Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
22 документ табылды
Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтомуна)
Шайлоочуларды эсепке алуунун бирдиктүү тутуму жѳнүндѳ жобо (Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 11-февралындагы № 38 токтому менен бекитилген)
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 31-декабрындагы № 743 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 "Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
Электр жана почта байланышы жаатындагы ишти лицензиялоо жөнүндө жобо (Кыргыз РеспубликасынынӨкмөтүнүн 2019-жылдын 31-декабрындагы № 746 токтомуна) жобо
Кыргыз Республикасынын бирдиктүү идентификациялоо системасы жөнүндө ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 31-декабрындагы № 748 токтомуна)
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 7-октябрындагы № 525 "Электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталын пайдалануу эрежелерин бекитүү жөнүндө" токтому
Электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталын пайдалануу ЭРЕЖЕЛЕ- РИ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 7-октябрындагы N 525 токтомуна)
Нотариалдык документтердин бирдиктүү электрондук базасын жүргүзүү ТАР- ТИБИ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-августундагы N 434 токтомуна)
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 6-июнундагы № 278 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-июлундагы № 402 "Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин маселелери жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын 2019-жылдын 21-февралындагы № 29 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Кыргыз Республикасындагы жол кыймылы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" мыйзамы
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 9-январындагы № 5 токтомуна "Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы "Транском" мамлекеттик мекемеси жөнүндө ЖОБО"
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 12-декабрындагы № 580 "Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 85, 86 жана 89-беренелерин ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 12-декабрындагы № 580 токтомуна " Салыктык отчеттуулукту электрондук документ түрүндө берүү тартиби жөнүндө ЖОБО"
КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 11-апрелиндеги № 200 "Түндүк" электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасындагы маалыматтык системалардын өз ара аракеттенүүсүнө карата талаптарды бекитүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 759 "Жеке маалыматтар субъектисинин жеке маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө анын макулдугун алуу тартибин, алардын жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка берүү жөнүндө жеке маалыматтар субъектилерине билдирүү тартибин жана формасын бекитүү тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 762 "Мамлекеттик маалыматтык системалар базасында камтылган маалыматты коргоо талаптарын бекитүү жөнүндө" токтому
"Төлөм системасында келип чыгышы ыктымал болгон өзгөчө кырдаалдар жөнүндө" жобосу (КРнын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 16-ноябрындагы № 2017-Б-14/48-3-(ПС) токтому менен бекитилген)
КР Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 15-июнундагы № 1703-VI "Электрондук кол тамга жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 8-июнундагы № 1669-VI "Электрондук кол тамга жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
КР 2017-жылдын 13-апрелиндеги № 58 "Кыргыз Республикасынын Буузуулар жөнүндө Кодекси" Кодекси
Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча ТИПТҮҮ НУСКАМА (КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген)
Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 17-июлундагы № 92 "Электрондук цифралык колтамга тууралу" Мыйзамы
1 беттен 1