Система Orphus

Тиркеме

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2016-жылдын 29-декабрындагы
№ 707 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын статс-катчысы жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358, 2017-жылдын 27-декабрындагы № 838 , 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 , 2019-жылдын 11-октябрындагы № 536 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын статс-катчысы жөнүндө жобо (мындан ары - Жобо) мамлекеттик органдын статс-катчысынын ишинин укуктук негиздерин аныктайт.

2. Мамлекеттик жарандык кызмат иштеген аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарында (мындан ары - мамлекеттик органдар), ошондой эле Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик органдарында статс-катчынын кызмат орду уюшулат.

3. Статс-катчы мамлекеттик органдарда жогорку административдик кызмат ордун ээлеген мамлекеттик кызматчы болуп саналат.

4. Статс-катчынын кызмат орду туруктуу болуп саналат жана укуктук статусу боюнча мамлекеттик органдын жетекчисинин биринчи орун басарынын кызмат ордуна теңештирилет.

5. Статс-катчынын ишинин укуктук негизин Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктары жана буйруктары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору түзөт.

2. Статс-катчынын функциялары жана ыйгарым укуктары

6. Статс-катчы мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдарга ылайык төмөнкү функцияларды жана ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат:

1) мамлекеттик жарандык кызмат чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашырат;

2) мамлекеттик органдын максаттарына жана милдеттерине жетүү боюнча анын ишин уюштурууну камсыз кылат;

3) мамлекеттик органдын ишинин стратегиялык, келечектүү планын, түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана мамлекеттик жарандык кызматчылардын (мындан ары - кызматчылар) пландарын иштеп чыгууну уюштурат;

4) программалык бюджети иштеп чыгуу жана ишке ашыруу үчүн жооп берет;

5) мамлекеттик органдын башкаруу түзүмүн иштеп чыгат;

6) мамлекеттик органдын максаттарына жетүүгө багытталган иштиктүү процесстерди функциялык талдоо, оптималдаштыруу боюнча иш жүргүзөт;

7) түзүмдүк бөлүмдөр жана кызматчылардын функциялык милдеттери жөнүндө жоболорду иштеп чыгууну координациялайт;

8) мамлекеттик органдын персоналын башкаруу кызматынын ишин уюштурат;

9) кызматчылардын карьералык өсүүсүн пландоо боюнча ишти камсыз кылат;

10) мамлекеттик органда кадрларды тандоону жана жайгаштырууну уюштурат;

11) коррупцияга каршы чараларды иштеп чыгат жана аларды ишке ашырууну уюштурат;

12) иштиктүү процесстерди электрондук башкаруу форматына которууну кошкондо, башкаруунун азыркы технологияларын киргизүүнү уюштурат;

13) колдоо функцияларын, анын ичинде финансылык, материалдык жана адам ресурстарын башкарууну жүзөгө ашырат;

14) кызматчылардын потенциалын жогорулатууну камсыз кылат;

15) кызматчыларды материалдык жана материалдык эмес жүйө-себептелүүчү механизмдерин иштеп чыгат;

16) мамлекеттик органдын ишине мониторинг жүргүзүү тутумун иштеп чыгат жана иштөөсүн камсыз кылат;

17) аткаруу жана эмгек тартибине контролдоону жүргүзөт жана анын абалы үчүн жоопкерчиликтүү болот;

18) кызыкчылыктардын кагылышын алдын алуу, айкындоо жана чечүү боюнча чараларды жүзөгө ашырат;

19) кызматчылардын ишине баа берүүнү уюштурат;

20) мамлекеттик органдын ишин өркүндөтүү боюнча сунуштарды даярдайт;

21) коррупция коркунучун туудурган учурлардын жана кырдаалдардын тизмесин иштеп чыгат жана аны Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин (мындан ары - Кеңеш) бекитүүсүнө жөнөтөт;

22) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка функцияларды жана ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

7. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде мыйзам долбоорлорун жактоодон жана мамлекеттик органдын жетекчиси жок болгондо анын милдетин убактылуу аткаруу учурларынан тышкары, статс-катчыга мамлекеттик органдын тармактык функцияларын ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктардын берилиши мүмкүн эмес.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 27-декабрындагы № 838 токтомунун редакциясына ылайык)

3. Кызматка кирүү

8. Статс-катчынын кызмат ордун жогорку билими, административдик мамлекеттик жана/же муниципалдык жогорку же башкы кызмат орундарында же болбосо атайын, саясий мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат орундарында 5 жылдан кем эмес жалпы иш стажы бар адамдар ээлей алышат.

Статс-катчынын кызмат ордун ошондой эле башка иш чөйрөлөрүндө 7 жылдан кем эмес жетекчилик иш тажрыйбасы бар адамдар, бирок мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат орундарында 3 жылдан кем эмес жалпы иш стажы болгон шартта ээлей алышат.

Статс-катчынын кызмат ордун ээлөө үчүн иш стажына саясий муниципалдык кызмат орундарындагы адамдардын акы төлөнбөөчү негизде аткарылуучу иши кирбейт.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 11-октябрындагы № 536 токтомунун редакциясына ылайык)

9. Кесиптик көндүмдөрү:

а) билими:

- Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдарды;

- персоналды башкаруу тармагын;

- иш кагаздарын жүргүзүүнү;

- финансылык менеджмент чөйрөсүн;

- стратегиялык башкаруунун жана пландаштыруунун, ишкердик процесстерди талдоонун жана оптималдаштыруунун, функциялык талдоо жүргүзүүнүн негиздерин;

- маалыматтык (электрондук) технологиялардын негиздерин;

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү.

б) көндүмдөрү:

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- жетекчилик иш (пландаштыруу, уюштуруу, координациялоо, жүйөлөштүрүү, мониторинг жүргүзүү, баалоо жана контролдоо);

- персоналдын ишинин натыйжалуулугун жана майнаптуулугун талдоо жана болжолдоо;

- электрондук башкаруу форматын кошкондо, башкаруунун азыркы технологияларын киргизүү;

- программалык бюджетти иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

- коррупцияга каршы чараларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл программалык продуктуларды колдоно билүү.

10. Мамлекеттик органдын статс-катчысынын кызмат ордуна квалификациялык талаптар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталуучу Типтүү квалификациялык талаптардын негизинде мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (мындан ары - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) тарабынан иштелип чыгат жана Кеңеш тарабынан бекитилет.

Статс-катчынын бош кызмат ордун ээлөөгө тандоону, талапкердин квалификациялык талаптарга ылайыктыгын эске алуу менен, конкурстук негизде Кеңеш жүзөгө ашырат.

11. Статс-катчынын бош кызмат ордун ээлөөгө конкурстук тандоо ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан уюштурулат.

12. Статс-катчынын бош кызмат ордун ээлөөгө конкурс:

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматтын улуттук кадрлар резервинде (мындан ары - Улуттук резерв) турган адамдар арасындагы конкурс;

- ачык конкурс тартибинде өткөрүлөт.

13. Конкурс, ушул Жободо каралган учурлардан башка, биринчи кезекте Улуттук кадрлар резервинде турган адамдардын (мындан ары - резервдегилер) арасында өткөрүлөт.

14. Резервдегилер үчүн конкурс аңгемелешүү этабынан башталат.

Аңгемелешүүдөн өтүүдөн мурда резервде турган адам полиграфта тестирлөөдөн өтүү жөнүндө мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте полиграфта тестирлөөдөн өтөт.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомунун редакциясына ылайык)

15. Мамлекеттик органдын жетекчиси статс-катчынын административдик мамлекеттик бош кызмат оруну пайда болгон учурдан тартып үч жумуш күнүнөн кечиктирбестен көрсөтүлгөн кызмат орунун ээлөөгө квалификациялык талаптарга ылайыктуу экиден кем эмес резервдегилердин талапкерлигин Кеңештин кароосуна жөнөтөт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

16. Кеңеш үч жумушчу күндөн кечиктирбестен сунушталган талапкерлердин квалификациялык талаптарга ылайыктуулугун карайт.

17. Кеңеш тийиштүү мамлекеттик органдын жетекчисинин катышуусунда талапкерлер менен аңгемелешет жана талапкерди дайындоого сунуштоо жөнүндө чечим кабыл алат.

18. Статс-катчынын бош кызмат орду пайда болгон мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан резервдегилердин ичинен талапкерлер ушул Жобонун 15-пунктунда каралган мөөнөттө сунушталбаса, Кеңеш резервдегилердин арасында өткөрөт.

19. Кеңеш бош кызмат ордуна карата коюлган квалификациялык талаптарга ылайыктуу резервдегилердин арасында конкурс өткөрүүнүн мөөнөтүн көрсөтүү менен чечим чыгарат.

Резервдегилердин арасында конкурс өткөрүү жөнүндө Кеңештин чечими ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын веб-сайтында жайгаштырылат.

20. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган Кеңештин чечимине ылайык конкурс өткөрүү жөнүндө эки жумушчу күндүн ичинде резервдегилерге маалымдайт.

21. Конкурска катышууну каалаган резервдегилер беш жумуш күнүнөн кечикпеген мөөнөттө Кеңештин төрагасынын атына арыз жана керектүү документтерин берет.

22. Резервдегилердин арасында статс-катчынын бош кызмат ордун ээлөөгө конкурс өткөрүүнүн узактыгы 20 жумуш күнүнөн ашпоого тийиш.

Эгерде мөөнөт объективдүү себептер боюнча бузулса (кворумдун жоктугу, техникалык жагдайлар), анда ушул Жобо тарабынан белгиленген конкурстук жол-жоболорду өткөрүү мөөнөтүн сактабагандыгы эреже бузуу болуп саналбайт.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомунун редакциясына ылайык)

23. Конкурс өткөрүлбөй калса же конкурстан өткөн адам кызмат орунуна дайындалбаса анда ачык конкурс жарыяланат.

24. Статс-катчынын бош кызмат орду пайда болгондон кийин 10 жумуш күнүнөн кечиктирбестен конкурс өткөрүү жөнүндө маалымат ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын гезитинде жана веб-сайтында же башка расмий массалык маалымат каражаттарында жайгаштыруу жолу менен ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган конкурс жарыялайт.

26. Конкурстук тандоо өзүнө төмөнкү этаптарды камтыйт:

- документтерди кабыл алуу жана алардын квалификациялык талаптарга ылайыктуулугун кароо;

- Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын билүүнүн компьютердик (негизги) тестти;

- статс-катчынын функцияларынын чегиндеги практикалык тапшырма;

- мыйзамдарда белгиленген тартипте полиграфта тестирлөө;

- аңгемелешүү.

27. Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандарга конкурска катышууга уруксат берилбейт.

Суроолордун саны, компьютердик тестирлөөнүн татаалдык даражасы, практикалык тапшырманын жана аңгемелешүүнүн критерийлери жана баалоонун методикасы, ошондой эле ушул Жобо менен жөнгө салынбаган конкурсту өткөрүү боюнча башка маселелер Кеңеш тарабынан аныкталат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

28. Тестирлөөдөн өтүүдө жана практикалык тапшырманы аткарууда ар бир этап боюнча баллдын жалпы санынын 60 пайыздык босоголук маанисинен төмөн эмес балл алган талапкерлерге конкурстун ар бир кийинки этабына катышууга уруксат берилет.

29. Статс-катчынын кызмат ордуна талапкерлерди тандоо боюнча Кеңештин жыйынына мамлекеттик органдын жетекчиси чакырылат, ал Кеңештин жыйынына кеңешчи добуш берүү укугу менен катышат.

30. Кеңеш статс-катчынын кызмат орунун ээлөөгө талапкерлер менен аңгемелешүү өткөрөт жана Кеңештин мүчөлөрүнүн көпчүлүгү өз добушун берген талапкерди дайындоого көрсөтмө берүү жөнүндө чечимди кабыл алат.

Бир да талапкер Кеңештин мүчөлөрүнүн добуштарынын керектүү санына ээ болбогон учурда, Кеңеш кайрадан конкурс өткөрүү жөнүндө чечимин кабыл алат.

Кеңештин чечимдери жыйынга катышкан Кеңештин мүчөлөрүнүн добушунун жөнөкөй көпчүлүгү менен коллегиялык түрдө кабыл алынат. Кеңештин мүчөлөрүнүн добуштарынын саны бирдей болуп калса, Кеңештин жыйынынын төрагасынын добушу чечүүчү добуш деп эсептелет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

31. Кеңеш статс-катчынын кызмат орунун ээлөөгө талапкерлер менен аңгемелешүү өткөрөт жана талапкерди дайындоого көрсөтмө берүү жөнүндө чечимди кабыл алат.

32. Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарында статс-катчы Кеңештин сунушу боюнча, мамлекеттик органдын жетекчисинин макулдугу менен Кыргыз Республикасынын Премьер-министри (мындан ары - Премьер-министр) тарабынан 5 жумуш күнүнүн ичинде дайындалат.

33. Премьер-министр, мамлекеттик органдын жетекчиси менен макул болбогон учурда, кайрадан конкурс өткөрүү зарылдыгы жөнүндө Кеңешке маалымдоо менен, статс-катчынын кызмат орунун ээлөөгө талапкерди четке кагууга укуктуу.

34. Кайрадан конкурс өткөрүлсө, конкурстан өткөн адамды Премьер-министр Кеңештин сунушу боюнча 5 жумуш күнүнүн ичинде кызматка дайындайт.

35. Башка мамлекеттик органдардын статс-катчысы Кеңештин сунушу боюнча, мамлекеттик органдын жетекчисинин макулдугу менен, мындай орган карамагында турган жогорку мамлекеттик орган (кызмат адамы) тарабынан 5 жумуш күнүнүн ичинде кызматка дайындалат.

35. Мамлекеттик органдын жетекчиси макул болбогон учурда жогору турган мамлекеттик орган (кызмат адамы), кийин кайрадан конкурс өткөрүү зарылдыгы жөнүндө Кеңешке маалымдоо менен, статс-катчынын кызмат орунун ээлөөгө талапкерди четке кагууга укуктуу.

36. Кайрадан конкурс өткөрүлсө, конкурстан өткөн адам Кеңештин сунушу боюнча жогору турган мамлекеттик орган (кызмат адамы) тарабынан 5 жумуш күнүнүн ичинде кызматка дайындалат.

37. Эгерде аңгемелешүүдөн өтүп, дайындоого сунушталган талапкер дайындалбай калса, мындай адам Улуттук кадрлар резервинде турбаган шартта, ал Кеңештин сунушу боюнча Улуттук кадрлар резервине киргизилет.

38. Мамлекеттик органда статс-катчынын бош кызмат орду пайда болгон учурда, анын ордун убактылуу ээлөөгө же статс-катчынын милдетин аткаруучуну дайындоого жол берилбейт, ал эми конкурстук комиссиянын төрагасынын милдеттери мамлекеттик органдын жетекчисинин чечими менен комиссия мүчөлөрүнүн бирине жүктөлөт.

39. "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 37-беренесинин биринчи бөлүгүндө каралган учурларда, ошондой эле статс-катчынын кызматтык милдеттерин узак мөөнөттүн ичинде аткарууга мүмкүнчүлүк болбогон учурда:

- аткаруу бийлигинин мамлекеттик органында - Премьер-министр Кеңештин макулдугу менен мындай милдеттерди белгиленген квалификациялык талаптарга ылайыктуу башка адамга жүктөөгө укуктуу;

- башка мамлекеттик органда - жогору турган мамлекеттик орган (кызмат адамы) Кеңештин макулдугу менен мындай милдеттерди белгиленген квалификациялык талаптарга ылайыктуу келген башка адамга жүктөөгө укуктуу.

4. Статс-катчынын ишин баалоо

40. Статс-катчынын ишин баалоо Кеңеш тарабынан жыл сайын жүргүзүлөт. Баалоо төмөнкү курамдык бөлүктөрүн камтыйт:

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жүргүзүлүүчү мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдардын аткарылышын баалоо;

- мамлекеттик органдын коомдук кеңеши тарабынан жүргүзүлүүчү ишти баалоо;

- мамлекеттик органдын кызматчыларын анонимдүү сурамжылоонун натыйжалары боюнча баалоо;

- мамлекеттик органдын жетекчиси жүргүзүүчү, жүктөлгөн функцияларынын чегиндеги максаттарга жана милдеттерге жетишүү боюнча мамлекеттик органдын ишин уюштуруунун майнаптуулугун баалоо.

41. Статс-катчынын ишин баалоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталуучу тартипке ылайык жүргүзүлөт.

42. Баалоонун негизинде статс-катчылардын рейтинги аныкталат.

43. Кеңештин баалоосунун натыйжалары боюнча төмөнкү чечимдер кабыл алынат:

- эмгек акы сеткасында кадамды (коэффициентти) аныктоо боюнча;

- ээлеген кызмат ордуна ылайыктуулугу же ылайыктуу эместиги жөнүндө;

- сыйлоолор жөнүндө;

- тартиптик жаза чараларын колдонуу жөнүндө;

- квалификацияны жогорулатуу жөнүндө;

- ротациялоо жөнүндө.

44. Статс-катчынын квалификациясын жогорулатуу статс-катчынын функцияларына жараша, ошондой эле баалоонун жана рейтингдин натыйжалары боюнча, Кеңештин чечимине ылайык, окутууга мамлекеттик заказдын чегинде үч жылда жок дегенде бир жолу жүргүзүлөт.

45. Статс-катчыны окутуу ведомстволук багыты боюнча, ошондой эле кайра даярдоонун жана квалификацияны жогорулатуунун башка программалары боюнча кошумча жүргүзүлүшү мүмкүн.

5. Статс-катчыны ротациялоо

46. Мамлекеттик органдын статс-катчысын ротациялоо - статс-катчыны бир мамлекеттик органдан башка мамлекеттик органга которуу же жылдыруу. Статс-катчы бирдей маанидеги кызмат орунуна гана ротацияланышы мүмкүн.

47. Статс-катчыны ротациялоо төмөнкү максаттарда жүргүзүлөт:

1) мамлекеттик органдын ишинин майнаптуулугун жогорулатуу;

2) статс-катчынын потенциалын сарамжалдуу пайдалануу;

3) статс-катчынын карьералык жүйө-себептерин жогорулатуу;

4) кызыкчылыктардын кагылышына жол бербөө жана коррупциянын коркунучун төмөндөтүү.

48. Статс-катчыны ротациялоо төмөнкүдөй жүргүзүлөт:

- аткаруу бийлигинин мамлекеттик органынын статс-катчысын ротациялоо Кеңештин макулдугу менен Премьер-министр тарабынан жүргүзүлөт;

- башка мамлекеттик органдын статс-катчысын ротациялоо Кеңештин макулдугу менен, мындай орган карамагында турган жогорку мамлекеттик орган (кызмат адамы) тарабынан жүргүзүлөт.

49. Статс-катчыны ротациялоо 3 жылда кеминде бир жолу жүргүзүлөт, ал эми коррупциянын коркунучун төмөндөтүү максатында 2 жылда кеминде бир жолу жүргүзүлөт.

50. Эгерде жагдайлар, мамлекеттик кызматка олуттуу зыян келтирүүгө жол бербөө үчүн, мындай чараларды көрүүнү талап кылса, анын ичинде мамлекеттик органдын жетекчиси менен статс-катчысынын ортосунда кагылыштардын болушу, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ротациялоо мөөнөтү келип жеткенге чейин статс-катчыны ротациялоо боюнча Кеңешке сунуш киргизүүгө укуктуу.

Мындай учурда Кеңеш бул сунушту Премьер-министрге же ушул мамлекеттик орган карамагында турган жогорку мамлекеттик органга (кызмат адамына) киргизүүгө укуктуу.

Кызыкчылыктардын кагылышуусу жана коррупция коркунучу жөнүндө фактылар далилденген учурда мамлекеттик органдын жетекчиси статс-катчыны ротациялоо жөнүндө сунушту Премьер-министрге же ушул мамлекеттик орган карамагында турган жогорку мамлекеттик органга (кызмат адамына) киргизиши мүмкүн.

51. Мамлекеттик органдардын ортосунда ротациялоо божомолдонуп жатса, статс-катчыны ротациялоо ошол мамлекеттик органдардын жетекчилеринин жазуу жүзүндөгү макулдугу менен жүргүзүлөт. Кеңеш статс-катчыларды ротациялоого макулдук берет же каршылыгын билдирет.

Мамлекеттик органдардын жетекчилери статс-катчыны ротациялоого макул болбосо, акыркы чечим Премьер-министр, ошондой эле жогору турган тийиштүү мамлекеттик орган (кызмат адамы) тарабынан кабыл алынат.

52. Мамлекеттик органдын статс-катчысынын ишинде коррупция коркунучу бар учурлардын жана кырдаалдардын тизмеси мамлекеттик орган тарабынан иштелип чыгат жана Кеңештин бекитүүсүнө жөнөтүшөт.

53. Кеңеш статс-катчыларды ротациялоо боюнча документтерди:

- аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарында - Премьер-министрге жөнөтөт;

- башка мамлекеттик органдарда - статс-катчынын кызмат орунуна дайындоону белгиленген тартипте ишке ашырып жаткан, мындай органдар карамагында турган жогорку мамлекеттик органга (кызмат адамына) жөнөтөт.

6. Статс-катчынын жоопкерчилиги

54. Статс-катчыга тартипсиз жосунду жасаган фактысы белгиленген же ырасталган учурларда гана тартиптик жаза берилиши мүмкүн.

55. Статс-катчы тарабынан тартипсиз жосун жасалгандыгы жөнүндө фактыны белгилөө же ырастоо үчүн Кеңештин, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, мамлекеттик органдын жетекчисинин же статс-катчынын өзүнүн демилгеси боюнча дайындалуучу кызматтык териштирүү жүргүзүлүшү мүмкүн.

Мамлекеттик органдардын статс-катчыларынын кызмат орундарын ээлеген адамдарга карата кызматтык териштирүүнү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жүргүзөт.

Кызматтык териштирүүнүн натыйжалары боюнча Кеңештин сунушу боюнча Премьер-министр же мындай мамлекеттик орган карамагында турган жогорку мамлекеттик орган (кызмат адамы) статс-катчыга тартиптик жаза берүүгө укуктуу.

7. Мамлекеттик органды жоюуда же кайра уюштурууда статс-катчы үчүн кепилдиктер

56. Мамлекеттик органды жоюуда же кайра уюштурууда статс-катчыга карата "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 40-беренесинин ченемдери колдонулат.

57. Өзгөртүп түзүү аркылуу мамлекеттик орган кайра уюштурулуп, натыйжада башка мамлекеттик орган түзүлгөн учурда, Премьер-министр же мындай орган карамагында турган жогорку мамлекеттик орган (кызмат адамы) кайра уюштуруунун натыйжасында түзүлгөн органдын статс-катчысынын кызмат ордуна кайра уюштурулуп жаткан мамлекеттик органдын статс-катчысын сунуштайт.

Кайра уюштурулуп жаткан органдын статс-катчысын кызматтан бошотуу Кеңештин макулдугу менен өзгөртүп түзүлгөн мамлекеттик органдын жетекчисинин сунушу боюнча ишке ашырылат.

Кайра уюштурулуп жаткан органдын статс-катчысы макул болсо, аны Премьер-министр же мындай орган карамагында турган жогорку мамлекеттик орган (кызмат адамы) Кеңештин жана мамлекеттик органдын макулдугу менен, аны өзгөртүлүп түзүлгөн органдын статс-катчысынын кызмат ордуна 5 жумушчу күндүн ичинде дайындайт.

Статс-катчы сунушталган кызмат ордунан баш тарткан учурда, ага мындай кызмат орунду ээлөө үчүн керектүү квалификациялык талаптарга ылайыктуу шартта кызмат орундарынын тийиштүү категориясынын чегинде башка иш сунушталат.

Кайра уюштурулуп жаткан органдын статс-катчы макул болсо, Премьер-министр же мындай орган карамагында турган жогорку мамлекеттик орган (кызмат адамы) аны сунушталган кызмат ордуна дайындайт.

58. Статс-катчынын кызмат орду бар эки же андан көп мамлекеттик органдар бир мамлекеттик органга бириккен учурда Премьер-министр же мындай орган карамагында турган жогорку мамлекеттик орган (кызмат адамы) баалоонун, рейтингдин натыйжаларын, статс-катчынын кызматындагы иш тажрыйбасын жана мындай кызматта болушунун узактыгын эске алып, Кеңештин сунушу боюнча, мамлекеттик органдын жетекчисинин макулдугу менен, кайра уюштурулуп жаткан мамлекеттик органдардын статс-катчыларынын бирин статс-катчынын кызмат ордуна дайындайт,

Дайындалбаган статс-катчыга мындай кызмат орунун ээлөө үчүн зарыл квалификациялык талаптарга ылайыктуу шартта кызмат орундарынын тийиштүү категориясынын чегинде башка иш сунушталат.

Кайра уюштурулуп жаткан органдын статс-катчысы макул болсо, Премьер-министр же мындай орган карамагында турган жогорку мамлекеттик орган (кызмат адамы) аны аталган кызмат ордуна дайындайт.

Кайра уюштурулуп жаткан мамлекеттик органдардын статс-катчыларынын баалоонун, рейтингдеринин натыйжалары, статс-катчылардын кызматындагы иш тажрыйбасы жана ушул кызматта болушунун узактыгы бирдей болсо, анда Кеңештин чечими боюнча, ушул Жобонун 3-бөлүмүндө көрсөтүлгөн жол-жоболорго ылайык, кайра уюштурулуучу мамлекеттик органдардын статс-катчыларынын арасында түзүлгөн мамлекеттик органдын статс-катчысынын кызмат ордун ээлөөгө конкурс өткөрүлөт.

Түзүлгөн мамлекеттик органдын статс-катчысын кызмат ордуна конкурс практикалык тапшырма этабынан башталат.

Дайындалбаган статс-катчыга мындай кызмат орунун ээлөө үчүн зарыл квалификациялык талаптарга ылайыктуу шартта кызмат орундарынын тийиштүү категориясынын чегинде башка иш сунушталат.

Кайра уюштурулуп жаткан органдын статс-катчысы макул болсо, Премьер-министр же мындай орган карамагында турган жогорку мамлекеттик орган (кызмат адамы) аны сунушталган кызмат ордуна дайындайт.

59. Мамлекеттик органга башка мамлекеттик орган кошулуп кайра уюштурулса, Премьер-министр же мындай орган карамагында турган жогорку мамлекеттик орган (кызмат адамы) Кеңештин жана мамлекеттик органдын жетекчисинин макулдугу менен башка мамлекеттик орган кайсы мамлекеттик органга бириктирилсе, ошол мамлекеттик органдын статс-катчысын дайындайт.

Дайындалбаган статс-катчыга мындай кызмат орунун ээлөө үчүн зарыл квалификациялык талаптарга ылайыктуу шартта кызмат орундарынын тийиштүү категориясынын чегинде башка иш сунушталат.

60. Мамлекеттик орган статс-катчылардын кызмат орундары каралган ар кандай мамлекеттик органдарга бөлүнгөндө, Премьер-министр же мындай орган карамагында турган жогорку мамлекеттик орган (кызмат адамы) түзүлгөн мамлекеттик органдарынын биринде статс-катчыны төмөнкүлөрдүн макулдугу менен дайындайт:

- Кеңештин;

- мамлекеттик органдын жетекчисинин;

- статс-катчынын.

Кайра түзүлгөн башка мамлекеттик органдарда статс-катчынын кызмат ордун ээлөө ушул Жобонун 3-бөлүмүнө ылайык жүргүзүлөт.

61. Бир мамлекеттик органдын же бир нече мамлекеттик органдын курамынан бөлүнгөн мамлекеттик органдын иши андан ары уланган шартта, Премьер-министр же мындай орган карамагында турган жогорку мамлекеттик орган (кызмат адамы) Кеңештин жана мамлекеттик органдын жетекчисинин макулдугу менен ошол эле мамлекеттик органга статс-катчыны (анын макулдугу менен) дайындайт.

Кайра түзүлгөн башка мамлекеттик органдарда статс-катчынын кызмат ордун ээлөө ушул Жобонун 3-бөлүмүнө ылайык жүргүзүлөт.

8. Кызматты токтотуу

62. Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарындагы статс-катчы ээлеген кызмат ордунан төмөнкү учурларда Премьер-министр тарабынан бошотулат:

1) Кеңештин сунушу боюнча - мамлекеттик органдын жетекчисинин макулдугу менен;

2) мамлекеттик органдын жетекчисинин сунушу боюнча - Кеңештин макулдугу менен.

63. Башка мамлекеттик органдардагы статс-катчы ээлеген кызмат ордунан төмөнкү учурларда жогору турган мамлекеттик орган (кызмат адамы) тарабынан бошотулат:

1) Кеңештин сунушу боюнча - мамлекеттик органдын жетекчисинин макулдугу менен;

2) мамлекеттик органдын жетекчисинин сунушу боюнча - Кеңештин макулдугу менен.

64. Статс-катчы ээлеген кызмат ордунан ушул Жобонун жол-жоболоруна ылайык "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 46-48-беренелеринде каралган негиздер боюнча бошотулушу мүмкүн.