Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
4 беттен 1 1 2 3 >>
  
85 документ табылды
КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 24-июнундагы №344 "Депозитардык иш жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 24-июнундагы №344 токтому менен бекитилген "Депозитардык иш жөнүндө" ЖОБОсу
КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-майындагы № 249 "Үлүштүк инвестициялык фонддордун башкаруучу компаниялары жөнүндө жобону бекитүү тууралуу"токтому
КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-майындагы №250 "Пайлык инвестициялык фонддун, инвестициялык пайлардын эмиссияларынын проспектисинин жана пайлык инвестициялык фонддун инвестициялык пайларын алгачкы жайгаштыруунун жыйынтыктары жөнүндөгү отчеттун эрежелерин каттоо тартиби тууралуу жобону бекитүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-майындагы № 251 "Инвестициялык активдерди башкаруу боюнча иш жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-майындагы № 252 "Инвестициялык фонддордун активдери жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-майындагы № 253 "Баалуу кагаздар рыногунда маалыматты ачуу жөнүндө жобону бекитүү тууралуу"токтому
Постановление Правительства КР от 27 мая 2011 года № 254 "Об утверждении Положения об управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов"
КР Өкмөтүнүн 2010-жылдын 12-февралындагы №96 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам долбоорлорун кайра сурап алуу жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдеринин күчүн жоготту деп таануу тууралуу" токтому
КР 2009-жылдын 24-июлундагы № 251 "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы
"Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамынын долбоору тууралуу" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 13-ноябрындагы № 630 токтому
Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 17-октябрындагы № "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолор киргизүү тууралу" Мыйзамы
Кыргыз Республикасынын пенсиялык системасына топтоо бөлүгүн киргизүүнүн КОНЦЕПЦИЯСЫ( К Р Президентинин 2008-жылдын 24-сентябрындагы № 339 жарлыгы менен жактырылган)
КР Жогорку Кеңешинин 2008-жылдын 12-сентябрындагы № 607-IV "2008-жылдын 12-сентябрына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2008-жылдын 12-сентябрындагы № 615-IV ""Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолор киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2008-жылдын 19-июнундагы № 510-IV "2008-жылдын 19-июнуна Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2008-жылдын 19-июнундагы № 526-IV ""Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2008-жылдын 7-мартындагы № 245-IV ""Банктар жана банк иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү жана толуктоолор киргизүү тууралу", "Банктык сыр жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралу", "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралу", "Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин I жана II бөлүктөрүнө толуктоолор киргизүү жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын Салык кодексине толуктоо киргизүү жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы оюн-зоок иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралу", "Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана алар менен жасалган бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралу", "Кыргыз Республикасында камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралу", "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралу", "Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизүү жөнүндө" жана "Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине толуктоолор киргизүү тууралу" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбоорлору жөнүндө" токтому
"Кыргыз Республикасында турак жай курулушунун 2008-2010-жылдарга карата УЛУТТУК ПРОГРАММАСЫ" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 26-ноябрындагы № 562 токтому менен бекитилген
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 6-ноябрындагы № 533 "Ишкердик субъекттерине текшерүү жүргүзүү тартиби жана ишкердик субъекттерине текшерүү жүргүзүүгө укугу бар ыйгарым укуктуу органдардын тизмесин аныктоо жөнүндө" токтому
Временное положение о реабилитации банков, находящихся в процессе банкротства (утверждено постановлением Правления Нацбанка КР от 2 мая 2007 года № 23/4)
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 17-мартындагы № 78 "Кристалл" акционердик коомунун акцияларынын мамлекеттик пакетин сатуу маселеси жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 10-январындагы №5 "Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорлору жөнүндө" токтому
Положение о допуске ценных бумаг, выпущенных эмитентами других государств к обращению на территории Кыргызской Республики (утверждено постановлением Государственного агентства по финансовому надзору и отчетности при Правительстве Кыргызской Республики от 4 апреля 2006 года № 21)
Положение о раскрытии информации на рынке ценных бумаг (утверждено постановлением Государственного агентства по финансовому надзору и отчетности при Правительстве Кыргызской Республики от 4 апреля 2006 года № 24)
4 беттен 1 1 2 3 >>