Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
9 документ табылды
Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 4-августундагы № 184 "Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө"мыйзам
"Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде мыйзам долбоорлорун адистештирилген экспертизаларынын айрым түрлөрүнөн өткөрүү боюнча" Стандарттар
Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 5-февралындагы №24 "Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун гендердик экспертизадан өткөрүү жана тиешелүү корутундуларды даярдоо тартиби жөнүндө Жобону бекитүү тууралу" Жарлыгы
Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун гендердик экспертизадан өткөрүү жана тиешелүү кортундуларды даярдоо тартиби жөнүндө жобо (Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 5 -февралындагы №24 Жарлыгы менен бекитилген)
"Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун гендердик экспертизадан өткөрүү жана тиешелүү корутундуларды даярдоо тартиби жөнүндө ЖОБО" (КыргызРеспубликасынын Президентинин 2007-жылдын 5-февралындагы № 24 Жарлыгы менен Бекитилген)
КР Президентинин 2006-жылдын 20-мартындагы ПЖ №136 "Гендердик саясатты өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө" Жарлыгы
Постановление Правительства КР от 23 февраля 2004 года № 94 " О внесении дополнения в Регламент Правительства Кыргызской Республики, утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики от 1 ноября 2001 года № 676 "Об утверждении Регламента Правительства Кыргызской Республики"
Кыргыз Республикасынын Президентинин 2004-жылдын 15-февралы ПЖ N 56 " Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу уйбуло, аялдар жана гендердик өнүктүрүү маселеси боюнча Улуттук кенештин катчылыгынын алдында ченемдик укук актыларын гендердик экспертизалоо боюнча комиссия жонундогу Жобону бекитуу тууралу" Жарлыгы
Распоряжение Администрации Президента КР от 23 июня 2003 года № 110
1 беттен 1