Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
7 беттен 1 1 2 3 ... >>
  
166 документ табылды
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 18-июнундагы № 3900-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 18-июнундагы жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 18-июнундагы № 3930-VI "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 4-июнундагы № 3790-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 4-июнундагы жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 4-июнундагы № 3803-VI "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 21-майындагы № 3739-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 21-майындагы жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 21-майындагы № 3746-VI "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР 2020-жылдын 20-апрелиндеги № 48 "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Мыйзамы
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 15-апрелиндеги № 3665-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 15-апрелиндеги жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 15-апрелиндеги № 3678-VI ''Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 15-апрелиндеги № 3679-VI "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 15-апрелиндеги № 3680-VI "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 13-апрели № 203 "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө " токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 1-апрелиндеги № 3659-VI "Валюталык инфляцияга жана COVID-19 коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу терс социалдык-экономикалык кесепеттерди азайтуу боюнча чаралар жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Финансы министирлигинин 2020-жылдын 30-марты № 42-п “Даттанууларды жана нааразылыктарды кароо, ошондой эле ишенимсиз жана ак ниет эмес берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) дайындар базасына киргизүү боюнча көз карандысыз ведомстволор аралык комиссиянын ишинин тартиби жөнүндө жобосун бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Финансы министирлигинин 2017-жылдын 11-октябрындагы № 140-Б буйругуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө" буйругу
Кочкор-Ата шаардык кеңешинин 2020-жылдын 01-февралындагы № 01-5/212 "Эсептөө палатасынын аудитинин актысынын сунушун кароо жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 17-январындагы № 14 "2020-2030-жылдарга Кыргыз Республикасынын курулуш тармагын өнүктүрүү стратегиясын бекитүү жөнүндө " токтому
КР Өкмөтунүн 2020-жылдын 17-январы № 9-б "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мыйзам демилгелөө укугун ишке ашыруу максатында, "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө"" буйруку
Приказ Министерства финансов Кыргызской Республики от 31 декабря 2019 года № 150-П "Об утверждении нормативных правовых актов в сфере государственных закупок"
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-октябрындагы № 413-б (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 2-июлундагы № 244-б буйругуна өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө) буйругу
Ленин айылдык кеңешинин 2019-жылдын 29-октябрындагы №1 "Жергиликтүү бюджеттин бөлүмдөр жана беренелер аралык жылдыруулары жөнүндө"токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 13-сентябрындагы № 473 "Уставдык капиталындагы акциялардын 50 жана андан көбүрөөк пайызы мамлекетке таандык болгон акционердик коомдор үчүн атайын мөөнөттөр жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 6-сентябрындагы № 329-б (Ведомстволор аралык комиссиясын түзүү жөнүндө) буйругу
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 3-сентябрындагы № 448 “Кыргыз Республикасынын билим берүү чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” (Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси, “Билим берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, “Мектепке чейинки билим берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-августундагы № 441 "Бешинчи баскычтагы өнөкөт бөйрөк жетишсиздиги менен ооругандар үчүн гемодиализ кызматтарын уюштуруу жана аларды көрсөтүү тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
Көк-Таш айылдык кеңешинин 2019-жылдын 02-августундагы №4 "Жер аянтын сатып алууга каражат ажыратуу жөнүндө"токтому
7 беттен 1 1 2 3 ... >>