Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
7 документ табылды
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 15-мартындагы № 121 "Кыргыз Республикасында жалпыга маалымдоо каражаттарын каттоо тартиби жөнүндө жобону жана Жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартибин бекитүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 1-ноябрындагы № 514 "Кыргыз Республикасындагы соттук-эксперттик иштин айрым маселелери жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын сот экспертинин компетенттүүлүк сертификатын берүүнүн, берүүдөн баш тартуунун, жарактуулугун токтото туруунун, токтотуунун жана ажыратуунун тартиби жана шарттары жөнүндө жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 17-мартындагы № 132 токтомуна 1-тиркеме)
"Көп квартиралуу турак үйдүн жанындагы жер участогунун чек араларын Аныктоо жана тариздөө тартиби жөнүндө убактылуу жобо" (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 15-февралындагы № 50 токтому менен бекитилген) "
Кыймылсыз мүлккө укуктарды, укуктарга чектөөлөрдү жана аны менен болгон бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоо эрежелери
КР Өкмөтүнүн 2010-жылдын 25-ноябрындагы №301 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Кадастр жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо департаментинин жергиликтүү каттоо органдары тарабынан жана Кыймылсыз мүлк боюнча бирдиктүү маалыматтык системасынан кыймылсыз мүлк жөнүндө маалыматтарды берүүнүн тартиби тууралуу" жобосу
Положение о порядке регистрации средств массовой информации в Республике Кыргызстан (Утверждено Постановлением Правительства КР от 19 августа 1992 года №410)
1 беттен 1