Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
2 беттен 1 1 2 >>
  
30 документ табылды
КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 18-февралындагы № 46-б "Адам укуктары чөйрөсүндөгү эл аралык милдеттенмелерди ишке ашырууну камсыз кылуу максатында, Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакттын 40-беренесине, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" буйруку
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 28-январындагы № 6-б "2012-2016-жылдарда кыйноолорго жана башка ырайымсыз, адамгерчиликсиз же адамдын кадыр-баркын басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнө каршы конвенцияны аткаруунун жүрүшү жөнүндө расмий тилде тиркелген Кыргыз Республикасынын үчүнчү мезгилдүү докладын жактыруу жөнүндө" буйругу
КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-октябрындагы № 369-б " 2012-2016-жылдарда кыйноолорго жана башка ырайымсыз, адамгерчиликсиз же адамдын кадыр-баркын басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнө каршы конвенцияны аткаруунун жүрүшү жөнүндө расмий тилде тиркелген Кыргыз Республикасынын үчүнчү мезгилдүү доклады жактыруу жөнүндө" буйругу
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 8-октябрындагы № 461 "Адам укуктарынын жалпыга таанылган декларациясынын 70 жылдыгынын жана Кыргыз Республикасындагы 1938-жылкы саясий репрессиялардын курмандыктарын эскерүүнүн 80 жылдыгынын урматына мунапыс берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу" токтому
КР 2018-жылдын 4-августундагы № 84 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине, "Ырайым кылуунун жалпы принциптери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Мыйзамы
Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 27-июнундагы № 2528-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 1-февралындагы № 2230-VI токтому менен түзүлгөн макулдашуу тобу тарабынан иштелип чыккан "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине, "Ырайым кылуунун жалпы принциптери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын макулдашылган вариантын кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР 2017-жылдын 24-январындагы № 10 "Кыргыз Республикасынын Жазык кодексин, Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексин, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексин, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексин, "Мунапыс берүү негиздери жана аны колдонуу тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүү тууралуу" Мыйзамы
Решение Конституционной палаты Верховного суда КР от 18 октября 2016 года № 5-р (по делу о проверке конституционности части 1 статьи 20 Закона Кыргызской Республики "Об общих принципах амнистии и помилования" в связи с обращением гражданки Кубандыковой Салтанат Кубандыковны)
КР Президентинин 2013-жылдын 26 декабрындагы ПУ № 233 "Соттолгондордун ырайым кылуу жөнүндө өтүнүчтөрүн четке кагуу тууралуу" Жарлыгы
КР Президентинин 2012-жылдын 9-октябрындагы № 219 "Соттолгондордун ырайым кылуу жөнүндө өтүнүчтөрүн четке кагуу тууралу" жарлыгы
КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 15-мартындагы № 177 "2012-жылга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Мыйзам долбоорлоо иштеринин планын бекитүү жөнүндө" токтому
КР Президентинин 2011-жылдын 16-сентябрынын ПЖ № 244 "Соттолгондордун ырайым кылуу жөнүндө өтүнүчтөрүн четке кагуу тууралу" жарлыгы
Кыргыз Республикасынын Президентинин 2002-жылдын 8-августундагы "Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу КР Президентинин 2010-жылдын 28-октябрындагы № 266 "Кечирим берүү маселелери боюнча комиссия жана кечирим берүүнү ишке ашыруу тартиби жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү тууралуу" жарлыгы
КР ЖК 2009-жылдын 18-декабрындагы № 1570-IV "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө" (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексине, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине, "Жазык-аткаруу (пенитенциардык) тутумдун органдары жана мекемелери жөнүндө" "Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексине, "Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө", "Кылмыштарды жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып кармалган адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндө", "Мунапыс берүүнүн жана ырайым кылуунун жалпы принциптери жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" жана "Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу тууралу" токтому
КР ЖК 2009-жылдын 3-декабрындагы № 1516-IV "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө" (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексине, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине, "Жазык-аткаруу (пенитенциардык) тутумунун органдары жана мекемелери жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексине, "Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө", "Кылмыштарды жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып кармалган адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндө", "Мунапыс берүүнүн жана ырайым кылуунун жалпы принциптери жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" жана "Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралу" жана "Кылмыштарды жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып кармалган адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу тууралу" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2009-жылдын 18-декабрындагы № 1570-IV "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө" (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексине, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине, "Жазык-аткаруу (пенитенциардык) тутумдун органдары жана мекемелери жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексине, "Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө", "Кылмыштарды жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып кармалган адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндө", "Мунапыс берүүнүн жана ырайым кылуунун жалпы принциптери жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" жана "Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу тууралу" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2008-жылдын 14-ноябрындагы № 755-IV "2008-жылдын 14-ноябрына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2008-жылдын 14-ноябрындагы № 758-IV ""Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексине, "Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө", "Кылмыштарды жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып кармалган адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндө", "Мунапыс берүүнүн жана ырайым кылуунун жалпы принциптери жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" жана "Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу тууралуу" токтому
КР 2008-жылдын 13-октябрындагы № 211 "Мунапыс берүүнүн жана ырайым кылуунун жалпы принциптери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралу" Мыйзамы
КР Жогорку Кеңешинин 2008-жылдын 5-сентябрындагы № 595-IV "Мунапыс берүүнүн жана ырайым кылуунун жалпы принциптери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу жөнүндө
КР Жогорку Кеңешинин 2008-жылдын 5-сентябрындагы № 594-IV "2008-жылдын 5-сентябрына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 2008-жылдын 27-августу № 476 "2006-2010-жылдарга "Кургак учук-III" Улуттук программасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 6-майындагы № 331 } ишке ашыруунун жүрүшү тууралу".
КР Жогорку Кеңешинин 2008-жылдын 19-июнундагы № 512-IV "2008-жылдын июнуна Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишинин календарлык планына кошумча маселелерди киргизүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 6-июнундагы №272 "Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жонундо" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Окмотунун корутундусу тууралуу" токтому.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 14-майы № 222 "Жазык-аткаруу инспекциясын Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин карамагынан Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Жазаларды аткаруу башкы башкармалыгынын карамагына өткөрүп берүү жөнүндө" токтому
2 беттен 1 1 2 >>