Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
7 беттен 1 1 2 3 ... >>
  
164 документ табылды
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2022-жылдын 23-июнундагы № 365-VII "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2022-жылдын 23-июнундагы жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2022-жылдын 16-июнундагы № 347-VII "Кыргыз Республикасынын Президентинин каршы пикири менен кайтарылып берилген "Кыргыз Республикасынын Үйбүлө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн макулдашуу тобун түзүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2021-жылдын 20-октябрындагы № 4934-VI токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
КР 2022-жылдын 06-июнундагы № 41 "Медиация жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын кабыл алыиышына байланыштуу айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Мыйзамы
КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 23-декабрындагы № 327 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы № 303 «Мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2021-жылдын 20-октябрындагы № 4934-VI "Кыргыз Республикасынын Президентинин каршы пикири менен кайтарылып берилген "Кыргыз Республикасынын Үйбүлө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн макулдашуу тобун түзүү тууралуу" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2021-жылдын 29-июлундагы № 4805-VI ""Кыргыз Республикасынын Үйбүлө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2021-жылдын 29-июлундагы № 4806-VI ""Кыргыз Республикасынын Үйбүлө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2021-жылдын 28-июлундагы № 4769-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2021-жылдын 28-июлундагы жыйналышынын күн тартиби бекитүү жөнүндө" токтому
КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-июнундагы № 30 "Жарандык абалдын актыларын каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2021-жылдын 27-майындагы № 4574-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин 2021-жылдын 27-майындагы жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2021-жылдын 27-майындагы № 4575-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2021-жылдын июнундагы ишинин календардык планын бекитүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2021-жылдын 27-майындагы № 4597-VI "Кыргыз Республикасынын Үйбүлө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2021-жылдын 15-апрелиндеги № 91-б (Расмий тилдеги 2012-2019-жылдар мезгилинде Экономикалык, социалдык жана маданий Республикасынын бешинчи улуттук баяндамасын жактыруу тууралуу) буйругу
Кыргыз Республикасында жарандык абалдын актыларын мамлекеттик каттоо тартиби жөнүндө нускама (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 11-мартындагы № 90 токтомуна)
Багып алуучу үй-бүлө жөнүндө жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 21-декабрындагы № 622 токтомуна)
КР 2020-жылдын 17-августундагы № 135 "Алименттик миллеттенмелерди жөнгө салуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
КР 2020-жылдын 1-августундагы № 109 "Жарандык абалдын актыларын каттоо чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
КР 2020-жылдын 1-августундагы № 110 "Жарандык абалдын актылары жөнүндө" Мыйзамы
Кыргы Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2020-жылдын 18-июнундагы №03-р "Жанатбек Нурдинович Гульжигитовдун кайрылуусуна байланыштуу Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодексинин 49-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча" чечими
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 3-июнундагы № 3774-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 3-июнундагы жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 3-июнундагы № 3782-VI "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, Кыргыз Республикасынын Үйбүлө кодексине, Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодексине, "Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу максатында Кыргыз Республикасынын жарандарын жекече (индивидуалдык) эсепке алуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 13-февралындагы № 3547-VI "Кыргыз Республикасынын жарандык абалдын актыларын каттоо чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, Кыргыз Республикасынын Үйбүлө кодексине, Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодексине, "Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу максатында Кыргыз Республикасынын жарандарын жекече (индивидуалдык) эсепке алуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 12-февралындагы № 3543-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 13-февралындагы жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 10-февралындагы № 73 "Жарандык абалдын актылары жөнүндө" жана "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, Үйбүлө кодексине, Балдар жөнүндө кодексине, "Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу максатында Кыргыз Республикасынын жарандарын жекече (индивидуалдык) эсепке алуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундулары тууралуу" токтому
«Никеден ажырашууну каттоо» МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮН АДМИНИСТРАТИВДИК РЕГЛАМЕНТИ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын 2020-жылдын “21” январындагы № 1-д буйругу менен бекитилген)
7 беттен 1 1 2 3 ... >>