Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Бөлүм Ченемдик укуктук актылар
Документтин аталышы Кыргыз Республикасынын 2006-жылдын 6-декабрындагы №199 "«Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жјніндј» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына јзгјртіі жана толуктоо киргизіі тууралу" Мыйзамы
Документтин коду 1997
Документтин түрү
  • Мыйзам
Орган
  • Президент
Кабыл алынган күн 06.12.2006
Номер 199
Статус
  • Күчүн жоготту
Общеправовой классификатор
  • ЭЛ АРАЛЫК УКУК, ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР
  • Зоны свободной торговли и таможенные союзы. Свободные экономические зоны
Ключевые слова