаманы бере алат жана ошол эле учурда сертификаттоо боюнча органга ушул Техникалык регламенттин 87-пунктунда белгиленген документтердин комплектин сунуш кылат.

89. Сертификаттоо боюнча орган табыштамачы сунуштаган документтердин комплектин жана табыштаманы карап чыгат жана табыштама боюнча чечим кабыл алат. Табыштама боюнча оң чечим кабыл алынганда сертификаттоо органы балдар тамак-аш азыктарынын үлгүлөрүн тандайт, аларды идентификациялоону жүргүзөт, аларды изилдөө (сыноо) программаларын аныктайт жана ушул продуктунун үлгүлөрүн аккредиттелген сыноо лабораториясына (борборго) изилдөөгө (сыноого) жөнөтөт.

90. Балдар тамак-аш азыктарынын ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкештигин ырастоо үчүн "Ченөө бирдейлигин камсыз кылуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарына ылайык метрологиялык аттестацияланган усулдар гана колдонулат.

91. Сунушталган документтердин комплектин талдоонун натыйжаларынын, сертификатталып жаткан продукцияны идентификациялоонун, аккредиттелген сыноо лабораторияларында (борборунда) продукциянын үлгүлөрүн изилдөөнүн (сыноонун) натыйжаларынын жана продукцияны өндүрүүнүн абалын талдоо натыйжаларынын (эгерде ал жүргүзүлсө) негизинде сертификаттоо боюнча орган табыштамачыга продукцияга шайкештик сертификатын берет.

92. Балдар тамак-аш азыктарына сертификаттоону өткөрүү мөөнөттөрү табыштамачы менен сертификаттоо боюнча органдын ортосундагы келишим менен белгиленет жана:

1) ушул продукцияны өндүрүү абалын талдоону карабаган схема боюнча мындай продукцияны сертификаттоодо үч күндөн;

2) ушул продукцияны өндүрүү абалына талдоону караган схема боюнча мындай продукцияны сертификаттоодо беш күндөн ашпоого тийиш.

93. Табыштамачы балдар тамак-аш азыктарына шайкештик сертификатын алгандан кийин аны Техникалык регламенттин шайкештик белгиси менен маркалоого укуктуу. Табыштамачы балдар тамак-аш азыктарынын ушул Техникалык регламентте белгиленген талаптарга шайкештигин камсыз кылуу боюнча зарыл чараларды көрөт.

94. Балдар тамак-аш азыктарынын шайкештик сертификаты табыштамачыда сакталат, ушул шайкештик сертификатынын көчүрмөсү жана документтердин комплекти ушул шайкештик сертификатын берген сертификаттоо боюнча органда анын колдонуу мөөнөтү аяктагандан кийин эки жылдан кем эмес убакыт сакталат.

95. Балдар тамак-аш азыктарына шайкештик сертификатын колдонуу мөөнөтүнүн ичинде сертификаттоо боюнча орган өндүрүүчүнүн же сатуучунун даяр продукция кампасында тандоо ишке ашырылуучу продукциянын үлгүлөрүн мезгилдүү изилдөөлөрдү (сыноолорду) жүргүзүү аркылуу сертификаттоонун тандаган схемасына жараша табыштамачы менен сертификаттоо боюнча органдын ортосундагы келишимде белгиленген графикке ылайык сертификатталган продукцияга инспекциялык контролду ишке ашырат жана зарыл болгон учурда продукцияны өндүрүүнүн абалын кайталап талдоону жүргүзөт.

96. Сертификаттоо боюнча орган өзү жүргүзгөн инспекциялык контролдун натыйжалары боюнча ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкеш эместикти тапкан учурда төмөнкү чечимдердин бири кабыл алынат:

1) шайкештик сертификатынын колдонулушун ырастоо;

2) шайкештик сертификатынын колдонулушун убактылуу токтотуу;

3) шайкештик сертификатынын колдонулушун токтотуу.

Шайкештик сертификатынын колдонулушун ырастоо жөнүндө чечим балдар тамак-аш азыктары ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкеш келген учурда кабыл алынат.

Шайкештик сертификатынын колдонулушун убактылуу токтотуу жөнүндө чечим сертификаттоого табыштаманы тариздөөдө, сыноо үчүн продукциянын үлгүсүн тандоо актыларын толтуруу учурунда эксперттин колтамгасынын жоктугу же көрсөтүлгөн документтерди туура эмес толтуруу сыяктуу продукциянын ушул Техникалык регламентте белгиленген талаптарга шайкештигин (шайкеш эместиги) сертификаттоо боюнча органдын чечим кабыл алышына таасир этпеген болор-болбос төп келбегендиктерди табылган учурда кабыл алынат.

Шайкештик сертификатынын колдонулушун токтотуу жөнүндө чечим одоно укук бузуулар табылган учурда (сыноонун натыйжалары жок болгондо, продукцияны сыноо толук эмес көлөмдө жүргүзүлгөндө жана сыноолордун натыйжасы терс болгондо) кабыл алынат.

97. Ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкештиги ушул Техникалык регламентте каралган тартипте ырасталган балдар тамак-аш азыктары рынокто жүгүртүү белгиси менен маркаланат.

Рынокто жүгүртүү белгисинин сүрөтү маалыматтык максатта коштоочу документтерге жана (же) керектөө таңгагына жана транспорттук таңгакка түшүрүлөт.

 

15-глава

Балдар тамак-аш азыктарынын ушул Техникалык регламенттин

жоболоруна шайкеш эместиги үчүн жоопкерчилик

 

98. Ушул Техникалык регламенттин талаптарын бузгандыгы үчүн күнөөлүү адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартылат.

 

16-глава

Корутунду жоболор

 

99. Ушул Техникалык регламент күчүнө киргенге чейин алынган балдар тамак-аш азыктарынын шайкештигин ырастаган документтер алардын колдонулушу мөөнөтү аяктаганга чейин анык деп эсептелет.

100. Ушул Техникалык регламент күчүнө киргенге чейин Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлгөн жана Кыргыз Республикасына импорттолгон балдар тамак-аш азыктары бул тармактагы ченемдик укуктук актылардын талаптарына шайкеш келүүгө тийиш.

101. Ушул Техникалык регламент күчүнө кирген күндөн тартып балдар тамак-аш азыктарынын, аларды өндүрүү, сактоо, ташып жеткирүү, сатуу жана утилдештирүү процесстеринин коопсуздугу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдери, эгерде алар ушул Техникалык регламентке карама-каршы келбесе, колдонулат.

 

Аппарат жетекчиси-министр

Н.Момуналиев

 

 

 

"Балдар тамак-аш азыктарынын

коопсуздугу жөнүндө"

Техникалык регламенттин

1-тиркемеси

 

 

 

Техникалык жөнгө салуу объекттери

 

1. Адаптацияланган сүт аралашмалары (кургак, суюк, майсыз жана кычкыл сүт).

2. Жарым-жартылай адаптацияланган сүт аралашмалары, анын ичинде кийинки аралашмалар (кургак, суюк, майсыз жана кычкыл сүт).

3. Стерилизацияланган (анын ичинде витамин кошулган).

4. Суюк кычкыл сүт азыктары (анын ичинде мөмө-жашылча толуктагычтары менен).

5. Быштак жана быштак азыктары (анын ичинде жемиш же жашылча толуктагычтары менен).

6. Балдар тамак-ашы учун кургак сүт.

7. Кургак жана суюк сүт суусундуктары (6 айдан 3 жашка чейинки балдар үчүн).

8. Дан негизиндеги кошумча азыктандыруу продуктулары:

1) кайнатууну талап кылган ун жана акшак;

2) сүтү жок тез эрий турган кургак буламык (инстанттык даярдалган);

3) кайнатууну талап кылган кургак буламык;

4) тез эрий турган кургак сүт буламыгы (инстанттык даярдалган).

9. Эрий турган печенье.

10. Мөмө-жашылчанын негизиндеги кошумча азык продуктулары, мөмө-жашылча консервалары (жемиш, жашылча жана жемиш-жашылча ширелери, нектарлар жана суусундуктар; пюре; жемиш-сүт жана жемиш-дан пюреси).

11. Эттин негизиндеги кошумча азык продуктулары:

1) эт консервалары (уй, чочко, кой, тooк ж.б.), анын ичинде субпродуктуларды кошуу менен;

2) эттин негизиндеги пастеризацияланган колбасалар (1,5 жаштан тартып жана андан улуу);

3) эт-өсүмдүк консервалары.

12. Балыктын негизиндеги кошумча азык продуктулары:

1) балык-дан консервалары;

2) балык-өсүмдүк консервалары.

13. Балдардын чөп инстанттык чайы.

14. Саламаттыкты сактоо системасынын сүт ашканаларында даярдалган балдар тамак-ашынын сүт азыктары:

1) асептикалык эмес куюлган стерилизацияланган азыктар (адаптацияланган сүт аралашмалары, стерилизацияланган сүт, стерилизацияланган каймак ж.б.);

2) калыбына келтирилген пастеризацияланган аралашмалар;

3) бардык кычкыл сүт азыктары;

4) бифилин;

5) 4 түрдөгү биолакт;

6) быштак азыктары (балдар быштагы, ацидофилдик паста, биопаста, лактозу төмөн, кальцинирленген быштак);

7) даяр сүт буламыгы (бардык аталыштардагы ундан жана акшактан);

8) тундурма (итмурундан, карагаттан ж.б.);

9) ачыткы (суюк).

15. Мектепке чейинки жана мектеп курагындагы балдар үчүн балдар тамак-аш азыктары:

1) сүт жана сүт азыктары. Сүт, каймак, кычкыл сүт азыктары, анын ичинде йогурт, сүттүн негизиндеги суусундуктар (кургак жана суюк/термикалык иштетилген сүт жана каймак);

2) быштак жана быштак азыктары (анын ичинде жемиш жана жашылча толуктагычы менен);

3) сыр;

4) эттин негизиндеги азыктар;

5) эт консервалары (анын ичинде тоок этинен);

6) колбаса азыктары;

7) эт жарым фабрикаттары;

8) паштет жана кулинардык азыктар;

9) нан-бөлкө жана ун-акшак азыктары.

16. Балдарды дарылык тамактандыруу үчүн атайын азыктар:

1) лактозу төмөн жана лактозу жок азыктар;

2) соя белогунун изолятынын негизиндеги азыктар;

3) жогорку белоктуу кургак сүт азыгы;

4) төмөн белоктуу азыктар (крахмал, акшак жана макарон азыктары);

5) белоктун толук же жарым-жартылай гидролизатынын негизиндеги азыктар;

6) 1 жаштагы балдар үчүн фенилаланини жок же аны аз камтыган азыктар.

17. Сублимирленген азыктар:

1) сүттүн негизинде (быштак ж.б.);

2) эттин негизинде;

3) өсүмдүктүн негизинде.

18. Ара туулган балдар үчүн азыктар.

19. Уруксат берилген тамак-аш кошумчалары:

1) бир жаштагы балдар үчүн адаптацияланган аралашмаларды өндүрүү үчүн;

2) беш айдан ашкан жана 1 жашка чейинки балдарга кийинки аралашмаларды өндүрүү үчүн;

3) тамак-аш азыктарында жана кенже курактагы (1-2 жаш) дени сак балдар үчүн тамак-аш азыктарында колдонууга;

4) ар кандай оорулары бар наристе жана кенже курактагы балдар үчүн диеталык (дарылык) тамак-аш азыктарын өндүрүү үчүн.

20. Балдар тамак-ашы үчүн азыктарды өндүрүү колдонулуучу чийки заттар жана компоненттер:

1) уйдун чийки сүтү;

2) майдын массалык үлүшү 25% кургак сүт, майсыздандырылган сүт;

3) электродиализ, ультрафильрация жана электродиализ ыкмасы менен алынган сүттүн сары суу белокторунун концентраты;

4) көмүртек-белок концентраты;

5) сүт-белок концентраты;

6) сыр сары суусунан алынган кургак көмүртек-белок модулу;

7) быштак сары суусунан алынган кургак көмүртек-белок модулу;

8) суюк параказеин концентраты;

9) кургак параказеин концентраты;

10) кургак казецит;

11) балдардын кургак азыктары үчүн майсыз кургак сүт компоненти;

12) солод экстракты бар кургак сүт компоненти (балдардын суюк азыктары үчүн); майы жок кургак сүт (БАК өндүрүү үчүн);

13) балдардын суюк азыктары үчүн көмүртек-белок концентраты бар кургак сүт компоненти;

14) балдардын кургак азыктары үчүн химиялык иштетилбеген майсыз кургак сүт компоненти;

15) акшак - тазаланбаган күрүч, гречка, сулу, буудай, арпа;

16) тазаланбаган күрүч, гречка, сулу, кара буудай, буудай, арпа уну;

17) тазаланбаган күрүч, гречка, сулу, кара буудай уну;

18) манная акшагы;

19) сулу талканы, манная акшагы.

21. Союлган мал эти (бүкүлү жана жиликтелген):

1) жаңы союлган;

2) муздатылган;

3) тоңдурулган;

4) тоңдурулган, блоктор жана кесимдер менен;

5) субпродуктулар;

6) кургак тамак-аш каны.

22. Бүкүлү канаттуулар жана алардын эти (терең катмарынан алынган сынакты тандоо):

1) муздатылган, тоңдурулган тоок;

2) балапандын, бройлер балапандын муздатылган, тоңдурулган эти;

3) сөөгү жок кесим, сөөгү бар кесим эт, анын ичинде сан жана төш эти;

4) механикалык умачталган эт;

5) тооктун муздатылган субпродуктулары.

23. Жаңы, муздатылган, тоңдурулган балык.

24. Суюк май жана тоң майлар:

1) акталган дезодорирленген жүгөрү майы;

2) акталган дезодорирленген күн карама майы;

3) соя майы;

4) уй майы, жогорку сорт;

5) тооктун сызгырылган майы.

25. Кумшекер.

26. Акталган сүттүү кант.

27. Патока:

1) жүгөрү патокасы;

2) импорт боюнча алынуучу жүгөрүнүн кургак патокасы;

3) канты аз, күкүм түрүндөгү патока.

28. Балдар тамак-ашы үчүн солод экстракты.

29. Крахмал:

1) жогорку сорттогу жүгөрү крахмалы;

2) крахмалдын ферментативдик гидролизи аркылуу алынган көмүртек компоненти;

3) жогорку сорттогу картошка крахмалы.

30. Лактоза:

1) чачыратып кургатылган тамак-аш лактозасы;

2) лактоза концентраты.

31. Витамин премикси.

32. Минералдык премикс.

33. Обочолотулган соя белогу.

34. Пектин.

35. Тамак ичирүү үчүн бөтөлкө, упчу (упчулуу бөтөлкө), ичи бош упчу жана балдарды кол менен тамактандыруу үчүн ар кандай башка каражаттар.

 

 

 

"Балдар тамак-аш азыктарынын

коопсуздугу жөнүндө"

Техникалык регламенттин

2-тиркемеси

 

 

 

Наристе жана кенже курактагы балдар үчүн балдар

тамак-аш азыктарын өндүрүүдө колдонулууга тийиш

болбогон чийки заттын түрлөрү

 

1. Кычкылдыгы Тернердин 150 градусунан ашык быштак.

2. Бөтөн аралашмалар жана дан запастарынын зыянкечтери менен бузулган соя уну, дан жана дан азыктары.

3. Союлган малдын жана канаттуулардын чийки эти, балыктан жана балык эмес промысло объекттеринен алынган, кайталап тоңдурулган чийки зат.

4. Союлган малдын жана канаттуулардын субпродуктулары, буга боор, тил жана жүрөк кирбейт.

5. Бириктирүүчү жана май ткандарынын массалык үлүшү 12%дан ашык тарамыштуу уй эти.

6. Майлуу тканынын массалык үлүшү 32%дан ашык тарамыштуу чочко эти.

7. Майлуу тканынын массалык үлүшү 9%дан ашык тарамыштуу кой эти.

8. 3-категориядагы балапандардын, бройлер балапандардын бүкүлү эти.

9. Жаныбарлардын жана канаттуулардын тарамыштуу этинин ар кандай түрлөрүнөн, ошондой эле жарактуулук мөөнөтү 6 айдан ашык субпродуктулардан (боор, тил, жүрөк) тоңдурулган блоктор.

10. Буканын, камандын жана арык малдын эти.

11. Шарттуу жарактуу эт жана субпродуктулар.

12. Акваөсүмдүк продукциясы.

13. Сүт майынын 82%дан аз курамы бар өсүмдүк майын кошу менен жасалган каймак майы.

14. Туздалган каймак майы.

15. Өсүмдүк - жогорку эрук рапс, пахта майлары.

16. Диффузиондук ыкма менен алынган концентрацияланган ширелер.

 

 

 

"Балдар тамак-аш азыктарынын

коопсуздугу жөнүндө"

Техникалык регламенттин

3-тиркемеси

 

 

Мектепке чейинки жана мектеп курагындагы балдар үчүн
балдар тамак-аш азыктарын өндүрүүдө колдонулууга тийиш
болбогон чийки заттын түрлөрү

 

1. Союлган малдын жана канаттуулардын кайталап тоңдурулган чийки эти.

2. Жаныбарлардын жана канаттуулардын тарамыштуу этинин ар кандай түрлөрүнөн, ошондой эле жарактуулук мөөнөтү 6 айдан ашык субпродуктулардан (боор, тил, жүрөк) тоңдурулган блоктор.

3. Бириктирүүчү жана май ткандарынын массалык үлүшү 20%дан ашык тарамыштуу уй эти.

4. Майлуу тканынын массалык үлүшү 70%дан ашык тарамыштуу чочко эти.

5. Майлуу тканынын массалык үлүшү 9%дан ашык тарамыштуу кой эти.

6. Буканын, камандын жана арык малдын эти.

7. Шарттуу жарактуу эт жана субпродуктулар.

8. Боор, тил, жүрөктү кошпогондо, субпродуктулар.

 

 

 

"Балдар тамак-аш азыктарынын

коопсуздугу жөнүндө"

Техникалык регламенттин

4-тиркемеси

 

 

 

Жаш бөбөктөр үчүн тамак-аш азыктарынын коопсуздугу

жана азыктын баалуулугунун көрсөткүчтөрү

 

1. Ылайыкталган сүт аралашмалары (кургак, суюк, ынак жана кычкыл сүттүүлөр)

 

1.1. Азыктын баалуулугу (пайдаланууга даяр азыкта)

 

┌─────────────────────────┬───────────┬──────────────────────┬────────┐

│    Критерийлери жана    │   Өлчөм   │ Жол берилген деңгээли│Эскертүү│

│      көрсөткүчтөрү      │бирдиктери ├────────────┬─────────┤        │

│                         │           │Ченемделгени│ Маркир- │        │

│                         │           │            │ ленгени │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│            1            │      2    │      3     │    4    │    5   │

├─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┤

│                    0-5 айга чейинки балдар үчүн                     │

├─────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┤

│Белок                    │г/л        │   14-17    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Сүттүн сары суу белоктору│Белоктун   │   50-60    │    +    │        │

│                         │жалпы      │            │         │        │

│                         │санынан %  │            │         │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Казеин                   │Ошондой эле│   40-50    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Таурин                   │мг/л       │   40-50    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Биологиялык баалуулугу   │%, кем эмес│     80     │    -    │Эне     │

│                         │           │            │         │сүтүнүн │

│                         │           │            │         │белокто-│

│                         │           │            │         │руна    │

│                         │           │            │         │салыш-  │

│                         │           │            │         │тырмалуу│

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Май                      │г/л        │   30-38    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Линол кычкылдыгы         │Май        │     14     │    +    │        │

│                         │кычкылдык- │            │         │        │

│                         │тарынын    │            │         │        │

│                         │суммасынан │            │         │        │

│                         │%, кем эмес│            │         │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Ошондой эле              │мг/л, кем  │    4000    │    -    │        │

│                         │эмес       │            │         │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Е/ПНЖК витаминине        │    -      │     1-2    │    -    │        │

│салыштырмалуу            │           │            │         │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Көмүртектер (лактоза,    │г/л        │   65-80    │    +    │        │

│глюкоза,                 │           │            │         │        │

│декстринмальтоза)        │           │            │         │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Лактоза                  │Көмүртектер│     70     │    +    │        │

│                         │жалпы      │            │         │        │

│                         │санынан %, │            │         │        │

│                         │кем эмес   │            │         │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Энергетикалык баалуулугу │ккал/л     │  640-720   │    +    │        │

├─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┤

│Минералдуу заттар:                                                   │

├─────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┤

│Кальций                  │мг/л       │  300-700   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Фосфор                   │ошондой эле│  200-400   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Кальций/фосфор           │    -      │  1,2-2,0   │    -    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Калий                    │мг/л       │  500-800   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Натрий                   │ошондой эле│  150-300   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Калий/натрий             │    -      │    2-3     │    -    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Магний                   │ошондой эле│   40-60    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Жез                      │мкг/л      │  300-600   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Марганец                 │ошондой эле│   20-100   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Темир                    │мг/л       │    3-8     │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Цинк                     │ошондой эле│    3-10    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Хлориддер                │ошондой эле│  400-700   │    -    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Иод                      │мкг/л      │   50-100   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Күл                      │г/л        │    3-4     │    +    │        │

├─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┤

│Витаминдер:                                                          │

├─────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┤

│Ретинол (А)              │мкг/л      │  500-800   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Токоферол (Е)            │мг/л       │    4-12    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Кальциферол (Д)          │мкг/л      │    8-12    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│К витамини               │ошондой эле│   25-50    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Тиамин (В1)              │ошондой эле│  350-700   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Рибофлавин (В2)          │ошондой эле│  500-700   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Пантотен кычкылдыгы      │ошондой эле│ 2500-3500  │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Пиридоксин (В6)          │ошондой эле│  300-500   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Ниацин (РР)              │ошондой эле│ 3000-8000  │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Фолий кычкылдыгы (Вс)    │ошондой эле│   50-100   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Цианкобаламин (В12)      │ошондой эле│  1,5-3,0   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Аскорбин кычкылдыгы (С)  │мг/л       │   40-100   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Инозит                   │ошондой эле│   20-30    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Холин                    │ошондой эле│   50-100   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Биотин                   │мкг/л      │   10-20    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Карнитин                 │мг/л       │   10-20    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Осмолярдуулугу           │мОсмг/кг   │  290-320   │    -    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Бөйрөккө күчтүү туздуу   │мэкв/л     │  100-125   │    -    │        │

│суу басымы               │           │            │         │        │

├─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┤

│                    5-12 айга чейинки балдар үчүн                    │

├─────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┤

│Белок                    │г/л        │   15-18    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Сүттүү сары-суу белоктору│Белоктун   │   40-60    │    +    │        │

│                         │жалпы      │            │         │        │

│                         │санынан %  │            │         │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Казеин                   │ошондой эле│   60-40    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Биологиялык баалулугу    │%, кем эмес│    80      │    +    │Эне     │

│                         │           │            │         │сүтүнүн │

│                         │           │            │         │белокто-│

│                         │           │            │         │руна    │

│                         │           │            │         │салыш-  │

│                         │           │            │         │тырмалуу│

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Май                      │г/л        │   30-38    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Линол кычкылдыгы         │Май        │     14     │    +    │        │

│                         │кычкылдыгы-│            │         │        │

│                         │нынын      │            │         │        │

│                         │суммасынан │            │         │        │

│                         │%, кем эмес│            │         │        │

│                         ├───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│                         │мг/л, кем  │    4000    │    -    │        │

│                         │эмес       │            │         │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Көмүр суулары (лактоза,  │г/л        │   70-80    │    +    │        │

│глюкоза,                 │           │            │         │        │

│декстринмальтоза)        │           │            │         │        │

│Энергетикалык баалулугу  │ккал/л     │  640-720   │    +    │        │

├─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┤

│Минералдуу заттар:                                                   │

├─────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┤

│Кальций                  │мг/л       │  400-700   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Фосфор                   │ошондой эле│  300-500   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Кальций/фосфор           │    -      │  1,2-2,0   │    -    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Калий                    │мг/л       │  500-900   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Натрий                   │ошондой эле│  150-300   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Калий/натрий             │    -      │    2-3     │    -    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Магний                   │мг/л       │   50-70    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Жез                      │мкг/л      │  400-1000  │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Марганец                 │ошондой эле│   30-80    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Темир                    │мг/л       │    7-14    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Цинк                     │ошондой эле│    4-10    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Хлориддер                │ошондой эле│  600-800   │    -    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Йод                      │мкг/л      │   50-100   │    -    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Күл                      │г/л        │    3-5     │    +    │        │

├─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┤

│Витаминдер:                                                          │

├─────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┤

│Ретинол (А)              │мкг/л      │  600-800   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Токоферол (Е)            │мг/л       │    6-12    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Кальциферол (Д)          │мкг/л      │    8-12    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│К витамини               │ошондой эле│   25-60    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Тиамин (В1)              │ошондой эле│  400-700   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Рибофлавин (В2)          │ошондой эле│  600-1000  │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Пантотен кычкылдыгы      │ошондой эле│ 2500-3500  │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Пиридоксин (В6)          │ошондой эле│  500-700   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Ниацин (РР)              │ошондой эле│ 3000-8000  │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Фолий кычкылдыгы (Bс)    │ошондой эле│   50-100   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Цианкобаламин (В12)      │ошондой эле│  1,5-2,5   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Аскорбин кычкылдыгы (С)  │мг/л       │   50-100   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Холин                    │ошондой эле│   50-80    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Биотин                   │мкг/л      │   10-20    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Инозит                   │мг/л       │   20-30    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Карнитин                 │мг/л       │   10-15    │    -    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Осмолярдуулугу           │мОсм/кг    │  300-320   │    -    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Бөйрөккө күчтүү туздуу   │мэкв/л     │  115-180   │    -    │        │

│суу басымы               │           │            │         │        │

└─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┘

 

1.2. Коопсуздук көрсөткүчтөрү:

 

┌──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┐

│      Көрсөткүчтөрү       │   Жол берилген   │         Эскертүү      │

│                          │ деңгээли, мг/кг, │                       │

│                          │     көп эмес     │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│            1             │        2         │           3           │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Ачып бузулуу              │                  │                       │

│көрсөткүчтөрү:            │                  │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Кычкылдатуучу сан         │       4,0        │Активдүү кычкылтектин  │

│                          │                  │ммолу/кг майга         │

├──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┤

│Уулу элементтер:                                                     │

├──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┤

│Кыт                       │       0,05       │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Мышьяк                    │       0,05       │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Кадмий                    │       0,02       │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Сымап                     │       0,005      │                       │

├──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┤

│Антибиотиктер*:                                                      │

├──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┤

│Левомицетин               │жол берилбейт     │<0,01                  │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Тетрациклин тобу          │жол берилбейт     │<0,01 б/г              │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Пенициллин                │жол берилбейт     │<0,01 б/г              │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Стрептомицин              │жол берилбейт     │<0,5 б/г               │

├──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┤

│Микотоксиндер:                                                       │

├──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┤

│афлатоксин M1             │жол берилбейт     │<0,00002               │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Пестициддер**:            │                  │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Гексахлорциклогексан      │       0,02       │                       │

│(альфа, бета, гамма -     │                  │                       │

│изомерлери)               │                  │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│ДДТ жана анын             │       0,01       │                       │

│метаболиттери             │                  │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Радионуклиддер:           │                  │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Цезий-137                 │      40          │Бк/л                   │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Стронций-90               │      25          │ошондой эле            │

├──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┤

│Микробиологиялык көрсөткүчтөр:                                       │

├──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┤

│Инстантык даярдоодогу кургак сүт аралашмалары (ынак, ачкыл сүттүүлөр)│

├──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┤

│КМАФАнМ                   │2х10^3            │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│                          │                  │КОЕ/г, көп эмес,       │

│                          │                  │37-50 град. Цельсия    │

│                          │                  │калыптануучу сүт       │

│                          │                  │аралашмалары үчүн;     │

│                          │                  │ачкыл сүттүүлөр үчүн   │

│                          │                  │ченем коюлбайт         │

│                          ├──────────────────┼───────────────────────┤

│                          │3х10^3            │КОЕ/г, көп эмес,       │

│                          │                  │70-85 град. Цельсия    │

│                          │                  │калыптануучу сүт       │

│                          │                  │аралашмалары үчүн;     │

│                          │                  │ачкыл сүттүүлөр үчүн   │

│                          │                  │ченем коюлбайт         │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│БГКП (колиформдор)        │       1,0        │жол берилбеген масса   │

│                          │                  │(г)                    │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│E.coli                    │      10          │ошондой эле            │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│S.aureus                  │      10          │ошондой эле            │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│B.cereus                  │     100          │КОЕ/г, көп эмес        │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│патогендүү, а.и.          │     100          │жол берилбеген масса   │

│сальмонеллдер жана        │                  │(г)                    │

│L.mo№ocytoge№es           │                  │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Көктөгөн                  │      50          │КОЕ/г, көп эмес        │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Ачыткылар                 │      10          │ошондой эле            │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Ацидофилдүү               │    1х10^7        │КОЕ/г, ачкыл           │

│микроорганизмдер          │                  │сүттүүлөрдө кем эмес   │

│                          │                  │(аларды пайдаланып     │

│                          │                  │даярдоодо)             │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Бифидобактерийлер         │    1х10^6        │ошондой эле            │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Ачкыл сүттүү              │    1х10^7        │КОЕ/куб.см, ачкыл      │

│микроорганизмдер          │                  │сүттүүлөрдө кем эмес   │

├──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┤

│Суюк сүт аралашмалары ныкталган стерилденген                         │

├──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤

│УВТ иштелмелеринин жана   │Стерилденген сүт үчүн өндүрүштүк стерилдөө│

│ассептикалык куюлмалардын │талаптарына ылайык келүүсү зарыл          │

│өндүрүш шартында иштелип  │(8-тиркеме)                               │

│чыгарылгандар             │                                          │

├──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤

│Суюк ачкыл сүттүү аралашмалары                                       │

├──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┤

│БГКП (колиформдору)       │       3          │(куб.см) көлөмүндө жол │

│                          │                  │берилбейт              │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│E.coli                    │      10          │ошондой эле            │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│S.aureus                  │      10          │ошондой эле            │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Патогендүү, а.и.          │      50          │ошондой эле            │

│сальмонеллдер             │                  │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Ацидофилдүү               │    1х10^7        │КОЕ/куб.см, кем эмес   │

│микроорганизмдер          │                  │(даярдоодо аларды      │

│                          │                  │пайдалануу)            │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Бифидобактерийлер         │    1х10^6        │Ошол эле               │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Ачкыл сүттүү              │    1х10^7        │КОЕ/куб.см, ачкыл      │

│микрорганизмдер           │                  │сүттүүлөрдө кем эмес   │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Көктөгөн                  │      10          │КОЕ/г, көп эмес        │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Ачыткылар                 │      10          │ошондой эле            │

└──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┘

 

2. Айрым ылайыкталган сүт аралашмалары, анын

ичинде төмөндөгү аралашмалар (кургак, суюк,

ынак жана ачкыл сүттүүлөр)

 

2.1. Азыктын баалулугу (пайдаланууга даяр азыкта):

┌─────────────────────────┬───────────┬──────────────────────┬────────┐

│    Критерийлери жана    │   Өлчөм   │ Жол берилген деңгээли│Эскертүү│

│      көрсөткүчтөрү      │бирдиктери ├────────────┬─────────┤        │

│                         │           │Ченемделгени│ Маркир- │        │

│                         │           │            │ ленгени │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│            1            │      2    │      3     │    4    │    5   │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Белок                    │г/л        │   18-22    │    +    │        │

│Сүт сары суусунун        │Белоктун   │   20-50    │    -    │        │

│белоктору                │жалпы      │            │         │        │

│                         │санынан %  │            │         │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Казеин                   │ошондой эле│   50-80    │    -    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Май                      │г/л        │   25-38    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Линол кычкылдыгы         │Майлуу     │    14      │    +    │        │

│                         │кычкылдык- │            │         │        │

│                         │тарынын    │            │         │        │

│                         │суммасынан │            │         │        │

│                         │%, кем эмес│            │         │        │

│                         ├───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│                         │мг/л, кем  │5x10^3-     │    -    │        │

│                         │эмес       │6x10^3      │         │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Көмүр суулары (лактоза,  │г/л        │   70-90    │    +    │        │

│глюкоза,                 │           │            │         │        │

│декстринмальтоза)        │           │            │         │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Энергетикалык баалулугу  │ккал/л     │  640-800   │    +    │        │

├─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┤

│Минералдуу заттар:                                                   │

├─────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┤

│Кальций                  │мг/л       │  600-900   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Фосфор                   │ошондой эле│  300-500   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Калий                    │мг/л       │  600-900   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Натрий                   │ошондой эле│  250-350   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Магний                   │мг/л       │   50-100   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Жез                      │мкг/л      │  400-1000  │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Марганец                 │ошондой эле│   30-80    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Темир                    │мг/л       │    5-14    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Цинк                     │ошондой эле│    4-10    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Күл                      │г/л        │    4-5     │    +    │        │

├─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┤

│Витаминдер:                                                          │

├─────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┤

│Ретинол (А)              │мкг/л      │  600-800   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Токоферол (Е)            │мг/л       │    5-12    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Кальциферол (Д)          │мкг/л      │   10-12    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Тиамин (В1)              │ошондой эле│  400-800   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Рибофлавин (В2)          │ошондой эле│  600-1000  │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Пантотен кычкылдыгы      │ошондой эле│ 2500-3500  │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Пиридоксин (В6)          │ошондой эле│  500-700   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Ниацин (РР)              │ошондой эле│ 4000-8000  │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Фолий кычкылдыгы (Вс)    │ошондой эле│   50-150   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Цианкобаламин (В12)      │ошондой эле│  1,5-3,0   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Аскорбин кычкылдыгы (С)  │мг/л       │   50-100   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Осмолярдуулугу           │мОсм/кг    │  320-360   │    -    │        │

└─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┘

 

2.2. Коопсуздук көрсөткүчтөрү:

┌──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┐

│     Көрсөткүчтөрү        │   Жол берилген   │        Эскертүү       │

│                          │ деңгээли, мг/кг, │                       │

│                          │     көп эмес     │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│           1              │        2         │           3           │

├──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┤

│Ачып бузулуу көрсөткүчтөрү:                                          │

├──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┤

│Кычкылдатуучу сан         │      4,0         │активдүү кычкылтектин  │

│                          │                  │ммолу/кг майга         │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Уулу элементтер,          │     п. 1.2       │                       │

│антибиотиктер, микоуулар, │                  │                       │

│пестициддер жана          │                  │                       │

│радионуклиддер            │                  │                       │

├──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┤

│Микробиологиялык көрсөткүчтөрү:                                      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Инстантык даярдалуучу аралашмалар                                    │

├──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┤

│КМАФАнМ                   │    2х10^3        │КОЕ/г, көп эмес,       │

│                          │                  │37-50 град. Цельсия    │

│                          │                  │калыптануучу сүт       │

│                          │                  │аралашмалары үчүн      │

│                          ├──────────────────┼───────────────────────┤

│                          │    3х10^3        │КОЕ/г, көп эмес,       │

│                          │                  │70-85 град. Цельсия    │

│                          │                  │калыптануучу сүт       │

│                          │                  │аралашмалары үчүн      │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│БГКП (колиформдор)        │      1,0         │Жол берилбеген масса   │

│                          │                  │(г)                    │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│E.coli                    │     10           │Ошондой эле            │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│S.aureus                  │     10           │Ошондой эле            │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│B.cereus                  │    100           │КОЕ/г, көп эмес        │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Патогендүү, а.и.          │    100           │Жол берилбеген масса   │

│сальмонеллдер жана        │                  │(г)                    │

│L.mo№ocytoge№es           │                  │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Көктөгөнү                 │     50           │КОЕ/г, көп эмес        │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│ачыткылар                 │     10           │Ошондой эле            │

├──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┤

│Термикалык иштелмелерди талап кылган аралашмалар                     │

├──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┤

│КМАФАнМ                   │   2,5х10^4       │КОЕ/л, көп эмес        │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│БГКП (колиформдор)        │      1,0         │Жол берилбеген масса   │

│                          │                  │(г)                    │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│S.aureus                  │      1,0         │Ошондой эле            │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│B.cereus                  │    200           │КОЕ/г, көп эмес        │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Патогендүү, а.и.          │     50           │Жол берилбеген масса   │

│сальмонеллдер жана        │                  │(г)                    │

│L.mo№ocytoge№es           │                  │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Көктөгөнү                 │    100           │КОЕ/г, көп эмес        │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Ачыткылары                │     50           │Ошондой эле            │

└──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┘

 

3. Чыпкаланган сүт (анын ичинде витаминдештирилген)

 

3.1. Азыктын баалуулугу (100 г азыкта):

┌─────────────────────────┬───────────┬──────────────────────┬────────┐

│    Критерийлери жана    │   Өлчөм   │ Жол берилген деңгээли│Эскертүү│

│      көрсөткүчтөрү      │бирдиктери ├────────────┬─────────┤        │

│                         │           │Ченемделгени│ Маркир- │        │

│                         │           │            │ ленгени │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Белок                    │г          │   2,8-3,2  │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Май                      │г          │   2,5-4,0  │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Энергетикалык баалулугу  │ккал       │    55-65   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Күл                      │г          │   0,6-0,8  │         │Профи-  │

│                         │           │            │         │лактика-│

│                         │           │            │         │лык     │

│                         │           │            │         │азыктар │

│                         │           │            │         │үчүн    │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Минералдуу заттар:       │           │            │         │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│кальций                  │мг         │  115-140   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│фосфор                   │ошондой эле│   90-120   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│калий                    │ошондой эле│  140-180   │    -    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│натрий                   │мг, көп    │    60      │    -    │        │

│                         │эмес       │            │         │        │

├─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┤

│Витаминдер:                                                          │

├─────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┤

│Ретинол (А)              │мг         │  0,1-0,2   │    +    │Витамин-│

│                         │           │            │         │дешти-  │

│                         │           │            │         │рилген  │

│                         │           │            │         │азыктар │

│                         │           │            │         │үчүн    │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Каротин                  │ошондой эле│ 0,05-0,1   │         │ошондой │

│                         │           │            │         │эле     │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Тиамин (В1)              │ошондой эле│  0,1-0,2   │    -    │ошондой │

│                         │           │            │         │эле     │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Рибофлавин (В2)          │ошондой эле│  0,1-0,2   │    -    │ошондой │

│                         │           │            │         │эле     │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Аскорбин кычкылдыгы (С)  │ошондой эле│    2-8     │    +    │ошондой │

│                         │           │            │         │эле     │

└─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┘

 

3.2. Коопсуздук көрсөткүчтөрү:

┌──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┐

│     Көрсөткүчтөр         │   Жол берилген   │        Эскертүү       │

│                          │ деңгээли, мг/кг, │                       │

│                          │     көп эмес     │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│           1              │        2         │           3           │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Ачып бузулуу              │      по п.1.2    │                       │

│көрсөткүчтөрү, уулу       │                  │                       │

│элементтер, антибиотиктер,│                  │                       │

│микотоксиндер, пестициддер│                  │                       │

│жана радионуклиддер       │                  │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┴───────────────────────┤

│Микробиологиялык          │Стерилденген сүт үчүн өндүрүштүк стерилдөө│

│көрсөткүчтөр              │талаптарына ылайык келүүсү зарыл          │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

 

4. Суюк ачкыл сүттүү азыктар

(а.и. мөмө-жемиш кошулмалары менен)

 

4.1. Азыктын баалуулугу (100 г азыкта)

┌─────────────────────────┬───────────┬──────────────────────┬────────┐

│    Критерийлери жана    │   Өлчөм   │ Жол берилген деңгээли│Эскертүү│

│      көрсөткүчтөрү      │бирдиктери ├────────────┬─────────┤        │

│                         │           │Ченемделгени│ Маркир- │        │

│                         │           │            │ ленгени │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Белок                    │г          │   2,0-3,2  │    +    │        │

│                         ├───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│                         │г, көп эмес│   4,0      │    +    │Профи-  │

│                         │           │            │         │лактика-│

│                         │           │            │         │лык     │

│                         │           │            │         │азыктар │

│                         │           │            │         │үчүн    │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Май                      │г          │   2,5-7,0  │         │        │

│                         ├───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│                         │г, көп эмес│   1,5      │    +    │Профи-  │

│                         │           │            │         │лактика-│

│                         │           │            │         │лык     │

│                         │           │            │         │азыктар,│

│                         │           │            │         │үчүн    │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Көмүртектер              │ошондой эле│     4-12   │    -    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Энергетикалык баалуулугу │ккал       │    40-125  │    +    │        │

│Күл                      │г          │   0,5-0,8  │    -    │        │

├─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┤

│Минералдуу заттар:                                                   │

├─────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┤

│кальций                  │мг         │    60-140  │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│фосфор                   │ошондой эле│    30-120  │    -    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│калий                    │ошондой эле│   140-180  │    -    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│натрий                   │мг, көп    │     60     │    -    │        │

│                         │эмес       │            │         │        │

├─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┤

│Витаминдер:                                                          │

├─────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┤

│Тиамин (B1)              │ошондой эле│  0,05-0,1  │    -    │Витамин-│

│                         │           │            │         │дешти-  │

│                         │           │            │         │рилген  │

│                         │           │            │         │азыктар │

│                         │           │            │         │үчүн    │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Рибофлавин (В2)          │ошондой эле│   0,1-0,2  │    +    │Ошондой │

│                         │           │            │         │эле     │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Аскорбин кычкылдыгы (С)  │ошондой эле│     2-8    │    +    │Ошондой │

│                         │           │            │         │эле     │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Кычкылдуулук             │град. Т,   │   100      │    -    │        │

│                         │көп эмес   │            │         │        │

└─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┘

 

4.2. Коопсуздук көрсөткүчтөрү:

┌──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┐

│     Көрсөткүчтөр         │   Жол берилген   │        Эскертүү       │

│                          │ деңгээли, мг/кг, │                       │

│                          │     көп эмес     │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│           1              │        2         │           3           │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Уулу элементтер,          │      п.1.2ден    │                       │

│антибиотиктер,            │                  │                       │

│микотоксиндер, пестициддер│                  │                       │

│жана радионуклиддер       │                  │                       │

├──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┤

│Микробиологиялык көрсөткүчтөр:                                       │

├──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┤

│БГКП (колиформдор)        │      3,0         │(куб.см) көлөмүндө жол │

│                          │                  │берилбейт              │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│E.coli                    │     10,0         │Пайдалануу мөөнөтү     │

│                          │                  │72 с. ашык азыктар үчүн│

│                          │                  │ошондой эле            │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│S.aureus                  │     10,0         │(куб.см) көлөмүндө жол │

│                          │                  │берилбейт              │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Патогендүү, а.и.          │     50           │Ошондой эле            │

│сальмонеллдер             │                  │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Ачыткылар                 │     10           │КОЕ/куб.см, көп эмес,  │

│                          │                  │пайдалануу мөөнөтү     │

│                          │                  │72 с. ашык азыктар үчүн│

│                          ├──────────────────┼───────────────────────┤

│                          │     10^4         │Айран үчүн             │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Көктөгөнү, КОЕ/куб.см, көп│     10           │КОЕ/куб.см, көп эмес,  │

│эмес                      │                  │пайдалануу үчүн        │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Ачкыл сүттүү              │     1х10^7       │КОЕ/куб.см, кем эмес   │

│микроорганизмдер          │                  │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Бифидобактерийлер         │     1х10^6       │КОЕ/куб.см, кем эмес,  │

│                          │                  │даярдоодо аларды       │

│                          │                  │пайдалануу             │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Ацидофилдүү               │     1х10^7       │Ошондой эле            │

│микроорганизмдер          │                  │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┴───────────────────────┤

│Микроскоптук даарылар     │Азыктын ушул түрүн ачытууга мүнөздүү      │

│                          │микрофлора; микрофлорадан тышкаркы        │

│                          │клеткалардын жоктугу                      │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

 

5. Быштак жана быштак азыктары (а.и. мөмө-жемиш кошулмалары менен)

 

5.1. Азыктын баалуулугу (100 г азыкта):

┌─────────────────────────┬───────────┬──────────────────────┬────────┐

│    Критерийлери жана    │   Өлчөм   │ Жол берилген деңгээли│Эскертүү│

│      көрсөткүчтөрү      │бирдиктери ├────────────┬─────────┤        │

│                         │           │Ченемделгени│ Маркир- │        │

│                         │           │            │ ленгени │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Белок                    │г          │    7-17    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Май                      │Ошондой эле│  3,5-15    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Көмүр суулар             │г, не более│    12      │    -    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Энергетикалык баалулугу  │ккал       │  105-250   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Күл                      │г          │    3-4     │    -    │        │

├─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┤

│Минералдуу заттар:                                                   │

├─────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┤

│Кальций                  │мг         │  160-200   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Натрий                   │мг, көп    │    50      │    +    │        │

│                         │эмес       │            │         │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Кычкылдуулук             │град. Т,   │   150      │    +    │        │

│                         │көп эмес   │            │         │        │

└─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┘

 

5.2. Коопсуздук көрсөткүчтөрү:

┌──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┐

│     Көрсөткүчтөр         │   Жол берилген   │        Эскертүү       │

│                          │ деңгээли, мг/кг, │                       │

│                          │     көп эмес     │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│           1              │        2         │           3           │

├──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┤

│Ачып бузулуу көрсөткүчтөр:                                           │

├──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┤

│Кычкылдатуучу сан         │      4,0         │Активдүү кычкылтектин  │

│                          │                  │ммолу/кг майга         │

├──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┤

│Уулу элементтер:                                                     │

├──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┤

│Кыт                       │      0,15        │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Мышьяк                    │      0,15        │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Кадмий                    │      0,06        │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Сымап                     │      0,015       │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Антибиотиктер,            │     п. 1.2ден    │                       │

│микотоксиндер жана        │                  │                       │

│радионуклиддер            │                  │                       │

├──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┤

│Пестициддер**:                                                       │

├──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┤

│гексахлорциклогексан      │     0,25-0,55    │Май эсебинде           │

│((альфа, бета, гамма -    │                  │                       │

│изомерлер)                │                  │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│ДДТ жана анын             │     0,15-0,33    │Ошондой эле            │

│метаболиттери             │                  │                       │

├──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┤

│Микробиологиялык көрсөткүчтөр:                                       │

├──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┤

│БГКП (колиформдор)        │        0,3       │жол берилбеген салмагы │

│                          │                  │(г)                    │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│E.coli                    │        1,0       │Пайдалануу мөөнөтү     │

│                          │                  │72 с. ашык азыктар үчүн│

│                          │                  │ошондой эле            │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│S.aureus                  │        1,0       │жол берилбеген салмагы │

│                          │                  │(г)                    │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│патогендүү, а.и.          │        50        │Ошондой эле            │

│сальмонеллдер             │                  │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Дрожжи, КОЕ/г, көп эмес   │        10        │Пайдалануу мөөнөтү     │

│                          │                  │72 с. ашык азыктар үчүн│

│                          │                  │ошондой эле            │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Плесени, КОЕ/г, көп эмес  │        10        │Ошондой эле            │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Ачкыл сүттүү              │      1х10^6      │КОЕ/куб.см, кем эмес   │

│микроорганизмдер          │                  │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┴───────────────────────┤

│Микроскоптуу дарылар      │Азыктын ушул түрүн ачытууга мүнөздүү      │

│                          │микрофлора; микрофлорадан тышкаркы        │

│                          │клеткалардын жоктугу                      │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

 

6. Балдар азыктары үчүн кургак сүт

 

6.1. Азыктын баалуулугу (100 г пайдаланууга даяр азыкта):

┌─────────────────────────┬───────────┬──────────────────────┬────────┐

│    Критерийлери жана    │   Өлчөм   │ Жол берилген деңгээли│Эскертүү│

│      көрсөткүчтөрү      │бирдиктери ├────────────┬─────────┤        │

│                         │           │Ченемделгени│ Маркир- │        │

│                         │           │            │ ленгени │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Белок                    │г          │   2,8-3,2  │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Май                      │ошондой эле│   3,2-3,5  │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Энергетикалык баалуулугу │ккал       │    56-65   │    +    │        │

├─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┤

│Минералдуу заттар:                                                   │

├─────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┤

│Кальций                  │мг         │   115-140  │    -    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Фосфор                   │ошондой эле│    90-120  │    -    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Калий                    │ошондой эле│   140-180  │    -    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Натрий                   │мг, көп    │     60     │    -    │        │

│                         │эмес       │            │         │        │

└─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┘

 

6.2. Коопсуздук көрсөткүчтөрү:

┌──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┐

│     Көрсөткүчтөр         │   Жол берилген   │        Эскертүү       │

│                          │ деңгээли, мг/кг, │                       │

│                          │     көп эмес     │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│           1              │        2         │           3           │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Ачып бузулуу              │     п. 1.2ден    │                       │

│көрсөткүчтөрү, уулу       │                  │                       │

│элементтер,               │                  │                       │

│антибиотиктер,            │                  │                       │

│микотоксиндер,            │                  │                       │

│пестициддер жана          │                  │                       │

│радионуклиддер            │                  │                       │

├──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┤

│Микробиологиялык көрсөткүчтөр:                                       │

├──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┤

│инстантык даярдалуучу сүт │     п. 2.2ден    │                       │

│үчүн                      │                  │                       │

├──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┤

│Калыптандырылгандан кийин кайнатууну талап кылуучу сүт үчүн:         │

├──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┤

│КМАФАнМ                   │    2,5х10^4      │КОЕ/г, көп эмес        │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│БГКП (колиформдор)        │      1,0         │жол берилбеген салмагы │

│                          │                  │(г)                    │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│S.aureus                  │      1,0         │Ошондой эле            │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│патогендүү, а. и.         │     25           │Ошондой эле            │

│сальмонеллдер жана        │                  │                       │

│L.mo№ocytoge№es           │                  │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Көктөгөнү                 │    100           │КОЕ/г, көп эмес        │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Ачыткылар                 │     50           │Ошондой эле            │

└──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┘

 

7. Суюк жана кургак сүт азыктары

(6 айдан 2 жашка чейинки балдар үчүн)

 

7.1. Азыктын баалуулугу (100 г пайдаланууга даяр азыкта):

┌─────────────────────────┬───────────┬──────────────────────┬────────┐

│    Критерийлери жана    │   Өлчөм   │ Жол берилген деңгээли│Эскертүү│

│      көрсөткүчтөрү      │бирдиктери ├────────────┬─────────┤        │

│                         │           │Ченемделгени│ Маркир- │        │

│                         │           │            │ ленгени │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Белок                    │г          │   2,0-5,0  │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Май                      │ошондой эле│   1,0-4,0  │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Көмүр суулар             │ошондой эле│   7,0-12,0 │    -    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Энергетикалык баалулугу  │ккал       │    45-105  │         │        │

├─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┤

│Минералдуу заттар:                                                   │

├─────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┤

│Кальций                  │мг         │   105-240  │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Фосфор                   │ошондой эле│    65-180  │    -    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Калий                    │ошондой эле│   105-180  │    -    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Темир                    │ошондой эле│     1-2    │    -    │        │

├─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┤

│Витаминдер:                                                          │

├─────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┤

│Ретинол (А)              │мкг        │    80-120  │    -    │Витамин-│

│                         │           │            │         │дешти-  │

│                         │           │            │         │рилген  │

│                         │           │            │         │азыктар │

│                         │           │            │         │үчүн    │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Токоферол (Е)            │ошондой эле│   0,7-1,2  │    +    │Ошондой │

│                         │           │            │         │эле     │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Аскорбин кычкылдыгы (С)  │ошондой эле│     5-15   │    +    │Ошондой │

│                         │           │            │         │эле     │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Тиамин (В1)              │ошондой эле│   0,2-0,5  │    +    │Ошондой │

│                         │           │            │         │эле     │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Рибофлавин (В2)          │ошондой эле│   0,2-0,5  │    +    │Ошондой │

│                         │           │            │         │эле     │

└─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┘

 

7.2. Коопсуздук көрсөткүчтөрү:

┌──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┐

│     Көрсөткүчтөр         │   Жол берилген   │        Эскертүү       │

│                          │ деңгээли, мг/кг, │                       │

│                          │     көп эмес     │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│           1              │        2         │           3           │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Ачып бузулуу              │      п. 1.2ден   │Кургак суусундуктар    │

│көрсөткүчтөрү, уулуу      │                  │үчүн - калыптанылган   │

│элементтер, антибиотиктер,│                  │азык эсебинде          │

│микотоксиндер, пестициддер│                  │                       │

│жана радионуклиддер       │                  │                       │

├──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┤

│Микробиологиялык көрсөткүчтөр:                                       │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Суюк суусундуктар:                                                   │

├──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┤

│КМАФАнМ                   │    1,5х10^4      │КОЕ/куб.см, көп эмес   │

│БГКП (колиформдор)        │      0,1         │(куб.см) көлөмүндө жол │

│                          │                  │берилбеген             │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│E.coli                    │      1,0         │Пайдалануу мөөнөтү     │

│                          │                  │72 с. ашык эмес азыктар│

│                          │                  │үчүн ошондой эле       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│S.aureus                  │      1,0         │(куб.см) көлөмүндө жол │

│                          │                  │берилбеген             │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│патогендүү, а.и.          │      50          │Ошондой эле            │

│сальмонелдер жана         │                  │                       │

│L.mo№ocytoge№es           │                  │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│ачыткылар                 │      50          │КОЕ/куб.см, пайдалануу │

│                          │                  │мөөнөтү 72 с. ашык эмес│

│                          │                  │азыктар үчүн көп эмес  │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Көктөгөнү                 │      50          │Ошондой эле            │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Кургак суусундуктар:      │                  │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│КМАФАнМ                   │    2,5х10^4      │КОЕ/г, көп эмес        │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│БГКП (колиформдор)        │      1,0         │жол берилбеген салмагы │

│                          │                  │(г)                    │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│S.aureus                  │      1,0         │Ошондой эле            │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Патогендүү, а.и.          │     25           │Ошондой эле            │

│сальмонелдер              │                  │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Көктөгөнү                 │    100           │КОЕ/г, көп эмес        │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Ачыткылар                 │     50           │Ошондой эле            │

└──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┘

 

8. Негизи дандан даярдалган кошумча азыктар

 

8.1. Кайнатууну талап кылуучу ундар жана акшактар

 

8.1.1. Азыктын баалуулугу (100 г азыкта):

┌─────────────────────────┬───────────┬──────────────────────┬────────┐

│    Критерийлери жана    │   Өлчөм   │ Жол берилген деңгээли│Эскертүү│

│      көрсөткүчтөрү      │бирдиктери ├────────────┬─────────┤        │

│                         │           │Ченемделгени│ Маркир- │        │

│                         │           │            │ ленгени │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Нымдуулук                │г, көп эмес│      9     │    -    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Белок                    │г          │     7-14   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Май                      │ошондой эле│   0,5-7,0  │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Көмүр суулар             │ошондой эле│    70-85   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Энергетикалык баалулугу  │ккал       │   310-460  │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Күл                      │г          │   0,5-2,5  │    -    │        │

├─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┤

│Минералдуу заттар:                                                   │

├─────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┤

│Натрий                   │мг, ашпаган│     25     │    -    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Темир                    │мг         │     1-8    │    -    │        │

└─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┘

 

8.1.2. Коопсуздук көрсөткүчтөрү:

┌──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┐

│     Көрсөткүчтөрү        │   Жол берилген   │        Эскертүү       │

│                          │ деңгээли, мг/кг, │                       │

│                          │     көп эмес     │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│           1              │        2         │           3           │

├──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┤

│Уулуу элементтер:                                                    │

├──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┤

│Коргошун                  │      0,3         │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Мышьяк                    │      0,2         │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Кадмий                    │      0,06        │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│сымап                     │      0,02        │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Микотоксиндер:            │                  │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Афлатоксин B1             │жол берилбейт     │<0,00015               │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Дезоксиниваленол          │жол берилбейт     │<0,05 буудай жана арпа │

│                          │                  │уну үчүн               │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Зеараленон                │жол берилбейт     │<0,05 жүгөрү жана      │

│                          │                  │буудай уну үчүн        │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Т-2 токсин                │жол берилбейт     │<0,05                  │

├──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┤

│Пестициддер**:                                                       │

├──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┤

│гексахлорциклогексан      │      0,01        │                       │

│(альфа, бета, гамма -     │                  │                       │

│изомерлери)               │                  │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│ДДТ жана анын             │      0,01        │                       │

│метаболиттери             │                  │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Гексахлорбензол           │      0,01        │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Ртуть органикалык         │жол берилбейт     │                       │

│пестициддер               │                  │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│2,4-Д кычкылдыгы, анын    │жол берилбейт     │                       │

│туздары, эфирлери         │                  │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Бенз(а)пирен              │жол берилбейт     │<0,2 мкг/кг            │

├──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┤

│Радионуклиддер:                                                      │

├──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┤

│Цезий-137                 │     40           │Бк/кг                  │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Стронций-90               │     25           │Ошондой эле            │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Нан кам азыктарына        │жол берилбейт     │                       │

│зыянкечтердин жугуусу жана│                  │                       │

│булгануусу                │                  │                       │

│(курт-кумурскалар, кене)  │                  │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Металл аралашмалары       │    3х10^4        │%; айрым бөлчөктөрүнүн │

│                          │                  │көлөмү 0,3 мм ашпашы   │

├──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┤

│Микробиологиялык көрсөткүчтөр:                                       │

├──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┤

│КМАФАнМ                   │    5х10^4        │КОЕ/г, ашпаган         │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│БГКП (колиформдор)        │      0,1         │Жол берилбеген масса   │

│                          │                  │(г)                    │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Патогендүү, а.и.          │     25           │Жол берилбеген масса   │

│сальмонеллдер             │                  │(г)                    │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Көктөгөнү                 │    200           │КОЕ/г, көп эмес        │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Ачыткылар                 │    100           │Ошондой эле            │

└──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┘

 

8.2. Бат эрүүчү кургак сүтсүз ботколор

(инстанттык даярдалган)

 

8.2.1. Азыктын баалуулугу (100 г азыкта):

┌─────────────────────────┬───────────┬──────────────────────┬────────┐

│    Критерийлери жана    │   Өлчөм   │ Жол берилген деңгээли│Эскертүү│

│      көрсөткүчтөрү      │бирдиктери ├────────────┬─────────┤        │

│                         │           │Ченемделгени│белгилен-│        │

│                         │           │            │  гени   │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Нымдуулук                │г          │     4-6    │    -    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Белок                    │г, кем эмес│     4,0    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Май                      │г, көп эмес│    12,0    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Көмүр суулары            │Ошондой эле│    70-80   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Энергетикалык баалуулугу │ккал       │   315-460  │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Күл                      │г          │   0,5-3,5  │    -    │        │

├─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┤

│Минералдуу заттар:                                                   │

├─────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┤

│натрий                   │мг, көп    │      30    │    -    │        │

│                         │эмес       │            │         │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│кальций                  │мг         │   300-600  │    +    │Байытыл-│

│                         │           │            │         │ган     │

│                         │           │            │         │азыктар │

│                         │           │            │         │үчүн    │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│темир                    │Ошондой эле│     5-12   │    +    │Ошондой │

│                         │           │            │         │эле     │

├─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┤

│Витаминдер:                                                          │

├─────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┤

│Тиамин (В1)              │мг         │   0,2-0,6  │    +    │Витамин-│

│                         │           │            │         │дешти-  │

│                         │           │            │         │рилген  │

│                         │           │            │         │азыктар │

│                         │           │            │         │үчүн    │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Рибофлавин (В2)          │Ошондой эле│   0,3-0,8  │    +    │Ошондой │

│                         │           │            │         │эле     │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Ниацин (РР)              │Ошондой эле│     3-8    │    +    │Ошондой │

│                         │           │            │         │эле     │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Аскорбин кычкылдыгы (С)  │Ошондой эле│    30-100  │    +    │Ошондой │

│                         │           │            │         │эле     │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Ретинол (А)              │мкг-экв    │   300-500  │    +    │Ошондой │

│                         │           │            │         │эле     │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Токоферол (Е)            │мг         │     5-10   │    +    │Ошондой │

│                         │           │            │         │эле     │

└─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┘

 

8.2.2. Коопсуздук көрсөткүчтөрү:

┌──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┐

│     Көрсөткүчтөрү        │   Жол берилген   │        Эскертүү       │

│                          │ деңгээли, мг/кг, │                       │

│                          │     көп эмес     │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│           1              │        2         │           3           │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Уулу элементтер,          │    по п.8.1.2.   │                       │

│микотоксиндер, пестициддер│                  │                       │

│бенз(а)пирен,             │                  │                       │

│радионуклиддер жана зыян  │                  │                       │

│аралашмалар               │                  │                       │

├──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┤

│Микробиологиялык көрсөткүчтөр:                                       │

├──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┤

│КМАФАнМ                   │     1х10^4       │КОЕ/г, көп эмес        │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│БГКП (колиформдор)        │      1,0         │жол берилбеген масса   │

│                          │                  │(г)                    │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Патогендүү, а.и.          │     50           │Ошондой эле            │

│сальмонеллдер             │                  │                       │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│B.cereus                  │    200           │КОЕ/г, көп эмес        │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Көктөгөнү                 │    100           │Ошондой эле            │

├──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│Ачыткылар                 │     50           │Ошондой эле            │

└──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┘

 

8.3. Кайнатууну талап кылуучу, кургак сүттүү ботколор

 

8.3.1. Азыктын баалуулугу (100 г азыкта):

┌─────────────────────────┬───────────┬──────────────────────┬────────┐

│    Критерийлери жана    │   Өлчөм   │ Жол берилген деңгээли│Эскертүү│

│      көрсөткүчтөрү      │бирдиктери ├────────────┬─────────┤        │

│                         │           │Ченемделгени│ Маркир- │        │

│                         │           │            │ ленгени │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Нымдуулук                │г, көп эмес│     8      │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Белок                    │г          │   12-20    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Май                      │ошондой эле│   10-18    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Көмүр суулары            │ошондой эле│   60-70    │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Энергетикалык баалулугу  │ккал       │  380-520   │    +    │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Күл                      │г          │  2,5-3,5   │    -    │        │

├─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┤

│Минералдуу заттар:                                                   │

├─────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┤

│Натрий                   │мг, көп    │   500      │    +    │        │

│                         │эмес       │            │         │        │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Кальций                  │мг         │  400-600   │    +    │Байытыл-│

│                         │           │            │         │ган     │

│                         │           │            │         │азыктар │

│                         │           │            │         │үчүн    │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Темир                    │ошондой эле│    6-10    │    +    │Ошондой │

│                         │           │            │         │эле     │

├─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┤

│Витаминдер:                                                          │

├─────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┤

│Тиамин (В1)              │мг         │  0,2-0,6   │    +    │Витамин-│

│                         │           │            │         │дешти-  │

│                         │           │            │         │рилген  │

│                         │           │            │         │азыктар │

│                         │           │            │         │үчүн    │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Рибофлавин (В2)          │ошондой эле│  0,4-0,8   │    +    │Ошондой │

│                         │           │            │         │эле     │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Ниацин (РР)              │ошондой эле│    4-8     │    +    │Ошондой │

│                         │           │            │         │эле     │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Ретинол (А)              │мкг-экв    │  300-500   │    +    │Ошондой │

│                         │           │            │         │эле     │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Токоферол (Б)            │мг         │    5-10    │    +    │Ошондой │

│                         │           │            │         │эле     │

├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│Аскорбин кычкылдыгы (С)  │ошондой эле│   30-100   │    +    │Ошондой │

│                         │           │            │         │эле     │

└─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┘

 

8.3.2. Коопсуздук көрсөткүчтөрү:

┌──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐

│     Көрсөткүчтөр         │     Жол берилген    │      Эскертүү      │

│                          │ деңгээли, мг/кг, көп│                    │

│                          │       эмес          │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Уулу элементтер,          │     п.8.1.2.ден     │                    │

│микотоксиндер, пестициддер│                     │                    │

│бенз(а)пирен              │                     │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Радионуклиддер жана зыян  │     п.8.1.2.ден     │                    │

│аралашмалар               │                     │                    │

├──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┤

│Микробиологиялык көрсөткүчтөр:                                       │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│КМАФАнМ                   │       5х10^4        │КОЕ/г, көп эмес     │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│БГКП (колиформдор)        │        0,1          │жол берилбеген масса│

│                          │                     │(г)                 │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Патогендүү, а.и.          │          50         │Ошондой эле         │

│сальмонелдер жана         │                     │                    │

│L.mo№ocytoge№es           │                     │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Көктөгөнү                 │       2х10^2        │КОЕ/г, көп эмес     │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Ачыткылар                 │          100        │Ошондой эле         │

└──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘

 

8.4. Бат эрүүчү кургак сүттүү ботколор (инстанттык даярдалган)

 

8.4.1. Азыктын баалуулугу (100 г азыкта):

┌────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬───────────┐

│   Критерийлер жана     │   Өлчөм   │     Жол берилген   │ Эскертүү  │

│     көрсөткүчтөр       │бирдиктери │       деңгээли     │           │

│                        │           ├────────────┬───────┤           │

│                        │           │ченемделгени│белги- │           │

│                        │           │            │ленгени│           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Белок                   │    г      │    12-20   │   +   │           │

│                        ├───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│                        │г, кем эмес│      7     │   +   │Уй сүтүнүн │

│                        │           │            │       │айрым      │

│                        │           │            │       │аралашмала-│

│                        │           │            │       │ры же ынак │

│                        │           │            │       │сүтүн      │

│                        │           │            │       │калыбына   │

│                        │           │            │       │келтирүүнү │

│                        │           │            │       │талап      │

│                        │           │            │       │кылган     │

│                        │           │            │       │ботколордо │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Май                     │    г      │    10-18   │   +   │           │

│                        ├───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│                        │г, кем эмес│     5,0    │   +   │Калыбына   │

│                        │           │            │       │келтирилген│

│                        │           │            │       │ынак сүттүү│

│                        │           │            │       │боткого 25%│

│                        │           │            │       │кем эмес   │

│                        │           │            │       │салмак     │

│                        │           │            │       │үлүшүндөгү │

│                        │           │            │       │каймак май │

│                        │           │            │       │же өсүмдүк │

│                        │           │            │       │майын кошуу│

│                        │           │            │       │шартында   │

│                        ├───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│                        │Ошондой эле│     0,5    │   +   │Тартылган  │

│                        │           │            │       │сүттөн     │

│                        │           │            │       │жасалган   │

│                        │           │            │       │ботколорго │

│                        │           │            │       │ынак сүт   │

│                        │           │            │       │кошуу же   │

│                        │           │            │       │ошол       │

│                        │           │            │       │боткого    │

│                        │           │            │       │каймак     │

│                        │           │            │       │майын же   │

│                        │           │            │       │өсүмдүк    │

│                        │           │            │       │майын кошуу│

│                        │           │            │       │шартында   │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Көмүртектер             │Ошондой эле│    60-70   │   +   │           │

├────────────────────────┼───────────┴────────────┴───────┴───────────┤

│Энергетикалык баалулугу │ккал           380-520      +               │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│Минералдуу заттар       │п.8.3. 1ден                                 │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│Витаминдер              │Ошондой эле                                 │

└────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

 

8.4.2. Коопсуздук көрсөткүчтөр:

┌──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐

│     Көрсөткүчтөр         │     Жол берилген    │      Эскертүү      │

│                          │ деңгээли, мг/кг, көп│                    │

│                          │       эмес          │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Уулу элементтер,          │п.8.3.2.ден          │                    │

│микотоксиндер, пестициддер│                     │                    │

│бенз(а)пирен              │                     │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│радионуклиддер жана зыян  │п.8.1.2.ден          │                    │

│аралашмалар               │                     │                    │

├──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┤

│Микробиологиялык көрсөткүчтөр:                                       │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│КМАФАнМ                   │       1х10^4        │КОЕ/г, көп эмес     │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│БГКП (колиформдор)        │        1,0          │жол берилбеген      │

│                          │                     │салмагы (г)         │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│S.aureus                  │        1,0          │Ошондой эле         │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│B.cereus                  │       2-10^2        │КОЕ/г, көп эмес     │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Патогендүү, а.и.          │        50           │Ошондой эле         │

│сальмонеллдер жана        │                     │                    │

│L.mo№ocytoge№es           │                     │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Көктөгөнү                 │       100           │КОЕ/г, көп эмес     │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Ачыткылар                 │        50           │Ошондой эле         │

└──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘

 

9. Тез эрүүчү печенье

 

9.1. Азыктын баалуулугу (100 г азыкта):

┌────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬───────────┐

│   Критерийлер жана     │   Өлчөм   │     Жол берилген   │ Эскертүү  │

│     көрсөткүчтөр       │бирдиктери │       деңгээли     │           │

│                        │           ├────────────┬───────┤           │

│                        │           │Ченемделгени│Белги- │           │

│                        │           │            │ленгени│           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Белок                   │     г     │    5-11    │   +   │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Май                     │ошондой эле│    6-12    │   +   │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Углеводдор              │ошондой эле│   65-80    │   +   │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Энергетикалык баалуулугу│ккал       │  330-440   │   +   │           │

├────────────────────────┴───────────┴────────────┴───────┴───────────┤

│Минералдуу заттар:                                                   │

├────────────────────────┬───────────┬────────────┬───────┬───────────┤

│Натрий                  │    мг     │  300-500   │   +   │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Кальций                 │ошондой эле│  300-600   │   +   │Байытылган │

│                        │           │            │       │азыктар    │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Темир                   │ошондой эле│   10-18    │   +   │Ошондой эле│

├────────────────────────┴───────────┴────────────┴───────┴───────────┤

│Витаминдер:                                                          │

├────────────────────────┬───────────┬────────────┬───────┬───────────┤

│Тиамин (В1)             │    мг     │  0,3-0,6   │   +   │Витаминдеш-│

│                        │           │            │       │тирилген   │

│                        │           │            │       │азыктар    │

│                        │           │            │       │үчүн       │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Рибофлавин(В2)          │ошондой эле│  0,3-0,8   │   +   │Ошондой эле│

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Ниацин(РР)              │ошондой эле│    4-9     │   +   │Ошондой эле│

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Аскорбин кычкылдыгы (С) │ошондой эле│   20-50    │   +   │Ошондой эле│

└────────────────────────┴───────────┴────────────┴───────┴───────────┘

 

9.2. Коопсуздук көрсөткүчтөр:

┌──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐

│     Көрсөткүчтөр         │     Жол берилген    │      Эскертүү      │

│                          │ деңгээли, мг/кг, көп│                    │

│                          │       эмес          │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Уулу элементтер,          │п.8.3.2.ден          │                    │

│микотоксиндер, пестициддер│                     │                    │

│бенз(а)пирен              │                     │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│радионуклиддер жана зыян  │п.8.1.2.ден          │                    │

│аралашмалар               │                     │                    │

├──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┤

│Микробиологиялык көрсөткүчтөр:                                       │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│КМАФАнМ                   │        1х10^4       │КОЕ/г, көп эмес     │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│БГКП (колиформдор)        │         1,0         │жол берилбеген масса│

│                          │                     │(г)                 │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Патогендүү, а.и.          │           50        │Ошондой эле         │

│сальмонеллдер             │                     │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Көктөгөнү                 │           100       │КОЕ/г, көп эмес     │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Ачыткылар                 │           50        │Ошондой эле         │

└──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘

 

10. Негизи мөмө-жашылча жемиштүү кошумча азыктар,

мөмө-жашылча жемиштүү консервалар (мөмө-жемиштүү,

жашылча-жемиштүү жана мөмө-жашылча жемиштүү

ширелер, бал ширелер жана суусундуктар; пюре;

мөмө-сүттүү жана мөмө-дандуу пюрелер)

 

10.1. Азыктын баалуулугу (100 г азыкта):

┌────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬───────────┐

│   Критерийлер жана     │   Өлчөм   │     Жол берилген   │ Эскертүү  │

│     көрсөткүчтөр       │  бирдиги  │       деңгээли     │           │

│                        │           ├────────────┬───────┤           │

│                        │           │Ченемделгени│Маркир-│           │

│                        │           │            │ленгени│           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Кургак заттардын        │    г      │    5-20    │   +   │           │

│массалык өлчөмү         ├───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│                        │г, кем эмес│     11     │   +   │Шире жана  │

│                        │           │            │       │пюре үчүн  │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Жалпы кычкылдуулугу     │%, көп эмес│    0,8     │   -   │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Көмүр суулар            │г          │    5-25    │   +   │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│А.и. моно - жана        │Ошондой эле│    5-25    │   -   │           │

│дисахариддер            │           │            │       │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Белоктор                │г, кем эмес│    0,5     │   -   │Мөмө-сүттүү│

│                        │           │            │       │жана мөмө  │

│                        │           │            │       │дандуу     │

│                        │           │            │       │пюрелер    │

│                        │           │            │       │үчүн       │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Этил спиртинин массалык │%, көп эмес│    0,2     │   -   │Мөмө-жемиш │

│өлчөмү                  │           │            │       │ширеси жана│

│                        │           │            │       │пюре үчүн  │

├────────────────────────┴───────────┴────────────┴───────┴───────────┤

│Минералдуу заттар:                                                   │

├────────────────────────┬───────────┬────────────┬───────┬───────────┤

│Калий                   │мг         │   70-300   │   +   │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Натрий                  │мг, көп    │    200     │   -   │           │

│                        │эмес       │            │       │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Темир                   │мг         │  1,0-3,0   │   +   │Байытылган │

│                        │           │            │       │азыктар    │

│                        │           │            │       │үчүн       │

├────────────────────────┴───────────┴────────────┴───────┴───────────┤

│Витаминдер:                                                          │

├────────────────────────┬───────────┬────────────┬───────┬───────────┤

│Аскорбин кычкылдыгы (С) │мг         │ 15,0-50,0  │   +   │Витамин-   │

│                        │           │            │       │дештирилген│

│                        │           │            │       │азыктар    │

│                        │           │            │       │үчүн       │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Бета-каротин            │Ошондой эле│    1-4     │   +   │Ошондой эле│

└────────────────────────┴───────────┴────────────┴───────┴───────────┘

 

10.2. Коопсуздук көрсөткүчтөр:

┌──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐

│     Көрсөткүчтөр         │     Жол берилген    │      Эскертүү      │

│                          │ деңгээли, мг/кг, көп│                    │

│                          │       эмес          │                    │

├──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┤

│Уулуу элементтер:                                                    │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│Свинец                    │         0,3         │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Мышьяк                    │         0,2         │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Кадмий                    │         0,02        │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Сымап                     │         0,01        │                    │

├──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┤

│Микотоксиндер:                                                       │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│Патулин                   │жол берилбейт        │<0,02, курамында    │

│                          │                     │алма, томат,        │

│                          │                     │чычырканак бар      │

│                          │                     │азыктар үчүн        │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Дезоксиниваленол          │жол берилбейт        │<0,05 буудай, таруу │

│                          │                     │уну камтылган       │

│                          │                     │мөмө-дандуу пюре    │

│                          │                     │үчүн                │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Зеараленон                │жол берилбейт        │<0,005 буудуай,     │

│                          │                     │тааруу, жүгөрү уну  │

│                          │                     │камтылган           │

│                          │                     │мөмө-дандуу пюре    │

│                          │                     │үчүн                │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Афлатоксин М1             │жол берилбейт        │<0,00002 мөмө сүттүү│

│                          │                     │пюре үчүн           │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Афлатоксин В1             │жол берилбейт        │<0,00015 мөмө сүттүү│

│                          │                     │пюре үчүн           │

├──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┤

│Пестициддер**:                                                       │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│Гексахлорциклогексан      │       0,01          │                    │

│(альфа, бета, гамма -     │                     │                    │

│изомерлер)                │                     │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│ДДТ жана анын             │       0,005         │                    │

│метаболиттери             │                     │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Нитраттар                 │      50             │Мөмө-жемиш негизинде│

│                          │     200             │Жашылча жемиш жана  │

│                          │                     │мөмө-жемиш          │

│                          │                     │негизинде, ошондой  │

│                          │                     │эле банан камтылган │

│                          │                     │азыктар үчүн        │

├──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┤

│Радионуклиддер:                                                      │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│Цезий-137                 │      60             │Бк/кг               │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│стронций-90               │      25             │Ошондой эле         │

├──────────────────────────┼─────────────────────┴────────────────────┤

│Микробиологиялык          │Тиешелүү консервалардын тобу үчүн         │

│көрсөткүчтөр              │өндүрүштүк стерилдөө талаптарына ылайык   │

│                          │келүүсү зарыл                             │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

 

11. Негизи эттен жасалган кошумча азыктар

 

11.1. Эт консервалары (уй эти, чочко эти, кой эти ж.б.), а.и. субазыктары кошулган

 

11.1.1. Азыктын баалуулугу (100 г азыкта):

┌────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬───────────┐

│   Критерийлер жана     │   Өлчөм   │     Жол берилген   │ Эскертүү  │

│     көрсөткүчтөр       │бирдиктери │       деңгээли     │           │

│                        │           ├────────────┬───────┤           │

│                        │           │Ченемделгени│Маркир-│           │

│                        │           │            │ленгени│           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Кургак заттардын        │г, кем эмес│     20     │   -   │           │

│массалык өлчөмү         ├───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│                        │Ошондой эле│     17     │   -   │Чымчык     │

│                        │           │            │       │этинен     │

│                        │           │            │       │консервалар│

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Белок                   │г          │   8,5-15   │   +   │           │

│                        ├───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│                        │г, кем эмес│       7    │   +   │Чымчык     │

│                        │           │            │       │этинен     │

│                        │           │            │       │консервалар│

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Май                     │ошондой эле│    3-12    │   +   │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Энергетическая ценность │ккал       │   80-180   │   +   │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Ашкана тузу             │г, көп эмес│    0,4     │   +   │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Темир                   │мг         │    1-5     │   +   │Темир менен│

│                        │           │            │       │байытылган │

│                        │           │            │       │консерва-  │

│                        │           │            │       │ларда      │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Витаминдер              │           │п.11.3.1ден │       │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Крахмал                 │г, көп эмес│    3       │   -   │Коютулгуч  │

│                        │           │            │       │катары     │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Күрүч жана буудай уну   │г, көп эмес│    5       │   -   │Ошондой эле│

└────────────────────────┴───────────┴────────────┴───────┴───────────┘

 

11.1.2. Коопсуздук көрсөткүчтөрү:

┌──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐

│     Көрсөткүчтөр         │     Жол берилген    │      Эскертүү      │

│                          │ деңгээли, мг/кг, көп│                    │

│                          │       эмес          │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Уулуу элементтер:         │                     │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Коргошун                  │         0,2         │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Мышьяк                    │         0,1         │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Кадмий                    │         0,03        │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Сымап                     │         0,02        │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Калай                     │       100           │Чогултуучу качадагы │

│                          │                     │консервалар үчүн    │

├──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┤

│Антибиотиктер*                                                       │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│Левомицетин               │жол берилбейт        │<0,01               │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Тетрациклин тобу          │жол берилбейт        │<0,01 б/г           │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Гризин                    │жол берилбейт        │<0,5 б/г            │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Бацитрацин                │жол берилбейт        │<0,02 б/г           │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Афлатоксин B1             │жол берилбейт        │<0,00015            │

├──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┤

│Пестициддер**:                                                       │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│гексахлорциклогексан      │         0,01        │                    │

│(альфа, бета, гамма -     │                     │                    │

│изомеры)                  │                     │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│ДДТ жана анын             │         0,01        │                    │

│метаболиттери             │                     │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Нитриттер                 │жол берилбейт        │<0,5                │

├──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┤

│Нитрозаминдер:                                                       │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│НДМА жана НДЭА суммасы    │жол берилбейт        │<0,001              │

├──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┤

│Радионуклиддер:                                                      │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│цезий-137                 │        70           │Бк/кг               │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│стронций-90               │        30           │Ошондой эле         │

├──────────────────────────┼─────────────────────┴────────────────────┤

│Микробиологиялык          │"А" тобунун консервалары үчүн өндүрүштүк  │

│көрсөткүчтөр              │стерилдөө талаптарына ылайык келүүсү зарыл│

│                          │(8-тиркеме)                               │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

 

11.2. Негизи эттен пастерленген колбасалар (1,5 жаштан өйдө)

 

11.2.1. Азыктын баалуулугу (100 г азыкта):

┌────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬───────────┐

│   Критерийлер жана     │   Өлчөм   │     Жол берилген   │ Эскертүү  │

│     көрсөткүчтөр       │бирдиктери │       деңгээли     │           │

│                        │           ├────────────┬───────┤           │

│                        │           │Ченемделгени│Маркир-│           │

│                        │           │            │ленгени│           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Белок                   │г, кем эмес│     8      │   +   │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Май                     │г          │   16-20    │   +   │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Ашкана тузу             │г, көп эмес│    1,5     │   +   │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Энергетикалык баалуулугу│ккал       │  180-240   │   +   │           │

└────────────────────────┴───────────┴────────────┴───────┴───────────┘

 

11.2.2. Коопсуздук көрсөткүчтөрү:

 

┌──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐

│     Көрсөткүчтөр         │     Жол берилген    │      Эскертүү      │

│                          │ деңгээли, мг/кг, көп│                    │

│                          │       эмес          │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Уулу элементтер,          │     п.11.1.2.ден    │                    │

│антибиотиктер,            │                     │                    │

│пестициддер, нитраттар,   │                     │                    │

│нитрозаминдер             │                     │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Радионуклиддер            │     п.11.1.2.ден    │                    │

├──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┤

│Микробиологиялык көрсөткүчтөр:                                       │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│КМАФАнМ                   │        2-10^2       │КОЕ/г, көп эмес     │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│БГКП (колиформдор)        │        1,0          │жол берилбеген      │

│                          │                     │салмагы (г)         │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Патогендүү, а.и.          │       50            │Ошондой эле         │

│сальмонелдер              │                     │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Сульфитредуцирленген      │        0,1          │Ошондой эле         │

│клостриддер               │                     │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│B.cereus                  │        1,0          │Ошондой эле         │

└──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘

 

11.3. Эт өсүмдүк консервалары

 

11.3.1. Азыктын баалуулугу (100 г азыкта):

┌────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬───────────┐

│   Критерийлер жана     │   Өлчөм   │     Жол берилген   │ Эскертүү  │

│     көрсөткүчтөр       │бирдиктери │       деңгээли     │           │

│                        │           ├────────────┬───────┤           │

│                        │           │Ченемделгени│Маркир-│           │

│                        │           │            │ленгени│           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Кургак заттардын        │г          │   17-26    │   -   │           │

│массалык өлчөмү         │           │            │       │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Белок                   │г          │  1,5-6     │   +   │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Май                     │ошондой эле│    1-6     │   +   │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Көмүр суулар            │ошондой эле│    5-15    │   +   │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Энергетикалык баалуулугу│ккал       │   40-140   │   +   │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Ашкана тузу             │г, көп эмес│    0,4     │   +   │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Темир                   │мг         │  0,5-3,0   │   +   │Темир менен│

│                        │           │            │       │байытылган │

│                        │           │            │       │азыктар    │

│                        │           │            │       │үчүн       │

├────────────────────────┴───────────┴────────────┴───────┴───────────┤

│Витаминдер:                                                          │

├────────────────────────┬───────────┬────────────┬───────┬───────────┤

│Бета-каротин            │мг         │    1-3     │   -   │Витаминдеш-│

│                        │           │            │       │тирилген   │

│                        │           │            │       │азыктар    │

│                        │           │            │       │үчүн       │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Тиамин (В1)             │мг         │  0,1-0,2   │   -   │Ошондой эле│

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Рибофлавин(В2)          │ошондой эле│  0,1-0,3   │   -   │Ошондой эле│

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Ниацин(РР)              │ошондой эле│    1-4     │   -   │Ошондой эле│

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Крахмал                 │г, көп эмес│     3      │   -   │Коюлткуч   │

│                        │           │            │       │катары     │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Күрүч жана буудай уну   │г, көп эмес│     5      │   -   │Ошондой эле│

└────────────────────────┴───────────┴────────────┴───────┴───────────┘

 

11.3.2. Коопсуздук көрсөткүчтөр:

┌──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐

│     Көрсөткүчтөр         │     Жол берилген    │      Эскертүү      │

│                          │ деңгээли, мг/кг, көп│                    │

│                          │       эмес          │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Уулу элементтер:          │                     │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Коргошун                  │        0,3          │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Мышьяк                    │        0,2          │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Кадмий                    │        0,03         │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Сымап                     │        0,02         │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Калай                     │      100            │Чогултуучу качадагы │

│                          │                     │консервалар үчүн    │

├──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┤

│Антибиотиктер*                                                       │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│Левомицетин               │жол берилбейт        │<0,01               │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Тетрациклиндүү тобу       │жол берилбейт        │<0,01 б/г           │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Гризин                    │жол берилбейт        │<0,5 б/г            │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Бацитрацин                │жол берилбейт        │<0,02 б/г           │

├──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┤

│Микотоксиндер:                                                       │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│Патулин                   │жол берилбейт        │<0,02, томат        │

│                          │                     │камтылган азыктар   │

│                          │                     │үчүн                │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Афлатоксин В1             │жол берилбейт        │<0,00015 акшак      │

│                          │                     │камтылган азыктар   │

│                          │                     │үчүн                │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Дезоксиниваленол          │жол берилбейт        │<0,05 буудай, арпа  │

│                          │                     │уну камтылган       │

│                          │                     │консервалар үчүн    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Зеараленон                │жол берилбейт        │<0,005 буудай, арпа,│

│                          │                     │жүгөрү уну камтылган│

│                          │                     │азыктар үчүн        │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Т-2 токсин                │жол берилбейт        │<0,05 курамында     │

│                          │                     │акшак бар азыктар   │

│                          │                     │үчүн                │

├──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┤

│Пестициддер**:                                                       │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│Гексахлорциклогексан      │        0,02         │                    │

│(альфа, бета, гамма -     │                     │                    │

│изомеры)                  │                     │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│ДДТ жана анын             │        0,02         │                    │

│метаболиттери             │                     │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Нитраттар                 │      150            │жемиш камтылган     │

│                          │                     │консервалар үчүн    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Нитриттер                 │жол берилбейт        │<0,5                │

├──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┤

│Нитрозаминдер:                                                       │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│НДМА жана НДЭА суммасы    │жол берилбейт        │<0,001              │

├──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┤

│Радионуклиддер:                                                      │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│Цезий-137                 │       70            │Бк/кг               │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Стронций-90               │       30            │Ошондой эле         │

├──────────────────────────┼─────────────────────┴────────────────────┤

│Микробиологиялык          │"А" тобунун консервалары үчүн өндүрүштүк  │

│көрсөткүчтөр              │стерилдөө талаптарына ылайык келүүсү зарыл│

│                          │(8-тиркеме)                               │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

 

12. Балыктан жасалган кошумча азыктар

 

12.1. Азыктын баалуулугу (100 г азыкта):

┌────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬───────────┐

│   Критерийлер жана     │   Өлчөм   │     Жол берилген   │ Эскертүү  │

│     көрсөткүчтөр       │  бирдиги  │       деңгээли     │           │

│                        │           ├────────────┬───────┤           │

│                        │           │Ченемделгени│Маркир-│           │

│                        │           │            │ленгени│           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Кургак заттардын        │г          │    15-25   │   -   │           │

│массалык өлчөмү         │           │            │       │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Белок                   │г          │     8-15   │   +   │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Май                     │ошондой эле│     5-11   │   +   │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Энергетикалык баалуулугу│ккал       │   100-155  │   +   │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Ашкана тузу             │г, көп эмес│     0,4    │   +   │           │

├────────────────────────┴───────────┴────────────┴───────┴───────────┤

│Минералдуу заттар:                                                   │

├────────────────────────┬───────────┬────────────┬───────┬───────────┤

│Темир                   │мг         │   0,4-3,0  │   +   │Байытылган │

│                        │           │            │       │азыктар    │

│                        │           │            │       │үчүн       │

├────────────────────────┴───────────┴────────────┴───────┴───────────┤

│Витаминдер:                                                          │

├────────────────────────┬───────────┬────────────┬───────┬───────────┤

│Тиамин (B1)             │мг         │   0,1-0,2  │   +   │Байытылган │

│                        │           │            │       │азыктар    │

│                        │           │            │       │үчүн       │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Рибофлавин (В2)         │ошондой эле│   0,1-0,3  │   +   │Ошондой эле│

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Ниацин (РР)             │ошондой эле│     1-4    │   +   │Ошондой эле│

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Крахмал                 │г, көп эмес│      3     │   -   │Коюлткуч   │

│                        │           │            │       │катары     │

│                        │           │            │       │киргизилген│

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Күрүч жана буудай уну   │г, көп эмес│      5     │   -   │Ошондой эле│

└────────────────────────┴───────────┴────────────┴───────┴───────────┘

 

12.2. Коопсуздук көрсөткүчтөрү:

┌──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐

│     Көрсөткүчтөр         │     Жол берилген    │      Эскертүү      │

│                          │ деңгээли, мг/кг, көп│                    │

│                          │       эмес          │                    │

├──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┤

│Уулуу элементтер:                                                    │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│Коргошун                  │        0,5          │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Мышьяк                    │        0,5          │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Кадмий                    │        0,1          │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Сымап                     │        0,15         │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Калай                     │      100            │Чогултуучу качадагы │

│                          │                     │консервалар үчүн    │

├──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┤

│Пестициддер**:                                                       │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│Гексахлорциклогексан      │        0,02         │                    │

│(альфа, бета, гамма -     │                     │                    │

│изомерлер)                │                     │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│ДДТ жана анын             │        0,02         │                    │

│метаболиттери             │                     │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Полихлордолгон бифенилдер │        0,5          │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Гистамин                  │      100            │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Нитрозаминдер             │жол берилбейт        │<0,001              │

├──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┤

│Радионуклиддер:                                                      │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│Цезий-137                 │      100            │Бк/кг               │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Стронций-90               │       60            │Ошондой эле         │

├──────────────────────────┼─────────────────────┴────────────────────┤

│Микробиологиялык          │"А" тобунун консервалары үчүн өндүрүштүк  │

│көрсөткүчтөр              │стерилдөө талаптарына ылайык келүүсү зарыл│

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

 

13. Өсүмдүктөн-балыктан консервалар

 

13.1. Азыктын баалуулугу (100 г азыкта):

┌────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬───────────┐

│   Критерийлер жана     │   Өлчөм   │     Жол берилген   │ Эскертүү  │

│     көрсөткүчтөр       │бирдиктери │       деңгээли     │           │

│                        │           ├────────────┬───────┤           │

│                        │           │Ченемделгени│Маркир-│           │

│                        │           │            │ленгени│           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Кургак заттардын        │г          │    17-18   │   -   │           │

│массалык өлчөмү         │           │            │       │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Белок                   │г          │   1,5-6    │   +   │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Май                     │ошондой эле│     1-6    │   +   │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Энергетикалык баалуулугу│ккал       │    35-120  │   +   │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Ашкана тузу             │г, көп эмес│     0,4    │   +   │           │

├────────────────────────┴───────────┴────────────┴───────┴───────────┤

│Минералдуу заттар:                                                   │

├────────────────────────┬───────────┬────────────┬───────┬───────────┤

│темир                   │ошондой эле│по п.12.1.1 │   -   │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Витаминдер:             │           │по п.12.1.1 │       │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Крахмал                 │г, көп эмес│     3      │       │Коютулгуч  │

│                        │           │            │       │катары     │

│                        │           │            │       │киргизилген│

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Күрүч жана буудай уну   │г, көп эмес│     5      │   -   │ошондой эле│

└────────────────────────┴───────────┴────────────┴───────┴───────────┘

 

13.2. Коопсуздук көрсөткүчтөр:

┌──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐

│     Көрсөткүчтөр         │     Жол берилген    │      Эскертүү      │

│                          │ деңгээли, мг/кг, көп│                    │

│                          │       эмес          │                    │

├──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┤

│Уулуу элементтер:                                                    │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│Коргошун                  │        0,4          │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Мышьяк                    │        0,2          │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Кадмий                    │        0,04         │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Сымап                     │        0,05         │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Калай                     │      100            │Чогултуучу качадагы │

│                          │                     │консервалар үчүн    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Микотоксиндер             │     по п.11.3.2.    │                    │

├──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┤

│Пестициддер**:                                                       │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│Гексахлорциклогексан      │        0,02         │                    │

│(альфа, бета, гамма -     │                     │                    │

│изомерлер)                │                     │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│ДДТ жана анын             │        0,02         │                    │

│метаболиттери             │                     │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Полихлордолгон бифенилдер │        0,5          │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Гистамин                  │       40            │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Нитраттар                 │      150            │Жашылча жемиш       │

│                          │                     │камтылган           │

│                          │                     │консервалар үчүн    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Нитрозаминдер             │жол берилбейт        │<0,001              │

├──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┤

│Радионуклиддер:                                                      │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│Цезий-137                 │      100            │Бк/кг               │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Стронций-90               │       60            │Ошондой эле         │

├──────────────────────────┼─────────────────────┴────────────────────┤

│Микробиологиялык          │"А" тобунун консервалары үчүн өндүрүштүк  │

│көрсөткүчтөр              │стерилдөө талаптарына ылайык келүүсү зарыл│

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

 

14. Балдар үчүн чөптөн жасалган инстанттык чайлар

 

14.1. Азыктын баалуулугу (100 г азыкта):

┌────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬───────────┐

│   Критерийлер жана     │   Өлчөм   │     Жол берилген   │ Эскертүү  │

│     көрсөткүчтөр       │бирдиктери │       деңгээли     │           │

│                        │           ├────────────┬───────┤           │

│                        │           │Ченемделгени│Маркир-│           │

│                        │           │            │ленгени│           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Көмүртек                │г          │    85-96   │   +   │           │

├────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────────┤

│Энергетикалык баалуулугу│ккал       │   340-385  │   +   │           │

└────────────────────────┴───────────┴────────────┴───────┴───────────┘

 

14.2. Коопсуздук көрсөткүчтөр (пайдаланууга даяр азыкта):

┌──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐

│     Көрсөткүчтөр         │     Жол берилген    │      Эскертүү      │

│                          │ деңгээли, мг/кг, көп│                    │

│                          │       эмес          │                    │

├──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┤

│Уулуу элементтер:                                                    │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│Коргошун                  │        0,05         │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Мышьяк                    │        0,05         │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Кадмий                    │        0,02         │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Сымап                     │        0,005        │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Пестициддер**:                                                       │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│Гексахлорциклогексан      │        0,02         │                    │

│(альфа, бета, гамма -     │                     │                    │

│изомерлер)                │                     │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│ДДТ жана анын             │        0,01         │                    │

│метаболиттери             │                     │                    │

├──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┤

│Радионуклиддер:                                                      │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│Цезий-137                 │       40            │Бк/кг               │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Стронций-90               │       25            │Ошондой эле         │

├──────────────────────────┼─────────────────────┴────────────────────┤

│Микробиологиялык                                                     │

│көрсөткүчтөр:                                                        │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│КМАФАнМ                   │      5х10^3         │КОЕ/г, көп эмес     │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│БГКП (колиформдор)        │       1,0           │Жол берилбеген масса│

│                          │                     │(г)                 │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│B.cereus                  │     100             │КОЕ/г, көп эмес     │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Патогендүү, а.и.          │      25             │Ошондой эле         │

│сальмонелдер              │                     │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Көктөгөнү                 │      50             │КОЕ/г, көп эмес     │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Ачыткылар                 │      50             │Ошондой эле         │

└──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘

 

15. Саламаттыкты сактоонун системасындагы

сүт ашканаларында даярдалган, балдардын сүт

азыктары үчүн микробиологиялык көрсөткүчтөр

 

┌───────────────┬────────┬───────────────────────────────┬────────────┐

│   Индекси,    │КМАФАнМ,│  Жол берилбеген азыктардын    │  Эскертүү  │

│ азыктар тобу  │КОЕ/л,  │     массасы (куб.см, г)       │            │

│               │көп эмес├──────┬───────┬────────┬───────┤            │

│               │        │БГКП  │ E.coli│S.aureus│Пато-  │            │

│               │        │(коли-│       │        │гендүү,│            │

│               │        │форм- │       │        │а.и.   │            │

│               │        │дор   │       │        │сальмо-│            │

│               │        │      │       │        │нелдер │            │

│               │        │      │       │        │жана   │            │

│               │        │      │       │        │L.mo№o-│            │

│               │        │      │       │        │cytoge-│            │

│               │        │      │       │        │№es    │            │

├───────────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────────┤

│Стерилденген   │  100   │ 10,0 │  10,0 │  10,0  │  100* │* Сальмо-   │

│азыктар        │        │      │       │        │       │неллдер гана│

│(ылайыкталган  │        │      │       │        │       │            │

│сүт            │        │      │       │        │       │            │

│аралашмалар,   │        │      │       │        │       │            │

│стерилденген   │        │      │       │        │       │            │

│сүт,           │        │      │       │        │       │            │

│стерилденген   │        │      │       │        │       │            │

│каймак ж.б.)   │        │      │       │        │       │            │

│асептикалык    │        │      │       │        │       │            │

│эмес куймасы   │        │      │       │        │       │            │

├───────────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────────┤

│Калыптанган    │  500   │ 10,0 │  10,0 │  10,0  │  100  │B.cereus 20 │

│пастерленген   │        │      │       │        │       │КОЕ/г, көп  │

│аралашмалар    │        │      │       │        │       │эмес        │

├───────────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴────────────┤

│Ачкыл сүт азыктар:                                                   │

├───────────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬────────────┤

│- Бифилин жана │        │  3,0 │  10,0 │  10,0  │   50  │Бифидобакте-│

│биолактан башка│        │      │       │        │       │рийлер      │

│баардык азыктар│        │      │       │        │       │1-10^6      │

│               │        │      │       │        │       │КОЕ/г, кем  │

│               │        │      │       │        │       │эмес, аларды│

│               │        │      │       │        │       │пайдаланып  │

│               │        │      │       │        │       │даярдоодо;  │

│               │        │      │       │        │       │Ацидофилдүү │

│               │        │      │       │        │       │бактерийлер │

│               │        │      │       │        │       │1х10^7      │

│               │        │      │       │        │       │КОЕ/г, кем  │

│               │        │      │       │        │       │эмес, аларды│

│               │        │      │       │        │       │пайдаланып  │

│               │        │      │       │        │       │даярдоодо   │

├───────────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────────┤

│Бифилин        │   -    │ 10,0 │  10,0 │  10,0  │   50  │Бифидобакте-│

│               │        │      │       │        │       │рийлер      │

│               │        │      │       │        │       │1х10^7      │

│               │        │      │       │        │       │КОЕ/л, кем  │

│               │        │      │       │        │       │эмес        │

├───────────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────────┤

│Биолакт        │1х10^7  │  3,0 │  10,0 │  10,0  │   50  │Ацидофилдүү │

│традиционный   │        │      │       │        │       │бактериийлер│

│               │        │      │       │        │       │1x10^7 КОЕ/л│

├───────────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────────┤

│Ылайыкталган   │1х10^7  │  3,0 │  10,0 │  10,0  │   50  │Бифидобакте-│

│жана мүнөздүү  │        │      │       │        │       │рийлер      │

│биолакт,       │        │      │       │        │       │1x10^6      │

│бифидобактерий-│        │      │       │        │       │КОЕ/л,      │

│лер менен      │        │      │       │        │       │ацидофилдүү │

│байытылган     │        │      │       │        │       │бактерийлер │

│               │        │      │       │        │       │1x10^7      │

│               │        │      │       │        │       │КОЕ/л,      │

│               │        │      │       │        │       │микроскопи- │

│               │        │      │       │        │       │калык дары  │

│               │        │      │       │        │       │п.4.2.ден   │

├───────────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴────────────┤

│Быштак азыктары:                                                     │

├───────────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬────────────┤

│Балдар үчүн    │   -    │  1,0 │   -   │   1,0  │   50  │Микроскопи- │

│быштак,        │        │      │       │        │       │калык дары  │

│ацидофилдүү    │        │      │       │        │       │п. 5.2ден   │

│паста,         │        │      │       │        │       │            │

│лактозасы      │        │      │       │        │       │            │

│төмөон         │        │      │       │        │       │            │

│белоктуу паста,│        │      │       │        │       │            │

│биопаста ж.б.  │        │      │       │        │       │            │

├───────────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────────┤

│Кальцийленген  │  100   │  1,0 │   -   │   1,0  │   50  │            │

│быштак         │        │      │       │        │       │            │

├───────────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────────┤

│Даяр сүт       │1х10^3  │  1,0 │   -   │   1,0  │   50  │            │

│ботколор (ундан│        │      │       │        │       │            │

│жана           │        │      │       │        │       │            │

│акшактардын    │        │      │       │        │       │            │

│башка баардык  │        │      │       │        │       │            │

│түрүнөн)       │        │      │       │        │       │            │

├───────────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────────┤

│Тундурмалар    │5х10^3  │  1,0 │  10,0 │    -   │   50* │Сальмонелл- │

│(ит-мурундан,  │        │      │       │        │       │дер гана    │

│карагаттан     │        │      │       │        │       │            │

│ж.б.)          │        │      │       │        │       │            │

├───────────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────────┤

│Уюткулар (суюк)│   -    │ 10,0 │   -   │  10,0  │  100  │1x10^8      │

│               │        │      │       │        │       │КОЕ/г, кем  │

│               │        │      │       │        │       │эмес;       │

│               │        │      │       │        │       │Микроскопи- │

│               │        │      │       │        │       │калык дары  │

│               │        │      │       │        │       │п.4.2ден    │

└───────────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴────────────┘

 

 

 

"Балдар тамак-аш азыктарынын

коопсуздугу жөнүндө"

Техникалык регламенттин

5-тиркемеси

 

 

 

Мектепке чейинки жана мектеп жашындагы балдар

үчүн азыктардын баалуулугунун жана коопсуздугунун

КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ

 

1. Сүт жана сүт азыктары

 

1.1. Сүт, каймак, ачкыл сүттүү азыктар, а.и. йогурт, негизи сүттөн суусундуктар (кургак жана суюк/термикалык иштелип чыккан сүт жана каймак)

 

1.1.1. Азыктын баалуулугу (100 г пайдаланууга даяр азыкта):

┌─────────────────────────┬───────────┬───────────────┬───────────────┐

│    Критерийлер жана     │   Өлчөм   │  Жол берилген │    Эскертүү   │

│      көрсөткүчтөр       │ бирдиктери│    деңгээли   │               │

├─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┤

│Белок                    │г          │   2,0-5,0     │               │

├─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┤

│Май                      │ошондой эле│   1,0-4,0     │               │

├─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┤

│Көмүр суулар             │ошондой эле│   7,0-12,0    │               │

├─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┤

│Энергетикалык баалуулугу │ккал       │    45-105     │               │

├─────────────────────────┴───────────┴───────────────┴───────────────┤

│Минералдуу заттар:                                                   │

├─────────────────────────┬───────────┬───────────────┬───────────────┤

│кальций                  │мг         │   105-240     │Байытылган     │

│                         │           │               │азыктар үчүн   │

└─────────────────────────┴───────────┴───────────────┴───────────────┘

 

1.1.2. Коопсуздук көрсөткүчтөр (пайдаланууга даяр азыкта):

┌──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐

│     Көрсөткүчтөр         │     Жол берилген    │      Эскертүү      │

│                          │ деңгээли, мг/кг, көп│                    │

│                          │       эмес          │                    │

├──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┤

│Ачып бузулуу көрсөткүчтөр:                                           │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│Ачытуучу сан              │        4,0          │активдүү            │

│                          │                     │кычкылтектин        │

│                          │                     │ммолу/кг майга      │

├──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┤

│Уулуу элементтер:                                                    │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│Коргошун                  │        0,02         │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Мышьяк                    │        0,05         │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Кадмий                    │        0,02         │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Сымап                     │        0,05         │                    │

├──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┤

│Антибиотиктер*:                                                      │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│Левомицетин               │жол берилбейт        │<0,01               │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Тетрациклиндүү тобу       │жол берилбейт        │<0,01 б/г           │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Пенициллин                │жол берилбейт        │<0,01 б/г           │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Стрептомицин              │жол берилбейт        │<0,5 б/г            │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Микотоксиндер:            │                     │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Афлатоксин M1             │жол берилбейт        │0,00002             │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Пестициддер**:            │                     │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Гексахлорциклогексан      │        0,01         │                    │

│(альфа, бета, гамма -     │                     │                    │

│изомеры)                  │                     │                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│ДДТ жана анын             │        0,005        │                    │

│метаболиттери             │                     │                    │

├──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┤

│Радионуклиддер:                                                      │

├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│цезий-137                 │       40            │Б к/л               │

├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│стронций-90               │       25            │ошондой эле         │

└──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                   Микробиологиялык көрсөткүчтөр:                    │

├───────────────┬───────────┬─────────────────────────┬───────────────┤

│   Индекси,    │ КМАФАнМ,  │Жол берилбеген азыктардын│    Эскертүү   │

│ азыктар тобу  │КОЕ/куб.см │  салмагы (г, куб.см)    │               │

│               │ (г), көп  ├─────────────┬───────────┤               │

│               │   эмес    │    БГКП     │Патогендүү │               │

│               │           │(колиформдор)│   а.и.    │               │

│               │           │             │сальмонелл-│               │

│               │           │             │   дүү     │               │

├───────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴───────────────┤

│Пастерленген сүт:                                                    │

├───────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬───────────────┤

│Күндөлүк       │  1х10^5   │    0,01     │   25      │S.aureus в 1 см│

│керектелүүчү   │           │             │           │жол берилбейт; │

│качада         │           │             │           │L.mo№ocytoge№es│

│               │           │             │           │в 25 куб.см жол│

│               │           │             │           │берилбейт      │

├───────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴───────────────┤

│Пастерленген каймак:                                                 │

├───────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬───────────────┤

│Күндөлүк       │  1х10^5   │    0,01     │   25      │S.aureus в 1 см│

│керектелүүчү   │           │             │           │жол берилбейт; │

│качада         │           │             │           │L.mo№ocytoge№es│

│               │           │             │           │в 25 куб.см жол│

│               │           │             │           │берилбейт      │

├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤

│Бышырылган сүт │ 2,5х10^3  │    1,0      │   25      │               │

├───────────────┼───────────┴─────────────┴───────────┴───────────────┤

│Стерилденген   │Күндөлүк керектелүүчү качадагы стерилденеген сүт жана│

│сүт жана каймак│каймак үчүн өндүрүштүк стерилдөө талаптарына ылайык  │

│               │келүүсү зарыл                                        │

└───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                   Микробиологиялык көрсөткүчтөр:                    │

├─────────────┬─────────┬────────────────────────┬────────┬───────────┤

│  Индекси,   │  Ачкыл  │     Жол берилбеген     │Ачытклар│ Эскертүү  │

│азыктар тобу │ сүттүү  │   азыктардын салмагы   │көктөгө-│           │

│             │ микро-  │       (г, куб.см)      │  нү,   │           │

│             │организм-├───────┬────────┬───────┤ КОЕ/   │           │

│             │ дердин  │ БГКП  │S.aureus│ Пато- │ куб.см │           │

│             │  саны,  │(коли- │        │гендүү │(г), көп│           │

│             │  КОЕ/   │ форм- │        │а.и.   │  эмес  │           │

│             │куб.см   │  дор  │        │сальмо-│        │           │

│             │ (г)     │       │        │неллдер│        │           │

├─────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────────┤

│Суюк ачкыл   │Кем эмес │ 0,01  │  1,0   │   25  │   -    │           │

│сүттүү       │1х10^7** │       │        │       │        │           │

│азыктар,     │         │       │        │       │        │           │

│а.и.         │         │       │        │       │        │           │

│пайдалануу   │         │       │        │       │        │           │

│мөөнөтү 72 с │         │       │        │       │        │           │

│ашык эмес    │         │       │        │       │        │           │

│йогурт       │         │       │        │       │        │           │

├─────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────────┤

│Суюк ачкыл   │Кем эмес │ 0,01  │  1,0   │   25  │ачыткы -│*Уютку     │

│сүттүү       │1х10^7** │       │        │       │50*     │колдонулуп │

│азыктар,     │         │       │        │       │көктөгө-│даярдалган │

│а.и.         │         │       │        │       │нү - 50 │жана       │

│пайдалануу   │         │       │        │       │        │курамында  │

│мөөнөтү 72 с │         │       │        │       │        │ачыткы бар │

│ашык эмес    │         │       │        │       │        │суусундук- │

│йогурт       │         │       │        │       │        │тардан     │

│             │         │       │        │       │        │тышкары    │

│             │         │       │        │       │        │**Термика- │

│             │         │       │        │       │        │лык иштелип│

│             │         │       │        │       │        │чыккан     │

│             │         │       │        │       │        │азыктар    │

│             │         │       │        │       │        │үчүн       │

│             │         │       │        │       │        │ченемдел-  │

│             │         │       │        │       │        │бейт       │

├─────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────────┤

│Пайдалануу   │Кем эмес │ 0,1   │  1,0   │   25  │ачыткы -│* Уютку    │

│мөөнөтү 72 с │1х10^7**,│       │        │       │50*     │колдонулуп │

│ашык         │бифидо-  │       │        │       │көктөгө-│даярдалган │

│бифидобакте- │бактерий-│       │        │       │нү - 50 │жана       │

│рийлер менен │лер      │       │        │       │        │курамында  │

│байытылган   │1х10^6   │       │        │       │        │ачыткы бар │

│суюк ачкыл   │кем эмес │       │        │       │        │суусундук- │

│сүттүү       │         │       │        │       │        │тардан     │

│азыктар      │         │       │        │       │        │тышкары    │

├─────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────────┤

│Ряженка      │   -     │ 1,0   │  1,0   │   25  │   -    │           │

├─────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────────┤

│Сметана жана │   -     │ 0,001*│  1,0   │   25  │ачыткы -│*Термикалык│

│анын         │         │       │        │       │50*     │иштелип    │

│негизинде    │         │       │        │       │көктөгө-│чыккан     │

│азыктар      │         │       │        │       │нү - 50 │азыктар    │

│             │         │       │        │       │        │үчүн -     │

│             │         │       │        │       │        │0.01;      │

│             │         │       │        │       │        │**Пайдала- │

│             │         │       │        │       │        │нуу мөөнөтү│

│             │         │       │        │       │        │72 с ашык  │

│             │         │       │        │       │        │азыктар    │

│             │         │       │        │       │        │үчүн       │

└─────────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────────┘

 

2. Быштак жана быштак азыктары (а.и. мөмө же болбосо

жемиш кошулмалары менен)

 

2.1. Азыктын баалуулугу (100 г азыкта):

┌─────────────────────────┬───────────┬───────────────┬───────────────┐

│    Критерийлер жана     │  Өлчөм    │ Жол берилген  │   Эскертүү    │

│      көрсөткүчтөр       │бирдиктери │  деңгээли     │               │

├─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┤

│Белок                    │г          │      7-17     │               │

├─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┤

│Май                      │ошондой эле│    3,5-15     │               │

├─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┤

│Көмүртектер              │г, көп эмес│      12       │               │

├─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┤

│Энергетикалык баалуулугу │ккал       │    105-250    │               │

├─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┤

│Күл                      │г          │      3-4      │               │

├─────────────────────────┴───────────┴───────────────┴───────────────┤

│Минералдуу заттар:                                                   │

├─────────────────────────┬───────────┬───────────────┬───────────────┤

│Кальций                  │мг         │    150-200    │               │

├─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┤

│Кычкылдуулук             │град. Т,   │    150        │               │

│                         │көп эмес   │               │               │

└─────────────────────────┴───────────┴───────────────┴───────────────┘

2.2. Коопсуздук көрсөткүчтөр:

┌──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┐

│      Көрсөткүчтөр        │   Жол берилген   │        Эскертүү       │

│                          │ деңгээли, мг/кг, │                       │

│                          │    көп эмес      │                       │

├──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┤

│Ачып бузулуу көрсөткүчтөр:                                           │

├──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┤

│Ачытуучу сан              │      4,0         │Активдүү кычкылтектин  │

│         &