Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
4 беттен 1 1 2 3 >>
  
94 документ табылды
КР 2021-жылдын 9-августундагы № 93 "Бухгалтердик эсеп чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 21-июнундагы № 39 "Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин орто кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү уюмдарында ченемдик каржылоону киргизүү боюнча чаралар жөнүндө" токтому
Төлөм системаларынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын эсепке алуу саясатына карата негизги талаптар жөнүндө Жобо (КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 31-майындагы N 2021-П-14/29-3(ПС) токтому менен бекитилген)
КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 17-январындагы № 9-б "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылга мыйзам долбоорлоо иштеринин планын бекитүү жөнүндө"" буйруку
Мамлекеттик маалыматтык системаларды түзүү, өнүктүрүү, эксплуатацияга киргизүү, эксплуатациялоо жана эксплуатациядан чыгаруу тартибине коюлуучу талаптар (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 31-декабрындагы № 744 токтомуна) талаптар
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 31-июлундагы № 386 "Сатып алуу актысы" баштапкы эсепке алуу документинин типтүү бир түргө келтирилген формасын бекитүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 3-июнундагы № 262 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине жана "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу" токтому
КР Премьер-министринин 2019-жылдын 22-апрелиндеги № 210 (Сот-укуктук реформанын алкагында кабыл алынган кодекстерге мыйзам актыларды шайкеш келтирүү боюнча 2019-жылга карата иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө) буйругу
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 "Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 12-июнундагы № 281 "Кыргыз Республикасында чарбакер субъекттердин жана бюджеттик мекемелердин кассалык операцияларды жүргүзүү тартибин бекитүү тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 18-январындагы № 33 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 13-мартындагы № 177 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана мекемелеринде, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында ички аудит кызматтарын түзүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
КР 2017-жылдын 7-декабрындагы № 201 (6) "Бухгалтердик эсеп жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Мыйзамы
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 762 "Мамлекеттик маалыматтык системалар базасында камтылган маалыматты коргоо талаптарын бекитүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 9-ноябрындагы № 1977-VI "Бухгалтердик эсеп жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 26-октябрындагы № 1939-VI "Бухгалтердик эсеп жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 29-июнундагы № 1825-VI "Бухгалтердик эсеп жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын аймагындагы ломбарддардын ишин уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө жобо
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 16-майындагы № 292 "Бухгалтердик эсеп жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө" токтому
КР Финансы министрлигинин 2016-жылдын 14-декабрындагы № 202-Б "Эсеп-чот планын жана аны колдонуу боюнча колдонмону бекитүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2014-жылдын 27-ноябрындагы № 179-Б буйругуна толуктоо киргизүү жөнүндө" буйругу
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-ноябрындагы № 593 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 3-апрелиндеги № 217 "Кыргыз Республикасында баалоо иш-аракеттеринин баардык субъектилери милдеттүү түрдө колдонуучу мүлктү баалоонун стандарттарын бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2016-жылдын 1-июнундагы "Жаран Р. Абдыкасымовдун Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2016-жылдын 17-мартындагы № 11-о аныктамасына даттануусун канааттандыруусуз калтыруу жөнүндө" токтому
Кара-Кулжа айылдык кеңешинин 2016-жылдын 2-мартындагы № 21\3 "Кыргыз Республикасынын Эсептѳѳ палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областары боюнча аймактык бѳлγнγшγнγн 07.12.2015-жыл № 01-08-1271 “Кара-Кулжа айыл ѳкмѳтγнγн 2015-жылга жыйынтыгы менен бюджетинин аткарылышы боюнча кемчилдиктер жѳнγндѳгγ” эскертγγсγн кароо жѳнγндѳ" токтому
КР 2016-жылдын 5-январындагы № 2 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө" жана "Бухгалтердик эсеп жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 17-декабрындагы № 111-VI "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" ("Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө" жана "Бухгалтердик эсеп жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамын биринчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Жогорку кеңешинин 2015-жылдын 17-декабрындагы № 112-VI "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө'' ("Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө" жана "Бухгалтердик эсеп жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамын экинчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
4 беттен 1 1 2 3 >>