Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
2 беттен 1 1 2 >>
  
31 документ табылды
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2019-жылдын 26-августундагы № 90-Б “Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттерин бекитүү тууралуу” буйругу
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 22-августундагы № 420 "Салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексинин 22-главасынын талаптарын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 377 "Товардык кампалар жана кампа күбөлүктөрү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 17-июнундагы № 293 "Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын 23-июнундагы № 407 "Транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды каттоо маселелери жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 6-июнундагы № 279 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Жарнама жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексине, Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине) толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 6-июнундагы № 280 "Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекини керектөөнүн кесепетинен жана айланадагы тамеки түтүнүнүн (аэрозолдун) таасиринен коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу" токтому
--//--
Кайыңды шаардык кеңешинин 2019-жылдын 28-майындагы № 97/XXIX - 1 "Кайыңды шаардык кеңешинин 2019-жылдын 5-мартындагы №95/XXVIII-3 “Калк жашаган аймактагы таштандыларды ташып чыгаруу кызматынын акысынын жогорулашы жөнүндө” токтомуна өзгөртүү жана толуктоо киргизүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 21-майындагы № 226 "Жарандарды каттоолук эсепке алуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына ("Ички жер которуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын Салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 15-апрелиндеги № 159 "Мамлекеттик алымдын ставкаларын бекитүү жөнүндө" токтому
КР 2019-жылдын 12-апрелиндеги № 47 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексине, "Өндүрүш жана керектөө калдыктары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзамы
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 7-мартындагы № 2949-VI "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексине, "Өндүрүш жана керектөө калдыктары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 27-февралындагы № 2019-П-33/9-7-(НФКО) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-4-(НПА) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан берилүүчү лицензия үчүн төлөм жана жыйым өлчөмү жөнүндө" токтомунун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 21-февралындагы № 2919-VI "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексине, "Өндүрүш жана керектөө калдыктары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 21-февралындагы № 2920-VI "Салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 13-февралындагы № 52 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 10-ноябрындагы № 633 "Региондорду өнүктүрүү фонддорун түзүүнүн тартиби жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
Капчыгай айылдык кеңешинин 2019-жылдын 04-февралындагы №12.2 "Капчыгай айыл өкмөтүнүн аймагындагы таштандыларды ташып чыгуу үчүн жыйымын күчүнө киргизүү жана салыгын белгилеп берүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 28-январындагы № 18 "Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулгандыгын каттоо үчүн жыйымдардын өлчөмү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 28-январындагы № 29 "Сынам жыйымынын ставкаларын жана Сынам жыйымын төлөөнүн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
Чалма айылдык кенешинин 2019-жылдын 22-январындагы № 21/2 "Чалма айыл өкмөтүнүн аймагындагы таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйымды күчүнө киргизүү жана жыйымдын ставкасын,төлөө мөөнөтүн бекитип берүү жөнүндө" токтому
Ылай-Талаа айылдык Кеңешинин 2019-жылдын 16-январындагы №9/1 "Ылай-Талаа айыл өкмөтүнүн аймагындагы таштандыларды ташып чыгуу үчүн жыйымын күчүнө киргизүү жана ставкасын белгилеп берүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-декабрындагы № 662 "Калктуу конуштардын аймактарынан таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйымдар боюнча эсептөөлөрдүн, жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр боюнча отчеттун формаларын, аларды толтуруу жана берүү тартиптерин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-декабрындагы № 469-б "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылга Мыйзам долбоорлоо иштеринин планы бекитүү жөнүндө" буйругу
Шопоков шаардык кеңеши 2018-жылдын 27-декабрындагы № 86 «Шопоков шаар мэриясынын кайрылуусу тууралуу» токтому
Петровка айылдык кенешинин 2018-жылдын 26-декабрындагы № 86-17 «Калктуу конуштардын аянтынан таштанды чыгарыш үчүн төлөм алуу жөнүндө» токтому
2 беттен 1 1 2 >>