Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
3 беттен 1 1 2 3 >>
  
60 документ табылды
КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 5-октябрындагы № 347-б (Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин 2018-жылдын 14-декабрындагы № 2 чечими менен жактырылган "Санарип Кыргызстан 2019-2023" санариптик трансформациялоо концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чараларды актуалдаштыруу максатында, "Электрондук башкаруу жөнүндө") буйругу
КР 2020-жылдын 24-июлундагы № 94 "Электрондук башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу" Мыйзамы
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 17-июнундагы № 3873-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 17-июнундагы жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 17-июнундагы № 3884-VI "Электрондук башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 12-июнундагы № 335 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Электрондук колтамга жөнүндө", "Террористтик ишин каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө", "Электр жана почта байланышы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 20-майындагы № 3725-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 20-майындагы жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 20-майындагы № 3726-VI "Электрондук башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 5-мартындагы № 3599-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 5-мартындагы жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 5-мартындагы № 3609-VI "Электрондук башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
Шайлоочулардын "Тизме" мамлекеттик порталы жөнүндө жобо (Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 11-февралындагы № 39 токтомуна)
КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 6-февралындагы № 66 "Базалык мамлекеттик маалыматтык ресурстарга байланышкан айрым маселелер жөнүндө" токтому
Базалык мамлекеттик маалыматтык ресурстардын реестрин түзүү, актуалдаштыруу жана пайдалануу тартиби (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 6-февралындагы № 66 токтомуна)
Базалык мамлекеттик маалыматтык ресурстарды түзүү, актуалдаштыруу жана пайдалануу тартибине карата талаптар (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 6-февралындагы № 66 токтомуна)
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 31-декабрындагы № 743 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 "Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
2019-жылдын 31-декабрындагы № 744 "Мамлекеттик маалыматтык системалар менен байланышкан айрым маселелер жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 31-декабрындагы № 747 "Маалыматтарды иштеп чыгуунун мамлекеттик борборлоруна жана аларды бириктирүүчү байланыш каналдарына карата талаптарды бекитүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 31-декабрындагы № 748 "Кыргыз Республикасында электрондук башкарууну ишке ашыруунун айрым маселелери жөнүндө " токтому
Кыргыз Республикасынын бирдиктүү идентификациялоо системасы жөнүндө ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 31-декабрындагы № 748 токтомуна)
Мамлекеттик маалыматтык системаларды түзүү, өнүктүрүү, эксплуатацияга киргизүү, эксплуатациялоо жана эксплуатациядан чыгаруу тартибине коюлуучу талаптар (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 31-декабрындагы № 744 токтомуна) талаптар
Маалыматтарды иштеп чыгуунун мамлекеттик борборлоруна жана аларды бириктирүүчү байланыш каналдарына карата талаптар (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 31-декабрындагы № 747 токтому менен бекитилген) талаптар
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 5-декабрындагы № 661 "Электрондук башкаруунун мамлекеттик инфратүзүмү менен байланышкан айрым маселелер жөнүндө" токтому
Электрондук башкаруунун мамлекеттик инфратүзүмүнүн реестрин жүргүзүү эрежелери, анын ичинде инфратүзүмдүн элементтерин реестрге киргизүү жа- на аларды реестрден чыгаруу ЭРЕЖЕЛЕРИ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 5-декабрындагы N 661 токтому менен бекитилген)
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 15-октябрындагы № 545 "Мамлекеттик жарандык кызматта жана муниципалдык кызматта адам ресурстарын башкаруунун маалыматтык (автоматташтырылган) системасы жөнүндө" токтому
Мамлекеттик жарандык кызматта жана муниципалдык кызматта адам ресурста- рын башкаруунун маалыматтык (автоматташтырылган) системасы жөнүндө УБАКТЫЛУУ ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 15-октяб- рындагы N 545 токтомуна)
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 7-октябрындагы № 525 "Электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталын пайдалануу эрежелерин бекитүү жөнүндө" токтому
3 беттен 1 1 2 3 >>