Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
13 документ табылды
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 25-ноябрындагы № 632 "Кыргыз Республикасынын жарандарын "Консулдук эсеп" автоматташтырылган маалыматтык системасын пайдалануу менен консулдук эсепке алуу жана консулдук эсептен чыгаруу тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-декабрындагы № 654 "Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызмат органдарынын атайын эсептеринин каражаттарына тиешелүү маселелерди жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерин күчүн жоготту деп таануу жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын визаларын тариздөө жана берүү тартиби жөнүндө НУСКАМА (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-мартындагы № 155 токтому менен бекитилген)
"Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары" (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы № 303 токтому менен бекитилген)
"Кыргыз Республикасынын консулдук мекемелеринин кызмат адамдары тарабынан нотариалдык иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө" нускама (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 15-июлундагы № 412 токтому менен бекитилген)
КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 18-декабрындагы № 839 "Консулдук жыйымдар жана иш жүзүндөгү чыгымдар үчүн жыйымдар жөнүндө" токтому
Консулдук жыйымдар жана иш жүзүндөгү чыгымдар үчүн жыйымдар жөнүндө ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 18-декабрындагы № 839 токтому менен бекитилген)
КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 11-ноябрындагы № 725 "Кыргыз Республикасынын Консулдук уставын бекитүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары чыккан Кыргыз Республикасынын жарандарын консулдук эсепке алууну жана каттоо эсебинен чыгарууну жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө Жобо ( Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 4-ноябрындагы № 699 токтому менен бекитилген)
КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 21-февралындагы №60 "Консулдук мыйзамдаштырууну ишке ашыруу тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 30-июлундагы №407 ("Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө күбөлүк жөнүндө") Жобосу
Кыргыз Республикасынын ардактуу консулу жөнүндө ЖОБО
Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызмат органдарынын атайын каражаттары жөнүндө ЖОБО
1 беттен 1