Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
6 беттен 1 1 2 3 ... >>
  
147 документ табылды
КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 24-апрелиндеги № 143-б "Акционердик коомдор жөнүндө" буйруку
КР 2020-жылдын 3-апрелиндеги № 34 "Ал жеткис күчтүн жагдайларына байланыштуу социалдык-экономикалык кырдаалды турукташтыруу маселелери боюнча айрым мыйзам актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-ноябрындагы № 453-б («Эйр Кыргызстан» ачык акционердик коомунун андан аркы натыйжалуу ишин камсыздоо жөнүндө) буйругу
КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 101 "Кыргыз Республикасындагы топтолмо пенсиялык фонддор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Мыйзамы
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 20-июнундагы № 305 "Улуттук башкаруучу компания" ачык акционердик коомун түзүү жөнүндө" токтому
КР 2019-жылдын 12-апрелиндеги № 45 "Кыргыз Республикасындагы кепилдик фонддор жөнүндө" мыйзамы
КР 2019-жылдын 29-мартындагы № 41 "Инвестициялык фонддордун ишинин маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" мыйзамы
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-декабрындагы № 659 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын ишинин маселелери жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 10-октябрындагы № 468 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" (Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, Кыргыз Республикасынын Салык кодексине, Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун чакырып алуу тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 "Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому
Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 27-июнундагы № 2527-VI "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Кыргыз Республикасындагы инвестициялык фонддор жөнүндө", "Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө", "Акционердик коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын төлөм системасын өнүктүрүүнүн 2018-2022-жылдарга каралган негизги багыттары (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 13-декабрындагы № 2017-П-14/51-7-(ПС) токтому менен бекитилген)
ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН "2017-жылдын 7-декабрындагы № 2078-VI "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик менчигин башкаруунун натыйжалуулугу жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 20-октябрындагы № 689 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" (Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, Кыргыз Республикасынын Салык кодексине, Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамына) Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу" токтому
КР 2017-жылдын 28-июлундагы № 154 "Акционердик коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Мыйзамы
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 29-июну № 1812-VI "Акционердик коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 22-июнундагы № 1737-VI "Акционердик коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
"Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) токтому менен бекитилген)
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдындагы 31-майы № 21/10 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/12 токтомуна) жобо
КР Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 10-майындагы № 1577-VI "Акционердик коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 27-мартындагы № 179 ""Акционердик коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-мартындагы № 140 "Кыргыз Республикасындагы Улуттук холдинг компаниялары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жана "Акционердик коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорлорун кайра сурап алуу жөнүндө" токтому
КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-октябрындагы № 554 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
6 беттен 1 1 2 3 ... >>