Система Orphus

Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\84d8a1ec-9818-4828-8caf-ddb7fa0fd48f\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2017-жылдын 21-апрели № 237

Кыргыз Республикасында 2017-2021-жылдарга айыл чарба кооперативдик системасын өнүктүрүү концепциясын бекитүү жөнүндө

Айыл чарба кооперативдик системасын түзүү жана өнүктүрүүдө мамлекеттик саясатты ишке ашыруу максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

- Кыргыз Республикасында 2017-2021-жылдарга айыл чарба кооперативдик системасын өнүктүрүү концепциясы, 1-тиркемеге ылайык;

- Кыргыз Республикасында 2017-2021-жылдарга айыл чарба кооперативдик системасын өнүктүрүү концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы (мындан ары - Иш-чаралар планы), 2-тиркемеге ылайык.

2. Министрликтердин, административдик ведомстволордун жетекчилери, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү:

- Иш-чаралар планын аткарууну камсыз кылышсын;

- ар бир жарым жылдын жыйынтыгы боюнча, отчеттук мезгилден кийинки айдын 20сынан кечиктирбестен, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигине Иш-чаралар планын аткаруунун жүрүшү жөнүндө маалымат берип турушсун.

3. Иш-чаралар планын ишке ашырууну координациялоо Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигине жүктөлсүн.

4. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги ар бир жарым жылдын жыйынтыгы боюнча отчеттук мезгилден кийинки айдын 25инен кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына Иш-чаралар планын ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө жалпыланган маалымат берип турушсун.

5. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын агроөнөр жай комплекси жана экология бөлүмүнө жүктөлсүн.

6. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

С.Жээнбеков

 

2-тиркеме

Кыргыз Республикасында 2017-2021-жылдарга айыл чарба кооперативдик системасын өнүктүрүү концепциясын ишке ашыруу боюнча
ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ

Иш-чаралар

Аткаруу мөөнөттөрү

Каржылоо булактары

Жооптуу аткаруучулар

Индикатору

Күтүлүүчү натыйжалар

1

Кооперативдер кеңешинин ишин жакшыртууну караган "Кооперативдер жөнүндө" КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу

2017-жыл, IV квартал

Мамлекеттик органдын бекитилген бюджетинин чегинде

АЧТММ, ККС (макулдашуу боюнча)

Кооперативдердин кеңешинин ишин жакшыртуу маселесин жөнгө салуучу ченемдик укуктук акты кабыл алынды

Айыл чарба кооперативдеринин ишин жакшыртуу, чечимдерди кабыл алуунун жол-жоболорун жөнөкөйлөштүрүү

2

Айыл чарба кооперативдерине мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифин 10,0% (жумуш берүүчүдөн - 0,0%, жумушчудан - 10%) белгилөө менен төлөөчүлөрдүн өзүнчө категориясына бөлүүнү караган; айыл чарба кооперативдерин камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүү үчүн орточо айлык акынын көрсөткүчүн колдонуудан бошотулган уюмдардын тизмесине киргизүүнү караган "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө" КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" КР Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу

2017-жыл, IV квартал

Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин чегинде

Соцфонд, АЧТММ

Төлөөчүлөрдүн өзүнчө категориясына айыл чарба кооперативдерин бөлүү маселесин жөнгө салуучу ченемдик укуктук акты кабыл алынды

Камсыздандыруу төлөмдөрү системасын жакшыртуу, дыйкан жана фермер чарбаларынын камсыздандыруу төлөмдөрүн теңдөө. Айыл чарба кооперативдеринин санын көбөйтүү

3

Айыл чарба багытындагы жерлерди алууда айыл чарба кооперативдерине артыкчылык берүү бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын Жер кодексине толуктоолорду киргизүү жөнүндө" КР Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу

2017-жыл, IV квартал

Мамлекеттик органдын бекитилген бюджетинин чегинде

АЧТММ

Айыл чарба кооперативдерине айыл чарба багытындагы жерлерди алууда артыкчылык берүү маселелерин жөнгө салуучу ченемдик укуктук акты кабыл алынды

Жерлерди натыйжалуу пайдалануу жана айыл чарба продуктуларынын көлөмүн көбөйтүү

4

Сугат жерлерди кыска мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү ижарага алууда айыл чарба кооперативдерине артыкчылык берүү бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 22-июнундагы № 243 "Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фонддун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби жөнүндө типтүү жобо тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" КР Өкмөтүнүн токтомунун долбоорун иштеп чыгуу

2017-жыл, IV квартал

Мамлекеттик органдын бекитилген бюджетинин чегинде

АЧТММ, Мамкаттоо

Айыл чарба кооперативдерине сугат жерлерди кыска мөөнөткө жана узак мөөнөткө ижарага алууда артыкчылык берүүнү караган КР Өкмөтүнүн токтомунун долбоору кабыл алынды

Жер пайдалануунун механизми өркүндөтүлөт. Түшүмдүүлүк жана жерди которуштуруп айдоо жогорулайт. Өндүрүш каражаттарына жетүү кеңейтилет

5

Жыл сайын  төмөнкүлөрдү каржылоону жогорулатуу үчүн сунуштарды иштеп чыгуу:

- айыл чарба кооперативдерине узак мөөнөттүү ижаранын (лизинг) негизинде айыл чарба техникасын жана асыл тукум мал сатып алуу үчүн;

- айыл чарба продуктуларын кайра иштетүү боюнча жабдууларды сатып алуу үчүн

2017-2021- жылдар

Айыл чарба каржылоо долбоорунун алкагында

"Айыл Банк" ААКы (макулдашуу боюнча), коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча), РКӨФ (макулдашуу боюнча)

Каржылоону көбөйтүү менен айыл чарба кооперативдерине дем берүү механизми аныкталды

Айыл чарба техникасын пайдалануу жана асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү жогорулайт

6

Айыл чарба кооперативдерин өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү үчүн эл аралык жана донордук уюмдардын инвестицияларын тартуу

Дайыма

Инвесторлордун жана эл аралык донорлордун каражаттарынын чегинде

АЧТММ, КРӨнүн облустардагы өкүлү, ЭУ (макулдашуу боюнча)

Айыл чарба кооперативдерин өнүктүрүү үчүн зарыл шарттар түзүлдү

Өндүрүлгөн продукциянын көлөмү көбөйдү

7

Айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүнө зооветеринардык, агротехникалык кызмат көрсөтүү боюнча айылдык тейлөө кооперативдерин түзүү

2018-жыл

Эл аралык донорлордун каражаттарынын чегинде

АЧТММ, КРӨнүн облустардагы өкүлү, ЭУ (макулдашуу боюнча)

Товардык тейлөө кооперативдеринин иштерин өнүктүрүү үчүн айыл жеринде кызмат көрсөтүүгө шарттар түзүлдү

Айыл чарба кооперативдерин өнүктүрүүгө багытталган өндүрүштүк тейлөөлөрдү жогорулатуу жана камсыз кылуу

8

Айыл чарба кооперативдеринин ишин жөнгө салуучу ченемдик-укуктук актылардын маалымдамаларынын жыйнактарын даярдоо жана чыгаруу

Жыл сайын декабрда

Эл аралык донорлордун каражаттарынын чегинде

АЧТММ, ККС (макулдашуу боюнча)

Айыл чарба кооперативдерине маалымдоо үчүн маалымдамалар жана ченемдик укуктук актылардын жыйнагы чыгарылды

Кооперативдерди методологиялык жана маалыматтык материалдар менен камсыз кылуу

9

Жалпыга маалымдоо каражаттарын айыл чарба кооперативдеринин ишинин абалы, жетишкен ийгиликтери, тажрыйба алмашуу жөнүндө баяндамалар менен камсыз кылуу

Жыл сайын декабрда

Эл аралык донорлордун каражаттарынын чегинде

АЧТММ, КРӨнүн облустардагы өкүлү, ЭУ (макулдашуу боюнча)

Айыл чарба кооперативдеринин иштериндеги ийгиликтер жөнүндө маалыматтарды жайылтуу мүмкүнчүлүгү кеңейди

Кооперативдик кыймылды өнүктүрүү жана илгерилетүү, жаңы жана алдыңкы технологияларды ишке киргизүү

10

Айыл чарба кооперативдерин өнүктүрүү маселелери боюнча ар жылдык көргөзмө-жарманкелерди, фестивалдарды, илмий-практикалык конференцияларды, семинарларды жана тренингдерди уюштуруу жана өткөрүү

Жыл сайын, октябрда

Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин чегинде

АЧТММ, КРӨнүн облустардагы өкүлү

Айыл чарба кооперативдерин өнүктүрүү маселеси боюнча көргөзмөлөр, семинарлар жана тренингдер өткөрүлдү

Айыл чарба кооперативдеринин артыкчылыктары тууралуу калкка маалымдоо

11

Айыл чарба кооперативдеринин айыл чарба продукцияларын сатуу үчүн тышкы базарларды изилдөө

2017-жыл, ноябрь

Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин чегинде

АЧТММ, КРӨнүн облустардагы өкүлү

Жаңы сатып алуу базарлары жана потенциалдуу керектөөчүлөр аныкталды

Продукцияны потенциалдуу сатып алуучуларга, жаңы базарларга чыгаруу

12

Жогорку жана атайын окуу жайларынын базасында айыл чарба кооперативдеринин мүчөлөрүн даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу системасын уюштуруу

2017-2021-жылдар

Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин чегинде, эл аралык донорлордун каражаттарынын чегинде

АЧТММ, БИМ

Айыл чарба кооперативдеринин мүчөлөрүнө билим алууда жана квалификациясын жогорулатууда ишкердик көндүмдөргө жана башкаруучулук мүмкүнчүлүктөргө ээ болууга шарттар түзүлдү

Айыл чарбасында кесипкөй кадрлардын деңгээлин жогорулатуу

13

АЧТММнын алдында айыл чарба кооперативдерин өнүктүрүү маселелери боюнча ведомстволор аралык координациялык кеңеш түзүү

2018-жыл, декабрь

Мамлекеттик органдын бекитилген бюджетинин чегинде

АЧТММ, ККС (макулдашуу боюнча)

Айыл чарба кооперативдерин өнүктүрүү жана учурдагы проблемаларды чечүү боюнча иштерди координациялоо үчүн шарттар түзүлдү

Кыргыз Республикасында 2017-2021-жылдарга айыл чарба кооперативдик системасын өнүктүрүү концепциясын ишке ашыруу боюнча секторлор аралык өз ара аракетти камсыз кылуу

14

Айыл чарба продукциясын өндүрүүнү өнүктүрүү жаатында саясатты иштеп чыгуу жана жүргүзүү максатында айыл чарба кооперативдери жөнүндө статистикалык маалыматтарды эсепке алуу системасын өркүндөтүүнү камсыз кылуу

2018-жыл, ноябрь

Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин чегинде

АЧТММ, УСК (макулдашуу боюнча), КРӨнүн облустардагы өкүлү

Айыл чарба кооперативдери жөнүндө статистикалык маалыматтарды эсепке алуу системасы иштелип чыкты

Эсепке алуу системасын жакшыртуу. Айыл чарба кооперативдеринин иштерине талдоо жүргүзүү үчүн статистикалык маалымат базасын түзүү

15

"Айыл чарбасын каржылоо" линиясы боюнча жыл сайын бөлүнүүчү жеңилдетилген кредит берүүнүн 10%дан кем эмесин айыл чарба кооперативдерине бөлүү

Жыл сайын

"Айыл чарбасын каржылоо" долбоорунун алкагында

"Айыл Банк" ААКы (макулдашуу боюнча), коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча)

Айыл чарба техникасын натыйжалуу колдонуу жана асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүү үчүн мүмкүнчүлүктөр кеңейди

Айыл чарба кооперативдери өндүргөн продукциялардын көлөмүн көбөйтүү

16

Республиканын ар бир облусунда кластердик метод боюнча пилоттук айыл чарба кооперативдерин түзүү

2017-2019-жылдар

Жеке инвесторлордун каражаттарынын эсебинен

АЧТММ, КРӨнүн облустардагы өкүлү, ККС (макулдашуу боюнча), ЭУ (макулдашуу боюнча)

Пилоттук айыл чарба кооперативдерин кластердик метод менен түзүү боюнча иш-чаралар планы иштелип чыкты

"Талаадан - сатып алуучуга" принциби боюнча продукция өндүрүү чынжырчасын камсыздоо

17

Жаңы маркетингдик кызмат көрсөтүүлөрдү аныктоо, жаңы маркетинг демилгелерин ишке киргизүү  үчүн сунуштарды иштеп чыгуу

2018-жыл, ноябрь

Жеке инвесторлордун каражаттарынын эсебинен

АЧТММ, КРӨнун облустардагы өкүлү, ЭУ (макулдашуу боюнча)

Чарба жүргүзүүдө маркетингдик принцип ишке киргизилди

Жаңы маркетинг демилгелерин ишке киргизүү жана маркетинг топторун түзүү

18

Керек-жарак кооперация системасын уюштуруу жана айыл чарба субъекттери (дыйкан, фермер чарбалары, айыл чарба кооперативдери) менен өз ара аракеттенүү

2020-жыл, ноябрь

Эл аралык донордук каражаттардын чегинде

АЧТММ, ЭМ

Керек-жарак кооперациясынын системасы жана керек-жарак кооперациясынын ишинин айыл чарба субъекттери менен өз ара аракеттенүүсүн уюштуруу аныкталды

Маркетинг маселелерин чечүүнү жана айыл чарба продукцияларын сатууну жакшыртуу

19

2017-2021-жылдарга концепцияны ишке ашырууга мониторинг жүргүзүү жана баалоо боюнча иш-чаралар планын иштеп чыгуу

Жыл сайын декабрда

Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин чегинде

АЧТММ, КРӨнүн облустардагы өкүлү

Концепцияга мониторинг жүргүзүү жана натыйжаларын баалоо үчүн индикаторлор системасы менен Концепцияны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы кабыл алынды

Айыл чарба кооперативдеринин сапаттуу көрсөткүчтөрүн жана Концепцияны ишке ашыруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, Концепциянын иш-чаралар планын аткаруу жана зарыл чараларды көрүү

Кыскартуулардын тизмеси:

АЧТММ

-

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги

ЭМ

-

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги

БИМ

-

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги

КРӨнүн облустардагы өкүлү

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү

Мамкаттоо

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы

РКӨФ

-

Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду

ККС

-

Кыргызстандын Кооперативдер союзу

Соцфонд

-

 Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду

УСК

-

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети

АЧК

-

Айыл чарбасын каржылоо

"Айыл Банк" ААКы

-

"Айыл Банк" ачык акционердик коому

ЭУ

-

эл аралык уюмдар