Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
2 беттен 1 1 2 >>
  
37 документ табылды
КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 18-февралындагы № 46-б "Адам укуктары чөйрөсүндөгү эл аралык милдеттенмелерди ишке ашырууну камсыз кылуу максатында, Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакттын 40-беренесине, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" буйруку
Шайлоочуларды эсепке алуунун бирдиктүү тутуму жѳнүндѳ жобо (Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 11-февралындагы № 38 токтому менен бекитилген)
Шайлоочулардын "Тизме" мамлекеттик порталы жөнүндө жобо (Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 11-февралындагы № 39 токтомуна)
"Шайлоочулардын жана референдумдун катышуучуларынын тизмесин түзүү жана тактоо боюнча Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары менен өз ара аракеттешүү тартиби жөнүндө " ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 11-февралындагы № 40 токтому менен бекитилген)
КР Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 4-февралындагы №33 "Ыкчам чара көрүүчү координациялык топтун (ЫЧКТ) ишмердүүлүгүнүн тартиби жөнүндө" жобо жөнүндө" токтому
КР 2019-жылдын 8-августундагы № 116 "Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" конституциялык Мыйзамы
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 27-июнундагы № 3201-VI "Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 20-июнундагы № 301 "Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 19-июнундагы № 3128-VI "Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 13-июнундагы № 3110-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 13-июнундагы жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 23-майындагы № 3063-VI "Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 22-майындагы № 3058-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 22-майындагы жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-апрелиндеги № 199 "Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын, "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө", "Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын статусу жөнүндө", "Борбордун статусу жөнүндө", "Ош шаарынын статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу", "Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу", "Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбоорлоруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 15-мартындагы № 55-б ( Адам укуктары боюнча 2019-2021-жылдарга иш-аракеттер планын бекитүү жөнүндө) буйругу
"Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүү учурунда ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашырууну камсыз кылуу жөнүндө" (Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 7-октябрындагы № 506 токтому менен бекитилген) Жобо
Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 7-июлундагы № 212 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин (катышуучуларынын) арыздарын (даттанууларын) шайлоо комиссиялары карап чыгышынын тартиби жөнүндө» Жобосу
КР шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 20-июнундагы № 168 "Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону, Кыргыз Республикасынын референдумун даярдоодо жана өткөрүүдө өз ара аракеттенүүсүнүн тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 13-майындагы №114 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 13-майындагы №114 токтому менен бекитилген Маалыматтык шайлоо системасы жөнүндө" Жобосу
КР шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын 2016-жылдын 17-ноябрындагы № 216 "Кыргыз Республикасынын шайлоолорун жана референдумдарын өткөрүүдө айрым категориялардагы жарандардын шайлоо укуктарын камсыз кылуу жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому
Положение об обеспечении избирательных прав граждан отдельных категорий при проведении выборов и референдумов Кыргызской Республики" утвержденное постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 17 ноября 2016 года № 216
КР шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын 2016-жылдын 14-ноябрындагы № 209 "Кыргыз Республикасынын референдумунда (бүткүл добуш берүүдө) добуш берүү үчүн бюллетендерди даярдоо, өткөрүп берүү жана сактоо тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому
КР шайлоо жана референдум өткөрүү Боюнча Борбордук комиссиясынын 2016-жылдын 13-ноябрындагы № 201 "Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2015-жылдын 31-июлундагы "Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган же жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышуусун уюштуруу жөнүндө" № 102 токтому менен бекитилген жобосуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
КР шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын 2016-жылдын 13-ноябрындагы № 202 "Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2016-жылдын 6-ноябрындагы "2016-жылдын 11-декабрына дайындалган Кыргыз Республикасынын референдумунун (бүткүл элдик добуш берүүнүн) участкаларынын схемаларын жана чек араларын бекитүү жөнүндө" № 187 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
КР шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын 2016-жылдын 13-ноябрындагы № 203 "Кыргыз Республикасынын референдумун өткөрүүдө шайлоо комиссияларынын добуш берүүнү уюштуруу, добуш берүүнүн тартиби, добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жана референдумдун натыйжаларын аныктоо жөнүндө" жобону бекитүү жөнүндө" токтому
КР шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын 2016-жылдын 13-ноябрындагы № 204 "Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону, Кыргыз Республикасынын референдумун даярдоодо жана өткөрүүдө өз ара аракеттенүүсүнүн тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому
2 беттен 1 1 2 >>