Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
2 беттен 1 1 2 >>
  
31 документ табылды
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2020-жылдын 3-сентябрындагы № 04-р "Байышбек Абдрахманович Нааматовдун кайрылуусуна байланыштуу «Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине жана Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 24-июлундагы № 252 Мыйзамынын 1-беренесинин 5-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча" чечими
КР 2020-жылдын 24-июлундагы № 88 "Шайлоо мыйзамдары чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Мыйзамы
КР 2020-жылдын 18-июлундагы № 80 "Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 11-июнундагы № 3824-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 11-июнундагы жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 11-июнундагы № 3838-VI "Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 11-июнундагы № 3839-VI "Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 11-июнундагы № 3840-VI "Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 3-июнундагы № 3777-VI "Шайлоо мыйзамдары чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 28-майындагы № 3762-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 28-майындагы жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Президентинин 2020-жылдын 16-майындагы № 91 "Кыргыз Республикасынын жеpгиликтүү сотторунун айрым судьяларын которуу жөнүндө" Жарлыгы
КР Президентинин 2020-жылдын 16-майындагы № 92 "Кыргыз Реснубликасынын жергиликтүү сотторунун айрым судьяларын которуу жөнүндө" Жарлыгы
КР Президентинин 2020-жылдын 16-майындагы № 93 "Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун айрым судьяларын которуу жөнүндө" Жарлыгы
КР 2020-жылдын 11-апрелиндеги № 39 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине, Салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексине, Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексине, "Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун түзүмүн жана жергиликтүү соттордун судьяларынын штаттык санын бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Мыйзамы
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 11-мартындагы № 3613-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 11-мартындагы жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 26-февралындагы № 3581-VI "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине, Кыргыз Республикасынын Салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексине, "Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун түзүмүн жана жергиликтүү соттордун судьяларынын штаттык санын бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 26-февралындагы № 3582-VI "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине, Кыргыз Республикасынын Салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексине, "Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун түзүмүн жана жергиликтүү соттордун судьяларынын штаттык санын бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 27-январындагы № 32 "Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдары чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык кодексине, Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу " токтому
Постановление Правительства КР от 9 октября 2019 года № 531 "О проекте Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики, Кодекс Кыргызской Республики о неналоговых доходах, Административно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, законы Кыргызской Республики "О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах" и "Об утверждении структуры местных судов и штатной численности судей местных судов Кыргызской Республики")"
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 3-октябрындагы № 515 "Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2019-жылдын 26-июнундагы №09-р Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексинин 271-беренесинин “бирок сот актысы мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып үч жылдан кеч эмес мезгилде ишти караган сотко берилет” деген ченемдик жобонун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө Азизахан Арибжанованын өкүлү Каныбек Насаркулович Муратбаевдин жана «Малаташ Голд» жоопкерчилиги чектелген коомунун кайрылууларына байланыштуу иш боюнча" чечими
Кара-Көл шаардык кеңешинин 2019-жылдын 5-мартындагы № 138/26-7 “Кара-Көл шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын 2018-жылда аткарган иштери, муниципалдык менчиктин сакталышы, пайдаланышы, тендерлердин өткөрүлүшү жана аткарылган иштердин сапаты боюнча отчету жөнүндө” токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-декабрындагы № 629 "Кыргыз Республикасынын айрым ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун чакырып алуу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-июлундагы № 261-б "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 14-апрелиндеги № 120-б буйругуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизүү жөнүндө" буйругу
КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 28-апрелиндеги № 155-б "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 14-апрелиндеги № 120-б буйругуна өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө" буйругу
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 13-февралындагы № 91 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу" токтому
2 беттен 1 1 2 >>