Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
10 документ табылды
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашырууга мониторинг жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 22-мартындагы ПЖ № 85 Жарлыгына)
КР Жогорку Кеңешинин 2021-жылдын 10-сентябрындагы № 114 "Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө" Контитуциялык мыйзамы
КР Өкмөтүнүн 2021-жылдын 15-апрелиндеги № 91-б (Расмий тилдеги 2012-2019-жылдар мезгилинде Экономикалык, социалдык жана маданий Республикасынын бешинчи улуттук баяндамасын жактыруу тууралуу) буйругу
КР 2020-жылдын 24-августундагы № 143 "Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө" Мыйзамы
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 13-сентябрындагы № 474 "2019-2021-жылдарга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 6-июнундагы № 280 "Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекини керектөөнүн кесепетинен жана айланадагы тамеки түтүнүнүн (аэрозолдун) таасиринен коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 7-августундагы № 362 "Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 7-августундагы № 362 токтому менен бекитилген "Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын күнү жайылтылуучу адамдардын дипломатиялык белектерди эсепке алуусунун, каттоосунун, баалоосунун, сактоосунун, пайдалануусунун жана сатып алуусунун тартиби"
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 7-августундагы № 362 токтому менен бекитилген "Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын күчү жайылтылуучу адамдар кызматка шайланганда, дайындалганда же бекитилгенде, же ыйгарым укуктарынын көлөмү башкача болгон кызмат ордуна которулган учурда өздүк (жеке) кызыкчылыктары жөнүндө декларацияны толтуруунун тартиби"
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 6-декабрындагы № 2060-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 9-мартындагы № 1406-VI токтому менен түзүлгөн макулдашуу тобу тарабынан иштелип чыгылган "Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын макулдашылган вариантын кабыл алуу тууралуу" токтому
1 беттен 1