Система Orphus

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\aa9f2318-d558-4f47-88ef-478c9b1d164f\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ѲКМѲТY

ТОКТОМ

2014-жылдын 17-декабры № 710

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-мартындагы № 155 токтомунун редакциясына ылайык)

Кыргыз Республикасында электрондук визаны андан ары ишке киргизүү жана берүү максатында, "Тышкы миграция жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6 жана 13-беренелерине, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-мартындагы № 155 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2032-жылдын 18-декабрындагы № 839 "Консулдук жыйымдар жана иш жүзүндөгү чыгымдар үчүн жыйымдар жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Консулдук жыйымдар жака иш жүзүндөгү чыгымдар үчүн жыйымдар жөнүндө жободо:

- 9-пункттун экинчи абзацы "кеңселик" деген сөздөн кийин ", электрондук, маалыматтык-техникалык" деген сөздөр менен толукталсын;

- 15-пункт "башка документ берилет" деген сөздөрдөн кийин ", буга электрондук төлөм тутуму аркылуу төлөө кирбейт" деген сөздөр менен толукталсын;

- 21-пункттун 2-пунктчасы "аткарылган учурда" деген сөздөрдөн кийин ", ошондой эле электрондук визаны тариздөө жана берүү үчүн" деген сөздөр менен толукталсын;

- төмөнкүдөй мазмундагы 26-пункт менен толукталсын:

"26. Электрондук визага иш жүзүндө кеткен чыгымдар үчүн жыйымдар Тышкы миграцияны эсепке алуунун бирдиктүү тутумун күтүү менен байланышкан электрондук жана маалыматтык-техникалык чыгымдар боюнча материалдык коромжулардын ордун толтуруу үчүн жумшалат.".

3. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети ушул токтомдон келип чыгуучу зарыл болгон чараларды көрүшсүн.

4. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

Дж.К.Оторбаев