Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
100 беттен 1 1 2 3 ... 10 20 >>
  
2487 документ табылды
КР Президентинин 2016-жылдын 2-июнундагы ПБ № 155 (Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин террорчулукка каршы командалык-штабдык "Тынчтык миссиясы -2016" биргелешкен аскердик машыгуусу Кыргыз Республикасынын аймагында өткөрүү жөнүндө) буйругу
КР Президентинин 2015-жылдын 2- майындагы ПЖ № 67 "М.Т. Турганбаев жөнүндө" Жарлыгы
КР Президентинин 2015-жылдын 2-майындагы ПЖ № 77 "А.А. Максутов жөнүндө" Жарлыгы
КР Премьер-министринин 2014-жылдын 14-ноябрындагы ПЖ № 203 "2014-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы жөнүндө" Жарлыгы
"2014-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын КОНЦЕПЦИЯСЫ" (Кыргыз Республикасынын Президентинин 2014-жылдын 14-ноябрындагы ПЖ № 203 Жарлыгы менен бекитилген)
КР Президентинин 2014-жылдын 13-июнундагы ПЖ № 121 "Ж.Джусупова жөнүндө" Жарлыгы
КР Жогорку Кеңешинин 2009-жылдын 19-мартындагы № 1055-IV "2008-жылда Кыргыз Республикасындагы адамдын жана жарандын эркиндиктери менен укуктарынын абалы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) Т.Акундун доклады тууралуу" токтому
КР Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2013-жылдын 28-ноябрындагы № 12-р "жаран Игорь Алексеевич Трофимовдун кайрылуусунун негизинде "Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынын кээ бир ченемдеринин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча"чечими
Кыргыз Республикасынын Президентинин "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 28-июнундагы "Кыргыз Республикасында муниципалдык кызматты камсыз кылуунун жана уюштуруунун негизги маселелери жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралу" 2012-жылдын 2-августундагы ПЖ № 141 жарлыгы
Бишкек шппрдык кеңешинин 2012-жылдын 26-апрели № 308 "Бишкек шаардык кеңештин 2007-жылдын 9-июлундагы N 339 токтому менен бекитилген "Бишкек шаарында жеке менчик турак үй куруу үчүн жер участокторун алууга жарандардын кезектүүлүгүн түзүү тартиби жөнүндө" жана "Бишкек шаарында жеке менчик турак үй куруу үчүн жер участокторун берүүнүн тартиби жөнүндө" Жоболорго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
Ош шаардык кеңешинин 2012-жылдын 16-апрелиндеги № 8 "«Ош шаардык кеңешинин туруктуу жана убактылуу комиссиялары жөнүндө» Жобону бекитүү туууралуу" токтому
Нарын шаардык кенешинин (2012-жылдын 11-апрелиндеги №4 токтому менен бекитилген) Жобосу
КР Президентини н 2012-жылдын 6-февралындагы № 32 "Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун төрагаларынын жана төрагаларынын орун басарларынын ыйгарым укуктарын узартуу жөнүндө" жарлыгы
КР 2011-жылдын 25-ноябрындагы № 223 "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө" Мыйзамы
Даркан айыл аймагынын Даркан айылдык кенешинин иштоо регламенти (2011-жылдын 22-октябрынын №94 токтому менен бекитилген)
КР Президентинин 2011-жылдын 20-октябрындагы ПЖ № 261"Кыргыз Республикасынын Президентинин кээ бир чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" жарлыгы
кр президентинин 2011-жылдын 10-октябрындагы № 254 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 27-апрелиндеги "Акциялардын мамлекеттик пакети бар акционердик коомдорду жана мамлекеттик ишканаларды башкаруу системасын өркүндөтүүнүн айрым маселелери жөнүндө" Жарлыгы күчүн жоготту деп табуу тууралу" жарлыгы
Кемин райондук кенешинин (2011-жылдын 3-октябрындагы №72/XIV-25 токтому менен бектилген) Регламенти
КР Жогорку Кенешинин 2011-жылдын 30-сентябрындагы № 1086-V "К.А.Момбековду Кыргыз Республикасы Жогорку сотунун төрагасынын биринчи орун басарынын жана судьясынын кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин сунушу тууралуу " токтому
КР Жогорку Кенешинин 2011-жылдын 29-сентябрындагы № 1061-V ""Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын аткарылышын камсыз кылуу боюнча чаралар тууралуу" токтому
Каракол айылдык кенешинин 2011-жылдын 17-сентябрындагы №1 "Каракол айылдык кенешинин типтуу Регламенти жонундо" токтому
Каракол айылдык кенешинин 2011-жылдын 17-сентябрындагы №1 токтому менен бекитилген "Каракол айылдык кенешинин Типтуу Регламенти"
Бору-Баш айылдык кенешинин 2011-жылдын 16-сентябрындагы №1 токтому (Бору-Баш айылдык кенешинин Регламети жөнүндө)
Тепке айылдык кеӊешинин Регламенти (2011-жылдын 16-сентябрындагы №57 токтому менен бекитилген)
Боз-Учук айылдык кенешинин 2011-жылдын 15-сентябрындагы №1 "Боз-Учук айылдык кенешинин Регламентине озгортуулорду жана толуктоолорду киргизуу жонундо" токтому
100 беттен 1 1 2 3 ... 10 20 >>