Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
2 беттен 1 1 2 >>
  
36 документ табылды
Салык отчетун электрондук документ түрүндө берүү тартиби жөнүндө жана салык отчетун кагаз түрүндө берүүнүн өзгөчөлүктөрү тууралуу ЖОБО (КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 22-февралындагы № 93 токтомуна)
Кыргыз Республикасында накталай эмес эсептешүүлөр жөнүндө жобосу
2021-жылдын 28-октябры № 52 Тышкы соода иш аракетин жүргүзсүн ишке ашыруу үчүн “бирдиктүү терезе” принциби боюнча тышкы экономикалык иштерди жүзөгө ашырууга мамлекеттик органдардын жана башка уюмдардын уруксат жана башка документтерди берүү тартиби жөнүндөгү Нускаманы жана “бирдиктүү терезе” маалымат тутумунун алкагында иштөөнүн “Типтүү регламенттин” бекитүү жөнүндө буйругу
КР 2021-жылдын 28-октябрындагы № 128 "Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодекси" кодекси
КР Жогорку Кеңешинин 2021-жылдын 8-сентябрындагы № 4833-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2021-жылдын сентябрындагы ишинин календардык планын бекитүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 20-апрелиндеги № 157 "Бирдиктүү терезе" принциби боюнча тышкы экономикалык иштерди жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик органдардын жана башка уюмдардын уруксат жана башка документтерди берүү тартиби жөнүндө" токтому
Контролдук-кассалык машиналарга карата техникалык талаптар жана контролдук-кассалык машиналарды техникалык тейлөө борборлоруна карата талаптар (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 24-июнундагы № 356 токтомуна)
КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 12-июнундагы № 335 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Электрондук колтамга жөнүндө", "Террористтик ишин каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө", "Электр жана почта байланышы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтомуна)
Мамлекеттик санариптик платформа аркылуу санариптик формадагы кызмат көрсөтүүлөрдүн жана тейлөөлөрдүн убактылуу тартиби (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 25-февралындагы № 113 токтомуна)
Мамлекеттик санариптик платформа аркылуу санариптик формадагы кызмат көрсөтүүлөргө жана тейлөөлөргө суроо-талап берген колдонуучуларды техникалык колдоонун убактылуу тартиби (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 25-февралындагы № 113 токтомуна)
Шайлоочуларды эсепке алуунун бирдиктүү тутуму жѳнүндѳ жобо (Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 11-февралындагы № 38 токтому менен бекитилген)
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 31-декабрындагы № 742 "Электрондук колтамганы пайдаланууга байланышкан айрым маселелер жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 31-декабрындагы № 743 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 "Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
Электр жана почта байланышы жаатындагы ишти лицензиялоо жөнүндө жобо (Кыргыз РеспубликасынынӨкмөтүнүн 2019-жылдын 31-декабрындагы № 746 токтомуна) жобо
Кыргыз Республикасынын бирдиктүү идентификациялоо системасы жөнүндө ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 31-декабрындагы № 748 токтомуна)
Электрондук колтамганы текшерүү ачкычынын квалификацияланган сертификаттарынын реестрлерин жана башка маалыматты түзүү, жүргүзүү жана ыйгарым укуктуу органга берүү, ошондой эле мындай реестрлерден маалыматтарды берүү тартиби (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 31-декабрындагы № 742 токтомуна)
Товарлардын бирдиктүү тизмегине киргизилген, "бирдиктүү терезе" принциби боюнча үчүнчү өлкөлөр менен соода-сатыкта тарифтик эмес жөнгө салуунун чаралары колдонула турган товарлардын экспортуна/импортуна/транзитине электрондук уруксат берүүчү документти (лицензияны/корутундуну/уруксатты) берүү тартиби ЖОБО Тиркеме (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 26-декабрындагы № 708 токтомуна)
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 7-октябрындагы № 525 "Электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталын пайдалануу эрежелерин бекитүү жөнүндө" токтому
Электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталын пайдалануу ЭРЕЖЕЛЕ- РИ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 7-октябрындагы N 525 токтомуна)
Нотариалдык документтердин бирдиктүү электрондук базасын жүргүзүү ТАР- ТИБИ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-августундагы N 434 токтомуна)
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 6-июнундагы № 278 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-июлундагы № 402 "Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин маселелери жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын 2019-жылдын 21-февралындагы № 29 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Кыргыз Республикасындагы жол кыймылы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" мыйзамы
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 9-январындагы № 5 токтомуна "Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы "Транском" мамлекеттик мекемеси жөнүндө ЖОБО"
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 12-декабрындагы № 580 "Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 85, 86 жана 89-беренелерин ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө" токтому
2 беттен 1 1 2 >>